·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Boekbesprekingen
Naam : Eckhart Tolle
Titel : Een nieuwe aarde, hier en nu!
Tekst : Een nieuwe aarde, hier en nu!
Eckart Tolle wijst de weg uit het doolhof van het denken

Eckart Tolle’s boek Een nieuwe aarde, is wat je noemt het juiste boek op het juiste moment. Veel mensen voelen de hete adem van de tijd in hun nek en hebben het gevoel dat er dringend iets moet gebeuren, dat er iets moet veranderen, voordat het te laat is. Maar wat? En hoe? Tolle bedient hen op hun wenken. Zijn boek is niet alleen een praktisch handboek, maar biedt vooral filosofische inspiratie. Het geeft hoop, omdat de ziekte en de oplossing zo duidelijk worden geanalyseerd, dat je alleen nog maar hoeft te handelen. De ziekte – Tolle noemt het de ‘waanzin’ – waaraan de mensheid lijdt, is een volstrekt verknipt zelfbeeld. De mens is zijn eigen essentie vergeten – puur bewustzijn – en identificeert zich met wat hij niet is: zijn denken, ofwel de mentale concepten over zichzelf. De in Canada wonende Duitser, wiens bestseller ‘De kracht van het Nu’ in meer dan dertig talen werd vertaald, gaat als een microchirurg te werk bij het uiteenrafelen van de waanzin, die hij simpelweg ‘ego’ noemt. Hij definieert ego zo: ‘Ego is de identificatie met vorm, wat vooral betekent: gedachtevormen.’ Deze vormen kunnen zijn: ik ben een man, een christen, een journalist, een slachtoffer, een nietsnut, et cetera. De meeste mensen leven niet in de werkelijkheid, maar in een geconceptualiseerd beeld van die werkelijkheid. Zij bekijken de werkelijkheid vanuit hun beperkte visie van zichzelf en de ander. Ze bekijken de wereld vanuit hun geloof. De identificatie van het ego met denkbeelden en uiterlijke zaken als werk, auto, spullen of relaties, maakt dat de mens gehecht raakt en afhankelijk wordt van die zaken buiten zichzelf. ‘Ik heb, dus ik besta’ zou het motto van het ego kunnen zijn. Het ‘willen hebben’ wordt een obsessie, die de consumptiemaatschappij voortdurend aanwakkert. De onderliggende emotie die alle activiteiten van het ego beheerst, is angst – de angst om niemand te zijn, om niet te bestaan, om te sterven. De angst waarin de meeste mensen leven, is – volgens Tolle – makkelijk te verklaren: ‘Diep vanbinnen weet ieder mens dat geen enkele vorm blijvend is, dat alle vormen voorbij gaan. Het ego kent dus altijd een gevoel van onzekerheid. Daarom leven veel mensen in een permanente staat van onbehagen, onrust, verveling, angst en ontevredenheid.’ Om te overleven, heeft het ego heel veel aandacht nodig. Het is verslaafd aan macht, erkenning en conflict, en het is voortdurend bezig zichzelf met andere ego’s te vergelijken. Het ziet zichzelf als gescheiden van de ander en de wereld. Het denkt in termen van ‘beter dan’, ‘minder dan’, ‘hoger dan’ en leeft bij de gratie van aanval en verdediging. Tolle: ‘Ego’s verschillen alleen van de buitenkant. Diep van binnen zijn ze allemaal hetzelfde. Ze leven van identificatie en afscheiding. Elk ego is continu aan het vechten om te overleven, aan het proberen zichzelf te beschermen en te vergroten. Hoe het ego zich ook manifesteert, de verborgen, drijvende kracht erachter is altijd hetzelfde: de behoefte zich te onderscheiden, bijzonder te zijn, de baas te zijn, de behoefte aan macht, aan aandacht, aan meer. En natuurlijke de behoefte aan een gevoel van afscheiding, dat wil zeggen, aan tegenstand, vijanden.’ Hoe meer iemand zijn identiteit ontleent aan zijn gedachten (aan zijn geloof), des te meer raakt hij afgesneden van zichzelf, de ander en de wereld om hem heen. Zelfs (of juist) veel zogenaamd religieuze mensen zitten vast op dit niveau. Ze stellen ‘waarheid’ gelijk aan hun gedachten over de waarheid. En omdat ze zich volkomen identificeren met hun gedachten, beweren ze in een onbewuste poging hun identiteit te beschermen, dat ze de enigen zijn die de waarheid kennen. De emoties die het gevolg zijn van een leven vanuit ego, resulteren in ‘pijnlichamen’, die mensen als een last in zich meedragen. Deze pijnlichamen kunnen worden geactiveerd door mensen of situaties (als iemand op je ‘knoppen drukt’). Op zo’n moment word je volledig overgenomen door emoties. Tolle: ‘Een pijnlichaam is een semi-automatische energievorm die in de meeste mensen leeft, een uit emoties bestaande entiteit. Net als alle levensvormen, moet het zich regelmatig voeden – nieuwe energie opdoen – en het voedsel dat het nodig heeft om de voorraden aan te vullen, bestaat uit energie die overeenkomt met zijn eigen energie, dat wil zeggen, energie met een vergelijkbare frequentie.’ Voor het pijnlichaam is elke emotionele pijnlijke ervaring bruikbaar als voedsel. Daarom gedijt het zo goed op negatief denken en op drama in relaties. Het pijnlichaam is een verslaving aan ongelukkig-zijn. Tolle, die jaren geleden zelf bijna werd geveld door de pijn en de stress die zijn ego veroorzaakte, kent de weg uit het doolhof van het verstand: ‘Alleen door bewustzijn – niet door denken – kun je verschil zien tussen feit en mening (geloof). Als je de wereld niet bedekt met etiketten en woorden, keert er een gevoel voor het wonderbaarlijke terug in je leven dat lang geleden verloren is gegaan, toen de mensheid het verstand niet meer gebruikte maar er door bezeten raakte.’ Volgens Tolle betekent het inzien van de eigen waanzin het begin van geestelijke genezing. Wanneer je kunt kijken naar je ego – wanneer je bewust bent – ben je er los van. Bewustzijn en ego kunnen niet naast elkaar bestaan. Elke keer dat het ego als zodanig wordt herkend, wordt het zwakker. Als meer mensen hun eigen ego herkennen en kiezen voor bewustzijn – wat eenvoudigweg betekent dat je aanwezig bent in het hier en nu zonder te worden meegesleept door denkbeelden en emoties van het ego – zal de transformatie naar een nieuwe aarde sneller verlopen. Tolle: ‘Mensen zonder ego belichamen het ontwaakte bewustzijn dat alle aspecten van het leven op onze planeet verandert, ook de natuur, omdat het leven op aarde onlosmakelijk is verbonden met het menselijke bewustzijn dat het ziet en erop inwerkt.’ Tolle besluit met een waarschuwing voor mensen wier ego zich nu vastgrijpt aan een nieuwe ‘waarheid’: ‘Je kunt van de bevrijding van het ego niet een doel maken dat je in de toekomst kunt bereiken. Alleen Tegenwoordigheid, in het Nu zijn, kan je van het ego bevrijden, niet gisteren of morgen.’ Ofwel: de nieuwe aarde is er al, hier en nu, als jij dat wilt. Eckhart Tolle: Een nieuwe aarde, dé uitdaging van deze tijd Ankh-Hermes, 2005, ISBN 9020284061 Eckhart Tolle: A New Earth, awakening to your life’s purpose Dutton Adult, 2005, ISBN 0525948023

Bron: Ode magazine

Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI