·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Ronna Herman
Titel : Zijn Jullie Bereid?
Tekst : Zijn Jullie Bereid?
Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
Mei 2008

Geliefde meesters, het is al weer enige tijd geleden dat wij spraken over de Steden van Licht in de hogere rijken, en het prachtige geschenk dat aan de mensheid is gegeven. Wij hebben gezien dat velen van jullie, als deel van jullie aardse missie, actief zijn betrokken bij het verankeren van het Licht van de Schepper (Adamanten Deeltjes) in jullie zelf in het kristallijnen raster van de Aarde, en de rest uitstralen naar de wereld. Echter, ondanks dat ontevredenheid, angst en boosheid overvloedig aanwezig zijn, is de meerderheid van de mensheid nog steeds niet bereid om het feit te accepteren dat grote veranderingen op elk gebied van het leven op Aarde op komst zijn en dat tijd van wezenlijk belang is. De massa leeft nog steeds in ontkenning verzet zich tegen verandering, en de meesten zijn niet in staat om te absorberen wat zij zien als vergezocht, als radicale leringen van het komende tijdperk van ver-LICHT-ing. Wij hebben jullie keer op keer gezegd dat jullie de omvormers zijn, de ontvangers, de menselijke voertuigen in en door welke de verheven frequenties van de toekomst moeten stromen om op Aarde verankerd te kunnen worden en toegankelijk te zijn voor alle aardse scheppingen. Daarom is het zo belangrijk voor jullie om jullie persoonlijke frequentiepatronen in balans en harmonie te brengen en om 'terug te keren naar het centrum' om zo veel mogelijk kristallijnen Vuur van Leven/Liefde op te nemen.

Enige tijd geleden legden we uit dat, toen de Aarde werd gevormd en klaargemaakt voor de bewoning van mensen, er gigantische kristallijnen torens van Levend Licht diep in de Aarde werden geplant die ook hoog naar de hemel reikten. Deze levende torens rondom de wereld waren de ontvangers en zenders van de heilige geometrische codes van Licht van de Grote Centrale Zon, en de energetische codes/frequenties van de Aarde werden toen teruggestraald naar de hogere rijken opdat de grote Wezens van Licht het proces van de Aarde en de mensheid konden gadeslaan. Deze prachtige pilaren van Licht werden ook gebruikt om de Goddelijke blauwdruk en de frequenties van Licht aan te passen en te verfijnen, die werden uitgezonden naar de Aarde en het rastersysteem. Toen de Aarde in de dichtheid van de derde/vierde dimensie terecht kwam was er een enorme toename van cataclysmen waarbij de meeste van deze enorme torens afbraken, verbrijzelden en diep in de Aarde werden begraven. Er zijn nog maar een paar van deze prachtige wachters over, maar die zijn nu bedekt door vegetatie en lagen van aarde en gesteente. Bijna alle prachtige kristallen vrienden die nu, in dit wonderlijke tijdperk van transformatie naar jullie terugkomen, zijn fragmenten van deze grote torens. Is het dan een wonder dat zij voor jullie zo waardevol zijn geworden nu zij jullie helpen enkele van de prachtige herinneringen op te roepen van jullie oude verleden en visioenen scheppen van jullie thuis tussen de sterren?

Velen van jullie hebben met vlijt de stenen verankerd zoals wij jullie hebben geïnstrueerd samen met de informatie over hoe de dichtstbijzijnde Stad van Licht te bezoeken, en hoe de verbinding te maken met de trillingsfrequenties van de vijfde en zesde dimensie om de stroom op gang te brengen van Adamanten Deeltjes in jullie etherische voertuig in jullie vijfdimensionale piramide en omlaag naar jullie aardse, fysieke voertuig. Wij hebben uitgelegd dat jullie ook een deel van deze deeltjes van Licht kunnen geven aan de wereldpiramide in de hogere dimensies voor het hoogste goed van Allen, en dat jullie ook een deel kunnen geven aan andere piramides die jullie hebben gecreëerd of hebben helpen creëren. Een volledige uitleg en de procedure hoe dit te doen is al eerder gegeven.

Het is tijd om jullie een meer gedetailleerde uitleg te geven betreffende de ascensie-verankeringstenen en waarom zij zo belangrijk zijn. De twee heldere kristallen stenen vertegenwoordigen het kristallijnen Vuurlicht van de Schepper, of de Adamanten Deeltjes zoals wij ze hebben genoemd voor dit komende tijdperk. Omdat het niet mogelijk is om de grote levende kristallen torens over de Aarde te vervangen, vervullen deze stenen dezelfde functie als ontvangers en zenders samen met ieder van jullie als verfijnde, bewuste Lichtontvangers. De twee kleine amethyststenen zullen de Violette Vlam van transformatie vanuit de Zevende Straal doorgeven en uitstralen naar de vele niveaus van de Aarde, waarbij de grote amethystclusters worden geactiveerd en de etherische ingekapselde Violette Vlam kamers die strategisch rond de Aarde werden geplaatst wachtend op de juiste tijd om tot leven te komen en het proces van verheffing en transformatie te starten vanuit de structuur van de Aarde. Dit zal ook het proces versnellen van het activeren van het kristallijnen rastersysteem rond de Aarde, wat op zijn beurt het ascensieproces voor de Aarde en de mensheid verder zal versnellen.

Visualiseer een gerichte straal Licht die vanuit de Stad van Licht omlaag straalt in jouw gebied direct naar je persoonlijke ascensiesteen, diamanten patroonformatie, en vervolgens omlaag naar de kern van de Aarde. Dit zal ook het proces versnellen van het verankeren van het kristallijnen raster in je persoonlijke omgeving, wat uiteindelijk zal resulteren in het creëren van een heilige ruimte van schoonheid en harmonie met een overvloed van vrede en sereniteit. Er komt een moment, nadat je je eigen ascensiekolom van Licht hebt geactiveerd via je persoonlijke piramide in de vijfde dimensie, dat de kracht van je magnetische resonantie een ascensiekolom van Licht voortbrengt en verankert in het kristallijnen rastersysteem via je begraven ascensiesteen diamantpatroon. Door dat te doen, begin je het proces van het uitstralen van steeds meer van dit transformerende Licht in de Aarde en naar het gebied om je heen.

Om je geheugen op te frissen en je te herinneren aan het grote belang om een drager van Schepperslicht te worden, zullen we een kort fragment herhalen uit een eerder bericht:

De portalen zijn nu open, maar je moet opstaan en er binnengaan, want dit grote geschenk van stralend Licht is alleen toegankelijk voor diegenen die vastbesloten het pad van ascensie bewandelen en die bereid zijn zich te laten onderdompelen in het Levende Licht van de nieuwe Schepping. De sleutel tot elk hogerdimensionaal innerlijk heiligdom is vibratie, elk verfijnder en mooier dan de vorige. Als je onze boodschappen van de afgelopen jaren hebt gelezen en hebt geprobeerd om zelfs maar een deel van onze leringen te integreren, ben je klaar om deel uit te maken van deze grote missie en om de Stad van Licht binnen te gaan.

Als je nog steeds twijfels hebt, ga dan in je persoonlijke piramide van Licht en ga daar liggen op de kristallen tafel. Vraag je engelenvrienden om je te helpen je frequentiepatronen in harmonie te brengen, zowel binnen als buiten, en terwijl je in meditatie bent en met zuivere intentie, visualiseer de dubbele helixspiraal van Licht. Zie jezelf op de spiraal rechts omhoog gaan en sta je Hogere Zelf toe je reis naar de Lichtstad te leiden. Stel geen voorwaarden op je reis en verwacht niet een bepaalde uitkomst. Laat de Geest je gids zijn en je zult niet verdwalen. Je zult de juiste hoeveelheid Schepperslicht ontvangen, zoveel als je kunt integreren, verwerken en naar de wereld toe kunt projecteren, niet meer en niet minder.

Geleidelijk aan zul jij, het ascenderende Sterrenzaad van de nieuwe Schepping, steeds dieper het innerlijke heiligdom van Licht binnengaan terwijl je steeds meer van het verheven Vuurlicht van de Schepper, en het Goddelijke Plan van de toekomst meebrengt naar de Aarde. Onthoud geliefden, jullie planten de zaden van ascensie voor de mensheid en de Aarde. Zoals vaak is gezegd: “Zoals jij wordt verheven, zo worden de Aarde en al haar bewoners dat ook.

Geliefden, wij weten dat dit tijden zijn van grote spanning en enorme verandering. Het is belangrijker dan ooit dat je je niet naar beneden laat trekken op de spiraal van angst en negativiteit die zich vormt in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Je moet vol toewijding vastbesloten zijn om gecentreerd te blijven en gefocust op je persoonlijke visie voor de toekomst. Laat anderen je niet afleiden van je pad vanuit een misplaatst gevoel van plicht en oude banden die je binden aan de illusie van de derde/vierde dimensie. Beloof jezelf dat je van nu af aan alleen dat doet wat je in vervoering brengt en je een gevoel van voldoening geeft, want daarin ligt je missie en hoe je het beste kunt dienen. Als je meer vreugde brengt in je leven zullen anderen dat zien en je voorbeeld gaan volgen, en wanneer je deze innerlijke krachtbron steeds meer gaat activeren, zal het datgene teweeg brengen wat nodig is voor anderen om hun hartcentrum te openen en het proces van ontwaken te beginnen. Je kunt de katalysator zijn die degenen binnen je invloedsfeer helpt om sneller door het proces te gaan van het helen van emotionele wonden, en door je woorden van wijsheid kun je hen inspireren om naar binnen te keren en te gaan luisteren naar de wenken van de Geest.

Wees je ervan bewust dat er mensen in je leven zullen komen die jou zullen proberen te ontmoedigen om je pad te bewandelen naarmate je verder gaat op de spiraal van ascensie, en er zijn mischien enkelen die je zult achterlaten naarmate je de complexiteiten van verlichting verder uitdiept. Wanneer je de lessen leert die je voor je krijgt, en bereid bent om verder te gaan naar het Licht, zullen velen om je heen blijven vastzitten in de illusie van de disharmonische lagere dimensies. Oordeel niet. Zegen hen en sta hen toe hun eigen pad te volgen, maar sta niet toe dat zij jou van jouw pad afbrengen. Degenen zoals jij bevinden zich in de voorhoede, moedig genoeg om de gevestigde overtuigingen en het beperkte massabewustzijn van de derde/vierde dimensie los te laten. Laat de visoenen die soms in je bewustzijn komen zich manifesteren, en durf de woorden van wijsheid te spreken die vaak door je hoofd gaan. Je bevindt je in het proces van het openen van je Heilige Geest, die je eigen kosmische bibliotheek is waar een grote hoeveelheid informatie, kennis en oude herinneringen zijn opgeslagen.

Weet dat gedurende de vele afgelopen tijdperken bijna iedere ziel geboren in de fysieke wereld, gevangen raakte in de geloofssystemen van het massabewustzijn van de derde/vierde dimensie, waarbij de kernzaken van het verleden en de imperfecties in het voorouderlijke DNA vele symptomen heeft doen manifesteren wanneer zij toestonden zichzelf in welke vorm dan ook ongeliefd, onwaardig, schuldig, schaamtevol, of verontwaardigd te voelen. Gedurende deze belangrijke tijden van transformatie zal het Licht van het Oneindige Leven niet worden ontkend. Het bereikt de diepste plekken van negativiteit in jullie multilichamelijke voertuigen, en wanneer deze misplaatste gedachtevormen naar boven komen, kunnen zij veel ongemakken teweeg brengen, want zij hebben gedurende lange tijd deel uitgemaakt van jullie fysieke zijn. Zij zullen hun greep niet snel opgeven, geliefden, maar jullie moeten overwinnen. Wanneer de tegenovergestelde krachten van Licht en duisternis elkaar ontmoeten, zal het Licht uiteindelijk altijd zegevieren. Wees dus niet ontmoedigd, want naarmate je verder gaat naar je innerlijke kern, krijg je een kans om eens en voor al alle frequenties van dissonerende aard naar het Licht te brengen die niet je hoogste goed dienen. Het proces van transformatie versnelt exponentioneel, echter, het zal veel gemakkelijker worden voor diegenen van jullie die actief bezig zijn met hun eigen ascensieproces.

Mijn trouwe strijders, zijn jullie bereid om naar voren te komen en de laatste fase te accepteren van jullie aardse missie? Want in deze kritieke tijden zijn jullie nodig als omvormers en zenders van deze verfijnde energie om de mensheid en de Aarde door deze belangrijke tijd van overgang te helpen. Daarom heb ik mijn legioenen wederom bijeengeroepen, en ik maak mijn aanwezigheid bekend aan diegenen van jullie die ermee hebben ingestemd om een belangrijke rol te vervullen in het grote drama dat zich nu op Aarde ontvouwt. Wanneer je jezelf laat overspoelen door de elixer van Liefde/Licht van de Schepper, zal je invloedsfeer groter worden. Eerst zul jij worden getransformeerd en vervolgens degenen in je directe omgeving, en dan zal het steeds verder uitstralen naar de wereld. Wanneer je toestaat dat je Hogere Zelf je leidt en steeds verder geïntegreerd wordt, zullen steeds meer inspiratievolle gedachten naar je toekomen. Er zijn vele manieren om de Geest zich door jou te laten manifesteren; laat het gewoon gebeuren, geliefden. Onze Moeder/Vader God en alle wezens van de hogere rijken zijn hier om jullie te steunen, aan te moedigen en onvoorwaardelijk lief te hebben.

IK BEN AARTSENGEL MICHAËL

© 2008 Ronna Herman, Star Quest.
775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets • Ditrianum.
Alle rechten voorbehouden

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center
Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI