·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Ronna Herman
Titel : Het Fijnstemmen van Je Zielenlied
Tekst : Het Fijnstemmen van Je Zielenlied * Je Energetische Blauwdruk
Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
Januari 2008

Geliefde meesters, omdat de sluier tussen jullie en onze wereld geleidelijk aan verdwijnt, hebben wij getracht jullie het gereedschap en de kennis te geven die jullie nodig zullen hebben om te functioneren en je prettig te voelen in een grotere werkelijkheid en een hogere staat van Zijn. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat wij het vermogen hebben om de voornaamste gedachtevormen van de heersende overtuigingen van de massa op het aardse bestaansniveau te observeren, en door middel van onze hoogontwikkelde zintuigen kunnen wij de eb en vloed waarnemen van het Licht en de schaduwen op verschillende plaatsen in de wereld. Wij kunnen de gebieden zien waar de ascensiekolommen stevig zijn verankerd, waar de gezegende Adamanten Deeltjes van Liefde/Licht diep in de labyrinten stralen die de Aarde omcirkelen en geleidelijk aan de kern van het Heilige Hart van jullie gezegende planeet in stromen. Dit Goddelijke elixer straalt vervolgens naar buiten vanuit zijn middelpunt en beďnvloed iedereen die wordt aangeraakt. Dit Licht van de Bron heeft het vermogen om de meest verdichte vormen en de diepste schaduwen te doordringen. Daarom groeit er een Goddelijke ontevredenheid in het hart en denken van alle mensen, een aanwakkeren van de Geest zou je kunnen zeggen. Er is een gevoel van frustratie omdat de dingen in het leven die zoveel voldoening gaven en zo belangrijk schenen niet langer geluk, tevredenheid of een gevoel van wel-zijn brengen.

Wij zien ook jullie schittering of gebrek daaraan, geliefden, want jullie kunnen voor ons niet verbergen wie jullie werkelijk zijn. Wij zien de “Lichtpatronen” die jullie uitstralen en ook de resonantie van jullie energetische blauwdruk, of die harmonieus is of dissonerend. Jullie proberen niet alleen terug te keren naar innerlijke balans en harmonie; het is het grootste verlangen van jullie Hogere Zelf dat jullie je prachtige, unieke Zielenlied weer laten horen en perfectioneren. Het spectrum van Licht en geluid op ons bestaansniveau gaat jullie zintuigen en ook jullie voorstellingsvermogen verre te boven, want in jullie werkelijkheid kunnen jullie slechts een heel klein deel ervaren van de hemelse klanken, het schitterende Licht en de kracht en grootsheid van onze omgeving.

Het Zielzelf van ieder persoon tracht zijn rol te vervullen als regisseur van zijn/haar levenservaringen. Er is een touwtrekken aan de gang tussen het Zielzelf en het begeertelichaam van het ego, want het ego wil zijn controle over de drie lagere lichaamssystemen, het fysieke, emotionele en mentale, niet opgeven. De Ziel is onsterfelijk en zou de persoonlijkheid van je Godzelf genoemd kunnen worden, en hij onthoudt wie je werkelijk bent en ALLES wat je hebt ervaren in je vele gedaanten als een bewuste Goddelijke Vonk. Het ego-begeertelichaam is een integraal deel van je fysieke persoonlijkheid, en je fysieke, mentale en emotionele lichamen zijn gecodeerd met de eigenschappen, zwakten, vermogens, beproevingen en mogelijkheden die je verkoos te ervaren in dit belangrijke leven.

De oude leringen stelden dat ‘je ego-begeertelichaam moet uitschakelen’. Echter, dat zal je niet helpen in het creëren van je hoogste goed. Jullie werden begiftigd met een ego-begeertelichaam en de vrije wil als een medeschepper op het aardse vlak. Echter, het ego was bedoeld de dienaar te zijn van de Ziel en niet omgekeerd. En zo is, net zoals met andere onevenwichtige creaties, verslavingen of negatieve eigenschappen die je probeert terug te brengen in balans en harmonie, het geheim om hen ‘door liefde te transformeren’, en niet om jezelf te bevrijden van de greep die ze op je hebben door weerstand te bieden.

We hebben gesproken over de ‘structuren’ van het fysieke vlak, en hoe de gestructureerde overtuigingen die jullie hebben gecreëerd jullie net zo beperken als elke andere fysieke structuur jullie kan beperken. Jullie fysieke lichaam kan een voertuig zijn van verrukking, vreugde en vrijheid, of een gevangenis van pijn en beperking. Jullie relaties, werk, familie of spirituele overtuigingen kunnen prachtig en belonend zijn en een gevoel van eigenwaarde, voldoening en bekwaamheid geven, of zij kunnen een zware last zijn en maken dat je je ongewaardeerd, nutteloos en machteloos voelt.

Richt je op wat juist is in je leven en in de wereld en begin jezelf te zien zoals je wilt worden. Wij hebben benadrukt dat je niet-oordelen moet oefenen en dat betekent ook oordeel over het Zelf. Onthoud dat jullie nu toegang hebben tot alle Scheppersdeeltjes van Licht/Leven die je naar je Heilige Hart kunt voeren, en wees je er altijd van bewust dat deze Adamanten Deeltjes van de Schepping alleen kunnen worden geactiveerd door je zuivere liefhebbende intentie.

Lang geleden spraken we over de ‘deugd van zelfzuchtigheid’ en dit schokte velen van jullie want het stond haaks op wat jullie in vroegere tijden was geleerd. Wij vragen jullie om te overwegen: hoe kun je worden of geven wat je jezelf niet toeeigent? Het betaamt je een schitterend, stralend voorbeeld te worden voor anderen en je Liefde/Licht en wijsheid te delen met de Aarde, de mensheid en de ganse Schepping. Wanneer je functioneert in een harmonieuze midden- of boven-vierdimensionale omgeving en je jezelf afstemt op het kracht-/vermogenbewustzijn van de vijfde dimensie via je kristallijnen Piramide van Licht, krijg je toegang tot de Steden van Licht die strategisch zijn gestationeerd in de hogere dimensies rond de Aarde. Door dat te doen laat je de Adamanten Deeltjes, het elixer van liefde/leven in je persoonlijke vijfdimensionale piramide stromen en in de etherische replica of het fragment van jezelf dat je daar achterliet. Vanaf dat moment beschik je over een voorraad Schepperslicht dat via je verticale Levenslijnrivier stroomt in je fysieke voertuig via de kruinchakra, om te worden opgeslagen in je Heilige Hart. Wanneer je je eenmaal verbindt met deze Goddelijke Bron van Kracht/Leven/Liefde, zal je aardse realiteit nooit meer dezelfde zijn. Je moet nemen wat je nodig hebt want de voorraad is onbeperkt. Zie deze fonkelende deeltjes door je lichaam stromen in een stroom van stralend Licht dat harmoniseert, transformeert en versterkt. Met de technieken die wij jullie hebben gegeven, met name de Oneindigheidsademhaling, zul je vanzelf het gezegende vermogen van Schepperslicht de wereld in sturen. Als je je intentie hebt duidelijk gemaakt en het ritueel als Drager/overbrenger van Licht goed in je hoofd hebt, hoef je je niet langer te focussen op het uitsturen van deze transformerende deeltjes; het Goddelijke schema is op z’n plaats en zal vanzelf het pad volgen dat je hebt gekozen. Je kunt een percentage van je Adamanten Deeltjes toewijzen aan de Wereldpiramide voor het verheffen van de mensheid en de Aarde en je kunt ook een deel schenken aan de groepspiramiden waarvan je actief deel uitmaakt. Je kunt ook familiegroeppiramiden scheppen, en vergeet niet je werkpiramide en je projecten met Schepperslicht te vullen. Zie ook hoe een deel van je Liefde/Licht zich verbindt met je Zielengroeppiramiden in de vijfde, zesde en zevende dimensie, en wanneer je schittering toeneemt en sterker wordt zul je je verbinden met steeds hogere niveaus van bestaan waar de grote menigte van je Zielzelf-familie wachten om je te begroeten.

Wanneer je overloopt van Liefde/Licht en de Geest is de regisseur van je leven en ervaringen, maak je je niet langer druk over het ontvangen van liefde, rijkdom, respect, etc., want de bevestiging van wie en wat je bent komt van binnenuit, en dat is het moment dat je de onzelfzuchtige meester wordt. Je weet dat je over de rijkdommen, deugden en talenten beschikt van je Goddelijke geboorterecht, en je bent niet afhankelijk van wie dan ook in de fysieke wereld.

Wanneer je dagelijks, voor het opstaan, je Hogere Zelf aanroept en vraagt dat je wil wordt afgestemd op de Wil van je Goddelijke Zelf voor je hoogste goed en dat een kolom van goud/wit Licht je elk moment omgeeft wanneer je je in de derde/vierde dimensie begeeft, geef je je Zielzelf toestemming om je te begeleiden, te inspireren en je de weg te wijzen. Je zult de verbinding versterken tussen je Hogere Zelf en de Wezens van Licht opdat zij met jou mogen gaan communiceren via je intuďtie en jou zullen helpen met het maken van de beste keuze op elk moment van de dag. Het proces wordt ook versneld als je zegt: “Ik plaats nu mijn egozelf onder de leiding van mijn Hogere Zelf, en door onze vereende inspanningen zullen wij vanaf nu alleen schoonheid, harmonie en evenwicht scheppen in ons en om ons heen.”

Hierdoor zal je Hogere Zelf je leven leiden naar je hoogste bestemming en het overgangsproces versnellen door de integratie van je fysieke/mentale/emotionele lichamen met je Spirituele Zelf. Ieder van jullie zal worden gevraagd enkele belangrijke, grote beslissingen te nemen en het pad te kiezen van je bestemming. De komende paar jaar in Aardse tijd zijn de meest kritieke in de geschiedenis van de mensheid, want ieder van jullie zal het pad van de Geest moeten kiezen of het pad van illusie in de drie-/vierdimensionale wereld, waardoor je zult incarneren op een andere planeet of in een ander zonnestelsel om je lessen in de lagerdimensionale expressie voort te zetten. Het etherische lichaam van de Aarde heeft zich verplaatst naar de hogere niveaus van bestaan en ieder van jullie wordt aangemoedigd om mee te gaan.

Moedige harten, deze transformatieve jaren kunnen de meest opwindende, vervullende jaren van jullie leven zijn als jullie je gewoon beginnen af te stemmen op jullie Heilige Geest via jullie Heilige Hart. Jullie hebben prachtige talenten en vermogens meegebracht, maar jullie beginnen deze vermogens bewust te gebruiken opdat jullie ze kunnen perfectioneren en delen met anderen. Visualiseer de perfecte wereld die je zou willen scheppen, en volg dan de wenken van de Geest en onderneem de acties die nodig zijn terwijl je je dromen manifesteert. Jullie moeten de vermogens gebruiken die jullie hebben ontvangen opdat meer aan jullie gegeven zal worden.

Velen van jullie hebben de vraag gesteld: “Hoe kunnen jullie van de engelenrijken en de Wezens van Licht je op duizenden van ons tegelijk focussen?” Wij weten dat dat vanuit jullie beperkte gezichtspunt onmogelijk lijkt, maar in de verfijndere rijken van bestaan maakt het intrinsiek deel uit van onze aard en vermogens. Om dit voor jullie duidelijk te maken moeten we eerst dieper ingaan op de structuur van dit universum en hoe jullie afdaling in de materiële werelden van vorm tot stand kwam, en ook, hoe het pad van jullie terugkeer was voorbestemd en verzekerd.

Jullie weten dat jullie een fragment of een Vonk zijn van een groot, stralend Wezen dat verblijft in de hoogste rijken van dit universum. De kwantumtheorie dat het GEHEEL de som is van zijn delen, en het fractal- of hologramprincipe, dat het GEHEEL is vertegenwoordigd in zijn delen, zijn fundamentele waarheden in de Goddelijke Blauwdruk voor de structuur van dit universum. Op elk subdimensionaal niveau in het universum bestaan piramiden van Licht. Sommigen zijn grote piramiden die voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Er zijn echter ook kleinere, persoonlijke piramiden die specifiek voor jullie overal in het universum werden gecreëerd. Toen het voor jullie tijd was om jezelf opnieuw ‘op te splitsen’, of een nieuwe splitsing te maken in een mannelijke/vrouwelijke Vonk van de Essentie, lieten jullie een etherisch deel van jezelf achter in één van deze piramiden. Jullie beginnen het proces van hereniging zodra jullie het vermogen hebben jezelf af te stemmen op jullie vijfdimensionale piramide van Licht, en dat is ook het moment dat jullie klaar zullen zijn om het herenigingsproces aan te vangen met de vele delen van jezelf en van je Zielfamilie. Jullie moeten begrijpen dat jullie vele tweelingvlam-delen hebben verspreid over het universum, en je kunt je alleen herenigen met die Vonken die overeenkomen met je huidige energetische blauwdruk. Er zijn slechts enkele hoogontwikkelde Zielen die zich hebben verbonden met hun tweelingvlammen van de zevende dimensie en hoger. Maar alle Zielsherenigingen/-verbindingen zijn een groot geschenk en een reden om feest te vieren. Er zijn ook stromen van Licht/Leven in het universum, sommigen heel groot en anderen klein. Een stroom van Licht/Leven verbindt je met je Goddelijke Zelf en ook met elk deel van je Zielfamilie. Er is ook een Lichtlijn dan je verbindt met je beschermengel en je spirituele gidsen, en zij hebben je altijd bijgestaan binnen de grenzen van de universele wet. Wanneer je begint te ‘ontwaken’ en actief probeert de verbinding te versterken en om raad en leiding vraagt, groeit die Lichtlijn in schittering en kracht. Wij van het aartsengelenrijk stralen stromen van gebroken Schepperslicht uit over het universum. Deze stromen stralen de kwaliteiten, eigenschappen en deugden uit die wij belichamen als vertegenwoordigers van onze Moeder/Vader God en zijn beschikbaar voor de hele mensheid. Wanneer je je focust op iemand van ons, verbind je je vanzelf met een van onze miljoenen Lichtstromen en zijn wij ons meteen van jou bewust. Het is als een radio afstemmen op een zender, of als een stekker in het stopcontact steken. De sterkte van de Lichtstroom en de verbinding is afhankelijk van de frequenties die jij uitstraalt, of de harmonie en sterkte van je Zielenlied. Na verloop van tijd, wanneer de Ziel het verlangt, stralen we steeds meer van ons Licht (eigenschappen en deugden) naar zijn/haar auraveld, en als een bepaald harmonieus evenwicht is bereikt hullen wij die ziel in ons auraveld. Dit schept een harmonieuze eenheid waarbij wij via de Geest voortdurend in verbinding staan, en alles wat de persoon hoeft te doen is zijn/haar bewustzijn verschuiven en we zijn op elkaar afgestemd. Dat is de toestand waarvan onze geliefde boodschappers genieten. Vergis je echter niet, het vereist veel toewijding en een brandend verlangen om in evenwicht te komen, in harmonie te zijn met de Geest en zuiver van hart.

Geliefden, begrijpen jullie nu waarom het zo belangrijk is om regelmatig in je Piramide van Licht te gaan in de vijfde dimensie, en welk een prachtig geschenk jullie is gegeven middels de Steden van Licht? Het is nooit de bedoeling geweest dat jullie alleen reizen. Wij wachten erop om ons met jullie te herenigen en om jullie te helpen gedurende deze versnelde tijden van verandering. Wij hebben jullie vaak gevraagd ons aan te roepen want wij zijn slechts een gedachte van elkaar verwijderd. Wij vragen jullie nu een stroom van Licht te visualiseren, een levenslijn die stroomt vanuit je hartcentrum en zich verbindt met ons. Je kunt een verbinding maken met zoveel van ons als je wenst en, samen, zullen we de Aarde omgeven met Stromen van Schepperslicht. Jullie zijn enorm geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2008 Ronna Herman, Star Quest.
775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets • Ditrianum.
Alle rechten voorbehouden

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center

Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI