·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Ronna Herman
Titel : De Trillingen van Zuivere Liefde Overwinnen Alle Negativiteit
Tekst : Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
November 2008

Geliefde meesters, vergeet nooit, jullie zijn eeuwig en onsterfelijk. Jullie fysieke lichaam is een tijdelijke tempel waarin God verblijft. Het Heilige Hart is de tempel van de Ziel; daarin bevindt zich de Essentie van het leven waar ware liefde is, en waar jullie besef van Oneindigheid begint. De Diamanten Goddelijke Kerncel in het Heilige Hart bevat de Twaalf Stralen van Goddelijk Bewustzijn die etherische kristallen prisma’s zijn van gebroken Licht die Stralen worden genoemd die de Essentie van de Schepping voortbrengen.

Dood is een metamorfose, een verwisseling van de mantel van vlees voor een mantel van Licht. Jullie hebben maar één leven en dat is eeuwig. Jullie hebben vele rollen aangenomen op jullie reis door de eeuwigheid; maar jullie zijn zoals jullie van het begin af waren in jullie Heilige Hart: een Goddelijk kind van de Opperste Schepper. ‘Gechristend’ worden is het herkennen van de Goddelijkheid binnenin, en daarna het feilloos volgen van de leiding van je Goddelijke Zelf. In de hogere rijken is jullie voertuig van Licht zuiver, perfect en onvernietigbaar. Stel je een heelheid voor die nooit is veranderd en geen onvolkomenheden kent.

Gecentreerd blijven in het Heilige Hart houdt je verbinding met de hogere niveaus van Godsbewustzijn in stand, en garandeert een stabiele stroom van Schepper-Licht / -Liefde / -Leven. De Bovenbewuste geest is een magneet voor hogere, goddelijke waarheid. Het begeertelichaam is een genererende kracht in ieder persoon. Je wordt óf overheerst door het ego-begeertelichaam, dat wordt beheerst door de fysieke zintuigen, óf door het spirituele ‘deugdzame’ begeertelichaam dat wordt beheerst door het Hogere Zelf. De onderbewuste, subjectieve geest wordt geregeerd door de bewuste geest en door vroegere conditionering. Het wordt geprogrammeerd en geherprogrammeerd door trillingsinvloeden, waarbij de lagere, negatieve gedachtevormen van het verleden je ervan hebben overtuigd dat je slecht, zwak, onvolmaakt en inferieur bent. Gedurende jullie vele vorige levens hebben jullie een machtige vortex gecreëerd van twijfel, depressie, angst, schaarste en uitputtende ziekte die leidt tot een vroegtijdige dood. Deze schadelijke gedachtevormen zijn voortdurend herhaald totdat zij zich stevig hadden verschanst in de onbewuste geest van ieder individu alsook in de collectieve bewuste geloofsstructuur, totdat zij de aanvaarde realiteit werden van de massa.

Jullie Heilige Geest kent altijd de waarheid en zal uiteindelijk de misvattingen teniet doen van de bewuste geest die geherprogrammeerd kan worden als je ernaar streeft om de onderbewuste geest te bevrijden van negatieve invloeden. Jullie Heilige Geest is de directe verbinding met de Goddelijke Geest. Matiging in alle dingen resulteert in evenwicht en een gevoel van welzijn. Zelfmeesterschap leidt tot beheersing van de fysieke emoties en de gedachteprocessen van de lagere geest. Een Zelfmeester staat stevig gecentreerd in het Heilige Hart temidden van chaos en verandering, vasthoudend aan de wijsheid van de Heilige Geest die kracht en leiding ontvangt van onze Vader/Moeder God, een waarnemer van het proces terwijl alle illusie langzaam verdwijnt.

Ascensie betekent het komen tot een duidelijker besef van het Zelf, en het feit accepteren dat je een verlengstuk bent van onze Moeder/Vader God. Naarmate je dieper en dieper in het Zelf speurt, begin je je intieme verbinding met de Schepper te beseffen. Heb je eenmaal de intense gelukzaligheid gevoeld van een hart-tot-hart-verbinding met onze Moeder/Vader God, en ben je in staat om je geheel te verbinden met de Adamanten Deeltjes van Liefde/Licht, dan zal je verlangen naar liefde geleidelijk aan worden vervuld. Je verlangen naar voeding zal ook worden bevredigd en je zult de kracht, wil en vastberadenheid ontvangen die je nodig hebt om je aardse missie met vreugde te voltooien.

Energie wordt gegenereerd door frequentiepatronen van aantrekking, en niet door patronen van weerstand of wrijving. Gedachten / woorden / emoties kunnen nuttig of schadelijk zijn voor het fysieke voertuig en ook een bepaalde frequentieband scheppen in je auraveld en verder, en daarmee wordt je realiteit op het fysieke vlak gecreëerd. De wetten van het universum stellen dat je altijd moet ervaren hetgeen je creëert. WANNEER JE DE VERHEVEN FREQUENTIES VAN LIEFDE OM JE HEEN UITSTRAALT, KUNNEN DE NEGATIEVE KRACHTEN JE NIET BEÏNVLOEDEN.

Geliefden, jullie moeten een zijrivier worden van de Rivier des Levens, een kanaal voor de Goddelijke kracht van de Schepping. Stagnatie begint meteen zodra je de stroom van Adamanten Deeltjes naar je Heilige Hart stopt. Wanneer je een Wachter van het Licht wordt, zal je aura stralen en uitdijen omdat je verlicht wordt door de straling van de Geest. Jij, je huis, je buurt, stad, provincie en land hebben allemaal een auraveld, of dat nu licht is of donker. Het hart en de ziel van elk land moet weer tot leven komen. Als eenheidsbewustzijn is verdwenen, zal de spirituele levenskracht van een land afnemen. Onthoud, alles wat bestaat heeft een aura. De goddelijkheid en ontzagwekkende macht van de Schepper is in alles!

Veel zielen zijn wat kan worden genoemd bankroet, want zij hebben hun tegoed van Adamanten Deeltjes van het Leven / Licht opgebruikt en zijn nu zozeer ondergedompeld in de lagere frequenties van de drie-/vierdimensionale wereld dat zij zich niet meer kunnen verbinden met de kosmische rivier des Levens en het volledige spectrum Licht van de Schepper kunnen aanspreken. Of zij zijn sinds hun vroege jeugd niet in staat geweest om het noodzakelijke niveau van harmonieuze frequentiepatronen te bereiken om hun aandeel van Adamanten Deeltjes opgeslagen in hun Heilige Hart te ontbranden. Helaas nemen veel zielen het grootste deel van hun tegoed van Schepper-Licht mee in de dood. Zij zijn de gekwelde zielen die zich ongeliefd voelen en een leven hebben geleid van lijden en vaak van isolement en geweld, voortgebracht door een gevoel van wanhoop, gevoelens van zelfhaat en minderwaardigheid. Zij richten hun haat en frustratie naar buiten, en geven anderen en het lot de schuld van hun falen, terwijl zij zich er niet van bewust zijn dat zij de bron zijn van hun eigen pijn en lijden. Velen van hen kozen ervoor zich te manifesteren op wat kan worden genoemd het lagere spectrum van Schaduw en Licht. Op zielsniveau kozen zij het decor voor het levensdrama dat zij zouden ervaren omdat zij bepaalde onevenwichtige frequentiepatronen uit het verleden wilden overwinnen. Maar vaak was het pad dat zij kozen een te grote beproeving en vielen zij terug in de negatieve patronen van vele vruchteloze levens. Diegenen die de minste vrijheid van keuze hebben worden gedreven door obsessie, verslavingen en onbewuste impulsen. Zij worden beheerst door vroegere negatieve invloeden die heel moeilijk te corrigeren zijn. Onthoud geliefden, jullie worden door niemand veroordeeld behalve door jullie zelf, en jullie krijgen altijd een kans om vroegere fouten te herstellen. Zelfvergeving is de eerste stap in het helen van het verleden en het opnieuw verbinden met de ‘kracht binnenin’.

Het lijkt misschien harteloos en onverschillig, maar een Zelfmeester zal geleidelijk aan relaties beëindigen met mensen met wie hij/zij niet langer in harmonie is. Er moet geen oordeel zijn, alleen maar een geleidelijk loslaten en terugtrekken of verbreken van alle energiekoorden van gehechtheid. Het is meestal de andere persoon die de relatie beëindigt, omdat die niet langer de ‘emotionele energie’ ontvangt die hij/zij nodig heeft van de verlichte persoon.

Veel eenzame Zielen zoeken hun zielematen en dit gebeurt nu overal in de wereld nu meer en meer zielen een zeker innerlijk niveau van harmonie bereiken. Voor miljoenen van jullie is dit de tijd waarin jullie Ziel het verste punt van Zijn reis van afgescheidenheid heeft bereikt, en jullie bevinden je nu temidden van de reis van ‘Hereniging en Integratie’. Jullie Ziel is geleidelijk aan vervuld geraakt van een Goddelijke ontevredenheid die langzaam jullie bewustzijn binnen komt, en jullie hebben je naar binnen gekeerd om het ego te temmen en je opnieuw te verbinden met de Ziel, de Overziel en met de vele facetten van jullie grotere Zelf. Jullie hebben nu het vermogen om je te verbinden met de vele facetten van jullie Zielfamilie, jullie Hogere Zelf, jullie vele Overzielen en jullie Godstraal (IK BEN Aanwezigheid).

Aan de andere kant, veel Zielematen hebben overeenkomstige trillingspatronen maar hebben niet noodzakelijkerwijze overeenkomstige fysieke aurafrequenties. Zielfrequenties zijn sterker dan fysieke frequentiepatronen, en ze overheersen als je in een emotionele, hartgrondige staat verkeert. Als de straling sterk genoeg is komt de schoonheid van de Ziel tevoorschijn; echter, het is misschien niet sterk genoeg om de fysieke, emotionele en mentale neigingen te overwinnen die niet in harmonie zijn met elkaar om een duurzame, voldoening scheppende relatie te scheppen. Fysieke relaties op het aardse vlak zijn in het gunstigste geval moeilijk te noemen, met name wanneer je streeft naar Zelfmeesterschap en je in het proces verkeert van “jezelf kennen”, wat leidt tot voortdurende transformatieve veranderingen van binnen en van buiten.

Deze vraag is door een aantal zielen gesteld, en wij voelen dat het voor jullie allen belangrijk is om te begrijpen dat, in veel gevallen, alles niet is zoals het lijkt, en het is belangrijk dat je naar je innerlijke leiding zoekt, alsook naar positieve oplossingen voor enkele ‘tendensen en symptomen van deze tijd’. Daarom schrijven wij deze open brief aan alle prachtige kinderen die de hoop van de toekomst zijn en ook aan hun ouders. VRAAG: Steeds meer kinderen worden gediagnosticeerd als hebbende autisme en andere vreemde gezondheidsproblemen. Heeft dit een specifieke bedoeling en worden wij ergens voor gestraft?

Geliefde Kinderen van het Licht, wij weten dat het niet gemakkelijk is om zulke oude, wijze zielen in zulke kleine menselijke lichamen te laten leven. Velen van jullie hebben hun Zielzelf niet geheel in het fysieke lichaam verankerd. Er is tijd voor nodig om je aan te passen aan de dichtheid van de huidige aardse omgeving; daarom zul je geleidelijk aan steeds meer van je Hogere Zelf integreren naarmate je je leert aanpassen aan de druk van het fysieke bestaan. Jij noch je ouders worden gestraft, in tegendeel. Je familie is en wordt gezegend door je aanwezigheid en zij stemden ermee in, op zielsniveau, om je te helpen met deze belangrijke taak. Naarmate de tijd vordert en je je steeds herinnert wie je werkelijk bent, zul je begrijpen dat je verkoos terug te keren naar de Aarde in deze tijd om je zielfamilie en degenen van wie je zoveel houdt te helpen in deze tijden van grote verandering (terwijl je eigenlijk niet naar de Aarde hoefde terug te keren). Je verkoos om in deze tijd te komen om een heel bijzondere lichtenergie te verankeren waarmee de Aarde en de mensheid worden gezegend in deze tijden van grote verandering.

Deze boodschap is net zo goed voor je ouders als voor jou. Omdat de sluier van vergetelheid niet helemaal over je bewustzijn is geplaatst zul je je veel dingen van vorige levens herinneren die je in verwarring kunnen brengen, en ongetwijfeld zul je vermogens hebben die ongewoon zijn. Vóór alles heb je liefde en begrip nodig, maar je hebt ook duidelijke grenzen en structuur nodig in je leven. Je familie zou jou met respect moeten behandelen, net zoals zij jou leren om anderen te respecteren. Je zult waarheid en rede waarderen, wat meer zal opleveren dan dreigementen of restricties. Je zult hypocrisie verafschuwen en rebelleren tijdens je vroege schooljaren, want je zult niet in de sociale structuur passen van halve waarheden en oneerlijke regels. Het is aan je moeder en vader om jou te leren dat je kunt helpen veranderingen ten goede teweeg te brengen, niet door je tegen het oude te richten, maar door een nieuwe, betere weg te laten zien.

De meesten zoals jij hebben niet veel incarnaties gehad op Aarde; daardoor ben je niet goed aangepast aan het fysieke lichaam en de aardse omgeving. Je bent heel gevoelig en je hebt ook meer inzicht dan de meesten, dus begrijp je de hypocrisie en vervormingen van de waarheid niet die je tegenkomt. Veroordeel anderen niet, maar laat je eigen innerlijk weten je leiden; je zult dan niet op een dwaalspoor worden gebracht. Jullie zijn heel machtig, geliefden, en jullie hebben het vermogen om vele mooie dingen te scheppen en veel vreugde te brengen voor degenen om jullie heen. Maar als jullie de weg naar beneden verkiezen, kunnen jullie ook de oorzaak zijn van veel destructie en lijden.

Je beschikt over energieën binnenin die je moet leren ontwikkelen en gebruiken tot hun hoogste potentieel. Wij stellen voor dat je ouders jou leren hoe in je Piramide van Licht te gaan, en zie, terwijl je daar bent, hoe de helingenergieën zacht door je lichaam stromen. Vraag je Hogere Zelf je te helpen deze krachtige energieën te beheersen en te hanteren als je leert ze op de juiste manier door je heen en de wereld in te leiden. Begin de vocale klanken en tonen te gebruiken die we hebben gegeven, en je zult merken dat de juiste tonen naar boven komen op het juiste moment om te helpen met het integreren van de krachtige energieën waarover je uiteindelijk zult beschikken.

Zie, geliefden, jullie zijn wat kan worden genoemd prototypes van de toekomstige mensheid, want jullie zijn de voorlopers voor het komende Gouden Wortelras. Jullie hebben in jullie hersenstructuur vele prachtige vermogens en veel wijsheid. Sommige mensen noemen velen van hen die zijn geboren sinds het midden van de vorige eeuw in Aardse tijd de Indigo Kinderen, de Kristallen of Gouden Wezens. In werkelijkheid zijn jullie hele wijze, oude zielen die ervoor kozen om naar de Aarde te komen om jullie ouders en de mensheid de ware weg te laten zien nu de weg is bereid door de moedigen die het proces in gang hebben gezet.

Misschien pas je niet goed in de samenleving zoals je in het verleden hebt gemerkt, maar dat is precies wat je kwam doen: je aanpassen aan je aardse omgeving en, naarmate je meer wijsheid vergaart, de veranderingen helpen doorvoeren die alle andere moedige zielen zoals jij ten goede komen. Onderscheid jezelf niet door te denken dat je anders bent of boven de anderen om je heen staat. Dat zou een vergissing zijn, want een van je grootste beproevingen is accepteren wie je bent en rustig de strijdige energieën in jezelf in evenwicht en harmonie brengen opdat je een voorbeeld mag zijn en anderen zoals jij kan helpen.

De negatieve energieën die jij en degenen om je heen zullen ervaren als je naar volwassenheid toe groeit, zullen kernzaken zijn vanuit het diepe innerlijk die tot je bewustzijn zullen komen opdat zij eens en voor al worden getransmuteerd en in evenwicht worden gebracht. Je bent empathisch en moet daarom leren de onevenwichtige energieën van andere mensen niet in je auraveld binnen te laten, want dat veroorzaakt ongemak en narigheid. Wij vragen je ouders je te laten zien hoe een gouden bol van Licht om je heen te visualiseren tot boven je hoofd en onder je voeten. De hogere trillingen van Liefde/Licht kunnen door deze bol van bescherming heen dringen, maar niets van een lagere trilling kan je beïnvloeden als je je intentie uitspreekt dat je alleen de trillingen van Godsbewustzijn in je krachtveld toelaat.

Geliefde harten, jullie vier engelenbegeleiders wachten erop dat jullie een beroep op hen doen. Vraag en zij zullen je antwoorden. Vraag hun namen en onderhoud een nauw contact met hen. Wat wil je dat ze doen? Geef hen instructies en vraag altijd voor je hoogste goed, want dat is de enige voorwaarde van hun hulp. Zij zullen je leiden en beschermen; zij zullen je inspireren en helpen je doelen te bereiken. Het enige dat je hoeft te doen is duidelijk zijn in je intentie; vraag om het hoogste goed voor allen, en volg dan de wenken van je hart als je de actie onderneemt om je dromen te verwerkelijken. Voordat je incarneerde beloofde je de grootste hoeveelheid Schepperlicht mee te brengen die je kon dragen, wat betekent dat je in dit leven kwam met bijzondere gaven maar ook met een grote verantwoordelijkheid. Leer vriendelijke woorden te spreken, want woorden kunnen diep kwetsen. Leer te luisteren naar de kleine, heldere stem binnenin, want zo zullen wij met je communiceren. Denk na voordat je handelt; als je je droevig of onprettig over iets voelt, betekent dat dat het niet de beste weg is. Als wat je doet jezelf en anderen vreugde brengt, weet dan dat je in harmonie bent met je Zielzelf. Jullie zijn de moedigen die de nieuw verschijnende spirituele/menselijke Wezens naar een nieuwe wereld zullen leiden van vrede, harmonie, vreugde en overvloed voor allen. Weet dat wij er zijn om je te leiden en te beschermen en dat je mateloos geliefd bent. Roep ons aan, wij zijn slechts een gedachte verwijderd, en wij zullen altijd antwoorden.

IK BEN Aartsengel Michaël

**HIER ZIJN DE SPIRITUELE ASTROLOGISCHE BESCHRIJVINGEN VAN WATERMAN EN VISSEN**

*WATERMAN/AQUARIUS* In dit leven koos je ervoor te worden geboren onder het Zonneteken WATERMAN, het teken van de Nieuwe Tijd, dat de komende tweeduizend jaar zal heersen. Het is het teken van de Waterdrager wat duidt op kennis die over de wereld wordt uitgegoten. De sleutelzin voor Waterman is IK WEET, en het sleutelwoord is WAARHEID. Watermannen zijn vaak extravert, zelfexpressief met goede communicatievaardigheden. De positieve deugden van dit Zonneteken die je probeert te integreren zijn originaliteit, je intuïtie, ruimdenkender en vriendelijker zijn. De negatieve neigingen die dit teken helpt overwinnen zijn te onpersoonlijk zijn, onvoorspelbaar, of opstandig tegen regels en wetten. Je bent bereid verschillende gezichtspunten te onderzoeken, maar nieuwe ideeën moeten eerst bewezen worden voordat je je vooropgezette ideeën verandert. Je bent vriendelijk, onafhankelijk en idealistisch. Je bent liefhebbend, maar dit wordt makkelijker uitgedrukt op een onthechte manier in groepen dan met personen. Je kunt een heel vastbesloten en vasthoudend persoon zijn en vaak een goddelijk ongenoegen voelen want je neemt geen genoegen met het spelen van de gebruikelijke beperkte rol die de traditie en je cultuur verlangt – je bent wat revolutionair in je ideeën. Je bent origineel in je denken met vernieuwende ideeën, een verspreider van kennis. Gebruik de wijsheid van je Goddelijke Zelf, geliefde, en je kunt toegang krijgen tot Kosmische Archieven die je wereld ten goede kunnen veranderen. Dan zullen anderen naar je toe komen en kun jij ze de WEG wijzen.

*VISSEN/PISCES* Je koos ervoor in dit leven de energieën van het Zonneteken VISSEN te ervaren, wat betekent dat je je wilt focussen op je spirituele wijsheid, om een visionair te worden, en dat je op de ene of andere manier je creativiteit wilt uiten. Vissen, geregeerd door de planeet Neptunus, is de planeet die de hoogste trillingen uitstraalt in jullie zonnestelsel. Vissenenergie is instabiel als stromend water, waardoor het het meest ‘vloeibare’ teken is van de dierenriem. Mensen met een sterke Visseninvloed zijn zeer gevoelig bij sterke, diepe emoties. De negatieve energieën van Neptunus die je in balans en harmonie moet leren brengen zijn verwarring, begoocheling, angst en te ontvankelijk worden voor invloeden van buitenaf. Als je teveel druk voelt kun je het sterke verlangen voelen te vluchten. Je bent vriendelijk, sympathiek, ontvankelijk, intuïtief en nederig, maar je moet leren grenzen te stellen, je eigen innerlijke leiding te volgen, dat je naar je eigen behoeften luistert en dat men je eert om wie je bent. Als je leert de hogere energieën van Neptunus te gebruiken, kan dat je helpen je hogere bewustzijn te bereiken en gebruik te maken van de prachtige wijsheid opgeslagen in Lichtpakketten in je hersenstructuur. Soms kun je het gevoel hebben dat je je moet terugtrekken om in balans te blijven; rustig wandelen in de natuur, zwemmen of een ontspannen bad zal je helpen om weer in evenwicht te komen. Vanwege je empathische aard is het ook belangrijk dat je een schild van goud Licht om je heen visualiseert opdat je niet de negatieve energie absorbeert in je dagelijkse leven. De sleutelzin voor Vissen is IK GELOOF. De sleutelwoorden zijn INTUÏTIEF EN ONTVANKELIJK.

© 2008 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center

Website : http://www.
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI