·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Ronna Herman
Titel : Het Evenwicht Bewaren en Creëren vanuit het Hart
Tekst : Hartverweving:
Het Evenwicht Bewaren en Creëren vanuit het Hart
Aartsengel Michaël via Celia Fenn
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
Januari 2008

Geliefde Lichtwerkers, in deze tijd van de geboorte van een Nieuw Jaar, en een nieuwe cyclus van Creatie en Transformatie, willen wij jullie onze Liefde en Vreugde overbrengen. Jullie zijn van ver gekomen; jullie hebben jezelf getransformeerd en veranderd van Driedimensionale mensen naar Vijfdimensionale Wezens van Licht - die wij Menselijke Engelen noemen. En zo zijn jullie nu klaar om de manifestatie te ontvangen op Aarde van dat wat jullie hebben gecreëerd. Wees open om te ontvangen, en, geliefden, ontvang met vreugde.

In dit bericht zullen we het hebben over de inkomende energieën, niet alleen voor deze komende maand maar ook voor deze Cyclus van Licht die jullie naar en voorbij jullie “eindpunt” van 2012 zal brengen. Jullie Planeet zal dan daadwerkelijk geheel in de Vijfde Dimensie zijn, en diegenen van jullie die deze woorden lezen zullen de pioniers en de wegwijzers zijn die de mensheid naar deze nieuwe Realiteit zullen verheffen.

Geliefde Lichtwerkers, jullie zullen de Leiders en Leraren zijn van een nieuwe manier van leven en zijn. Wij vragen jullie te onderrichten door het voorbeeld te zijn, en dat jullie voorbeeld Liefde en Vreugde zal zijn. Maar wij herinneren jullie er ook aan dat de weg van de Leider in de Nieuwe Energie niet die van macht en glamour zal zijn, want dat is de weg van het ego. In deze nieuwe energie is de weg van de Leider Dienstbaarheid, Zelfdiscipline en Nederigheid. Onthoud dat ofschoon jullie leiders zijn, dit niet betekent dat jullie “verder ontwikkeld” zijn en “beter dan” anderen. Jullie vermogens zijn aan jullie gegeven opdat jullie ze in dienstbaarheid kunnen aanbieden voor het Hoogste Goed van het Planetaire Collectief. Jullie zullen fouten maken in het leerproces en jullie kunnen verkeerde keuzes maken. Wees voldoende nederig om dit te erkennen en maak vervolgens nieuwe keuzes. Het is geen gemakkelijke tijd aangezien jullie leren de oude denkwijzen van zijn los te laten en ervoor kiezen te leven vanuit het Hart.

Maar onthoud bovenal, geliefde Lichtwerkers, dat een leider zelfdiscipline betracht. Zoals wij zeggen zijn jullie allemaal leiders in de nieuwe energie en de vaardigheden van zelfdiscipline zijn belangrijk. Kun je je leven en je dienstbaarheid aan anderen zodanig vormgeven dat je een Baken van Stralend Licht bent en een voorbeeld voor anderen? De enige manier om dit te bereiken, geliefden, is door te werken met de stroom van Goddelijke Gratie en Macht in je leven, en die vorm te geven in persoonlijke spirituele oefeningen en Ceremonies van Licht en Dankbaarheid, zowel individueel als in jullie gemeenschappen.

Het Nieuwe Begin en “Hartverweving”

Geliefde Lichtwerkers, nu jullie jullie nieuwe Vijfdimensionale Aarde bouwen en creëren, willen wij het met jullie hebben over wat wij “hartverweving” noemen. Jullie dragen allemaal het Stralende Licht van de Bron in jullie harten, en als jullie samenwerken en samen dromen en samen creëren, verweven jullie het licht van jullie harten en creëren jullie een stralend werk van “Hemelse Kunst” dat jullie “Manifestatie” of “Fysieke Realiteit” noemen. Geliefden, in de oude Driedimensionale Aarde werden jullie manifestaties en creaties geweven door het licht van jullie denken. In de Nieuwe Aarde zullen jullie weven vanuit het licht van jullie Hart, en jullie zullen creëren met alle Glans en Helderheid dat in jullie Hart leeft.

Geliefden, naarmate jullie vaardiger worden in weven vanuit het hart en het tot realiteit weven van jullie hartverlangens, zullen jullie een “nieuwe creatie” worden en zullen jullie een “nieuwe aarde” creëren. Jullie zullen alle mensen vol liefde zien want in de Vijfde Dimensie zien jullie de Geest in Alle Dingen en zien jullie de Eenheid en Liefde in alle dingen. Jullie zullen de weg van ieder persoon die jullie ontmoeten respecteren en eerbiedigen, want jullie zullen wederom het concept van “de weg” begrijpen. Dit betekent dat alle mensen op de Planeet hun eigen pad of “weg” bewandelen en dat dit de juiste “weg” voor hen is. Ieder pad leidt tot meer zelfkennis en zelfbegrip, totdat ieder persoon “thuis” komt - het inzicht dat zij de Goddelijke Essentie zijn die de Aarde bewandelt. Op deze plaats van verlichting zijn alle paden spiralen van Stralend Licht uit het Hart van God. En zo, wanneer ieder van jullie zich ervan bewust wordt dat jullie daadwerkelijk Licht zijn dat de Aarde bewandelt, zal de schoonheid van elke Stralende Spiraal toenemen en zullen jullie, hier op Aarde, een tapijt creëren van stralend Licht dat voor iedereen zichtbaar zal zijn.

Geliefden, de manier om je eigen “weg” of pad te vinden is luisteren naar je eigen Hart. Volg je innerlijke gevoel en intuïtie, en je zult geleid worden naar waar je moet zijn. Als je eenmaal de Tweelingvlam in je Hart hebt ontstoken, kun je er zeker van zijn dat je altijd geleid zult worden door het Stralende Licht binnenin!

De Vaardigheid van Creëren: Mogelijkheid en Waarschijnlijkheid

Geliefden, in deze laatste cyclus hebben we veel gesproken over Creëren en Manifesteren, en we spraken met jullie over de activatie van de “Oneindigheidscodes” die jullie naar een nieuwe manier van Leven en Waarnemen zou voeren. Wij willen nu één concept hieraan toevoegen voordat we het met jullie hebben over het belang van Evenwicht in jullie leven.

Als jullie je vaardigheden gaan gebruiken als Scheppers in deze nieuwe realiteit, vragen wij jullie te begrijpen dat Alle Dingen Mogelijk zijn. Ja, zoals men zegt, als je het kunt dromen, kun je het scheppen! Dit is werkelijk zo! Wij noemen dit een “Mogelijkheidsveld”. In een “Mogelijkheidsveld” liggen “alle potentiëlen” - alle dingen zijn mogelijk. Alle dingen bestaan in een Mogelijkheidsveld. Het is het Hart van de Bron en het vereist slechts de Magnetische Kracht van Werkelijk Verlangen om het proces van Creatie en Manifestatie in gang te zetten.

Maar, Geliefden, in deze plaats van potentieel bestaat dat wat wij de “baarmoeder der chaos” noemen. Want waar alle mogelijkheden tegelijkertijd bestaan als zuiver potentieel, is het werkelijk chaotisch. Diegenen die gecentreerd zijn in hun Hart en volledig geaard, kunnen door de chaos navigeren door middel van Keuze. Wanneer je een keuze maakt in een Mogelijkheidsveld, creëer je een spiraal van Licht die een “Waarschijnlijkheidsveld” wordt genoemd, van waaruit je manifesteert overeenkomstig de keuzes van je Hart.

Geliefden, dat is waarom zo velen van jullie chaos, leegte en gebrek aan richting in jullie leven hebben ervaren. Als je het Mogelijkheidsveld binnen gaat word je overweldigd door het potentieel en weet je niet welke keuzes je moet maken om je eigen Spiraal van Licht te activeren, je eigen Waarschijnlijkheidsveld. Want het is alleen maar het maken van keuzes vanuit de verlangens van je Hart en Ziel waardoor een reeks van Creaties bekend als een “Waarschijnlijkheidsveld” wordt geactiveerd.

Een “Waarschijnlijkheidsveld” brengt een ordelijke reeks gebeurtenissen voort dat leidt tot wonderlijke creatie en manifestatie. Het is de energie die synchroniciteiten en gelegenheden schept. Maar, zelfs in een “Waarschijnlijkheidsveld” moeten keuzes worden gemaakt. Het Universum geeft je vele waarschijnlijke manifestaties of uitkomsten, en het is aan jou om de uiteindelijke keuze te maken die de Mogelijkheid zal aarden en Manifesteren middels Waarschijnlijkheid.

Aldus geliefden, wanneer jullie leren weven vanuit het licht van jullie Hart en Creëren binnen de Mogelijkheids- en Waarschijnlijkheidsvelden, zullen jullie vertrouwen krijgen omdat jullie zien hoe de Spiralen van Licht voor jullie ogen in de fysieke vorm gemanifesteerd worden. En naarmate je vaardiger wordt, zul je sneller kunnen creëren met meer bekwaamheid en zekerheid. Je zult je Mogelijkheid uitkiezen, je Waarschijnlijkheid activeren en je keuze van Manifestatie en Creatie maken. En het zal zeker wonderlijk schijnen omdat schaarsheid, gebrek en angst vage herinneringen worden van het verleden.

Het Evenwicht Bewaren

En nu willen we spreken over een andere vaardigheid van de Nieuwe Aarde, namelijk het vasthouden van je Innerlijke Evenwicht. Geliefden, willen jullie Vrede en evenwicht scheppen op Aarde? Doe dat dan in jullie zelf! Want het evenwicht dat jullie zien in de uiterlijke realiteit zal een reflectie zijn van het Evenwicht dat jullie in jezelf zullen scheppen. Want de Uiterlijke manifestatie is altijd een reflectie van de Innerlijke Wereld, en als je gecentreerd kunt blijven in Liefde, Vrede en Vreugde, is dat wat je zult ervaren als je Realiteit in de Vijfde Dimensie.

Wij zullen jullie dus enkele “gereedschappen” aanreiken om te begrijpen hoe jullie “in evenwicht” kunnen zijn in de Nieuwe Realiteit. Geliefden, er is geen reden om te lijden en om pijn en gebrek te ervaren. Dat wat jullie “Ascensie-symptomen” hebben genoemd is alleen maar een indicatie dat jullie niet in evenwicht zijn in jullie Vijfdimensionale Realiteit. Als je al uit evenwicht bent dan zul je, wanneer de Kosmische energie krachtiger is, de onevenwichtigheden nog sterker ervaren in de vorm van ongemak en zelfs ziekte.

Nu jullie je proces van Hartverweving en integratie op de Planeet aanvangen, zullen jullie zien dat de oude wijzen en inheemsen vele vaardigheden bezitten die waardevol zijn in deze nieuwe plaats. Wanneer je werkt met je elementale energieën, zul je de subtiele essentie ontdekken van Wie Je Bent - de Essentie van de Godkracht in Jou. Dit is Geest, Vuur, Water, Lucht en Aarde… de oorsprong van alle Manifestatie. Dit zijn de elementen die in jezelf in evenwicht gehouden moeten worden om evenwicht te scheppen in je fysieke wezen en op je pad.

GEEST: Als je in evenwicht bent met de Geest, zul je verbonden zijn met je Hart en zul je Universele Liefde en Vreugde en Vrede uitstralen. Je zult voelen dat “Alles Eén is” en je zult in Harmonie en Respect leven met al het leven. Je zult je weg vol vertrouwen gaan en de leiding van je Hart volgen.

Als je dat evenwicht en die verbinding kwijtraakt, zul je in patronen van het ego en van gedachteanalyse terechtkomen. Daar ga je oordelen en categoriseren en afgaan op de gedachten en leiding van anderen om je veilig te voelen. Je zult een duidelijk gebrek aan Liefde en Vreugde in je leven voelen omdat je niet bent verbonden met je innerlijke Bron van Licht.

Als je deze onevenwichtigheid voelt, bestaat je werk om opnieuw evenwicht te creëren uit het opnieuw verbinden met de Liefde en Vreugde in de kern van je Hart die de essentie is van Wie Je Bent. Laat alle angst en oordelen los, laat de grip van het denken en het ego los. Geef je over aan de stroom van de Geest in je leven, totdat je weer de Vreugde en de Liefde kunt voelen. Weet dat al het andere illusie is.

Je kunt ook kijken of er onevenwichtigheden zijn in de overige elementale energieën van je wezen.

VUUR: Als je Vuurenergie in evenwicht is zul je een gevoel van Motivatie en Enthousiasme voor het leven hebben. Je zult energie hebben en je zult Vreugde voelen. Je zult verbonden zijn met je Passie en met je Seksuele en Sensuele energieën. Als het Vuur uit evenwicht is, zul je moe zijn, zelfs uitgeput en leeg. Je zult boos zijn, of paniekerig, en je kunt vervallen tot destructieve woede en bitterheid. Je zult het moeilijk vinden om te vergeven en los te laten. Je zult vervallen tot oordelen om je gebrek aan beweging en groei te rechtvaardigen.

Om de Vuurenergie in evenwicht te brengen is het goed om een Vuurceremonie te houden. Gooi in het vuur alles wat je niet langer nodig hebt in je leven, en vraag of de transformatieve kracht van Vuur je opnieuw wil verbinden met je Passie en Vreugde.

WATER: Als je elementale energie van water in evenwicht is, zul je kwaliteiten tonen als Koesteren, Verzorgen, Vriendelijkheid en Delen. Je zult Vertrouwen en Acceptatie voelen en je zult leven in Goedheid en Dankbaarheid met Rust en Sereniteit. Je zult te allen tijde Onvoorwaardelijke Liefde voelen.

Als je waterenergie uit evenwicht is, zul je verdriet, depressiviteit en zelfmedelijden voelen. Je zult je verdrietig en ongelukkig voelen en ontevreden zijn met je leven. Je zult jezelf met anderen vergelijken en je in zekere zin verraden voelen door het leven.

Om je evenwicht met je waterenergie te hervinden is het goed om een Waterceremonie te houden voor reiniging en evenwicht. Vraag het Water om jou opnieuw te verbinden met je Goedheid en Sereniteit. Open je Hart voor water, dat je diep in je Wezen de essentie moge voelen van Koestering, Liefde en Vriendelijkheid en dat je moge leven in Goedheid en Rust en Vrede.

LUCHT: Als je in evenwicht bent met je Luchtenergie, zul je je Optimistisch, Hoopvol en Gecentreerd voelen. Je zult Flexibel zijn in je reacties op de uitdagingen van het leven en je zult het proces van verandering en groei met Vreugde accepteren. Je zult verandering zien als een zegen, ongeacht hoe het zich in je leven manifesteert want je zult de innerlijke zegen zien. Het element Lucht doet Bewegen, Verschuiven en stimuleert Flexibiliteit van Geest en Vertrouwen in de processen van Spirituele Evolutie en Groei.

Als het element Lucht uit evenwicht is zul je boosheid, inflexibiliteit en “vastzitten” ervaren. Je zult verandering zien als een bedreiging en je zult twistziek en afwerend zijn. Er zal geen focus en richting zijn in je leven. Je zult anderen niet horen en zij zullen jou niet horen. Je kunt het gevoel hebben dat alles om je heen chaotisch en in verval is.

Om weer in evenwicht te komen met Lucht kun je een Ceremonie houden voor de Lucht-elementalen. Vraag of Lucht jou wil leren flexibel en beleefd te zijn en te buigen met de wind als riet opdat je innerlijke kracht opdoet en veerkrachtig wordt. Vraag aan de Lucht of je mag vliegen als een adelaar op de spiralen van wind en of je Waarheid mag zien die jouw Waarheid is en Liefde voor Al Wat Is.

AARDE: Als je Aarde-energie in evenwicht is zal je leven Gestructureerd en Ordelijk zijn en zul je fysieke Overvloed en Vreugde ervaren. Je zult je Zeker en Veilig voelen op Aarde en je zult het vertrouwen hebben dat wat je nodig hebt naar je toe zal komen. Je zult ervan genieten om in je Lichaam te zijn, en je zult je Gezond en Vitaal voelen. Je zult je Fysieke Lichaam eerbiedigen en liefdevol verzorgen en koesteren. Je zult je fysieke omgeving eerbiedigen en je zult leven in Eenvoud, Goedheid en Schoonheid. Eenvoudige dingen zullen je plezier geven.

Als je aarde-energie niet in evenwicht is zul je je lusteloos, versuft en soms duizelig voelen. Je zult bang zijn voor gebrek en schaarsheid en je kunt hebzuchtig en egoïstisch worden. Je zult niet van anderen willen ontvangen. Je voelt je wellicht fysiek zwak, moe en ziek, en er zal weinig motivatie zijn om je fysieke lichaam en omgeving te verzorgen. Je zult weinig Vreugde voelen en een gebrek aan voldoening in je leven.

Doe om je Aarde-energie in evenwicht te brengen een Ceremonie met de Aarde-elementalen en vraag om opnieuw verbonden te worden met de Aarde die in je is. Vraag om “aarding” in je leven zodat je kunt manifesteren en creëren op een geaarde manier, en dat je volledig kunt genieten van het leven in een fysiek lichaam. Vraag hoe je een evenwichtig leven kunt leiden dat je lichaam en je omgeving eerbiedigt, met Eenvoud en Goedheid.

De Energieën voor Januari 2008

Geliefden, nu jullie de 1:1:1-poort passeren zullen jullie zeker de Chaos van Zuiver Potentieel voelen dat zich opent terwijl jullie door deze poort gaan! Weet dat zelfs als je je angstig en nerveus voelt omdat je gevangen zit in de verschillende energiestromen, je alleen Keuzes hoeft te maken. Je verantwoordelijkheid is keuzes maken voor jezelf en wat je nu zult ervaren.

De Zon zal in Steenbok zijn tot 21 januari wanneer hij Waterman binnen gaat. De Nieuwe Maan in Steenbok zal op 8 januari zijn, en de Volle Maan in Leeuw/Waterman op 22 januari. De Nieuwe Maan in Steenbok, een Aardeteken, zal een goede tijd zijn om “zaden” van intentie te planten voor de volgende Cyclus van Creatie en Manifestatie. Wat zijn je intenties en wat wil je deze keer Creëren? De Volle Maan in Leeuw is een Vuurmaan en de energie zal vol Passie en Sensualiteit zijn. Het zal een goede tijd zijn om je naar binnen te richten en je te verbinden met de Passie van je Ziel en Hart.

De belangrijkste Bewegingen in 2008 zullen de bewegingen van Pluto en Jupiter zijn. Pluto zal verandering en transformatie blijven brengen, en Jupiter zal verlichting en expansie brengen. In 2008 zal Jupiter in Steenbok zijn, een Aardeteken dat de Mannelijke Energie vertegenwoordigt. Je kunt de manifestatie van nieuwe energie verwachten in de fysieke transformatie van de Planeet alsook een toename en groei van de Goddelijk Mannelijke Energie op de Planeet. Voor de verandering zal de nadruk liggen op de Mannelijke energie en hoe hij zichzelf tot uitdrukking brengt in de Nieuwe Aarde als een partner voor de Nieuwe Goddelijk Vrouwelijke Godinenergie.

Pluto zal op 26 januari van Boogschutter naar Steenbok gaan. Op 2 April zal hij retrograde gaan en op 14 juni zal hij terugkeren in Boogschutter. Dit betekent dat je de Nieuwe manifestaties gaat zien, maar dat je een laatste kans krijgt, zowel individueel als planetair, om oude zaken op te lossen en los te laten die nog over zijn van de Oude Aarde-energieën en -patronen in je leven. Pluto zal op 9 september voorwaarts gaan en uiteindelijk Steenbok binnengaan op 26 november, waar hij zal blijven. Zijn transit door Boogschutter en het Galactische Centrum zal dan ten einde zijn.

Mercurius gaat retrograde op 28 januari tot 18 februari, dus dit is wederom een tijd om zaken in je leven te overdenken en te heroverwegen.

Ten slotte zal in januari Venus in Boogschutter zijn en Mars in Tweelingen - de Godin en God die tegenover elkaar staan in Vuur en Lucht. Je kunt verwachten dat relaties en romances hartstochtelijk en kortstondig zullen zijn, dus zorg ervoor dat je in evenwicht blijft!

Wij wensen jullie veel Vreugde en Liefde wanneer je jezelf “openbaart” in de Nieuwe Cyclus die jullie een Nieuw Jaar noemen. Moge jullie opgaan in steeds Feller Licht en Liefde.

Copyright © 2008 Celia Fenn Star Child Global • Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets Ditrianum.
Alle rechten voorbehouden

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center

Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI