·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Celia Fenn
Titel : De nieuwe opkomende Aarde
Tekst : Celia Fenn / vertaling Ulla Mertens
De nieuwe opkomende Aarde
Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers, augustus zal een prachtige maand zijn waar de Aarde overspoeld zal worden met de Gouden Vlam van Verrezen Liefde. Dit super stralend Licht zal gefocust worden door de Zonsverduistering op de 1ste en de Maansverduistering op de 16de, wanneer Nieuwe Lichtcodes rechtstreeks vanuit het Galactisch Centrum zullen ontvangen worden voor de zich ontvouwende evolutie van de Aarde.
Geliefden, op dit tijdstip willen we jullie vertellen over het zich ontvouwend “plan” voor de Nieuwe Aarde zoals jullie het besloten hebben op het niveau van het Collectieve Bewustzijn van Licht. Temidden van de schijnbare chaos vragen we jullie om de Goddelijke Perfectie waar te nemen van wat er zich op jullie Aarde voordoet. Het is een Goddelijk Geschenk van Grootse Perfectie en Schoonheid, en het is de volgende stap in jullie evolutie terwijl jullie de Hemel op Aarde brengen.
We zullen het de Nieuwe Structuur voor het Planetaire Management of Bestuur noemen en het is de vorm die in de 21ste eeuw zal verschijnen welke Goddelijk Bestuur op Aarde zal vertegenwoordigen. Nu, we willen jullie uitleggen dat er twee fases in dit “project” zullen zijn en dat de Eerste Fase reeds in werking is. In deze Eerste Fase worden jullie geleidelijk aan verplaatst van een Planeet van gescheiden nationale identiteiten die gebaseerd is op een geldeconomie, naar een Vijf Dimensionaal Verenigde Planeet die gebaseerd is op een Economie van Liefde, Samenwerken en Delen. In de Eerste Fase zullen jullie netwerken en structuren beginnen creëren die de Vijf-dimensionale energie van Eenheid en Onvoorwaardelijke Liefde uitdrukken. Nu, wanneer deze netwerken opkomen en sterker worden, zullen ze de interesse wekken van degenen in de “regeringen”, en in de Tweede Fase zal er een fusie zijn van de functies van verschillende regeringen naar dit Planetaire of Globale netwerk van Liefde. Hemel en Aarde zullen op een zeer letterlijke manier samensmelten en wat er uiteindelijk aan het einde van dit proces tevoorschijn zal komen is een Verenigde Planeet onder het Toezicht van een Raad van Ouden die de ontwikkeling van de Aarde in samenwerking met Spirit zal leiden.
Geliefde Lichtwerkers, in de Spirituele Rijken is er zoveel vreugde wanneer we jullie de volgende stappen ontvouwen die jullie als Collectief gekozen hebben in de bewuste evolutie van jullie Aarde en haar volkeren.
Geliefden, we hopen dat jullie nu begrijpen waarom jullie aangetrokken worden naar Zielsfamilies en Groepen, zodat jullie kunnen beginnen samenwerken om de volgende fase van de transformatie op de Nieuwe Aarde te manifesteren.
Nu, we zullen zeggen dat de sleutelaspecten van alle leven in de Vijfde Dimensie Eenheid en Onderlinge verbondenheid zijn. Jullie zullen leren jezelf als deel van een Planetair Bewustzijn te zien en jullie zullen samenwerken voor het Hoogste Goed. Maar, om dit te doen zul je volledig ontwaakt moeten zijn en volledig in je kracht moeten staan. Je moet in je Hart gecentreerd zijn en in staat zijn om het welvaren van de Groep of het “Hoogste Goed” als je doel te bewaren in eender welke situatie. Als bekrachtigd wezen moet je bereid zijn om je over te geven aan de Leiding van Spirit wanneer het zich in je leven manifesteert.
Wanneer een ieder van jullie ontwaakt en zichzelf toestaat om ontwaakt bewustzijn uit te drukken, zul je door je Hoger Zelf geleid worden naar je perfecte rol in deze opkomende structuur, zoals je verlangt en verkiest, en volgens je vaardigheden en talenten. En terwijl we jullie dit beschrijven, willen we benadrukken dat de verschillende niveaus die we bespreken niveaus van functie en niet van status zijn. Degenen die naar de “hogere” niveaus gaan, zullen degenen zijn die levens van dienstbaarheid gegeven hebben, zij zullen de “Ouden” zijn die als zodanig gerespecteerd zullen worden voor hun Licht en Liefde. Maar, jullie zijn allen Manifestaties van Licht en jullie zijn allen gelijk in Gods Liefde, en voor eender welke rol jullie geroepen worden, jullie zijn gezegend en nodig in die rol, want Elk is een deel van het Geheel en Ieder Eén is nodig om het Geheel te creëren. Dit is de essentie van het Bewustzijn van het Ene.
In deze eerste Fase, zullen Lichtwerkers aangetrokken worden tot verschillende niveaus van dienstbaarheid. Op het eerste niveau zullen de therapeuten, healers en leraren zijn en degenen die met mensen werken om ze te doen ontwaken, te bekrachtigen en te helen. Dit is de fundering van het Grote Ontwaken op de Planeet en het is een eerbare rol en een waardevolle dienstbaarheid voor degenen die op deze manier ten dienste opgeroepen worden. Uit deze groep verschijnt het volgende niveau, de Lichtwerkers die aangetrokken worden om Groepen te creëren of netwerken van Groepen in hun omgeving mogelijk te maken. Nu, dit zullen niet noodzakelijkerwijs spirituele groepen zijn, sommige kunnen zakelijke ondernemingen of milieuvriendelijk zijn, of hebben eender welk niveau van focus. Maar, wat gemeenschappelijk zal zijn, is een verlangen vanuit Liefde, het Hart en met Spirit te werken. Op dit niveau begint de formatie van netwerken van Bewuste en Ontwaakte individuen vorm aan te nemen.
Uit dit groepsniveau zullen degenen verschijnen wiens gaven en talenten zullen toestaan om Globale of Planetaire Netwerkers en Afgevaardigden te worden. Het zal hun taak zijn om Groepen of Mensen van overal op de Planeet samen te verbinden in een Netwerk van op-het-Hart-gebaseerd Licht en Liefde op het Vijf Dimensionaal Hartrooster. Dit zullen de Leiders, Leraren en Humanitairen zijn die ernaar zullen streven om de Vijf-Dimensionale concepten van Vrede, Liefde en Globale Samenwerking te promoten via individuele bekrachtiging.
En terwijl de Eerst Fase zich naar de Tweede Fase beweegt, zullen deze Planetaire netwerken en groepen zich beginnen te verenigen om een krachtig Planetair netwerk te creëren dat gebaseerd is in het Hartrooster van Onderlinge verbonden Liefde en Compassie. En omdat dit Licht zich vanuit het Hart verbindt, zal het enorm krachtig zijn en door alle mensen gezien en waargenomen worden terwijl ze overal op Aarde ontwaken. Zoals we zeiden, zal er een fusie beginnen tussen “spirituele”, “politieke” en “sociale” vormen van “zijn” en van functies. Dit zal een uitdagende taak zijn, maar degenen die in de volgende cyclus als Leiders verschijnen, zullen in hun werk gesteund worden.
Het “leidende” niveau zal gecreëerd worden met de opkomst van een Planetaire Raad van Ouden die in feite “managers” of Leiders van de Aarde zijn. Zij zullen de Wijzen zijn die na levens van toegewijde dienstbaarheid door Spirit geselecteerd zullen worden om het Planetaire Bewustzijn te leiden in haar uitdrukking van Goddelijke Liefde en Creativiteit. Deze “Raad van Ouden” wordt reeds gevormd en degenen die voor deze dienstbaarheid opgeroepen worden weten wie ze zijn en wat ze op dit tijdstip moeten doen.
Geliefden, we geven jullie deze informatie om jullie te helpen zien hoe de Goddelijke Liefde zich op Aarde manifesteert volgens jullie Keuzes. We willen dat jullie weten dat het dit is wat jullie in partnerschap met ons gekozen hebben. Er waren op Spiritueel niveau veel lange samenkomsten waar we samenwerkten om dit plan overeen te komen, en zo verschijnt het nu als de meest Juiste en Vredige manier om Goddelijk Management van de Nieuwe Aarde voor het Hoogste Goed van allen te bereiken. De chaos zal geleidelijk aan minder bedreigend lijken wanneer je de verschijning van deze nieuwe patronen van Goddelijke Gratie op je Planeet begint te zien. Terwijl de economie van liefde duidelijker wordt, zul je je meer gesteund en verbonden beginnen te voelen.
Geliefden, wees niet angstig en bezorgd over “waarin pas ik”. Een ieder van jullie heeft deeluitgemaakt van dit geplande proces en elk van jullie heeft een bepaalde rol. Velen van jullie werden tegengehouden terwijl jullie nieuwe vaardigheden en talenten ontwikkelden, of leer je gewoon over te geven aan de leiding van Spirit door bereid te zijn geduldig af te wachten tot de volgend stap aan je onthuld wordt. Weet dat wanneer de tijd daar is, je geleid zult worden naar je perfecte plaats in de opkomende structuur van Licht.

De Energieën voor Augustus

Geliefden, zoals jullie weten kenmerkt deze periode van het jaar, wanneer Sirius met de Zon in de Noordelijke Hemel opstijgt, het begin van een Heilige Cyclus op de Aarde wat we het Planetaire Nieuw Jaar noemen. De energieën die uitstromen vanuit het Galactisch Centrum worden intenser wanneer ze via Sirius en de Zon in de constellatie van Leeuw gefocust worden. In perfect evenwicht stralen de Grote Moeder, Isis, vertegenwoordigt door Sirius en de Goddelijke Mannelijke energie, vertegenwoordigt door Ra, de Onvoorwaardelijke Liefde en Evenwicht uit vanuit het Grote Principe van Kosmisch Evenwicht en Waarheid, Ma'at/Thoth de energieën van het Grote Gouden Hart van de Galaxie.
Op 1 Augustus, tijdens de Nieuwe Maan, zal er een Zonsverduistering zijn in Leeuw. Dit moment zal de integratie van Nieuwe Solaire Lichtcodes creëren voor de geboorte van Goddelijk Planetair Bestuur op de Nieuwe Aarde. Met de energieën van de Leeuwen Poort zal het een krachtige tijd zijn voor de integratie van nieuwe energieën en focus op het nieuwe werk dat eraan komt om als zegen van Licht ontvangen te worden.
Op de 8:8:1 op 8 Augustus, zal er nog een Harmonische Doorgang zijn die zich zal openen om de Nieuwe Lichtcodes uit te zenden vanuit het Hart van de Grote Centrale Zon naar het Planetaire Hart. Op 16 augustus zal er tijdens de Volle Maan een gedeeltelijke Maansverduistering in Waterman zijn. Deze krachtige verduistering zal de integratie van Maanenergie met de “Watercodes” van Waterman toestaan die vertegenwoordigd wordt door de “Waterdrager”. Hij is de Watergod, de Goddelijke Mannelijke energie van de Nieuwe Aarde die de Zuiverheid en de Kracht van het Waterelement beschermt zodat Allen de “Codes van Leven” of de “Paradijs Codes” kunnen ervaren die in het Water gedragen worden. Op dit tijdstip zullen er overal op de Planeet vele Heilige Spirituele Bijeenkomsten en Ceremonieën gehouden worden om de Nieuwe Aarde energie te vieren en om Heilige Waterceremoniën uit te voeren voor de Nieuwe Aarde die in Grote Vreugde ontstaat.
Geliefden, dit is een maand van Grote Viering. Jullie hebben bereikt wat er verlangd werd en jullie hebben elk jullie rol gehad in deze wonderbare transformatie. Samen, hebben jullie de “eindtijd” ongedaan gemaakt en het “scenario” herschreven voor een Vredige Globale Transformatie naar de Vijfde Dimensie van Eenheid en Liefde. En zo wordt het gecreëerd zoals jullie het bepaald hebben. Dit is inderdaad een grote overwinning van Collectieve Planetaire Creatie.

We wensen jullie Blijvende Vreugde in jullie Avonturen van Licht in deze maand augustus.

Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI