·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Spiritualiteit
Naam : Kryon-Lee Carroll
Titel : Het Spiritueel Pad Onbepaald maken.
Tekst : Geschreven door Lee Carroll
2008 april

Kryon via Lee Carroll

Deze live channelling werd gedaan in Sedona Arizona en Ft. Pierce Florida

Om de lezer te helpen werden deze channellings gecombineerd, opnieuw gechanneld (door Lee en Kryon) en aan toegevoegd om een beter begrip te krijgen. Wat er live gebeurt heeft impliciete energie in zich die een soort communicatie draagt die een geschreven pagina niet heeft. Dus geniet van deze verbeterde boodschap die gegeven werd in Ft Pierce Florida en Sedona Arizona in 2005.

Gegroet, geliefden, IK BEN Kryon van magnetische dienst. Ik deel de IK BEN energie met jullie, welke goddelijk is, en die velen onder jullie onvatbaar en onbereikbaar vinden maar die binnen de geest van elk Menselijk Wezen stroomt dat hier aanwezig is.

Laat me jullie vertellen dat dit een liefdevolle plaats is om aanwezig te zijn! Het Menselijk Wezen staat aan het voorfront van deze ervaring met zijn verstand, emotie, intelligentie en de goddelijkheid die hem als Menselijk definieert terwijl hij naar deze boodschappen luistert of hem leest. Laat de begeleiding beginnen verschijnen. Ze gaat nu deze plaats binnenstromen en de spleten tussen de stoelen vullen. De Laatste keer dat we dit deden was in een ver land (Alaska). Ik word herinnerd aan de mensen die er waren en toen ik tegen mijn partner zei dat niets van die gebeurtenis opgenomen of opgeschreven mocht worden omdat het een opwarming was. Geliefden, de begeleiding van Kryon is niet wat jullie verwachten. Wij hebben dit al eerder besproken. Het is een goddelijke tijd. Er zal jullie nog meer energie geopenbaard worden en door jullie heen stromen dan je verwacht. Deze energieën waar jullie om gevraagd hebben, want het is een persoonlijke begeleiding, zijn er altijd. Er is geen kenmerkende energie die deeluitmaakt van wat jullie channelling noemen. Een ieder van jullie is meebetrokken, zelfs de twijfelaar... die er altijd is. Elk van jullie gaat een afzonderlijk pad, een pad dat wij goed kennen.

Dus, hier is de uitnodiging voor de volgende paar maanden. Voel de energie. Verbreek de verbinding met je vóórveronderstellingen; verbreek de verbinding van wat je denkt dat hier niet kan gebeuren. Mijn partner (Lee Carroll) bracht jullie eerder een boodschap en hij herhaalde de ideeën van sommige meesters van de aarde erin, zelfs van sommige filosofen. Ze zeiden, "Je wordt wat je denkt." Jullie kracht is gehuld in hetgeen je vertegenwoordigd ziet in je werkelijkheid. Als je hier nu zit en je zegt in je werkelijkheid "dit kan niet gebeuren," dan zal het dat ook niet doen! Dit zullen eenvoudigweg de woorden zijn die op de grond vallen. Indien je realiteit er echter een is van "deze dingen zijn inderdaad echt," en het voor een entiteit van de andere kant van de sluier mogelijk is om te komen en je vandaag diepgaande boodschappen te geven, dan ben je op de juiste plaats. Want deze boodschappen van een entiteit die zoveel van jullie houdt als een broer of zus komt via deze energie gevlogen en het is aan jullie gericht. Ook al is er nu een lezer hiermee verbonden, het is in wat je de toekomst zou noemen en je kunt dit niet voelen of zien. Er zijn duizenden die aan deze samenkomst zullen deelnemen en dat zou deze samenkomst zelfs grootser moeten maken voor degenen onder jullie die aanspraak maken op de "nu" ervaring.
We zien ook de lezers. We weten ook wat zij nodig hebben. Dus lezer, dit kan jullie net zoveel in het oog springen en je hart roeren als de luisteraar van vandaag. O, we hopen het, want het zijn leringen die we jullie willen brengen. Moge de lezer weten dat deze boodschap gepresenteerd wordt in een gebied dat elk jaar in gevaar is overstroomd te worden door wind en water - een plaats die jullie Florida noemen (deze boodschap werd opnieuw gegeven in Sedona, maar eerst in Florida).

Het weer op Aarde.
Zoals in het verleden zullen we het opnieuw zeggen. De grote winden die jullie land gedurende twee seizoenen heeft verscheurd werden voorspeld en zouden geen verrassing moeten zijn. We vertelden jullie zestien jaar geleden over de belangrijke opkomende weersverschuivingen (Kryon Boek Een). Ze weergalmen een polariteit in de Menselijke natuur. Hoe het met de Mensheid gaat, zo gaat het met Gaia. Zoals de polariteit tussen het duister en het licht toeneemt, zo neemt de polariteit tussen hitte en koude toe. Er zullen extra koude en hitte komen en waar ze samenkomen zijn de schijnbaar gevaarlijke gebieden. Net zoals de polariteit van spiritueel tekeergaan velen uit de neutraliteit van hun normaliteit geworpen heeft, zo reageert ook de planeet op deze energie, net zoals we jullie al zeiden. (Kryon Boek Acht - 2000).

Lichtwerkers, sommigen van jullie weten het en zijn er op voorbereid. Ik zit hier in een structuur die een heilige ruimte is waar in het verleden veel van deze leringen gegeven werden (Kryon presenteert in een Lichtwerker kerk). Ze heeft winden en stormen doorstaan en staat er nog steeds. Goddelijkheid werd erover geplaatst. Geschiktheid is hier maar het is nog steeds een gevaarlijke plek op aarde. En toch voelen de eigenaren zich op hun gemak in hun werk. Waarom? Omdat zij de geschiktheid van zowel de winden als hun werk begrijpen. Sommigen vroegen, "Wat is de geschiktheid, lieve Kryon, van zulke grote stormen?" In deze laatste weken en maanden zijn er twee grote geweest en ik geef jullie een hint van de energie van een ervan. De grootste van dit seizoen werd de naam Katrina gegeven. Ook al werd het exacte gebied waar ik me bevind niet in zulke mate beïnvloed als op andere plaatsen, weten jullie wat het veroorzaakte en welke chaos het creëerde. De storm bracht net voor hij insloeg waar ik me nu bevind, angst en schade met zich mee. En jullie zouden weer kunnen vragen: "Wat is de gepastheid van zoiets?"

Inderdaad zijn al deze stormen gepast. Ze vertegenwoordigen allen een roering van energie die geroerd moet worden. Er is geen negatief doelwit van een land, of bestraffing van Menselijke woongebieden. In plaats daarvan is er een manifestatie van de energie die jullie gecreëerd hebben terwijl jullie de eigenlijke vibratie van Gaia door jullie verlichtingproces veranderen. Terwijl de aarde verandert zullen jullie meer van zulke dingen zien. Laat me herhalen wat we jullie zoveel jaar geleden vertelden. In deze energie zullen er intensieve weersverschuivingen zijn, en jullie bevinden je nu in een cyclus die het potentieel heeft om nog tenminste vijf verdere seizoenen met dezelfde intensiteit te blijven. Jullie konden dit zien in een hint van dit jaar toen het seizoen heel vroeg met een grote activiteit begon. De seizoenen zullen in stand blijven en de intensiteit zal even actief blijven. Nu, het hoeft niet zo te blijven want als de aarde sneller vibreert zullen jullie langzaam aan uit deze cyclus bewegen. En daarbij, geliefde Menselijke Wezens, dit is enkel een mogelijkheid. Jullie kunnen de cyclus versnellen door je eigen vibratie te verhogen en Gaia zal reageren.

Jullie zijn niet hier om te lijden of je zorgen te maken en om bang te zijn. 16 jaar geleden gaven we jullie de betekenis van de negens en elven. 11 is een meestergetal. Meestergetallen spreken van verlichte doelen. Toen ik in 1989 arriveerde (een 9 jaar) vertelde ik jullie dat mijn getal "11" was. De eenvoudige Engelse alfabetnumerologie van Kryon is 11, hetgeen gepaste verlichting betekent. De 9 is het nummer van voltooiing en wanneer je ze samen zet, zoals in 9:11, krijg je een gepaste verlichte voltooiing. We hebben hier al eerder over gesproken. Zelfs de grootste tragedies van jullie tijd, degene die geen voorspelling in jullie profetieën hadden waren diepgaand in hun energieverschuiving van jullie land en de Aarde. Zij waren om tijd en op hun eigen manier, gepast. Katrina was een interessant numerologisch aspect als iemand van jullie het getest heeft. Als je "ingeplugd" was, zoals mijn partner het zegt, in de energie die echt op de planeet gaande is, zul je de 9ns en 11ven begrijpen. Ik vraag jullie om de numerologie op Katrina te doen en je zult ondervinden dat het een 11 is! En zo vertellen we jullie wederom dat deze dingen geen mysterie of "verrassing van God" zijn. Bereid je voor! Niets zou je hier moeten verrassen. Bereid je voor. Je hebt de technologie, je hebt de wijsheid; en nu heb je de ervaring. Er zijn eenvoudige technieken die een huis kunnen behoeden om weggeblazen te worden door zelfs de grootste winden... terug naar de basis hiervoor.* Er zijn ook heel eenvoudige technieken om te voorkomen dat huizen onder de zeespiegel overstromen. Het wordt "grond" genoemd! Terwijl velen steunpakketten sturen voor degenen die wederop nodig hebben, kun je beter "grond" sturen! Overweeg een wederopbouw project waar alle huizen verhoogd worden op een bermrij (een verhoogde oever of pad) of boven de zeespiegel. Wanneer de lichting dan breekt, en dat zal het weer doen, zijn het enkel de straten die overstromen.

*Kryon heeft gesproken over stalen of nylon netten over huizen, ter plaatse vastgehouden door voorgemetseld beton en pilaren met stalen ringen rond het huis, dezelfde technieken die worden gebruikt voor een circustent. Het net zou een fijne maas zijn en heel sterk maar toch licht van gewicht. Haar enig doel zou zijn een sterke en blijvende wind te beletten de lagen van het huis te stropen, een van de grootste redenen waarom daken verloren gaan en ook hoe de druk doorheen de binnenkant en buitenkant van een huis kan bewegen gedurende een orkaan. We vertelden jullie ook dat de aarde zou bewegen. En ze deed het recentelijk. Het was een van de grootste bewegingen opgenomen in jullie geschiedenis en Gaia trilde op de bodem van de oceaan waar de platen samenkomen. Ook al heb je het gevoel dat het verlies van levens dat met deze golf gepaard ging een Menselijke Tragedie was, je weet niet wat je ervaren zou hebben indien de aarde zich bewogen had met dezelfde energie in andere platen of landelijke gebieden. Hebben jullie dit ooit overwogen? De kracht van de beweging veranderde eigenlijk de timing van de rotatie van de planeet, iets dat je ook had kunnen verwachten als jullie gevolgd hebben wat we jullie in al deze jaren verteld hebben.

Het gaat weer bewegen en op plaatsen die meer voorspelbaar zijn. De vulkanen waarover we jullie vertelden om in de gaten te houden zullen ook weer actief worden, plotseling en zonder waarschuwing en dikwijls in antwoord op aardbevingen. De plaatsen om in de gaten te houden zijn Ethiopië, Rusland, Nieuw Guinea, India, Ecuador, Japan, El Salvador, Alaska en de USA. Lichtwerker, wees niet bang van deze dingen! Neem geen beslissingen over waar te leven gebaseerd op angst. In feite, vertellen wij jullie wederom, Lichthuizen worden gebouwd in gevaarlijke gebieden om het licht van verlichting op de moeilijkheden die de rotsen omsingelen te schijnen. Lichthuizen leiden en sturen de weg in het donker. Ze zijn verankerd in de rots en zijn niet bang waarvoor ze gebouwd werden. Kunnen jullie dit zonder angst doen?

De lering voor de Dag.
O lieve Mensen, geliefden, laat jullie begeleiding op een zachte manier naar deze plaats komen. Moge je de energie voelen van degenen die gekomen zijn voor deze mooie boodschap die wij jullie gaan geven. Degenen die jullie liefhadden en verloren hebben bevinden zich hier. Ze maken deel uit van je groep en ze zullen het altijd zijn. Wij hebben het vele malen uitgelegd en we gaan het hier niet weer uitleggen. Er zijn er zovelen die naast je staan die deel uitmaken van een groter deel van het beeld. Heb je je ooit vragen gesteld over degenen uit je familie die overgegaan zijn? Wat als ze je nu konden zien? Ik wil jullie zeggen dat ze je nu zien! Er zijn er onder jullie die zich afvroegen: "Zouden moeder en vader trots op me zijn?" Waarom vraag je het hen niet? Want ze zijn hier! Het beeld is veel groter dan jullie denken. Wij willen jullie wat informatie geven die wij al eens eerder gaven (de Kryon cruise) maar deze keer is het opgeschreven. Het gaat over jullie spiritueel pad.

Enkele weken geleden vroeg ik mijn partner om zijn programma te veranderen en de Menselijke waarneming te benadrukken. Ik vroeg hem meer tijd te besteden om te spreken over "uit de doos van beperkte Menselijke waargenomen realiteit te komen" zodat velen zouden beginnen te begrijpen wat realiteit echt is. Nu, zelfs jullie wetenschap begint ermee akkoord te gaan dat dit nodig is. Er is meer dan jullie kunnen waar nemen. De wetenschap is niet begaan met het spirituele maar de twee filosofieën botsen. Mensen erkennen nooit dat ze botsen maar elke keer dat ze zeggen: "We weten niet wat ervan te denken" of "Daar zit meer achter", spreken ze over de spirituele toevoeging binnen de realiteit. Wanneer jullie spreken over het Anthropisch Principe (het nieuw besef dat, ondanks alle problemen, het Universum gebouwd is voor het leven zoals we het kennen), jullie spreken over Gods liefde! Het ontwerp in jullie DNA en in de planeet Aarde is geen toeval! Zelfs jullie wetenschappers beginnen dit in te zien. Hier zijn jullie, luisteraar, lezer, op de juiste plaats op het juiste tijdstip, en toch betwijfelen sommigen onder jullie dit en zeggen, "Wel, als je echt iets over mijn leven wist zou je dit niet zeggen;" Wel, broer en zus, ik weet het echt en alles wat ik zie is jullie potentieel en jullie meesterschap.

Hoe kan het dat wat jullie God/Spirit noemen zich bewust kan zijn van elk haar op je hoofd? Het antwoord is inter-dimensioneel. Er is geen tijd waar ik ben. Zie het op deze manier. Wanneer Spirit een eeuwigheid heeft om naar je te kijken en met je samen te werken, zelfs in één leven, kunnen wij ons de tijd nemen om dit te doen. Dit is hoe wij het zien. Met andere woorden, één seconde op jullie klok is voor ons een eeuwigheid van studie, planning en tijd om van jullie te houden. Deze channelling is in een tijdperspectief geforceerd die lineair is, een woord na het ander. Het is een afschuwelijke manier om te communiceren! Het is langzaam en lastig. We zouden jullie nu gewoon willen meenemen, iedereen van jullie, en je alles wat we je vandaag gingen vertellen in een energiepakket geven en het in jullie ploffen zodat je het in één moment zou weten. Ik zou dit kunnen doen als je zou dromen. Ik kan het niet doen als jullie wakker zijn. Daarom zijn sommige van de beste meditaties in een halve droomstaat omdat jullie op een niet-lineaire manier veel sneller gedownload kunnen worden, zoals jullie het zouden omschrijven. Ik herinner jullie aan een prettig wetenschappelijk feit over jullie dromen. Hebben jullie ooit een langdurige droom gehad? Jullie hebben het beleefd, hoofdstuk na hoofdstuk zoals in dit boek, een avontuur dat abrupt eindigde toen jullie alarmklok afging. Wetenschappers zullen jullie vertellen dat je lange droom die je in avontuurlijke stijl naar hier en daar bracht allemaal in een fractie van een seconde gebeurde... terwijl het alarm afging! Met andere woorden, in je droomstaat betekent tijd niets. Dat is omdat je gebruikt maakt van interdimensionele delen van je DNA waarvan je zelfs niet eens erkent dat je ze hebt.

Als je weet hoeveel je geliefd bent zal deze boodschap nog diepgaander voor je zijn. Ik gaf jullie nog niet zolang geleden informatie die je vertelde wie je echt was. Ik vroeg jullie de verborgen relatie te zien tussen mezelf, als Kryon, en jullie, wiens naam je niet kunt uitspreken. De naam die jullie vandaag horen en lezen is niet je echte naam. Jullie hebben een engelennaam, inderdaad, welke onuitspreekbaar is, aangezien het gevoeld wordt als interdimensioneel licht. En de lieflijke vrouwen in deze kamer; zijn jullie je bewust van je strijdersachtergrond? Kennen en voelen jullie een mannelijkheid die er is? Als jullie de Akashakroniek in je eigen DNA zou kunnen zien zou je de grap herkennen. Jullie kwamen in deze tijd als vrouw, met een extra stuk van vroege intuïtie, om je sneller te doen gaan. Maar geloof me, we hadden nog steeds de krijger nodig. Zelfs als ik naar je kijk, zus, zal ik je herinneren aan je ervaringen op het slagveld die je wenst te ontkennen terwijl je hier zit. Je bent veel sterker dan je weet. Een ieder van jullie die op het pad van verlichting is wordt geconfronteerd met duizenden puzzels maar ik wil hier niet op in gaan tot we op ons gemak zijn, en dat zijn we niet (sprekend over de kamer). Ik was aan het uitstellen. Er zijn nog steeds een aantal onder jullie die moeten voelen wat er hier echt aan de hand is. Twijfel je hieraan? Steek je handen uit en voel het. Het is hier een heiligdom. Dit is een kostbare tijd. Laat de tijd voor een ogenblik opgeschort worden. We kunnen de engelen rondom jullie voelen en van degenen die je binnengebracht hebt. We wensen dat jullie anders vertrekken dan hoe je binnenkwam. Er zou zelfs een healing kunnen zijn. Dit is een goede tijd voor healing. (pauze)

Advies voor de Mensen over Hun Verlicht Pad.
Ik wil jullie over je pad vertellen. Ik geef jullie vijf attributen ervan, drie van hen heb ik al eerder gegeven. Deze boodschap gaat over ons advies aan een Menselijk wezen op een verlicht pad. Voor velen onder jullie zal het advies als nonsens in de oren klinken maar we moeten deze lering sowieso aansnijden. Leren over het verlicht pad is een lering van interdimensionaliteit. Het zou lijken op een reis naar een niet-logische, onlogische toestand, maar het wordt gegeven om een huwelijk aan te gaan tussen het Mensenlijke en het goddelijke. Het is interdimensioneel en daarom zal het verklaarbaar zijn. Dit gebeurt wanneer we jullie vragen het verstand even uit te schakelen. Weeg in plaats daarvan de informatie af met het onderscheidingsvermogen van je hart en niet met de logica van de 4D ervaring waarvan je denkt dat het je werkelijkheid is. Jullie 4D brein zal volledig falen totdat je leert je te verdiepen in de delen ervan die voorbij tijd en afstand bewegen, naar die onmetelijke plaatsen die enkel in de fantasie lijken te verblijven. Het zijn die interdimensionele delen die zich openen en zich beginnen te vermengen met de 4D delen, en de logica van geloof creëren en het onzichtbare beginnen te vertrouwen omdat "het er is en het werkt". Voorbij 4D gaan is het moeilijkste wat een Mens kan doen en daarom ontwaken er zo weinigen, zelfs al worden ze geconfronteerd met zoveel bewijs. Inderdaad, er is een oneindige intelligentie in het universum die bewust is van alles wat er gebeurt en ze kent jullie. Ik breng jullie dit nu omdat velen onder jullie die dit lezen en die ernaar luisteren er klaar voor zijn. Het gaat om jullie. Ik spreek tot degenen die zichzelf beschouwen als zijnde op het pad van verlichting . Eerst en vooral moet je weten dat dit pad oneindig is. Er was kritiek van 4D Mensen die zeiden: "Wel, in een lineaire wereld moet je je doelen stellen. Je moet weten waar je naartoe gaat. We leven in die wereld en je kunt ons niet vragen om oogkleppen te dragen!"

In een interdimensionele wereld kun je geen doel opstellen. Je kunt het niet omdat je zonder tijd geen lineaire weg hebt. Als je rond de binnenkant van een grote ballon zou reizen waar zou dan je doel zijn, de andere kant? Het eindigt nooit. Dat maakt het voor de Mensen moeilijk om te accepteren. Jullie ogen zijn open maar je ziet niks dat te verklaren is. Wat is het antwoord? Leer voorbij de beperking van deze niet-bestaande weg te "kijken". Dit houdt intuïtie, intentie en leren wat een Spirituele Kaart is in (zie de volgende alinea's). Ondertussen kun je je eigen doelen construeren waarvan je "denkt" dat Spirit je zou kunnen brengen. Dat is de grootste fout die je kunt maken. Spirit ziet alle wegen als één. Wanneer je op voorhand beslist waar je denkt naartoe te gaan zullen velen onder jullie "vastlopen" op je eigen weg, en Spirit niet toestaan om je voorveronderstelde ideeën van "wie je bent" te veranderen en je te laten bewegen op de weg die het best is voor je mogelijke toekomst. Dan voel je je verraden of dat er hierboven "niemand thuis is". Het is een klassiek voorbeeld van de Menselijke waarneming die in de weg staat van Spirituele verlichting.

In de gechannelde reis en parabel De Reis naar Huis genaamd (Kryon Boek Vijf), was een van de eerste lessen van Michael Thomas (de held van het boek) dat hij een wegenkaart kreeg die niet werkte. Dat was tenminste zijn waarneming gezien wanneer hij op de kaart keek ze hem enkel vertelde over de energie van waar hij zich bevond en verder niets. Hij lachte erom en noemde het een "domme kaart" omdat ze hem iets vertelde wat hij reeds wist. Een deel van de attributen van deze spirituele kaart gaat over hetgeen waarover ik nu ga spreken want het heeft betrekking op je pad, op het pad van jullie allen. De kaart is een metafoor. Het is een kaart die niet hoeft te werken tot je ze eigenlijk nodig hebt en op een kruising van energie staat. Op dit pad dat je gekozen hebt wil je een of andere wegenkaart. Deze waarop je gewend bent te kijken is een 4D wegenkaart, geconstrueerd met alle grafieken van waar naartoe wenst te gaan. Je zou willen weten wat je kunt verwachten terwijl je reist. Maar een interdimensionele wegenkaart heeft niets hiervan want waar je naartoe gaat is niet gekend. Je vrije keuze verandert de wegenkaart met elke stap die je neemt. Dus wat we je vertellen is dat God niet weet wat je gaat doen met je pad!

Nu zal dit heel wat Menselijke Wezens onzeker maken, niet? "Als God het niet weet hoe moet ik het dan weten?" Maar we hebben jullie wederom verteld dat jullie goddelijkheid een deel van God is, dus zijn jullie eigenlijk een deel van de creatie-energie. Bekijk deze wegenkaart daarom als een schepper-wegenkaart. Accepteer de verantwoordelijkheid voor het onbekende. Bekijk jezelf als de onderzoeker die beetje bij beetje de verkenners in je gebied uitzend om te zien waar je het best naartoe kunt gaan. We hebben dit reeds eerder beschreven als op de deur te duwen en de energie aan te voelen en je eigen onderscheidingsenergie te gebruiken terwijl je je langzaam vooruitbeweegt. Het enige verschil hier, tussen de verkenner en jij, is dat je het licht draagt waar je ook bent, dus wat je ook doet zal een veilige verkenning zijn, gevuld met verlichting. We vertelden jullie dat het is zoals een ticket kopen voor een spirituele trein, wat je je pad noemt, en dan rustig af te wachten tot de trein arriveert. Wel, het is tijd om af te studeren. We gaan deze metafoor veranderen naar iets veel ingewikkelder. Als je je ticket wilt kopen, ok. Dat wordt intentie genoemd. Maar er is geen spoor en er is geen trein! O, maar er is een station! Wat ga je doen aan het station als er geen trein of spoor is? Je zult uitgelachen worden. Wel, het spoor en de trein zijn nog niet gebouwd. "Wie gaat ze bouwen?" Jij gaat het doen.

Het Eerste.
Dus is er Punt Een van het advies op je pad terwijl je in de richting beweegt van wat sommigen de ascensiestatus noemen: Beslis niet op voorhand waar je naartoe gaat.

"Oh, fanastisch, Kryon," zeggen sommigen. "Zullen al je punten zo zijn? Laat eens zien. We worden verondersteld aan het station te staan met een nietbestaand spoor, geen trein en ons geen zorgen te maken over waar we naartoe gaan of zelfs te doen alsof we er naartoe gaan." Ja. Dat is juist! Dat is een goed begin. Dan zouden jullie kunnen zeggen: "Wel, hoe moeten we dan vooruit komen?" En we vragen jullie: wie zegt dat jullie voorwaarts gaan? Is dat niet 4D? Wat is er van opwaarts? Hoe zouden jullie de richting noemen als je je oude cellulaire structuur vroeg om hoger te vibreren? Welke richting is dat vraag ik jullie? Hoe kun je aan het treinstation staan als je het sneller wilt doen vibreren? Er is geen richting voor een hogere vibratie. Kom uit die doos waarin je je bevindt die zegt "Ik weet waar ik ga en dit is waar God me naartoe brengt", omdat je gechoqueerd zult zijn de waarheid te kennen. De echte waarheid moet nog komen. Het zal punt vier in deze boodschap zijn. Het moeilijkste deel van je pad is het besef dat je geen pad bewandelt dat reeds opgesteld werd door meesters. Meesters creëren hun eigen pad. Als deel van het goddelijk plan moet je verantwoordelijkheid nemen, niet door anderen te volgen of aan advies vast te houden, of zelfs aan de leringen van Kryon. In de plaats daarvan moet je dit alles nemen en het in je eigen creatie gieten. Alle leringen die je op deze planeet ontvangt van degenen zoals ik zijn delen van een recept in een interdimensionele keuken. Nu, ga en kook een maaltijd die nog nooit eerder gemaakt werd, gebruik makend van de informatie die je nu over de ingrediënten hebt! Je DNA moedigt meesterschap aan! Begrijp je nu waarom we jullie 16 jaar geleden vertelden geen volger te zijn? Begrijp je nu waarom we 16 jaar geleden mijn partner Lee vertelden geen guru te zijn? Het beledigt het meesterschap dat je zelf binnen je eigen cellulaire structuur hebt. Het verklaart ook waarom er geen echte ascensiehandleiding kan zijn.

Het Tweede
Dit zal gelijkaardig klinken maar Punt Twee is dit: Maak geen veronderstellingen over je werk.

"O Kryon, het wordt zelfs nog erger! Nu worden we verondersteld niet te weten waar we naartoe gaan en niet erover na te denken wat het zou kunnen zijn wanneer we er aankomen." Juist, mijn 4D vriend. Maak geen veronderstellingen want de veronderstellingen zullen volledig in de weg staan van waar je echt naartoe zou kunnen gaan. O Lichtwerker, wanneer je met goddelijke energie werkt is het zoveel meer en diepgaander dan alles wat je Menselijk wezen voor de geest kan roepen. Mijn partner gaf jullie hier vandaag een voorproefje van toen hij vertelde over de goddelijke planningsessie en hoe hoe ingewikkeld de puzzel wordt wanneer je voor jezelf co-creëert. Wanneer je in een samenkomst als deze bent, zijn sommigen onder jullie in staat naar omhoog te reiken en op metaforische wijze dat gedeelte van jullie aan te raken wat de groep is hetgeen jullie zijn, en een overstelping van liefde te voelen, nu op dit moment. Er is hier ook zoveel meer aan de hand! Dit verlichte pad dat sommigen onder jullie besloten hebben te volgen is een pad dat eigenlijk zal bijdragen tot de energie van Gaia. Het heeft te maken met fysica omdat dit ook God is. Het heeft te maken met je eigen DNA. Het heeft te maken met de engel die in je zit. Ik stond bij jullie bij de geboorte toen we dit meedeelden, toen jullie besloten naar de aarde te komen en toen de profetieën anders waren dan ze nu zijn. En toch zitten jullie hier op een veranderde plaats met een mogelijkheid voor vrede op aarde en met het vermogen licht te sturen dat eigenlijk altijd blijft waar je het naartoe stuurt! (Een deel van de wetenschap die Lee eerder op de dag gaf was het wetenschappelijk bewijs dat DNA energie verandert en het veranderd blijft.)

Jullie spreken van contracten alsof jullie komen met een of ander voorbeschikte, getekende verklaring waar je "dit of dat" gaat doen. Jullie begrijpen niet dat wanneer jullie naar de planeet komen het contract enkel zegt, "Ik ben hier op aarde, laten we beginnen." Wil je het contract lezen? Het zegt, "Ik ben hier op aarde en hier zijn mijn ouders en ik begin met mijn potentieel." Dat is het contract. Het is enkel een beginnend potentieel en geen allesomvattend levensplan. Je denkt dat je een contract hebt om een healer te zijn of je denkt dat je werk dit of dat is? "Wel, er is mij verteld dat het zo is en ik heb visioenen gezien dat ik dit deed" Ik zou jullie willen vertellen, geliefde Menselijk Wezen, dat je visioenen een deel waren van de droom die enkel een anderhalve seconde duurde, zoals ik al eerder opmerkte. Je kent de "rest ervan" niet. Je kunt eigenlijk een visioen gehad hebben over wat je deed "voor je hier kwam". Heb je daar al eens over nagedacht? Je weet het ook niet omdat alles door elkaar is. Maak dus geen veronderstellingen. Je bent een schone lei. Wat als je visioen enkel een verklaring is dat je reeds een healer bent en dat je nu verder dan dit gaat? Als je een 4D veronderstelling erover maakt probeer je in je leven enkel iets te doen wat je reeds deed!

"Hoe kan ik van dag tot dag gaan met een schone lei? Er moet toch een of ander doel zijn." Ok, maak geen doel van "waar je naartoe gaat." Maak je in plaats daarvan tot doel "wie IK BEN". Je doel is "goddelijk te worden". Je zou dan kunnen zeggen: "Ik zal, in het moment, de grootst mogelijke goddelijkheid uitoefenen. Ik zal mezelf zijn, een andere ik dan ik een moment geleden was, een hoger vibrerende ik, en terwijl zullen de deuren opengaan die moeten opengaan. Terwijl zal ik, zonder een landkaart, in staat zijn informatie van mijn goddelijke wegenkaart te krijgen wanneer ik op de plaats sta waar ik de informatie nodig heb. Ga rechtsaf, ga linksaf. Dat is wat mijn wegenkaart doet. Het werkt wanneer ik onderscheidingsvermogen en intuïtie nodig heb. De enige veronderstelling die ik zal maken is dat IK een gezegend stuk goddelijkheid BEN die creëert wat ik nodig heb terwijl ik op weg ben. Dit zal mij naar de perfecte plaats leiden."

Het Derde
Punt Drie klinkt als de andere: Plak er geen tijd op.

Ik heb velen onder jullie horen zeggen: "Wel, hier is het plan. We gaan dit en dat doen en tegen die tijd gebeurt dit, en hoeveel jaar, etc. etc. Het heeft geen zin, weet je. Het is beperkend. Het is een zelfgemaakte gevangenis. Wanneer je begint een tijdkader op een van die dingen te plakken plaats je jezelf in een 4D gevangenis. Wat als de plannen voor je, lief Menselijk Wezen, grootser zijn dan elk tijdkader dat je je kunt inbeelden? Wat als je morgen tegen een deur duwt en er een wonder verschijnt? Ga je je dan vasthouden aan een oude tijdlijn en zeggen, "Sorry, Meneer Wonder, je bent een beetje te vroeg. Kun je terugkomen wanneer ik je verwachtte? Dit is grappig, niet? Maar zovelen onder jullie doen dit!

Sommigen onder jullie zeggen wanneer ze een wonder krijgen: "O, ik kan dat niet doen want het past niet in mijn tijdschema! Ik ben er niet klaar voor of op voorbereid." Mijn partner wou deze speciale channelling de titel geven, "Hoe Mensen Wonderen Vermijden." Maar ik stond het hem niet toe.
"Lieve Kryon, ik heb al zolang gewacht opdat dit zou gebeuren. Ik ben heel geduldig geweest maar er gebeurt niets in mijn leven." Echt. Echt? Wat van de herstelling in je hart? (pauze)

Ik praat tegen iemand hier aanwezig. "Wat bedoel je?", zou je kunnen zeggen. Ik spreek over wat er niet gebeurde, lief Menselijk Wezen, toen je aan dat pad begon. Ik spreek over de herstelling in je hart die je nodig had om je licht vast te houden... zodat je niet zou vergaan wanneer een oud potentieel zei dat je het zou doen. Ik spreek over de herstelling waar je niets vanaf wist. Ik spreek over iets fysisch. Ik spreek over wat er op een nacht met je gebeurde om het op te lappen, en je had er geen idee van en weet het misschien nog niet tot men je op een dag via röntgenfoto's of een sonogram vragen stelt over wat ze zien. En je zult zeggen: "Ik heb geen operatie ondergaan." Jawel; een heel mooie zelfs, een goddelijke! Een die jezelf gedaan hebt met je eigen intentie. Ik spreek over dingen die in je omgaan waar je geen gewaarwording van hebt. Wat van de vibraties die je elke dag krijgt? Hoe je elke dag "versterkt" wordt? Gebeurt er niets met je? Er gebeurt vanalles met je! Maar je meet "gebeuren" met je eigen standaard van de lijst aan de muur van je eigen 4D verstand. Waarom open je je waarneming niet en voelt dit terwijl het in je lichaam gebeurt?

Verlichting zelf is een grootse healingenergie die je letterlijk uit een plaats verheft en je begint mee te nemen naar een andere. Zoveel rondom je begint te verschuiven en te veranderen. Ik nodig jullie allemaal uit om het drama uit je leven te laten vallen. Misschien is dat altijd het doel geweest? Wat als dit altijd het doel is geweest om je naar een plaats te krijgen waar je licht zou kunnen zenden? Wat is daarvan? Wat als er niets meer is dan dat? Wat als je verondersteld bent een Lichthuis te zijn, en dat voor de rest van je leven het enige dat gebeuren gaat is dat je Licht stralender gaat worden zodat je Gaia kunt beïnvloeden? Is dat aanvaardbaar voor je? Is vrede op aarde creëren aanvaardbaar voor je? Of zul je rond blijven zitten en het gevoel hebben gefaald te hebben omdat het niet overeenkwam met de 4D lijst op de muur van je verstand? Het is jouw keuze.

De Laatste
Punt Vier, de laatste: Je DNA is veel, veel ingewikkelder dan je denkt. Ik gaf jullie 10 betekenissen van de DNA lagen en we zullen jullie de laatste twee spoedig geven. De laatste drie hebben een gecombineerde energie (10-11-12). Ik zou ze zelfs geen nummer moeten geven maar ik doe het voor jullie voor je DNA waarneming. Binnen al deze energieën die ik over DNA gegeven heb is er nog steeds iets groots dat goed verborgen is. Als jullie beginnen te kijken naar de namen van de DNA lagen en wat ze betekenen zul je iets zien. Er is daar een meesterschap. Wat gebeurt er wanneer een Menselijk Wezen op een pad gaat dat eigenlijk hun DNA verandert? Ik zal het jullie vertellen. Ze lijken iemand anders te worden! Wel, niet exact iemand anders. Laten we zeggen dat ze, voor jullie, iemand anders worden. Daarom is jullie waarneming van "wie je bent" beperkt tot 4D levenservaring. Wanneer je je DNA begint te activeren komen alle attributen die ooit bestonden in een vroeger leven dat je had naar buiten. Ben je ooit een kunstenaar geweest? Nu in dit leven ben je dat niet, maar wat is er met het talent gebeurd? Het talent is er nog steeds! "Je bedoelt dat ik door mijn DNA te activeren eigenlijk een kunstenaar kan worden?" Ja, dat is inderdaad wat ik bedoel, je bent er een geweest oude, ziel.

Het wordt tijd om dit te zeggen en ik ga het op een manier zeggen zodat jullie allen dit zullen begrijpen. Er bevindt zich binnen elk van jullie een groter Menselijk Wezen dat de meesten onder jullie nooit zullen kennen, maar sommigen onder jullie zullen het ontdekken als jullie aandacht schenken aan hetgeen we nu zeggen. Sommigen onder jullie die luisteren en lezen hebben de zaden van de meester. Heel wat van de diepgaande energie van deze planeet bevindt zich in deze kamer, of leest deze woorden. Zul je het ooit geloven? Sommigen zullen zeggen, "Ik ben te oud." En ik zeg jullie, "Hier ga je weer, de jaren tellend"! Of je zegt, "Ik heb niet genoeg energie," en dan zeg ik, "Hier ga je weer, je energie metend in 4D."

Begrijp je niet, Menselijk Wezen, dat je levensspanne verhoogd kan worden en dat je energie veranderd kan worden, en dat je DNA en je gezondheid dramatisch kunnen verbeterd worden? Al deze dingen liggen binnen je eigen lichamelijke functies, klaar om te vertrekken, om door de "baas" opgedragen te worden. Maar de grootste is "wie je geweest bent, "Lemuriër". Zou je het begin van de ontwikkelling van deze buitendimensionele waarneming waarover we gesproken hebben willen hebben? Vraag erom. Sommigen noemen het intuïtie, sommigen noemen het gevorderde intuïtie en sommigen onder jullie zijn zelfs in staat om de kleuren te zien en te weten waarover ik het heb. Ik wil jullie 30 jaar terug in de tijd meenemen. Ik wil jullie meenemen in de tijd dat mijn partner wat hij, jong was, noemt. Hij was 31. Hij had de tijdlijn van zijn "doelen" beëindigt. Hij had het beroep dat hij wou, hij bereikte alles wat hij wenste, hij had de professionele familie bij wie hij dacht te blijven en hij was gelukkig. Laten we hem nu eens ondervragen. Mijn partner haat dit deel van de channelling omdat het persoonlijk is.
30 jaar geleden was de man die nu voor jullie zit, die channelt, een kluizenaar. Hij deed alles wat hij kon dicht bij zichzelf in een kamer en had geen interactie met andere personen. Hij was een prachtige kluizenaarsingenieur. Wanneer hij enkel met uitrusting werkte hoefde hij nooit om te gaan met de drama's van de mensheid. Hij hoefde met niemand om te gaan en hij hoefde niet naar hun meningen te luisteren. Het werkte voor hem. En dus ga ik hem nu ondervragen als de kluizenaarsingenieur en ik wil dat jullie luisteren naar de vragen en antwoorden. Vertel eens, mijn partner, op welk punt kreeg je het vermogen om tegen mensen over spirituele dingen te spreken, als openbaar spreker op een podium ineens voor duizenden mensen, zonder zenuwachtig te worden?" En zijn antwoord zou zijn: "Waar heb je het over? Ik ben geen openbaar spreken. Ik ben nooit een spreker in het openbaar geweest. Ik weet niet wat je bedoelt. De gedachte eraan maakt me bang. Dit zal ik nooit zijn. Waar heb je het over?"

"Op welk tijdstip begreep je dat je kon schrijven? Hoeveel boeken en artikelen schreef je op school? Welke cursussen volgde je?" En hij zal zeggen: "Wat bedoel je? Ik schrijf niets. Ik ben een ingenieur. Ik werk met geluid en video, technische dingen. Ik hoef niets te schrijven. Ik ben helemaal geen schrijver en ik heb ook niet deze gave." Beginnen jullie het te begrijpen? Waar kwamen deze vermogens vandaan? Ik wil hem als voorbeeld nemen. Ook al was hij gelukkig, hij bevond zich in een realiteitsgevangenis van eigen makelij. Maar toen hij aan zijn pad begon, begonnen de vermogens die er altijd waren te veranderen "wie hij was." Van binnen nodigden wij hem uit niet zenuwachtig te zijn voor de grote menigtes en hij was het niet; om alle boeken te schrijven, en hij deed het. Met welke opleiding en welk talent deed hij dit? We zeggen jullie dat al de talenten die hij nodig had in zijn DNA verborgen waren, gereed om de nieuwe "hem" te worden. Het ging automatisch en er was geen opleiding omdat het reeds daar was. En hij is verlegen omdat wij er op deze manier over spreken omdat het lijkt alsof we hem verheerlijken maar wat we doen is over de liefde van God praten en hoe zich in elk van jullie hetzelfde exacte attribuut bevindt. Je kunt meer worden dan je denkt te zijn!

"Lieve Spirit, Ik weet dat ik gevraagd werd om dit en dat te doen en ik voel intuïtief aan dat ik eraan zou moeten beginnen maar ik heb die vermogens niet!" O ja, je hebt ze! Het zou anders nooit in je opgekomen zijn! Kijk naar het voorbeeld dat we je gegeven hebben. Spirit zou je niet in een richting duwen die ongeschikt is voor je vermogens. Werd je gevraagd kinderboeken te schrijven? Is het zo? Ik weet wie hier is. Doe het dan! Laat het op de pagina vloeien en de liefde van God als je gids gebruiken. Ik weet wie hier is! Dit is prachtige informatie van deze broer/zus Kryon, niet?
Nu, er is een begeleiding en we beschreven het jullie een minuut geleden. Zijn ze trots op jullie? O ja. Maar er is ook andere energie. Het is er een die sommigen onder jullie zijn beginnen voelen. Het is geen ongeduld, maar voel je dit toch? Het is een duw van Spirit. Hij zegt, "Nu weet je het, dus ga ermee door."

Wees op veilige plaatsen nu jullie de weersverandering gezien hebben. Gebruik je goddelijke wijsheid, leiding en je onderscheidingsvermogen om de dingen te steunen die ondersteuning nodig hebben. Wees niet verwonderd wanneer Gaia weer op bezoek komt op wat jullie een verontwaardigde manier noemen. Hoevelen onder jullie durven met de wind meezingen? Beoefen de numerologie op de namen. Beschouw deze dingen als een gepast zuiveren en schrobben van de planeet op de plaatsen waar dat nodig is en dat alles deel uitmaakt van de grote verschuiving. Het grootste attribuut in je DNA is dat van een onbevreesde krijger, Lichtwerker. Het is tijd om het op te eisen. En als je dit doet zul je ook op weg zijn om het lichaam te healen waamee je gekomen bent.
Het komt allemaal samen met een pakje dat we verlichting noemen. We zouden jullie deze dingen nooit vertellen indien ze niet zo waren. Dit zijn de waarheden van het uur. Prachtige informatie voor prachtige wezens die voor mij zitten en deze woorden lezen.

En zo is het.

Kryon

- Vertaling: Ulla Mertens -
Website : http://www.kryon.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI