·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : De Hoeders
Titel : 56e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

En, geliefde broeders en zusters, vooreerst een vraag voor jullie allen! Hebben jullie geoefend zoals wij in onze eerdere berichtgeving hebben geadviseerd. Hebben jullie een poging ondernomen te denken in beelden met de dieren en mensen rondom jullie?

Het begin
Zoals wij reeds aangaven is dit het begin, geliefden. Voor het geval jullie hier nog niet mee begonnen zijn, adviseren wij jullie opnieuw je de grondbeginselen hiervan eigen te maken.
Wederom, dit is geen nieuwe theorie, doch jullie latente vermogens om in beelden te communiceren is door der loop der eeuwen dusdanig verloren gegaan dat het nog slechts een sluimering is van wat het eens is geweest.

Stemmen en geluiden
Stemmen en geluiden zijn beiden een uiting van onvermogen om met de ander op eenzelvig niveau te kunnen communiceren. Wellicht kennen jullie de symboliek van de toren van Babylon. Wanneer we dit vertalen naar de huidige moderne tijd, dan zouden jullie kunnen stellen dat voor dit verhaal tot stand kwam, men het gewoon was te denken in beeldvorming en zo op gelijkwaardig niveau met elkaar communiceerde. Reeds vele andere essentiële vermogens begonnen in kracht af te nemen en inherent aan het afnemen van deze natuurlijke krachten, evolueerden er nieuwe vormen.

Evolutie
Evolutie betekent ontwikkeling en tegelijkertijd betekend evolutie; draaiende beweging. In feite, geliefde broeders en zusters, kunnen jullie stellen dat er een ontwikkeling plaatsvond die het jullie haast onmogelijk maakte nog langer met elkaar te communiceren. De beweging van communicatie draaide zodanig dat jullie je aanpasten aan de nieuwe situatie met als doel te overleven.
Immers, bedenk voor één seconde, geliefden, hoe jullie levens eruit zouden zien, zonder de gave met elkaar in verbinding te kunnen staan?

Bedenk dit wel, andere gaven waren reeds aangetast. Het ontbreken van iedere vorm van communicatie zou resulteren in:
- Onvermogen om uiting te geven aan
- Voortvloeiend zou machteloosheid ontstaan
- Gelijk zo woede en wat hieruit voortvloeit

En dit, geliefden, is een summiere opsomming.
En dus, ontwikkelde zich het vermogen tot spraak en tot taal.

Wij refereren aan deze tijd als de omgekeerde evolutie, waarvan het ontvallen van het vermogen in beelden te denken en te communiceren een onderdeel is.

Dimensies
Waarom vertellen wij dit, geliefde broeders en zusters? Waarom vertellen wij dit en waarom vragen wij jullie je opnieuw vertrouwd te maken met deze gave?
In de opwachting naar wat jullie ‘2012’ noemen, spreken wij van een vernieuwd tijdperk waarna er nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan; er zullen aanpassingen nodig zijn. Een nieuwe evolutie is voor handen en gaandeweg zullen jullie je meer en meer Her-Inneren en kleine puzzelstukjes op hun plaats gaan vallen.
Dit geschiedt echter niet omdat dit is voorbeschikt, geliefden. Driewerf nee!
Gelijk in de loop der eeuwen de toegangspoorten tot deze talenten zich geleidelijk sloten en zij hebben liggen sluimeren achter een sluier van onwetendheid, zo beginnen zij, gevoed door jullie ontwikkeling (jullie evolutie als het ware!) te ontwaken en vertonen de toegangspoorten de eerste tekenen tot vallen.

Symboliek
Wederom een schitterende symboliek, ditmaal verbonden met een gebeurtenis in jullie eigen tijdslijn. En dus, geliefden, oefening baart waarlijk kunst. Jullie hebben dit reeds met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Tijd
Tijd is een prachtige illusie. Wij begrijpen jullie noodzaak om voor eenheden een tijdsduur aan te geven. Doch ook tijd is een symboliek. Een buitenkader.
We benoemen dit met het oog op de geschiedenis. Wanneer we Babylon en bovenstaand als symboliek nemen en de wérkelijke eenheden met elkaar vergelijken, dan is de ‘tijd’ die tussen beiden ligt, slechts een zucht van de wind. Alleen jullie bepalen de wérkelijkheid van tijd door te luisteren naar jullie gevoel.
En wie tijd loslaat kan zich richten op een open blik waar ruimte ontstaat ook daadwerkelijk te voelen.

Simpliciteit
Jullie kennen dit verschijnsel evenzo als dat jullie het verschijnsel kennen te denken in beelden, geliefde broeders en zusters. Hoe vaak zeggen jullie niet dat iets langer geleden lijkt dan in werkelijkheid (dat een schijnwerkelijkheid is)? Of juist korter?
Gelijk jullie niet de ervaring vergeten zijn te denken in beelden, zo zijn jullie het begrip tijd niet vergeten. Wellicht ten overvloede bedoelen wij hier de wérkelijke tijd.

Door deze hernieuwde inspanningen zullen zich nieuwe mogelijkheden aan jullie tonen, geliefden. Besef wel, zij zijn er reeds en het is geen wereldschokkende ontdekking of een vernieuwende en verlichtende theorie.
Het is onze liefdevolle taak, die echter geen taak is maar een staat van Zijn, jullie hiermee opnieuw in contact te brengen en jullie helpen je dit te Her-Inneren.

Evolutie
Een nieuwe evolutie is voor handen, geliefde broeders en zusters en zij zou niet mogelijk zijn zonder jullie inspanningen. Immers, zij is afhankelijk van jullie groei zowel op individueel als op het collectieve vlak want zonder levende organismen zou zij geen enkel bestaansrecht kennen.

Tot slot
Breng opgedane kennis in praktijk, geliefden en sta open voor de lessen die jullie ten deel zullen vallen. In de komende periode zullen zij talrijk zijn. En allemaal gericht op jullie individuele evolutie totdat hieruit op een dag een prachtig samenspel kan vloeien.
Behandel elkaar met liefde en met open vizier voor elkanders noden. Het communiceren in beelden stelt jullie in staat dieper met elkaar in contact te komen. Doch doe dit met respect en liefde zoals je eveneens in contact bent met jezelf. Met respect en liefde.

Het communiceren en denken in beelden, noch het begrip tijd en de werkelijkheid van tijd zijn vrijbrieven. Ook het Universum kent zo zijn Wetten ook al zijn zij ongeschreven en niet het resultaat van vergadering na vergadering. Deze Wetten zijn gebaseerd op Universele Liefde voor al dat is, al dat was en al dat zal Zijn.

14 juli zal de Maan in een wijde samenstand staan met de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen. De overheersende energie kan voor lichte onrust zorgen.

Jupiter zal zowel linksboven de Maan te zien zijn op 15 juli, doch op 16 juli zal zijn positie gewijzigd zijn en rechtsboven de Maan te zien zijn. Dit om het veld in balans te brengen.

Deze periode zal voortduren en wordt slechts gekenmerkt door de aanwezigheid van de Volle Maan op 18 juli.

Op 28 juli is er een samenspraak tussen de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier en de Maan.

De nieuwe Maan op 1 augustus valt samen met een gedeeltelijke zonsverduistering. De vrijkomende energie kan zorgen voor een storing in het magnetisch veld en rond deze datum kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die veranderingen in bepaalde situaties in gang zullen zetten. Deze gebeurtenissen zullen op collectief vlak geschieden en, indien jullie hiertoe in staat zijn, vragen wij jullie dit te ondersteunen.

Op 10 augustus zal er een nieuwe samenspraak zijn tussen de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier en de Maan. Deze zal veel nauwer zijn dan die in de voorgaande periode. Eveneens kunnen er naweeën zijn van de storing zoals deze op 1 augustus heeft plaatsgevonden.

De Hoeders.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

©Claudia Philippo – 12 juli 2008
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 18 juli 2008

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI