·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Ronna Herman
Titel : 8-8-8: Het Openen van de Galactische Oneindigheidspoort
Tekst : 8-8-8: Het Openen van de Galactische Oneindigheidspoort
Aartsengel MichaŽl via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
Augustus 2008

Geliefde Meesters, veel tijd-/gebeurtenis-triggers in de Heilige Hartkern van de mensheid en in de kristallijnen structuur van de Aarde worden geactiveerd nu de HELE Schepping binnen de ervaring van dit universum sneller voortgaat op de spiraal van evolutionaire ascensie. Een van de grote tijd-triggers voor de activatie van de acht-dimensionale Oneindigheidspoort zal plaatsvinden op jullie kalenderdatum van 8 augustus 2008, ofwel 8-8-8. Een belangrijk kosmisch moment zal dan plaatsvinden, want het acht-dimensionale portaal zal toegankelijk zijn voor diegenen van jullie die ijverig werken aan het in balans en harmonie brengen van jullie frequentiepatronen opdat jullie de maximale hoeveelheid Schepper-Licht kunnen integreren gedurende deze tijden van ongekende gelegenheid voor spirituele groei. Door dat te doen openen en bereiden jullie, de voorhoede, de weg voor degenen die jullie volgen. Ofschoon er geen lineaire tijd bestaat in de hogere rijken, worden deze gebeurtenis-triggers geactiveerd op specifieke momenten die belangrijk zijn voor de mensheid, en daardoor sneller leiden tot participatie en herinnering van de gebeurtenis.

Beginnend met de Totale Eclips van de Zon in het teken Leeuw op 1 Augustus 2008, zal de mensheid en de Aarde een nieuwe cyclus ervaren van versnelling en groei van bewustzijn. Er zal ook een gedeeltelijke Eclips van de Maan zijn op 16 Augustus 2008 in Waterman, het zonneteken van het komende Gouden Tijdperk. 16 Augustus is ook de dag van de Harmonische Convergentie die 21 jaar geleden, in 1987, plaatsvond. Veel mensen op Aarde ontwaakten toen, want er ging een kosmische alarmklok af die een enorme Goddelijke ontevredenheid teweegbracht onder de Sterrenzaden die naar de Aarde kwamen om de gidsen te zijn en de avant-garde voor het ascensieproces dat nu in volle gang is.

HET FIGUUR ACHT OP ZIJN KANT IS HET ONEINDIGHEIDSTEKEN VAN EEUWIG LEVEN en verbindt je met de straling en zegeningen van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper. De Galactische 8-8-8 Poort wordt opengegooid om de hele hoeveelheid Adamanten Deeltjes te laten voortstromen uit het hartcentrum van de Opperste Schepper via onze Vader/Moeder God. Deze Deeltjes, die een onbeperkt potentieel hebben, zullen beschikbaar zijn voor allen die hun menselijke voertuigen hebben voorbereid om dit geschenk van Leven/Licht te ontvangen. Je zult er veel baat bij hebben als je je nu voorbereidt op de activatie van de Galactische 8-8-8 Poort. Het wordt de Leeuwenpoort genoemd, maar het zou eigenlijk de Koninklijke Poort genoemd moeten worden, want het is de poort die leidt naar jullie Goddelijke erfgoed en het daadwerkelijke begin van jullie reis terug naar jullie vele woningen in de hemelse rijken die jullie creŽerden op jullie reis naar de dichtheid. Jullie worden voorbereid om je te verenigen met de vele facetten van jullie Hogere Zelf die jullie achterlieten in vele Piramiden van Licht verspreid over dit universum. Diegenen van jullie op het pad keren geleidelijk aan terug naar een begrip van universele wetten en kosmische waarheden. Wanneer jullie het pad naar verlichting bewandelen, zullen jullie geleidelijk aan alle onjuiste concepten van het verleden rectificeren en wegwerken die verantwoordelijk waren voor jullie verkeerde, geloofsgebonden tradities en jullie beperkte realiteit van schaarsheid, onwaardigheid, bijgeloof en angst. Door zelfonderzoek moeten jullie een nieuwe levensovertuiging ontwikkelen en besluiten of je het pad van Licht zult volgen of het pad van de schaduwlanden.

Wij vragen diegenen van jullie die trouw onze leringen hebben gevolgd om gedurende deze belangrijke tijd samen te komen in de Wereld Piramide van Licht in de hoogste vijfde dimensie. Wanneer je samenkomt met je spirituele broeders en zusters van overal ter wereld, vragen wij jullie om samen een gebed te doen: ďGELIEFDE VADER/MOEDER GOD, IK VRAAG VOOR MIJN HOOGSTE GOED, HET HOOGSTE GOED VOOR DE AARDE EN DE HELE MENSHEID.Ē Adem in het LICHT, adem UIT de heilige Adamanten Deeltjes van de Schepping geactiveerd door je onvoorwaardelijke liefdesenergie. ďADEM IN LICHT ** ADEM UIT LIEFDE ** ADEM IN LICHT ** ADEM UIT LIEFDE.Ē De Oneindigheid-Ademhalingoefening zal jullie inspanning versterken en het persoonlijke voordeel dat je krijgt vergroten; het is echter niet noodzakelijk dat dit krachtige gebed effectief is. Op deze manier zul je vanuit je Heilige Hartkern de Adamanten Deeltjes van Leven/Licht laten stromen die je hebt ontvangen van de Schepper-Bron, en het zal worden gebundeld en duizend maal worden versterkt. Dit gezegende elixer zal worden gebruikt om de mensheid en de Aarde te helpen. Het zal de vastberadenheid en toewijding van rechtschapen en toegewijde zielen versterken, en geleidelijk aan de middelen uit handen nemen van diegenen die alleen geÔnteresseerd zijn in macht, controle en overheersing van de massa. En straal terwijl je in communie bent met je Vader/Moeder God, je dankbaarheid uit voor de vele zegeningen die je ontvangt. Niet met woorden, geliefden, maar door het laten stromen van liefde vanuit de kern van je Heilige Hart. Het is ook een heel prachtig geschenk naar jezelf, want je zult zonder twijfel weten dat je bent verbonden met de Bron van AL aangezien de liefde in steeds grotere mate naar je terugkeert.

Wanneer je Heilige Hart opvlamt met het Levende Vuur van Adamanten Deeltjes, de deeltjes van oneindige Creatie, zul je onvoorstelbare wonderen gaan manifesteren.Wanneer je weer toegang krijgt tot dit waardevolle Elixer des levens en het aansteekt met je liefdevolle intentie, gaan alle kwaliteiten van Godsbewustzijn door je heen stromen en naar buiten in de wereld van vormen. Het toepassen van onderscheidingsvermogen vereist het gebruik van de wijsheid en de hogere intelligentie in je Heilige Geest. Echter, veroordeel niet degenen wier waarheid niet overeenkomt met die van jou. Onderscheid is bepalend voor wat je persoonlijke waarheid is, die de regels en wijsheid voortbrengt die je in je leven toepast. De geest kan een meesterlijke dienaar zijn, maar zonder zijn verbinding met het Heilige Hart kan het een vernietigende meester zijn. Daarom is het van het grootste belang dat je zowel het Heilige Hart en de Heilige Geest activeert. Het ego trekt disharmonie en ontevredenheid aan en maakt dat je buiten jezelf zoekt naar oplossingen en een staat van evenwicht. Het ego oordeelt en veroordeelt, maar de Heilige Geest vereist dat je informatie/kennis filtert via het Heilige Hart, waardoor je de beste keuzes maakt voor het hoogste goed. Van veroordeling tot onderscheiding komen betekent dat je keuzes maakt via de wijsheid van de Heilige Geest en de compassie van het Heilige Hart. Dit betekent dat je je eigen overtuiging creŽert gebaseerd op de waarheid zoals jij die kent en dat je vervolgens die waarheid naar beste vermogen toepast en tegelijkertijd anderen hetzelfde recht gunt. Het zoeken en toepassen van jouw waarheid is jouw verbond met onze Vader/Moeder God en het is het pad van harmonieus en vruchtbaar leven. Wanneer je jezelf afscheidt van de Opperste Schepper en de God-ouders van dit universum, scheid je je ook af van de stroom Adamanten Deeltjes en vervaag je je Levenslijn met de Bron. Geliefden, wanneer je zelfmeesterschap bereikt zul je het leven gaan zien door een filter van liefde. Je wordt een waarnemer en een positieve, interactieve kracht, niet een reactor die een negatieve situatie versterkt of opbouwt die jouw leerweg wordt. Wanneer je gebeden worden omhuld met liefdesenergie van je Heilige Hart, worden zij altijd beantwoord voor jouw hoogste goed. Gebeden van het ego-zelf worden beantwoord door jou toe te staan je eigen oplossing te vinden door het filter van je misvattingen, en via de vervormde frequentiepatronen van je ongepaste handelingen. Je moet alle facetten van je Godsbewustzijn opeisen. Zie de beproevingen en tests in je leven niet als straf maar als een gelegenheid om de illusie van beperking te ontdekken die je om je heen hebt gecreŽerd die je weerhoudt van ware vrijheid van expressie en creatie. Zelfmeesterschap betekent dat je besluit wat je wilt ervaren en welk pad je zult volgen. Je zet iets in gang in plaats van dat je reageert op omstandigheden en de handelingen van andere mensen. Als een menselijk Wezen moet je je bewust zijn van negatieve emoties wanneer die opspelen. Neutraliseer ze onmiddellijk door middel van de transformatieve kracht van vergeving.

Velen van jullie op het pad zijn zeer oude zielen en jullie ervaren jullie laatste incarnatie op Aarde als jullie dat willen. Jullie hebben jullie aardse missie voltooid en jullie hoefden niet terug te komen, maar stemden ermee in dat te doen om wegbereiders te zijn voor jullie zielfamilies en geliefden. Voor het incarneren besloten jullie de hogere frequenties van Licht te helpen verankeren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk zielen klaar zouden zijn en in staat om deel te nemen aan het ascensieproces dat nu in gang is. Wij weten wie jullie zijn. Wij van de hogere rijken herkennen ieder van jullie door jullie Ziel-/energie-kenmerken. Naarmate jullie intuÔtieve vermogens toenemen zullen jullie ook in staat zijn ons te herkennen door onze liefdevolle trillingspatronen of ons energetisch kenmerk. Wanneer het schild dat je over je Zonnekrachtcentrum hebt geplaatst is verwijderd en je Heilige Hart is ontbrand met Adamanten Deeltjes, zal de schoonheid van je Ziel en het vuur van de Geest altijd schijnen, en zal je auraveld groter worden en intenser gaan stralen. Jullie leggen de basis voor hogere waarheden: een nieuwe overtuiging voor de hele mensheid, een overtuiging van vrijheid, gelijkheid, overvloed en vredig samenleven, en het allerbelangrijkste, een hechtere verbinding met onze Vader/Moeder God en met ons.

Geliefde zonen en dochters van het Licht, de prachtige geschenken en gelegenheden die jullie hebben gekregen gaan het bevattingsvermogen van velen van jullie en van de onontwaakte massa te boven. De informatie die wij, de dienaren van onze Moeder/Vader God aan jullie hebben gegeven gedurende de afgelopen paar decennia is nog nooit eerder aan de massa geopenbaard. De heilige wijsheidleringen waren voorbehouden aan de enkelen, de ingewijden en discipelen die een eed aflegden om hun geliefden, alle aardse geneugten en bezittingen los te laten. Langzaam en moeizaam, soms meerdere levens wijdden zij zich aan intense studie, ontbering van fysieke noden, en harde training, oefeningen en inwijdingen. Velen kwamen om of haalden het niet, want sommige tests waren gevaarlijk en slechts haalbaar voor de meest gedisciplineerde en geharde zielen. Velen van jullie die bang zijn en aarzelen om verder te gaan op het pad van verlichting waren onder diegenen die vroegere inwijdingen niet haalden of overleefden. Jullie hebben niet gefaald, geliefden, want jullie hebben het toneel ingericht en de hogere frequentiepoorten geopend voor de wonderbaarlijke tijden waarin jullie je nu bevinden. Gedurende deze ongekende tijden wordt niet van jullie gevraagd je familie, je bezittingen of aardse geneugten achter je te laten. In feite wordt juist het tegenovergestelde aangemoedigd. Als een zelf-meester moet je ernaar streven in zowel je innerlijke als uiterlijke werelden te leven; als je een van hen ontkent ben je niet geheel bewust en ben je uit balans. Er wordt niet van jullie gevraagd je af te zonderen in een afgelegen heiligdom om verlichting te bereiken, maar om een heiligdom te creŽren, een kolom van verfijnde energieŽn van Licht om je heen, opdat je ongeacht waar je gaat, je heilige ruimte met je meeneemt. Jullie krijgen een kans om jullie mantel van Licht aan te trekken en de kroon van onsterfelijkheid te accepteren wanneer jullie je verenigen met de Ďopgevaren meestersí. Geliefde harten, wees heel moedig en vastberaden, want jullie zijn de leidende Lichten voor de mensheid. De verheven Lichtfrequenties en ascensie-codes moeten door jullie heen stromen en naar buiten de wereld in. Jullie worden geŽerd om jullie toewijding en standvastigheid, en jullie zijn diep geliefd.

IK BEN Aartsengel MichaŽl

LEEUW/LEO: Je hebt voor dit leven gekozen om de dynamische energie van het Zonneteken Leeuw te ervaren. Dit is het teken van een leider, iemand die ervan houdt om te leiden of te heersen, iemand die wil ďschijnenĒ of op de voorgrond wil staan. Het versterkt de positieve energieŽn van generositeit, ambitie, loyaliteit, maar als deze energieŽn negatief worden gebruikt kunnen ze je veeleisend, intolerant of dominerend maken. Onderzoek jezelf en streef ernaar om de vele facetten van je Wezen in harmonie te brengen opdat je je zult verbinden met steeds meer wijsheid en energie van je Hogere Zelf. Het prachtige vuurteken Leeuw werkt hand in hand met de Eerste Straal van Goddelijke Wil om te CreŽren, en het is een onoverwinnelijke combinatie wanneer je deze dynamische kracht gebruikt voor je hoogste goed en het hoogste goed van allen. De sleutelzin voor een Leeuw is IK WIL en het sleutelwoord is VERTROUWEN. Leeuw-persoonlijkheden moeten op de een of andere manier uitblinken. Wanneer je eenmaal erkenning krijgt kun je je warm-hartigheid uitstralen en kun je een geweldige bron zijn van aanmoediging voor anderen. Met name het theater, kunst of buitensporten kunnen je interesse wekken. Op je best ben je hartelijk, vrolijk, optimistisch. Vergeet niet om zonneschijn te scheppen in je eigen leven opdat je je straling sterker kunt laten schijnen.

MAAGD/VIRGO: Je hebt voor dit leven gekozen om in het Zonneteken MAAGD te worden geboren. Maagd wordt beheerst door Mercurius en het is een aardeteken. Het element aarde kan worden omschreven als praktisch en precies. Zijn kwaliteit is veranderlijk, ofterwijl aanpasbaar en flexibel. De positieve eigenschappen die je moet proberen te integreren zijn het gebruiken van je analytische vermogens, gedisciplineerd en vlijtig zijn, alsook consideraat en betrouwbaar. De negatieve eigenschappen die je ziel wil overwinnen zijn het afstandelijk, sceptisch, kritisch, egoÔstisch of introvert zijn. De sleutelzin voor MAAGD is IK ANALYSEER. Het sleutelwoord voor jou is DIENSTBAARHEID. Je werd geboren met een bijzonder onderzoekende geest, met scherpe analytische vermogens en een zeer goed geheugen. Onbewust ben je op zoek naar perfectie in alles wat je doet en hierdoor kun je jezelf heel erg dwingen om perfectionistisch te zijn. Je kunt ook de neiging hebben om perfectionisme van degenen om je heen te verwachten en als die er niet is ben je teleurgesteld en kun je kritisch en muggezifterig worden. Perfectie hoeft in dit leven niet te worden bereikt, dus ontspan en geef jezelf wat ruimte. Je uiterste best doen is voldoende. Je kunt ook de neiging hebben om je teveel zorgen te maken en dat kan ten koste gaan van je gezondheid, zoals maag- en darmklachten of huidaandoeningen. Meditatie om je geest tot rust te brengen en de spanning te verminderen in je lichaam is bijzonder heilzaam. Je hebt een diep verlangen om dienstbaar te zijn, om werk te hebben dat nuttig is en voldoening geeft.

© 2008 Ronna Herman, Star Quest.
775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).
Alle rechten voorbehouden

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center
Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI