·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Interviews
Naam : Partij voor Mens en Spirit
Titel : Interview met de Partij voor Mens en Spirit; politiek vanuit het Hart
Tekst : Politiek vanuit het hart
Door: Imagine

Van materie naar spiritualiteit. Van eenzijdigheid naar veelzijdigheid. Van polarisatie naar verbinding. Voeg hier innerlijke groei en het hartsgevoel aan toe, en we hebben de kern gevat voor de splinternieuwe Partij voor Mens en Spirit. Opgericht op een zorgvuldig gekozen moment: 11 maart 2008 om 11.49 uur. “De tijd is er rijp voor. Het is geen keuze, maar voorbestemd. Na een meditatie op een hele bijzondere plek voelden wij het allemaal. Dat de juiste energie los ging komen, die scheppend was om concreet te maken waar we al zo lang in geloofden.” Imagine sprak de drie oprichters een uur voor de officiële oprichting bij de notaris. Een magisch treffen, waarbij de kracht en de energie van de drie vrouwelijke inspirators oneindig tastbaar was.

Waar kwam die scheppende energie vandaan?
“Uit een heel sterk gevoel van verbinding. Tijdens een bijeenkomst oktober vorig jaar van het Spiritueel Politiek Initiatief. Het gebeurde gewoon, het kwam naar ons toe. We mediteerden met 22 mensen bij een bijzondere stenencirkel: 21 stenen en 1 in het midden. En Lea (Manders, voorzitter) kreeg beelden door van een phoenix die omhoog steeg. Toen wisten we: het gaat gebeuren die nieuwe spirituele partij, maar wel met heel veel commotie. Zo voelden we het alle drie. En dachten: er gebeurt dit weekend heel veel. Met al die verschillende mensen en meningen en met hele mooie spirituele gedachten. Maar de scheppende eenheid ontbrak. En daar wilden wij de basis voor leggen. We hebben toen letterlijk onze handen tegen elkaar gehouden. Een plechtig moment, dat het begin was van een alles overstijgende verbintenis. Die van een spirituele partij, gebaseerd op vrouwelijke energie en daadkracht.”

Waarom is de tijd er rijp voor?
“Er is weinig vertrouwen meer in de huidige politiek. Geen wonder. De politiek beslist over burgers, zonder ze te raadplegen. En gaat uit van achterhaalde tegenstellingen, zoals tussen links en rechts. Ondertussen is er in het westen een nieuw wereldbeeld ontstaan. Met mensen die zich afkeren van institutionele religies en politiek. Die bezig zijn met een zoektocht naar zichzelf, en naar een ander soort invulling van hun leven. Ze willen niet bij een kerk horen maar zijn wel religieus op hun eigen, individuele manier. En willen hun gedachten in daden omzetten. ‘Niet meer zweven, maar leven.’ Elke lotus is immers geworteld in de aardse modder! Spirituele politiek is niet gebaseerd op afkeuring. Het is niet het afzetten tegen, maar het gaan vóór. We willen daarom alternatieven bieden die we aan ons hart toetsen. We willen hiermee een nieuwe dimensie aan de politiek toevoegen. Vanuit een diepgeworteld besef van eenheid, heelheid en inspiratie. Een politiek die zich richt op verbinding, en die de burger ziet als partner.”

Hoe ziet jullie partner eruit?
“Onze partner is alom vertegenwoordigd. Volgens recente onderzoeken behoort 26% van de Nederlandse bevolking tot de groep ongebonden spirituelen. Een groep die in het huidige politieke bestel totaal geen anker vindt. Omdat hun manier van denken in schril contrast staat tot het huidige rationele, materiële denken. Wij gaan daarom voor politiek vanuit het hart. Omdat er een geheel andere wind moet gaan waaien. Eentje met spirit. Spiritueel, maar met humor, inspiratie en overtuiging.”

Vanwaar de naam?
“’Spirit’ is een prachtig Nederlands woord als je het vrij vertaalt. Geestkracht. Pit. Energie. Mentaliteit. Levend. Ziel. En spirare betekent ademen. Stromen. ‘Mens’ spreekt voor zich. Die vormt de brug, de verbinding tussen alle energie. Die zorgt ervoor dat de energie ook daadwerkelijk gaat stromen. De naam voelt helemaal goed. En is grappig genoeg tijdens de verkiezingen van november 2006 ontstaan. Ik (Lea) was toen in India, en zag op de televisie dat Wouter Bos riep dat hij gewonnen had. En dat terwijl hij verloren had. Dat stuitte me geweldig tegen de borst. Maar ik haalde er tegelijkertijd heel veel energie en inspiratie uit. En zo is de naam van de partij geboren. En hij klopt helemaal, want al onze kracht zit er in.”

Hoe maak je jullie denkbeelden concreet als je kijkt naar de grote vraagstukken waar wij voor staan?
“We hebben geen vastomlijnd programma. Wij gaan uit van eenheid, heelheid en verbondenheid. Dan kun je heel veel dingen niet meer doen. Bijvoorbeeld dat je het gelegitimeerd vindt dat landen andere landen benadelen en uitbuiten door handelsbeperkingen op te leggen. Vanuit onze beginselen kun je dat niet tolereren. Je kunt het ook niet meer toestaan dat mensen elkaar discrimineren. En als je authenticiteit en individualiteit wilt stimuleren dan vind je het ook geen goed idee dat we steeds meer kinderen in het onderwijs in een keurslijf gieten. Een soort mal van waaruit we ze meten en wegen. En waarmee we zeggen: je moet aan een vooral economisch bepaald model voldoen. En dat terwijl er zo veel andere manieren van leven en ervaren zijn, dan rationeel, economisch en intellectueel. Wij zijn daarom veel meer gefocust op hoe we recht kunnen doen aan de moderne mens in deze maatschappij.”

Er vallen veel dingen af als je uitgaat van jullie principes. Dat geeft veel ruimte. Hoe vullen jullie die in?
“De maatschappij wil steeds harder, sneller, commerciëler. Zakelijker ook. Dat is een duidelijke trend die wij niet zien zitten. Wij zijn voor onthaasten. Laten we vooral weer gaan leven. In plaats van een instrument te zijn in een economische ratrace. Als je verder redeneert is verregaande privatisering helemaal niet zo goed voor ons. We betalen allemaal steeds meer. Overal zitten dure reclamecampagnes, directeuren en managementlagen tussen. Laten we kijken hoe we deze maatschappij op een prettige manier kunnen beleven. En daarbij concurrentie en competitie niet als hoogste doel ervaren, maar samenleven.”

Zit er geen enkel competitief element in jullie verband?
“Speelse competitie wel, en uitdaging. Zonder uitdaging zijn we geen mensen. Dat moet er juist weer inkomen. Dat is gezond. Competitie maakt kapot. Uitdaging maakt ontwikkeling mogelijk. Wij kijken veel meer naar de uitdaging om te worden wie je bent. Alles groeit naar het licht. Kijk maar naar de lente. Wij groeien ook naar het licht. Dat zien wij als innerlijke groei. In alle opleidingen in alle haarvaten van de samenleving zou dat moeten doordringen. Daar is eerst een fors stuk bewustwording voor nodig. Maar het is de enige manier om zover te komen. Om heelheid en authenticiteit te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat er heel veel mensen zijn, ook in de hogere regionen, die eigenlijk wel anders willen maar nog niet durven. Omdat het ‘not done’ is en je heel snel als ‘zwever’ wordt neergezet.”

Hoe zweverig zijn jullie zelf?
“Degenen die zweven, dat zijn de huidige politici. Want die zijn de connectie met dat wat er werkelijk gebeurt totaal kwijt geraakt. Ze zijn hun basis verloren. Als iemand zweeft dan zijn zij het.”

Jullie spreken over individuen. En persoonlijke invulling. Hoe creëer je daarmee verbinding?
“Dat komt vanzelf. Je moet eerst verbinding maken met jezelf. En innerlijke groei voelen. En als het echte innerlijke wil is gaat hij vanzelf groeien. Dat zien wij als vrouwelijke energie die zowel bij mannen als vrouwen aanwezig is. Dan ga je ook heel anders naar anderen toe. Dan gaat het om echt luisteren en spreken. En kun je die ander ook in zijn waarde laten. Leren kennen en verbinden. Waardoor je ook veel meer open staat voor bijzondere ontmoetingen. Met zielsverwanten. Het gaat om de echte ontmoeting. Het soort ontmoeting waar je vreselijk blij van wordt. Waardoor je op een hoger plan getild wordt. En het bijna als een soort verliefdheid ervaart. Je zou het een Godsontmoeting kunnen noemen.”

Heb je een politieke partij nodig om iets essentieels teweeg te brengen?
“Als je echt iets ingrijpends wilt veranderen, dan kun je dat in de politiek heel goed organiseren. Er zijn al enorm veel groepen en individuen bezig met vernieuwende gedachten en mogelijkheden. Zij zijn echter vaak nog teveel ‘op hun eigen eilandje’ bezig. Een spirituele politieke partij geeft de mogelijkheid aan deze initiatieven om zich nu in een bepaald gedachtegoed te gaan verenigen. We moeten dus veel meer samenwerken. Dan zullen we merken dat we niet alleen staan, maar allen samen een enorme transformerende power hebben. We gaan vanuit Mens en Spirit dus nu actief naar organisaties toe en nodigen hen uit om ons te adviseren. Bijvoorbeeld over alternatieve woonvormen, alternatieve energie en transpersoonlijke psychologie. In die lijn geloven we er heilig in dat er binnen tien jaar een universiteit voor spiritualiteit bestaat.”

Hoe gaan jullie dit allemaal organiseren?
“Er zijn al ontzettend veel groepen bezig met dit onderwerp. Die hebben allemaal hun eigen spirit. Die hoeven we niet aan te sturen. Dat is het oude denken. We gaan ervan uit dat het nodige bewustzijnsniveau er bij velen al is. We gaan het met zijn allen doen. We werken vanuit synergie en stroming. Als we iemand nodig hebben dan komt die op ons pad. We zitten blijkbaar in de goede stroom. We zitten daar waar we moeten zitten, en dat is de essentie van alles. Als het ophoudt te stromen, komen we terug bij ons eigen bewustzijn. Om weer te aarden. Om te bedenken: waar waren we nu, en waarom stroomt het niet meer. Dat is ons eigen bewustzijnsproces. Als je met innerlijke ontwikkeling bezig bent dan trillen de woorden ook met je mee. We vertrouwen op een goed verloop. Dat moet je niet allemaal in de hand willen hebben, of willen beheersen en controleren. Laat het maar komen. Alles is een kwestie van non-toeval. Alles draait om verbinding zoeken. De tijd is er rijp voor.”

Wat is jullie grootste uitdaging?
“Innerlijke groei is de essentie, evenals leven en werken vanuit het hart. Het gaat om een grote groep mensen die innerlijke groei heeft ontdekt. Vandaar dat we op dit moment aan dat gevoel een andere dimensie mee willen geven om die bewustzijnsgroei concreet in deze maatschappij voet aan de grond te geven. En zo willen we een andere koers inzetten. Grote multinationals roepen het zelfs al: we hebben liever iemand in huis met innerlijke ontwikkeling dan met tien diploma’s. Want die uiterlijke kennis kun je altijd nog tot je nemen. Maar innerlijke ontwikkeling kunnen we er niet zo maar even in proppen. Zie hier het verschil tussen de oude en de nieuwe wereld. Wat niet wil zeggen dat we de oude wereld afwijzen. Maar veel mensen, zeker diegenen die sensitief en spiritueel georiënteerd zijn, voelen zich op dit moment bekneld door alles wat van hen geëist wordt. Regering en politiek staan heel ver van hen af.”

Is het ook een van jullie opdrachten om iets bij mensen los te maken?
“Absoluut. Ieder mens heeft zijn valkuilen en loopt op tegen zijn ego. Wij zijn zelf ook zeker geen heiligen. Maar door zelf uit te dragen en in je besluitvorming te tonen waar je staat en wat je belangrijk vindt, maak je in je eigen bewustzijn ook weer nieuwe impulsen los en kom je bij die eigen diepe, innerlijke wil. En daarmee stimuleren en inspireren we andere mensen. En dat horen mensen toch liever dan welke polariserende woorden van welke politicus ook. Dit doet goed. Dit raakt ons direct in het hart Wij hopen dus juist in het hart iets wakker te maken. Door alle reacties die we nu al krijgen hebben we goede hoop dat dit gaat lukken. Mensen aanspreken op kwaliteiten en mogelijkheden in plaats van op kwantiteit. Welzijn dus boven winst, steeds op weg naar zelfontplooiing.”

Wanneer hebben jullie je doel bereikt?
“Als je op een gegeven moment ziet dat je iets teweeg brengt. Zoals de Partij van de Dieren heeft laten zien. Ze hebben ‘maar’ twee zetels verworven en er wordt volop over dieren gepraat. Als wij een of twee zetels krijgen en er wordt volop gepraat over zaken die de maatschappij weer vermenselijken, dan hebben wij ons doel al bereikt. Dan hoef je niet zelf groot te zijn. Het feit dat die discussie op gang komt en dat het leidt tot andere paden en keuzes, daar gaat het om. Het gaat ons er niet om een partij te zijn, maar om instrument, een vehikel te zijn om maatschappelijk die nieuwe dimensie zichtbaar te maken. Mensen ervan bewust te maken waar we met zijn allen mee bezig zijn. En dat als je positief in het leven staat, alles mee omhoog groeit. En dat is echt hard nodig.”

Individuele krachten gebundeld
Op 11 maart 2008 om 11.50 uur in Ede is de partij officieel opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment is er lidmaatschap mogelijk en is er een verenigingsstructuur. Een partij kan alleen geregistreerd worden als er een bestuur is.
Lea Manders, Hanneke Bijl en Zubin Westrik vormen het tijdelijk bestuur om de eerste stappen te kunnen zetten. Inmiddels sluiten zich steeds meer mensen aan om hun organisatie vorm te geven. Over ongeveer een jaar zal de vereniging waarschijnlijk ver genoeg zijn om een eigen bestuur te kiezen.
Lea Manders, voorzitter(1956) is astroloog en sinds tien jaar gemeenteraadslid in Arnhem voor een lokale partij. Ze houdt zich bezig met beleid en met de leefomstandigheden van haar stadsgenoten. Een mooie combinatie, die nu nog meer mag gaan bloeien omdat eindelijk spiritualiteit en politiek zich hier mogen gaan verbinden. Haar kracht ligt in het verwoorden van de idealen. Ze brengt veel politieke bagage mee en heeft veel ervaring met de pers.
Hanneke Bijl, penningmeester (1945) is fervent netwerker. Ze houdt zich al vanaf 1995 bezig met spiritualiteit en politiek. Ze heeft een groot analytisch vermogen. En heeft de afgelopen jaren bij alle politieke partijen in de keuken gekeken. Volgens haar een typisch voorbeeld van niet discrimineren, maar overal voor open staan. Van verwonding naar verwondering.
Zubin Westrik, secretaris (1955) is kunstenares en heeft jaren in het onderwijs gewerkt. Ze laat zich onder andere inspireren door het soefisme. Politiek is voor haar nieuw en spannend, maar ze wil zich geheel inzetten voor de idealen. Zubin bezit een enorme hartekracht. En kijkt of de programmapunten kloppen met het hartsgevoel. Ze gelooft heilig in de universele vrede vanuit het hart. En geeft dansles over de hele wereld.


Partij voor Mens en Spirit wil:
-Een vernieuwende bijdrage leveren aan deze samenleving en een nieuwe dimensie in de politiek introduceren: politiek gebaseerd op moderne, spirituele grondslagen: politiek vanuit het hart. Partij voor Mens en Spirit wil denken, voelen en handelen vanuit verbinding met elkaar en met ‘Het Hogere’.
-Maatschappelijke vraagstukken op een geheel andere manier benaderen: niet vanuit scheiden en polariseren, maar vanuit de wens te verbinden. Daarbij ziet partij voor Mens en Spirit het als een belangrijke taak persoonlijke en maatschappelijke bewustwording te stimuleren.
-Welzijn boven winst plaatsen. Kwalitatieve groei belangrijker vinden dan kwantitatieve groei. Kosmos, natuur en mens zien als een levende eenheid die met de grootste zorg gekoesterd dient te worden. Duurzaam leven en produceren zijn hierbij een fundamenteel uitgangspunt.
- Een andere verhouding tussen burger en overheid entameren, waarbij de burger als gelijkwaardige partner gezien wordt. De burger is, waar mogelijk, zelfsturend. Besluitvorming vindt in samenwerking met de burger plaats. De overheid wordt vooral een gemeenschapsdienst.
-Vernieuwende vormen van wonen, leven en werken de ruimte geven.
-De kracht, authenticiteit en inspiratie van elk individu en elke levensfase zien als kansen en inspiratiebronnen en deze als een belangrijke leidraad zien bij politieke keuzes en in beleid.


Meer informatie
Voor meer informatie over Partij voor Mens en Spirit: www.mensenspirit.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief van de partij kan via info@partijvoormensenspirit.nl.


Aanbevolen door Hanneke Bijl:
-Een Beknopte Geschiedenis van Alles, door Ken Wilber (uitgeverij Lemniscaat)
-Vensters op een transpersoonlijke werkelijkheid, door Kees en Marijke Aaldijk (uitgeverij Ankh-Hermes)


Website : http://www.mensenspirit.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI