·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Ronna Herman
Titel : De Weg Terug is Gereed
Tekst : De Weg Terug is Gereed
Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
Juli 2008

Geliefde meesters, jullie kennis van de mechanismen van het universum is de afgelopen tien jaar van jullie tijd met grote stappen vooruit gegaan. Veel meer van jullie dan wij voor mogelijk hadden gehouden integreren en leven de wijsheid-leringen die aan de massa ter beschikking zijn gesteld. Jullie hebben onze grootste verwachtingen overtroffen en jullie trekken schielijk jullie mantel van Licht aan als voorbereiding op jullie evolutionaire ascensie naar de hogere rijken van het bestaan.

Ondanks dat chaos en dualiteit een integraal deel zijn van jullie bestaan in de derde/vierde dimensie, is er orde en structuur in het Universele Meesterplan, en jullie zijn niet uitgezonden als medescheppers zonder bescherming en een duidelijk gedefinieerd te volgen pad. Jullie terugkeer naar volledig bewustzijn van jullie Goddelijke Zelf binnen deze universele uitdrukking is van het begin af aan zeker gesteld.

Wij hebben jullie uitgelegd dat stralende piramidevormige Lichtstations zich overal in het universum bevinden binnen elke dimensie en subdimensie waar jullie een etherische replica van jullie zelf achterlieten telkens wanneer jullie je Essentie fragmenteerden of afscheidden in mannelijke en vrouwelijke facetten van bewustzijn. Jullie etherische Levens-/Lichtkoord weeft een pad door het hele universum. Een pad dat jullie verbindt met elk van de fragmenten van het Zelf, en dit Levenskoord is krachtig verbonden met jullie prachtige Godzelf of IK BEN Aanwezigheid, onze Moeder/Vader God in de Grote Centrale Zon, en tevens met de Opperste Schepper.

Jullie leren dat jullie je eigen realiteit scheppen, dat jullie moeten proberen jullie eigen hoogste waarheden te ontdekken en te integreren, en vervolgens jullie persoonlijke filosofie naar beste vermogen toe te passen. Door ervaring hebben jullie de wetten van karma geleerd, de pijnlijke oorzaak-en-gevolg-resultaten van vervormde gedachten en handelingen. In de loop der tijdperken zijn jullie vakkundige medescheppers geworden in de materiële rijken van bestaan. Door veel inspanning en oefening hebben jullie geleerd om primaire levenskracht-substantie te kneden tot een veelvoud van vormen, waarvan vele elegant en inspirerend waren en andere vervormd omdat zij een reflectie waren van jullie afgenomen trillingskrachtveld.

Toen jullie de wenken van jullie Hogere Zelf gingen volgen, leerden jullie de acties en reacties te negeren van anderen die jullie proberen te ontkrachten. De rijken van dualiteit en polariteit zijn grote leraren. Als je nooit anders zou ervaren dan liefde en positieve handelingen, zou er weinig of geen groei zijn, en dat zou resulteren in stagnatie. Jullie ego-zelf wil steeds dat jullie je op de uiterlijke wereld focussen en handelingen verrichten die niet jullie hoogste goed dienen als een toekomstige zelf-meester. Als je er voortdurend naar streeft om gecentreerd te blijven in je Heilige Hart en de verlichte wijsheid gebruikt van je Heilige Geest, zul je nooit in de steek gelaten worden. Je intuïtie zal steeds krachtiger worden wanneer je je zelfvertrouwen als een zelf-meester opbouwt, en je zult altijd voelen en vervolgens weten welke beslissing te nemen of welk pad te volgen. Naarmate je zelfvertrouwen en je intuïtieve vermogens toenemen, zal besluiteloosheid tot het verleden behoren. Jullie leren opnieuw de meester-vaardigheden die jullie hadden in de hogere rijken. Weet dat je een meester-bouwer was van werelden zonder einde, en dat je veel langer in de hogere rijken hebt geleefd dan dat je vast hebt gezeten in de verdichte omgeving van de lagere dimensies.

Elk facet van Schepper-Bewustzijn in dit universum heeft Ziel-lichaam-fragmentatie ervaren en iedere Ziel, op elk niveau van Zijn, ervaart nu het proces van heling en hereniging met de vele facetten van Zichzelf. Jullie zullen zoveel facetten van het Zelf integreren als voor de mens mogelijk is in het fysieke lichaam, en het proces zal verdergaan wanneer jullie de wegen in de hogere rijken van het bestaan bewandelen. Jullie zijn bio-computers met harmonische resonantie. Ieder van jullie is een complex Wezen van trillingen. Jullie zijn gewend geraakt aan de tragere, meer verdichte energie van de derde/vierde dimensie; jullie zijn echter bezig de resonantie van jullie krachtveld in balans en harmonie te brengen en te verhogen om een meer verfijnde hogere dimensionale staat van Zijn te bereiken. Onthoud dat je een uniek facet bent van de Schepper, en je zou je uniekheid moeten koesteren terwijl je ernaar streeft terug te keren naar de Eenheid van je Goddelijke Zelf. Je hebt een weelde aan ervaring en wijsheid te delen met de vele facetten van je Zelf, en je successen zijn vastgelegd in de Kosmische Archieven voor toekomstige raadpleging. Je dient de beperkingen van het geloofssysteem van het collectieve bewustzijn uit je geheugen te wissen en jezelf ervan te bevrijden; en via je Piramide van Licht in de hogere dimensies leer je jezelf te verheffen tot de meer verfijnde rijken van bewustzijn. Telkens wanneer je dat doet, breng je geleidelijk aan de verheffende, harmonieuze frequenties van de hogere rijken terug naar je fysieke voertuig en je auraveld, waardoor een krachtiger, stralender en groter krachtveld om je heen wordt opgebouwd.

Je chakrasysteem was ontworpen om Schepper-Licht/energie voort te brengen en te integreren in het menselijke lichaam en om alle eigenschappen, kwaliteiten en deugden van je goddelijke Zelf te bevatten. De functie van het kliersysteem is om die energie om te zetten in materiële substantie om te worden gebruikt door het fysieke voertuig. Je leert opnieuw te ademen zoals je oorspronkelijk bedoelt was te ademen, wat je toegang geeft tot Prana, de adem des Levens, en wat ook helpt met de integratie van de zuivere Kosmische Levenskrachtenergie ofwel de Adamanten Deeltjes. In die eerste gouden tijden werden deze prachtige hulpmiddelen en technieken gebruikt zonder vervorming om onbeperkte energie te manifesteren, en alles kon worden gecreëerd wat nodig was om in welstand en overvloed te leven. In die prachtige tijden was de Aarde een waar paradijs genaamd de Tuin van EDON.

Wanneer je verder komt in de meer verheven rijken van bestaan zul je ontdekken dat tijd kneedbaar wordt en dat je realiteit veranderlijker is dan in het verleden. Jullie wereld verandert heel snel en jullie toekomst lijkt steeds meer onzeker. Jullie hoogten en diepten zijn niet zo extreem als in het verleden, maar wel vaker waardoor je soms het gevoel hebt dat je in een snelle achtbaan zit. Je moet waakzaam zijn en gefocust op het NU wanneer je ernaar streeft gecentreerd te blijven in je Heilige Hart. Er is geen plaats op Aarde die niet wordt beïnvloed door de krachtige energieën van verandering. Net zoals de Aarde cycli van reiniging, rust en groei ervaart, doet de mensheid dat ook. Velen van jullie ervaren meer symptomen van fysiek lijden dan ooit tevoren en vele lieve zielen hebben besloten hun overgang te maken en hun zielenreis voort te zetten in andere ervaringsgebieden. Geloof alsjeblieft niet het idee dat wat nu gebeurt op Aarde en met jou persoonlijk een straf is of oordeel van Boven, want het tegenovergestelde is waar. Het axioma dat alles wat de moeite waard is vasthoudendheid, toewijding en vereende inspanning vereist, is van toepassing op dit transformatie-/ascensieproces waarin de mensheid en de Aarde zich bevinden.

Het mensen-, dieren-, planten- en mineralenrijk ondergaan allemaal het proces van transformatie. De kristallijnen energie van de Opperste Schepper doordringt elk facet en elke uitdrukking van materie in dit universum. De expansie van bewustzijn en de metamorfose van de menselijke vorm lijkt op het te voorschijn komen uit de beperkingen van een cocon. Jullie ontvouwen jullie symbolische vleugels van Licht nu jullie auraveld de straling vanuit jullie Heilige Hartkern begint te reflecteren. Jullie ondergaan het proces van omvorming en verfijning in het diepst van jullie wezen. Onthoud dat wij hebben gezegd dat jullie niet langer naar de toekomst toe bewegen in een lineaire tijd/ruimte realiteit. Jullie worden multidimensionaal en jullie gaan terug in de tijd, het verleden helend terwijl jullie voortgaan op de spiraal van de toekomst.

Geliefden, aarzel niet en laat de voorspellingen van duisternis en vernietiging niet jullie visie voor de toekomst vervagen. Jij en degenen zoals jij zijn de moedigen die het toneel inrichten voor de nieuw verschijnende spirituele/menselijke Wezens, en een wereld van vrede, harmonie, vreugde en overvloed. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar ook een groot geschenk. Onthoud, wij vragen niets van jullie wat jullie niet al vele malen eerder hebben gedaan. Weet dat je nooit alleen bent. Ik ben er altijd om je te leiden en te beschermen. Roep mij aan en ik zal antwoorden.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Aartsengel Michaël heeft mij gevraagd om de korte ‘spirituele betekenis’ van elk Zonneteken bij te voegen die ik vele jaren heb gebruikt om anderen te helpen op hun pad naar zelf-bewustzijn. Zie de boodschap van de vorige maand voor de tekens Ram en Stier. Het is belangrijk te weten dat wij uiteindelijk onze astrologische invloeden zullen overstijgen omdat we de negatieve neigingen die we hebben voortgebracht om te corrigeren zullen overwinnen, en het vermogen ontwikkelen om de positieve energieën aan te trekken van alle astrologische tekens. Wanneer wij ons afstemmen op de krachtige straling van de Zon en de positieve frequenties van alle planeten in ons zonnestelsel, zal dat ons in grote mate helpen terug te keren naar een evenwichtige en harmonieuze staat van Zijn. Wij geven deze informatie met liefde en zegeningen, Ronna.

* TWEELINGEN/GEMINI *

Omdat de kunst van communicatie een van je voornaamste doelen was voor dit leven, koos je ervoor geboren te worden onder de invloed van het Zonneteken Tweelingen, die onder de invloed valt van het element lucht. Zijn kwaliteit is flexibiliteit en aanpassingsvermogen, en de focus is gericht op communicatie en het intellect. Het positief gebruiken van de kwaliteiten van Tweelingen zal je helpen vriendelijk, sociaal, geestig, welsprekend, veelzijdig en opmerkzaam te zijn. Echter, negatief gebruikt, heb je de neiging tegenstrijdig, rusteloos, kritisch en ongeduldig te zijn. De sleuteluitspraak voor Tweelingen is IK DENK, en het sleutelwoord is VERSCHEIDENHEID. Je kunt gewoonlijk beide kanten van een situatie zien en het daardoor moeilijk vinden om beslissingen te nemen. Vaker wel dan niet laat je je denken de gevoelens van je hart overheersen en dus kun je een beetje emotieloos overkomen, of vind je het moeilijk om affectie te tonen of je diepste gevoelens tot uitdrukking te brengen. Een van je voornaamste doelen in dit leven is het in balans brengen van je intellectuele geest met je emotionele aard, en ook om de vrouwelijke kwaliteiten van zachtheid, zorgzaamheid, intuïtie en creativiteit te integreren met de drive, kracht en dynamische wil om te creëren van je mannelijke aard.

* KREEFT/CANCER *

Kreeft is een waterteken en het element water kan worden omschreven als gevoelig, emotioneel en ontvankelijk. De planetaire heerser van Kreeft is de Maan, die de energie reflecteert van de Moeder-Godin, net zoals de Zon de straling van onze Vader-God projecteert. Het teken van de Kreeft is de Krab, en dat is zeer toepasselijk. De Krab draagt zijn huis op zijn rug en gaat op een vreemde zig-zag-manier door het leven en daarbij soms onnodig knipt. Mensen geboren onder de invloed van Kreeft hebben deze eigenschappen ook: hun huis is heel belangrijk voor hen en zij hebben veel emotionele ups en downs. Dit teken is ook actie-geörrienteerd en ambitieus. De sleuteluitspraak voor Kreeft is IK VOEL en het sleutelwoord is SYMPATHIE. Daarom zijn de positieve eigenschappen die je probeert te integreren sympathie, ijver, vriendelijkheid, zuinigheid en bescherming biedend. De negatieve eigenschappen waar je op moet letten zijn de neigingen om argumentatief, humeurig, overgevoelig, overemotioneel te zijn en het ontwikkelen van een martelaarscomplex. Je bent geneigd om meer met je emoties dan met je denken te reageren op het leven. Het kan extreem moeilijk voor je zijn om je emoties te beheersen, maar dat is een van de belangrijkste taken die je in dit leven hebt gekozen. Je kunt heel empathisch zijn, als een psychische spons, waardoor je elke negativiteit om je heen absorbeert zonder dat je je daar zelfs van bewust bent. Je kunt heel beheerst overkomen, of zelfs koud naar mensen bij wie je je niet prettig voelt, maar in werkelijkheid ben je zacht en kwetsbaar van binnen. Je kunt proberen confrontaties uit de weg te gaan en moeite hebben een standpunt in te nemen; je trekt je liever terug in je schulp dan dat je een moeilijke situatie het hoofd biedt. In je kracht gaan staan en het in balans brengen van je mentale en emotionele aard zijn twee van de belangrijkste levenslessen voor jou in dit leven.

© 2008 Ronna Herman, Star Quest.
775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).
Alle rechten voorbehouden

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center
Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI