·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Celia Fenn
Titel : Het Nieuwe Begin: sept 2008
Tekst : Het Nieuwe Begin:
Oneindige Liefde Belichaamd als de Hemel op Aarde
Aartsengel Michaël via Celia Fenn
vertaald uit het Engels door Ulla Mertens
September 2008

"The New Beginning" by Debra Graves of Canada at www.debzartonline.com

Geliefde Lichtwerkers, wat een tijd om te feesten! Vorige maand augustus 2008 werd de frequentie van de Planeet Aarde verhoogt naar niveaus die hoger zijn dan deze Planeet ooit heeft ervaren en de verankering van de Nieuwe Archetypen voor Oneindige Vrede en Overvloed toegelaten. De Nieuw Aarde is volledig gegrondvest in de Hogere Dimensies van de Aarde en nu hoeven jullie enkel deze Oneindige Liefde als de Hemel op Aarde te belichamen en de Paradijs Codes in de actieve werkelijkheid te manifesteren.

We kunnen enkel zeggen dat wij, hier in de Rijken van Licht, eren en vieren wat er in augustus door jullie op Aarde bereikt werd. Zovelen van jullie zijn overal op de Planeet samen gekomen om de Ontvangst en de Verankering van de Gouden Vlam mogelijk te maken terwijl ze jullie Planeet met het Gouden Licht van Medelevende en Onvoorwaardelijke Liefde overspoelde. Dit werd in de Kristallijnen Rasters en het Hartraster van de Aarde gekanaliseerd via jullie bereidheid om het Licht te dienen en Kanalen voor het Licht te worden.

Geliefde Lichtwerkers, dit is inderdaad een Nieuwe Aarde en een nieuwe plaats. Niets in jullie verleden zal je als model dienen waar je nu bent. Jullie zijn ver voorbij Atlantis en Egypte gegaan, zelfs verder dan Lemurië, naar een nieuwe plaats en een Nieuw Begin. Degenen van jullie die ontwaakt zijn, zijn klaar om te erkennen dat je de Goddelijke Essentie in Menselijke Vorm bent, dat je een vonk van Creatieve Goddelijkheid in een lichaam van materie bent en dat het jullie taak is om samen met Spirit een Nieuwe Wereld te creëren. Jullie kennen en voelen diep van binnen het Diamanten Licht van God dat in je Hart leeft. En, wanneer je dat Licht in jezelf en anderen erkent, ben je klaar om Oneindige Liefde op Aarde te belichamen en de Vreugdevolle frequenties van de Hemel op Aarde te dragen.

Het is Nu op dit ogenblik, Geliefde Lichtwerkers, dat je Fysieke Lichaam de Paradijs Codes zal activeren en zich begint af te stemmen op de Hogere frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde. Dit zal je toestaan om met Gratie en Schoonheid door het leven te bewegen en Vrede en Overvloed in je leven op Aarde te creëren.

Het is Nu dat je zult beginnen te begrijpen hoe je zonder worsteling of ongemak Overvloed manifesteert via je Verlangens en Intenties. Je zult leren om Gezondheid, Evenwicht en Liefde in je leven te manifesteren. Je zult leren hoe krachtig het is om je af te stemmen op de Innerlijke Kracht van je Zuiver Kanaal met de Bron. Want wanneer je zuiver afgestemd bent op de Bron zullen je Verlangens in Manifestatie vloeien en zul je de Grootse Vreugde van de Hemel op Aarde ervaren.

Geliefden, dit is een tijd van Transitie. Wees lief voor jezelf wanneer je naar Hoger Dimensionaal Leven beweegt. Weet dat de Stroom soms gemakkelijk kan zijn wanneer je met de Wonderen van Creatieve Manifestatie werkt en het soms een beetje moeilijk zal zijn wanneer je kortstondig terugvalt in oude frequentieverslavingen en angstgewoonten. Dit komt omdat velen van jullie je nog steeds in de frequenties van angst bevinden en ze je kortstondig uit je centrum kunnen brengen. Wanneer dit gebeurt, beweeg je dan gewoon zachtjes terug naar de Hogere Frequenties van Liefde en Vreugde. Het is zeer belangrijk dat je dit Stralend Licht belichaamt zodat anderen Hogere Frequenties kunnen ervaren en leren om zich op deze energieën af te stemmen. We zouden zeggen dat het op dit tijdstip jullie belangrijkste taak is om je Vreugde en Vrede te bewaren zodat anderen deze energieën via jullie kunnen ervaren.

Geliefden, elk van jullie is een “energiezender” voor de Nieuwe Aarde energieën en Codes. Jullie zullen ondervinden dat mensen zich tot jullie aangetrokken zullen voelen om de Hogere Frequenties in je stem, je ogen en je aanraking te ervaren. Een eenvoudige lach of knuffel kan de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde naar een ander zenden die verloren of op zoek is. Onderschat de kracht van je Licht op dit ogenblik niet. Hoe meer je je innerlijk Diamanten Licht kunt schijnen, hoe meer je kunt doen om dat Diamanten Licht en de straling in de Harten van Anderen te doen ontwaken. Want weet dat vanaf dit punt het Ontwaken niet meer een zaak is van “kennis” en “informatie”, maar van “voelen” en”liefde”. Het is niet wat je doet of leert dat zal tellen, het is wat Je Bent en de Liefde die je naar anderen uitstraalt door je Liefdevolle Aanwezigheid. In feite is de ontwaakte ziel een Meesterziel en is ze in staat om Onvoorwaardelijke Liefde naar anderen te sturen. Geliefden, in deze tijd van Nieuw Begin is het tijd om je Spirituele Meesterschap op te eisen en deze zender of dit zuiver kanaal voor Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde te Zijn.

De mensen zullen de Vrede en Liefde in je Uitstraling voelen en ze zullen reageren door zich te openen voor de Innerlijke Uitstraling en Vrede in zichzelf. Geliefden, op deze Nieuwe Aarde, op dit tijdstip van Nieuw Begin, zijn Energie, Frequentie en Straling de middelen die je Hart zullen openen en Zielen zullen doen ontwaken. En de Hogere Dimensionale energieën zijn Vreugde, Liefde en Vrede. Wanneer je in deze energieën leeft, stem je je af op de Nieuwe Aarde energieën en druk je de Nieuwe Aarde uit, en zo vloeit de Overvloed op natuurlijke wijze in je Leven met Passie, Toewijding en Vreugde!

Sommigen van jullie zeggen dat je nu moe bent en dat je geen verandering in je leven ziet. Je worstelt er nog steeds mee om Overvloed en Liefde te manifesteren. We zeggen jullie, wees niet ontmoedigt na al je werk, weet dat je klaar bent om de doorbraak te maken. Weet, Geliefden, dat je de veranderingen niet in de Uiterlijke Wereld kunt vinden als je ze niet eerst innerlijk veranderd hebt, want alle ervaringen zijn een uiterlijke projectie van de innerlijke werkelijkheid, gedachten en geloofsovertuiging. De essentie van de Grote Verschuiving is een Innerlijke Verschuiving van de oude gedachtepatronen en -overtuigingen naar nieuwe patronen van Liefde, Vertrouwen en Acceptatie. Misschien bevinden velen van jullie je op dit tijdstip nog in het proces van oude patronen loslaten en jezelf toe te staan om je ten volle met je Innerlijke Goddelijkheid te verbinden aangezien het zich in Vrede en Vreugde uitdrukt. Geliefden, het is nooit gemakkelijker geweest dan Nu om deze Verbinding met Innerlijke Goddelijkheid te maken! Het vraagt geen jaren van meditatie en discipline, het vraagt enkel dat je de Keuze en Intentie maakt, en je gedachten geloofsovertuigingen afstemt op die Keuze en Intentie. Er zijn geen grote geheimen en grote mysteries. Het is een heel eenvoudige waarheid die in deze tijd voor allen beschikbaar is!

Geliefden, als je deze keuze hebt gemaakt, wees de open om te Ontvangen. Weet dat Je het Waard Bent om alle Vreugde en Overvloed te ontvangen die je geboorterecht zijn op de Nieuwe Aarde . Karma is opgelost, het is niet nodig te lijden om te leren. Op deze Nieuwe Aarde leer je door Vreugde en Gelukzaligheid en de Expansie van je Wezen naar zelfs nog Liefdevollere staten van Genade. Leer om alles in het leven als Liefde en Genade te zien, laat angst en weerstand los, en beweeg je naar Dankbaarheid en Waardering. Het is Dankbaarheid die zal verzekeren dat de Stroom van Overvloed voortduurt want de Goddelijke Intelligentie binnen de Stroom reageert op Dankbaarheid door zelfs nog meer Liefde en Zegeningen uit te storten, zoveel als je bereid bent te ontvangen en te delenm want de Goddelijke Intelligentie van Overvloed gebruikt je ook als kanaal voor de Oneindige uitbreiding van Overvloed. Werk het proces niet tegen of sluit het niet af door angst voor tekort of verlies, want deze zijn illusies op de Nieuwe Aarde en je probeert niet langer in illusie te leven.

Weet dat Nu, meer dan ooit, jouw wereld JOU weerspiegelt! Wat je “daarbuiten” ziet is een rechtstreekse weerspiegeling van de geloofsovertuigingen en gedachten die in je Hart leven. Gebruik je ervaring met wijsheid om je geloofsovertuigingen en keuzes te verfijnen tot je je Hartverlangen in je leven manifesteert. Weet dat het gemakkelijker wordt wanneer je vaardiger wordt in het maken van keuzes uit het Hart en je intentie afstemt op Hogere Wil en jezelf toestaat om van Spirit te ontvangen via het proces van Overgave en Dankbaarheid.

Nu, we zullen deze boodschap beëindigen door enkele suggesties te doen die je kunnen helpen om je af te stemmen op de Wonderbaarlijke Energieën en Onvoorwaardelijke Liefde van de Nieuwe Aarde. Tijdens deze laatste maand bezochten we Glastonbury in Engeland en zullen we in Zuid-Frankrijk zijn met onze volgende channeling in oktober. Dit is om de Graal Code energieën en de energieën van Jezus en Maria Magdalena, de Tweelingvlam rolmodellen en de energieën van Arthur en Guinevere en Avalon, het geliefde Glazen Eiland van Licht, te activeren en ons ermee te verbinden. Geliefden, Grote Liefde en Passie, de energieën van de Tweelingvlam en de mysterieuze plaatsen waar de Hemel de Aarde ontmoet zijn nu heel belangrijk. In deze energievortexen zul je in frequentie en bewustzijn verhoogt worden wanneer je de Diepe Passie van Hemelse Tweelingvlam Liefde ervaart die zich in Menselijke Vorm manifesteert en de frequentie “herinneringen” van deze archetypen die je naar een energetische ruimte zullen tillen waar je wordt voorbereid op de binnenkomende frequenties van de Nieuwe Aarde. Jullie kunnen deze verbindingen tot stand brengen door deze plaatsen op te zoeken of je er energetisch mee te verbinden in je meditaties en groepswerk.

We zeggen evenwel ook dat op de Nieuwe Aarde het toepassen van Ceremonieën, Ritueel en Invocatie belangrijke manieren zijn om de Aarde te eren en als Groep Intentie te delen. We kunnen enkel benadrukken dat het zeer krachtig is om als Groep in Stralend Licht samen te komen om de Intentie van Vrede en Liefde met de Aarde te delen. Deze Intentie wordt veelvuldig versterkt via de kracht van Intentie en Energie die op Hogere Niveaus wordt gedeeld. Het zijn zulke Samenkomsten van Licht die de focus zullen worden van voortgaand Ontwaken naar Hoger Bewustzijn op de Nieuwe Aarde .

De Energieën voor September 2008

September zal een rustige maand zijn om de energie op de Planeet te integreren en uit te balanceren na de grote Lichtverankeringen van augustus 2008. De Volle Maan valt op 15 september en zal zich in Vissen bevinden, een Waterteken. Dit zal inderdaad een krachtige tijd zijn om een Waterceremonie te houden met de Intentie de Paradijs Codes te activeren en de Hoogste Frequenties van Liefde en Dankbaarheid naar de Waterlichamen van de Planeet te brengen.

De Nieuwe Maan zal op 29 september plaatsvinden en dit zal in Weegschaal zijn. De energieën van Weegschaal vertegenwoordigen Evenwicht, Harmonie en Relaties, en dit is altijd een goede tijd om te mediteren over Harmonie binnen de relaties in je Leven en om meer zaden voor meer Harmonie en Liefde te planten.

Mercurius gaat retrograde tussen 24 september en 4 oktober, dus is het een tijd om kalm en vredig te blijven, en voorzichtig te zijn met de beslissingen en keuzes die je maakt.

Pluto bevindt zich nog steeds in Boogschutter in conjunctie met het Galactisch centrum en vuurt de Grote Verschuiving en Transformatie aan. Maar, op dit tijdstip bevindt Jupiter zich in Steenbok en Saturnus is Maagd, wat betekent dat de lens van Transformatie nu op het Materiële Vlak van de Aarde zelf gefocust is. Het is inderdaad tijd om Oneindige Liefde te belichamen en om de Hemel op Aarde te brengen.

Geliefde Lichtwerkers, in deze Wonderbaarlijke tijd wensen we jullie Vreugde en Speelsheid op je voortgaand Avontuur van Licht. Moge je Alles wat Je Hart verlangt in Liefde en Dankbaarheid ervaren!

Copyright © 2008 Celia Fenn Star Child Global vertaling © 2008 Ulla Mertens


Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center
Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI