·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Ronna Herman
Titel : Je Persoonlijke Scheppingswiel
Tekst : Je Persoonlijke Scheppingswiel
Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
March 2008

Geliefde meesters, stel je, op je eigen manier, een grote, verticale kolom van Liefde/Leven/Licht voor die voortstroomt vanuit de hart-/geestkern van de Opperste Schepper, en daarmee voorziet in een centrale as voor de ganse schepping. Deze kolom van Levend Licht is de krachtbron of de Levenslijn voor de hele schepping. Stel je nu grote spaken van Licht voor die horizontaal naar buiten stralen vanuit de centrale as en op veel verschillende niveaus via de Goddelijke Blauwdruk voortgebracht door de Elohim, de Bouwers van de Vorm, en de vele divisies van het engelenrijk. Zo werden de Omniversa gecreëerd. Elk scheppingswiel zou een universum worden, opgebouwd uit een grote verscheidenheid van eindeloze sterrenstelsels, melkwegen en werelden. De spaken die uit de grote centrale kolom van Licht steken, zijn de wegen van manifestatie en de primaire bron van waaruit de 'brandstof des levens' wordt geleverd. Omdat ons universum nog heel jong is, bevindt hij zich op de onderste sport van de ladder, en hij is opgebouwd uit melkwegen, sterrenstelsels, zonnestelsels, planeten, alsook uit de mineralen-, planten- en dierenrijken, en uit JULLIE, geliefden. Wij hebben al eerder uitgelegd en hopen dat jullie deze waarheid als jullie eigen waarheid hebben aanvaard: wij leven niet in een 'gevallen universum', maar in een universum van halfspectraal Licht in plaats van volledig spectraal Licht wat in dit universum Metatronisch Licht wordt genoemd. Jullie Godzelf draagt het volledige spectrum van dit Goddelijke Licht en jullie ontvangen zoveel als jullie kunnen belichamen op jullie Pad van Licht.

Wij proberen jullie een ander 'geestesbeeld' te geven van de schepping en hoe het scheppingsproces werkt, opdat jullie beter het zeer complexe proces begrijpen van hoe het Omniversum was gecreëerd en hoe het in stand wordt gehouden door het Levende Licht of de Adamanten Deeltjes die de Essentie van de Opperste Schepper bevatten. Met dit beeld in gedachten krijgen jullie hopelijk een beter idee van het concept dat 'alles in het NU-moment plaatsvindt'. Wij adviseren jullie vaak om boven een gespannen situatie uit te stijgen om een beter beeld te krijgen, wat tot inzicht leidt en, vaak, tot een oplossing. Zie hoe onze Vader/Moeder God naar het scheppingswiel kijken dat dit universum vormt: zij zien de centrale kolom, alle spaken en het wiel dat de buitenste rand van dit gemanifesteerde universum vormt. Zij kunnen alles zien dat is gecreëerd en alles zien dat plaatsvindt op elk moment in de tijd, het NU-moment. Jullie kunnen ook het 'grote beeld' zien van wat er in jullie wereld gebeurt, maar op een zeer beperkte manier. Het gigantische wiel des levens is altijd in beweging zodat het lijkt alsof jullie van het verleden naar de toekomst gaan. Oudere creaties worden aangepast en via het devoluerende proces evolueren zij nu om de vele prachtige facetten van de schepping te ervaren, terwijl nieuwe creaties bezig zijn zich te manifesteren in de werelden van de vorm. Ons universum spiraliseert omhoog op het scheppingswiel waardoor wij toegang krijgen tot steeds meer Schepperslicht (de hogere, meer verfijnde frequenties van de schepping). Daarom brengt jullie reis naar de toekomst jullie op een spiraalpad binnen de grenzen van jullie aardse ervaring. De Aarde spiraliseert naar een nieuwe positie in het zonnestelsel, de melkweg spiraliseert naar een hogere positie in het universum, en ons universum spiraliseert naar een nieuwe positie binnen het Omniversum.

De mensheid heeft duizenden jaren lang gevangen gezeten in een horizontale, fysieke realiteit. Het wordt nu tijd dat jullie je ogen omhoog richten, naar de sterren, en naar binnen opdat jullie innerlijke beeld kan groeien en de grootsheid van de schepping kan bevatten en ook de grootsheid van jullie zelf. Het is een tijd van zelf-gewaarzijn en ook van kosmisch gewaar zijn naarmate jullie je realiteit vergroten, voorbij de grenzen van jullie gemanifesteerde drie-/vierdimensionale wereld. Jullie moeten het leven gaan waarnemen met een kinderlijke onschuld, of vanuit een neutrale perceptie om je te kunnen aanpassen en efficiënt te kunnen functioneren in jullie snel veranderende wereld/realiteit. Jullie moeten jullie geest verfrissen door oude, achterhaalde concepten los te laten, en wanneer je leert te functioneren binnen het Rustpunt van het moment, moet je je bewust en met een open geest richten op wat je aan het doen bent. Wanneer je functioneert met een gesloten geest van vooropgestelde ideeën, zul je alles blijven doen zoals je in het verleden hebt gedaan, met dezelfde vruchteloze resultaten. Het NU-moment is de geboorteplaats van nieuwe ideeën en van verruimd bewustzijn.

Wij hebben jullie geïnstrueerd hoe jullie je Piramide van Licht/Kracht in de vijfde dimensie moeten bouwen en gebruiken, en hoe een Alfa Meester te worden, wat een andere term is voor zelfmeesterschap. Wij hebben jullie de formules gegeven hoe de universele wetten van manifestatie te gebruiken, en als je onze leringen hebt gevolgd zul je tot in detail hebben bepaald welke dingen je in je leven wilt manifesteren, en heb je ze op de kristallen tafel in je Piramide in de vijfde dimensie geplaatst en vraag je om jouw hoogste goed en om het hoogste goed voor iedereen. Wij hebben benadrukt dat het niet alleen materiële zaken zijn die je zoekt, maar ook een kwaliteit van het leven of een ‘Staat van Zijn’.

Wij hebben jullie verteld over het belang van de Oneindigheidsademhaling en jullie gedetailleerde instructies gegeven hoe op deze heilige manier te ademen. Vorig jaar (zie LM-4-2007) gaven wij jullie het Levensbloem-patroon van de Oneindigheidsademhalingsregeling. Wij vragen jullie nu je dit horizontale patroon, dat jullie met jullie heilige ademhaling hebben gecreëerd, voor te stellen als je persoonlijke scheppingswiel. Je bent de centrale kern en de krachtbron van jouw microkosmische creatie. Je manifesteert het Leven/Licht van de schepping via je persoonlijke kolom van Licht, die altijd de juiste frequentiepatronen zullen zijn voor je huidige staat van ontwikkeling. Heb je eenmaal je persoonlijk energetisch wiel gecreëerd, dan zal de energie die je aantrekt vanzelf uitstralen naar de satellietsferen die je hebt gecreëerd in je Levenswiel. Binnen die sferen zullen de deugden, kwaliteiten en eigenschappen van Godbewustzijn zijn die je wenst te belichamen, wat zal leiden tot het perfectioneren en versterken van je vermogens om alles te creëren wat je wenst, zolang als het het hoogste goed van allen dient. Onthoud, de Adamanten Deeltjes die je aantrekt moeten worden aangestoken met je onvoorwaardelijke liefde voor het hoogste goed.

Als je de toelichting opzoekt die we jullie gaven op het Vormgeven van Je Bestemming, hoe de Opperste Schepper de mannelijke en vrouwelijke aspecten van het Zelf uitzond en daarmee het scheppingsproces begon, zul je zien dat wij jullie vragen om hetzelfde Goddelijke schema rond jezelf te creëren. Binnen iedere sfeer van bewustzijn plaats je de eigenschappen, deugden en kwaliteiten die je wenst te integreren:

WIJSHEID * INTUÏTIE * CREATIVITEIT * INSPIRATIE * VREUGDE * OVERVLOED * NEDERIGHEID * GOEDE GEZONHEID/VITALITEIT * COMPASSIE * VREDE * BALANS EN HARMONIE IN ALLE DINGEN * ZELFMEESTERSCHAP.

Ieder van jullie verkoos dit leven om je mannelijke en vrouwelijke aard in evenwicht te brengen door gebruik te maken van de Goddelijke Wil, macht en autoriteit van de Vader-Schepper, maar ook om de creatieve aspecten van de Moeder-Schepper, liefde/wijsheid, compassie en verzorging te integreren. Jullie incarneerden om het aardse bestaan te ervaren om te leren hoe geheel te functioneren in een fysiek voertuig terwijl jullie tegelijkertijd toestaan dat Liefde/Licht van de Geest jullie mentale en emotionele lichamen opnieuw vullen, inspireren en leiding geven. Jullie kwamen kennis en communicatie in evenwicht brengen, jullie kwamen om jullie hoogste waarheden te leren kennen en integreren, en om die waarheden uit te dragen als een voorbeeld voor anderen. Jullie kwamen om te leren dat ieder persoon zijn eigen individuele pad moet volgen en zijn eigen lessen moet leren, en dat je de volle verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen spirituele groei en dat je anderen moet toestaan hetzelfde te doen. Maar jullie kwamen vooral om liefde te ervaren en uit te drukken, onvoorwaardelijke liefde, door eerst van jezelf te houden als een waardevolle, Goddelijke Vonk van de Opperste Schepper opdat je de liefde naar de wereld toe kunt uitstralen. En, door van jezelf te houden verkrijg je een gevoel van eigenwaarde en een soevereiniteit van Zijn, waardoor je leert dat je een ander persoon niet kunt bezitten omdat anderen ook soevereine Wezens zijn. Jullie werden een levend, fysiek verlengstuk van de Opperste Schepper, om de hemel op Aarde te manifesteren en om een levend eerbetoon te zijn ter ere van jullie Goddelijke Ouders.

In ons bericht van vorige maand aan jullie vroegen wij jullie de liefdevolle Godinnen van de Deva- en Elementale rijken aan te roepen. Wij kregen de vraag: “Kunt u ons vertellen wat ‘Deva’ betekent?” Wij vinden het altijd fijn om jullie te helpen beter inzicht te krijgen in onze leringen en het functioneren van het universum.

DEVA is een Sanskrietwoord dat ‘Zij die Stralen’ betekent. Het is de naam van een speciale groep engelen. Het Devarijk is onder beheer van de Elohim, de grote Heren van Licht die de Bouwers van de Vorm worden genoemd. De Deva-engelen voeden en onderhouden de levenskrachtessentie van alles in schepping dat niet ‘bezield’ is of dat geen bewustzijn heeft van het Zelf als een geïndividualiseerde uitdrukking van de Opperste Schepper, zoals de oceanen, de meren, de rivieren en de bergen. De Deva-engelen geven richting aan de natuurlijke krachten of natuurkrachten van vuur, lucht, water, aarde en de ethers. De elementale krachten, of wat Elementalen worden genoemd, staan onder leiding van de grote Deva-engelen die de Aartsengelen van het Devarijk genoemd kunnen worden. De Elementalen voorzien in de levenskrachtenergie van de bomen, bloemen, groenten en stenen. Alles in de Schepping is bezield of heeft een Deva-engel of een Elementaal. Het Licht van de zon straalt de levenskrachtenergie door deze prachtige Wezens. Alle voorwerpen hebben een deel van de levenskrachtenergie, hoe klein ook, anders zouden zij niet kunnen bestaan. Aanvankelijk werkten de krachten der natuur in harmonie met de mensheid en ervoeren de Aarde en de mensheid niet de cataclysmen die nu zoveel voorkomen door de onevenwichtige krachten van de natuur. Wanneer je je individuele krachtvelden in balans en harmonie brengt, zul je leren samenwerken met de vele groepen helpers van de Schepper die graag bereid zijn jullie te helpen terugkeren naar harmonieus leven. Zij helpen reeds actief met de heling en ascensie van de Aarde.

De krachten der natuur waren niet bedoeld schadelijk en destructief te zijn; echter, zij zijn beïnvloed door de negativiteit van de mensheid, en daarom zullen de onvoorspelbare en destructieve weerspatronen en verschillende cataclysmen ophouden wanneer jullie in grotere mate de harmonieuze frequenties van de vierde/vijfde dimensie integreren. Als jullie de Devakrachten om jullie heen bewust erkennen zullen jullie verbaasd zijn hoe mooi en gezond jullie bomen, bloemen en groentetuinen worden. Als je je opnieuw wilt leren verbinden met de krachten der natuur kun je een katalysator worden voor de terugkeer van de Aarde tot haar ongerepte schoonheid. Jullie auto, computer en alle hulpmiddelen zijn opgebouwd uit waardevolle Elementalen. Vraag om hun namen en verzoek om hun medewerking, en je zult verbaasd zijn hoe veel efficiënter zij zullen functioneren. Alles in de schepping reageert op liefde. Een andere vraag die werd gesteld en die wij belangrijk achten voor jullie inzicht was:

Is Mohammed een grote heilige of een oude meester?

Mohammed was/is een avatar (of een verlicht Wezen), een Goddelijke Vonk van de Schepper, een Heer van Licht genaamd, net zoals Yeshua (Jezus), Boeddha, Rama, Lao-Tzu, Confucius, Abraham en Mozes dat waren, en zoals alle andere grote Wegbereiders van het verleden, mannelijk en vrouwelijk, die kwamen om de wijsheid van de Schepper te brengen naar verschillende rassen en culturen. Zij droegen meer van hun Goddelijke Essentie in zich dan de massa’s in hun geïncarneerde Zielzelf dragen. De hoeveelheid Goddelijke Essentie die iedere ziel belichaamt wordt bepaald door zijn Goddelijke Zelf of IK BEN Aanwezigheid, en door de missie die hij voor aanvang van zijn incarnatie op Aarde heeft aanvaard in een bepaald tijdperk. Zij kwamen naar de Aarde met een boodschap van onze Vader/Moeder God die van toepassing was op die tijd, en zij laten hun liefdevolle aura/Essentie achter op de hogere niveaus van bewustzijn zodat die altijd beschikbaar is voor de mensheid. Veel van de leringen van de Grote Wezens van Licht zijn vervormd, want de primaire boodschap die zij altijd overbrachten was dat wij allemaal Goddelijke Facetten zijn van de Opperste Schepper, onder leiding van onze Vader/Moeder God van dit universum. Hun boodschap was/is liefde van het Zelf en liefde van de hele schepping; dat jullie allemaal hier op Aarde zijn als verlengstukken / vertegenwoordigers van onze Vader/Moeder God als medescheppers in het fysieke domein. Deze grote Wezens hebben zich opnieuw verbonden met hun Goddelijke Zelf of de vele facetten van hun Wezen in de hogere rijken van bewustzijn, en staan klaar om iedereen te helpen en verLichten die daarom vraagt. Het is interessant om te zien dat de mensheid altijd in conflict is als het gaat om het ware pad van ‘goddelijkheid’, terwijl al deze prachtige Lichtwezens uit dezelfde bron voortkomen (zoals wij allemaal) en hun boodschappen uiteindelijk dezelfde zijn.

Onthoud moedige harten, liefde is een natuurlijke Staat van Zijn. Liefde is een natuurlijke, ingeboren eigenschap. Wanneer Liefde de stralende kracht in je leven is, verdwijnt angst. Angst wordt gecreëerd door de afwezigheid van liefde. Angst is slechts een onevenwichtige frequentietoestand van de geest. Wanneer je je naar binnen richt en de bron van liefde in je Heilige Hartkern aanspreekt, vervult het eerst je innerlijke Wezen en straalt het vervolgens uit naar de wereld. Je begint te zien door ogen met een filter van liefde, en het verandert de wijze waarop je kijkt naar de mensen in je leven en naar alles wat er gebeurt. Een deken van liefdevolle energie schept wonderen. Wij eren jullie om jullie moed en standvastigheid en wij vertellen jullie met vreugde dat het beste nog moet komen. Ieder van jullie is een integraal facet van Goddelijke schepping en jullie worden mateloos geliefd en gekoesterd.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2008 Ronna Herman, Star Quest.
775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets • Ditrianum.
Alle rechten voorbehouden

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center

Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI