·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : Eckhart Tolle
Titel : Denken is een parasiet die het bewustzijn opeet
Tekst : Eckhart Tolle (59) is nog dezelfde onopvallende verschijning als bij onze eerste ontmoeting, drie jaar geleden. Met zijn weinig imponerende voorkomen en zijn bescheiden stemgeluid is hij het tegendeel van de charismatische goeroe.

Maar zijn spirituele boodschap slaat bij steeds meer mensen aan: het leven is nu, dit moment. Het speelt zich niet af in onze gedachten over het verleden of in onze verwachtingen van de toekomst.

In het Amsterdamse Ambassadehotel spreken we met hem over zijn spirituele ontwikkelingsweg. Eigenlijk een onjuist begrip in het geval van Tolle, want van een weg of een proces is bij hem geen sprake geweest. Eckhart Tolle’s spirituele leven begon in 1977 à bout portant, met „een zeer heftige transformatie op een dieper niveau van bewustzijn, die zich letterlijk in een nacht voltrok".

Hij was 29 jaar, gepromoveerd, en wetenschappelijk medewerker Latijns-Amerikaanse literatuur in Cambridge. Naar wereldse maatstaven een succesvol leven, maar Tolle was ’een diepongelukkige, depressieve jongeman’.

Die abrupte ’transformatie’ had een ingrijpende uitwerking op hem: „Ik was niet langer dezelfde persoon. Ik verkeerde van het ene op het andere moment in een staat van innerlijke rust.

Er had een ontkoppeling plaatsgevonden tussen enerzijds mijn gedachten en het door mentale concepten gecreëerde ego waarmee ik mij had geïdentificeerd, en anderzijds het diepere niveau van wie ik ben – het bewustzijn. Ik was in staat afstand te nemen van het door mijn gedachten geconstrueerde ego en dat te herkennen als ’niet mijzelf’. Dat was mijn spirituele ontwaken."

Zo noemt hij het nu, maar destijds was het een raadsel voor hem wat er gebeurd was. „Hoe kon ik me zo ruimtelijk en vredig voelen, terwijl er zo gezien toch niets was veranderd in mijn leven? Ik was niet verliefd geworden, had geen miljoen dollar gewonnen, en toch voelde ik een grote innerlijke tevredenheid."

Op zoek naar een verklaring voor wat hem was overkomen, bezocht Tolle bijeenkomsten van spirituele leraren. Hij sprak met boeddhistische monniken en las ’tijdloze’ boeken, zoals de Bhagavadgita, Tao Te Tsjing en de bijbelse evangeliën.

Intuïtief, vertelt hij, kon hij de essentie van het onderricht in die boeken begrijpen. „Daar kwam geen logische analyse aan te pas, ik kon voelen wat de waarheid was. Ik zag de essentie door de woorden heen schijnen. Tegelijk gaven deze teksten mij zicht op wat er met mezelf was gebeurd tijdens mijn innerlijke transformatie: ik ging begrijpen wat de aard is van spirituele realisatie."

Een ’groot inzicht’ op dit vlak kreeg Tolle tijdens een gesprek met een boeddhistische zenmonnik. „Hij zei tegen mij: ’mensen begrijpen zen niet, omdat het zo eenvoudig is. Zen gaat namelijk over ophouden met denken.’ Toen begreep ik dat datzelfde ook met mij was gebeurd. Na de nacht van mijn bewustzijnstransformatie was de activiteit van mijn geest met minstens tachtig procent afgenomen.

Ik dacht dus niet veel meer, maar ik besefte dat niet, aangezien ik de toestand van niet-denken ervoer als rust en vrede. Ik was me er niet van bewust waarom er vrede in mij was. Het gesprek met de monnik deed mij opeens beseffen dat er vrede in mij was omdat mijn geest was gestopt", zegt hij met zijn kenmerkende hinniklachje.

Drie jaar na zijn ’spirituele ontwaken’ was Tolle ’zover’ dat hij mensen, die af en toe op hem afkwamen, antwoorden kon geven op essentiële vragen, zoals die naar de zin van het leven en de betekenis van lijden. Zijn antwoorden verbaasden Tolle zelf. „Ik had nooit geweten dat ik dat allemaal wist", zegt hij lachend.

Deze gesprekken waren het begin van zijn spirituele onderricht dat geleidelijk vorm kreeg. Er kwamen steeds meer mensen op hem af, Tolle startte kleine groepjes, kreeg uitnodigingen bij mensen thuis. „Zij stelden vragen en de antwoorden kwamen als vanzelf. Ik weet de antwoorden niet, ze komen voort uit een toestand van niet-weten, vanuit een innerlijke stilte, niet vanuit kennis.

Ik leerde van mijn eigen antwoorden en onderwees er tegelijkertijd anderen mee." Een deel van de aantekeningen die hij maakte van deze vraag-en-antwoordsessies zijn terechtgekomen in bestseller ’De kracht van het nu’ (ruim 120.000 verkochte exemplaren in Nederland), dat pas in 1998, 21 jaar na Tolle’s bewustzijnstransformatie, verscheen.

Eckhart Tolle kan zijn toestand van niet-denken volhouden zonder enige training of meditatie. „U zou geschokt zijn als u kon zien hoe weinig er in mijn hoofd omgaat, vergeleken met een normale hoeveelheid denken. Er is wel enig denken in mijn hoofd en natuurlijk gebruik ik mijn geest om vorm te geven aan het onderwijs; er zijn nu eenmaal gedachten nodig om woorden te laten ontstaan.

Ook als ik schrijf moeten de gedachten bovenkomen uit de stilte om vorm aan te nemen. Het is dus wel handig om de geest te kunnen gebruiken, maar de zinloze activiteit van de geest is bij mij sterk afgenomen. En het weinige dat er is, is niet erg substantieel: gedachten drijven mijn hoofd in en uit, maar ze slepen me niet mee, de ene gedachte komt, de andere gaat."

Gedachten hebben niet meer de ’hypnotische aantrekkingskracht’ op Tolle die ze vroeger hadden en die hij nog steeds herkent, wanneer hij praat met mensen die ’niet vrij zijn van hun geest’. Denken heeft, zegt hij, zo’n verslavende kwaliteit dat het hele bewustzijn erdoor wordt geabsorbeerd.

„Het is als een kleine entiteit in het hoofd die als een parasiet al je aandacht en bewustzijn opeet: de ene gedachte na de andere, hap, hap, je kunt er niet uit loskomen, de stem van het denken houdt nooit op met praten. En dan te bedenken dat 95 procent van de geestelijke activiteit niet alleen extreem repetitief is, maar ook zinloos, disfunctioneel en negatief."

Mensen hebben volgens Tolle over het algemeen meer negatieve dan positieve gedachten. „De geest hangt liever rond bij negatieve zaken dan bij mooie, liefdevolle en vreugdevolle. Dat komt doordat die eigenlijk de geest zijn petje te boven gaan: schoonheid, liefde en vreugde ontspruiten niet aan denken. Maar wat de geest wel erg goed begrijpt is kritisch zijn en klagen. Ik noem dat disfunctioneel denken en deze vorm van denken is niet alleen zinloos maar ook nog eens schadelijk.

Want negatieve gedachten – kritiseren, oordelen, minachten, klagen – creëren emoties die daarmee corresponderen, zoals verontwaardiging, woede, jaloezie, verdriet. En hoe meer van deze emoties je ervaart, hoe groter hun weerslag op je fysieke organisme, want de energiestroom in je lichaam wordt onderbroken door negativiteit, met als gevolg dat je lichaam eerder vatbaar is voor ziekte."

Veel mensen, meent Tolle, maken zichzelf onbewust ziek door disfunctioneel denken, en leven in een toestand van niet gelukkig zijn. „Een ongelukkig mens zal vervolgens vele anderen ongelukkig maken. Een ongelukkige partner zal ook de andere partner ongelukkig maken.

Ongelukkig zijn breidt zich als een olievlek uit, in een relatie, een vriendenkring, een bedrijf. Onbewust laat je jezelf en anderen lijden. Dat is de hele gekte van deze wereld, die te vinden is in de kleinste gemeenschapjes, zoals echtparen, bedrijven tot aan hele volkeren toe. Uiteindelijk kan dat zelfs tot geweld leiden."

Dit ’collectief disfunctionele denken’ zou volgens Tolle snel een einde moeten nemen. „Want als dit denken niet transformeert, zullen we door de groeiende macht van de technologie onszelf en de planeet vernietigen. Ik denk dat we geen honderd jaar meer overleven met ons oude bewustzijn."

Wat er met hemzelf is gebeurd ziet Tolle als ’de volgende stap in de evolutie van het menselijk bewustzijn en daarmee van de mensheid’. Mensen ervan overtuigen dat zij eenzelfde verandering moeten ondergaan als hij, heeft echter geen zin, zegt hij. „Alle mensen die naar mij toekomen, zijn al zover dat ze bereid zijn te veranderen. Zij willen veranderen, omdat de verandering al in hen is begonnen en zij de waarheid herkennen in de boodschap. Het gaat niet om een geloof waartoe je mensen kunt bekeren, maar om een inzicht."

Daarom wijst Tolle mensen altijd op hun denken. „Ik zeg: kijk naar je geest, zie hoe hij werkt, hoe hij geconditioneerd is door het verleden, kijk naar de emoties die je denken voortbrengt. Hoe meer mensen gewaar worden hoe hun geest werkt, hoe vrijer ze ervan worden.

Deze gewaarwording is in wezen het nieuwe bewustzijn, dat ik ook wel ongeconditioneerde intelligentie noem. Mijn hele onderwijs is gericht op vrij komen van denken, zodat er een andere manier van leven mogelijk wordt, meer in het nu dan in verleden en toekomst."

Bij de meeste mensen voltrekt een bewustzijnstransformatie zich niet zo drastisch als bij hem, zegt Tolle, maar eerder als een geleidelijk proces, met hulp van bijvoorbeeld meditatietechnieken. Ook de natuur kan volgens hem een goed hulpmiddel zijn om in het nu te leven. „Maar dan moet je wel echt aandacht kunnen opbrengen voor de natuur. Sommige mensen gaan in een bos wandelen maar zitten nog steeds ondergedoken in hun geest, denkend aan de beurskoersen, vaak met een mobiele telefoon aan hun oor. Of ze discussiëren onderweg druk met een vriend.

Zij zijn niet werkelijk daar. Ze praten en praten en zeggen, oh dat is een mooie boom, en praten weer verder, oh wat een mooie bloem. Ze hebben geen werkelijke communicatie met de natuur. Maar als je echt daar kunt zijn, werkelijk kunt kijken zonder te etiketteren wat je ziet, kan de natuur erg behulpzaam zijn. Ze is een wonder zolang je geest zich er maar niet mengt: de wind langs je wangen, de grassprietjes, de geluiden, de kleine details waar je gewoonlijk overheen kijkt, zoals de vorm van een blad of de bloeiwijze van een boom.

Als je echt aanwezig kunt zijn in de natuur, is alles wonderbaarlijk en van een grote levendigheid. Maar wanneer je geest onmiddellijk overal labeltjes aan hangt – dit is een eik, deze boom zou leuk in mijn eigen tuin staan enzovoorts – kun je die levendigheid niet meer voelen. Die mentale etiketten worden dan een obstakel. Mensen doen dat in de natuur maar ook met andere mensen. Zij zijn obsessief bezig met het benoemen, etiketteren en interpreteren van andere mensen. Het gaat erom daarvan vrij te komen."

De populariteit van Eckhart Tolle (59) groeit met het jaar. Zijn bestseller ’De kracht van het nu’ uit 1998 is in 27 talen verschenen. In 2004 waren er in Nederland 30.000 exemplaren van verkocht; intussen is dat aantal meer dan verviervoudigd (121.747). Van het bijbehorende praktijkboek gingen in Nederland tot nu toe ruim 61.000 stuks over de toonbank en van zijn tweede boek ’Een nieuwe aarde’ (2005) ruim 43.000. Overal waar de in Canada woonachtige Tolle komt, in Amerika en op het Europese continent, staat hij voor uitverkochte zalen.

Bij zijn laatste bezoek aan Nederland, begin vorige maand, moesten honderden belangstellenden worden teleurgesteld: de 1500 plaatsen in Luxor in Rotterdam en de 700 plaatsen in de Amsterdamse Rai waren binnen de kortste keren uitverkocht. Dat de groepen elk jaar groter worden betekent volgens Tolle dat ’steeds meer mensen openstaan voor de boodschap van mijn spirituele onderwijs, omdat ze de waarheid erin herkennen’.

De essentie van zijn onderwijs is simpel: het leven is nu, dit moment. Het speelt zich niet af in onze gedachten over het verleden of onze angsten en verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Leven is nooit niet dit moment. Als je je niet kunt overgeven aan het nu, zit je gevangen in je denken, in mentale concepten over het leven, en zeg je nee tegen datgene wat het leven werkelijk is.

Bron: http://meer.trouw.nl
Website : http://www.trouw.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI