·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : De Hoeders
Titel : 57e Bericht van de Hoeders
Tekst : Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Stilte
In de afgelopen periode hebben wij een periode van stilte ingelast, geliefde broeders en zusters. Deels om degene die voor ons de berichtgeving doorgeeft te ontlasten gedurende een periode waarin zij andere taken had die aandacht behoefden.
Doch evenzo zeer voor jullie om hetgeen, in onze eerdere berichtgeving besproken, te ontwikkelen en er vertrouwd mee te geraken.

Gevoel
Meer dan ooit, zijn de ontwikkelingen die hieruit zijn voortgevloeid, ontwikkelingen vanuit het Hart en dus vanuit het gevoel. Het leren vertrouwen op Innerlijke Kracht, ontplooiing zonder de twijfel van weleer en een al even Innerlijk Besef dat deze ontplooiing een natuurlijk proces is met als enige barrière: Jij zelf als individu.
Waardoor ontstaan deze barrières geliefden?
Zij kennen meerdere ontstaansbronnen.
Sommigen zijn er op geënt jullie vertrouwen op jullie Innerlijke Kracht te ondermijnen, zij zijn de onmiddellijke voortvloeisels uit eerder opgedane ervaringen en resultaten van een, in het verleden, teleurgestelde geest. Het is een krachtige aanwezigheid dat zich een weinig zal laten gelden teneinde jullie nieuwe teleurstellingen te besparen. Niet enkel zich manifesterend in een stroom van ‘alsen en maren’, doch eveneens in gebeurtenissen die jullie ogenschijnlijk afhouden van het doel dat jullie voor ogen hebben. Het vindt een luisterend oor wanneer het vooraf reeds een reeks van argumenten laat horen. Deze kunnen ontstaan door jullie eigen argumentatie, doch worden eveneens door jullie gecreëerd wanneer zij vanuit een ander perspectief tot jullie lijken komen.
Let wel, geliefde broeders en zusters; geenszins is het doel van de geest jullie te weerhouden van de ontwikkeling, doch tracht jullie te beschermen tegen nieuwe teleurstellingen.

Indien jullie deze kloof tussen Geest en Hart willen overbruggen is het voldoende de Geest de aandacht te geven waarom het vraagt, te luisteren en begripvol te zijn, om vervolgens de Geest te wijzen op de wens te groeien en de wens zich te ontwikkelen. Laat merken dat jullie de redenatie van de Geest begrijpen, doch eveneens in staat om mogelijke teleurstellingen het hoofd te bieden.

Andere barrières kennen een andere ontstaansbron. Evenzo zeer als dat de Geest barrières kan opwerpen, kan het Hart hetzelfde doen. Zij zal dit echter doen vanuit een begrip van onmetelijke liefde waarin zij jullie de kans geeft, geliefde broeders en zusters, ieder aspect ten volle te kunnen begrijpen en de ruimte die ontstaan is jullie volledig eigen te maken. Alleen zij kent haar redenen tot het moment van besef tot jullie doordringt in een ‘Aha Erlebenis’

Een derde ontstaansbron voor barrières zijn jullie zelf, geliefden. Hiermee bedoelen we jullie Bewuste zelf. Hierin is veelal het verlangen naar kennis en ontplooiing van de Bewuste zelf zodanig dat het op een holletje zich alles eigen wil maken, hierbij uit het oog verliezend dat reeds alle Kennis in jullie aanwezig is en iedere stap met zorg en aandacht gemaakt dient te worden om zo tot meer Kennis en Inzicht te komen. Kennis, geliefde broeders en zusters is één. Inzicht is een heel ander gegeven.

Invloeden van buitenaf
Mogelijke barrières, geliefden, worden altoos door jullie zelf opgeworpen, echter zij kunnen gestimuleerd worden door invloeden van buitenaf. Veelal is hierin de wens hetzelfde ‘ te kunnen’ als de ander, zonder jullie te realiseren dat elk individu zijn of haar eigen talenten kent. Ieder mens kan tekenen, doch het is slechts aan een enkeling voorbehouden hier een dusdanig talent in te hebben dat het ook zichtbaar is voor anderen en zij kansen creëren dit te ontwikkelen.
Vindt hierin, geliefde broeders en zusters jullie individuele talenten, stimuleer ze en ontwikkel ze. Kijk niet naar de talenten van anderen of doe pogingen ze jullie eigen te maken.
Zij leiden jullie enkel af van jullie individuele talenten en zullen deze ondermijnen, daar jullie te krampachtig proberen een ander talent te bezitten dan degene die je reeds de jouwe mag noemen.
Een violist kan een begenadigd virtuoos zijn zolang hij zich concentreert op het vioolspel, doch zijn spel kan bedorven worden wanneer het krampachtig tracht zich het pianospel eigen te maken van de pianist.

Geheel
Doch, indien zij hun krachten bundelen en beiden hun talenten benutten, kunnen zij samen een schitterend geheel vormen dat andere Harten aanraakt. En zij, wiens Harten zijn aangeraakt door het spel van beiden, hun talenten liggen wellicht op het vlak de muziek om te zetten in woorden die door anderen gehoord worden en luisteren. En zij die luisteren naar de woorden die eens muzieknoten waren, hun talententen liggen wellicht op het vlak de woorden te transformeren in beelden en dit weer te geven in weer een andere kunstvorm. Het vormt een geheeld en gevoed door inspiratie vindt zij haar weg de wereld in.

Besef en Ontwikkeling
Geliefde broeders en zusters, leer jullie talenten te vinden en deze te ontwikkelen. Wijs elkaar op de talenten die jullie hebben ontdekt in de ander. Wees elkander tot stimulans en geef de ander dezelfde ruimte die jullie aan jezelf zou geven teneinde ook hierin de groei en ontwikkeling te zien. Wees geduldig in de wetenschap dat al jullie talenten samen een prachtige eenheid vormt. Hierover hebben wij reeds in voorgaande Berichten over gesproken. Heb begrip voor eerdere teleurstellingen en wees elkander tot steun. Denk hier niet te lichtvaardig over geliefden, teleurstellingen zijn niet gemakkelijk te bedekken met, zoals jullie wellicht graag zouden zien, de mantel der liefde. Zij vergen begrip, aandacht en zorg. Heb consideratie met de gevoelens van jullie naasten. Kijk, luister en leer teneinde een nieuw perspectief te ontwikkelen.

Verschillen
Verschillen en tegenstellingen zijn er altoos geweest, geliefde broeders en zusters, doch in de periode die voor jullie ligt zullen zij extra worden benadrukt. Meer en meer zal er een kloof ontstaan tussen hetgeen er werkelijk toe doet en hetgeen waarvan jullie wellicht dénken dat het er toe doet.
Ook deze kloof wordt door jullie gecreëerd en waar zij voor sommigen wellicht een ondenkbaar en onoverbrugbaar probleem lijken te zijn, voor anderen zal zij juist komen als een welkome verandering met zich meebrengen.

Tot slot
Ook met het oog op bovenstaande mogen wij jullie vragen aandacht te geven aan jullie talenten. Het aloude systeem dat jullie zo vertrouwd is geworden en waarmee jullie veelal zijn opgegroeid en waarin er voor jullie een zekerheid leek te schuilen die geen zekerheid was, het schudt op zijn grondvesten en wankelt.
Geliefden, oude gewoontes en gebruiken dienen eerst te worden afgebroken alvorens er plaats ontstaat voor nieuwe gewoontes en nieuwe gebruiken. Tot aan de fundamenten dienen zij te worden afgegraven zodat er nieuwe fundamenten kunnen worden gebouwd en deze zullen de tand des tijd volledig kunnen doorstaan.

Op 11 december zal de bijna volledige Volle Maan te zien zijn in een wijde samenstand met de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier. De energie die hierbij vrijkomt, kan zorgen voor een verstoring in het huidige energieveld en aloude conflicten kunnen oplaaien.

Op 12 december is het volle Maan, gevolgd op 14 december met een samenstand van de Maan en Castor en Pollux in het sterrenbeeld Tweeling. Deze zullen een korte periode van balans inluiden, maar zullen hinder ondervinden op 16 december van de afnemende Maan in combinatie met de aanwezigheid van Regulus in het sterrenbeeld Leeuw.

De invloed hiervan zal echter minimaal zijn en vanaf 19 december afnemen onder invloed van Saturnus en gevolgd door de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd op 21 december.

31 december luidt voor jullie een nieuw jaar in. Hiervan zal de kracht worden benadrukt door een kleine maansikkel en de invloed van Venus, Jupiter en Mercurius.

De Hoeders

©Claudia Philippo – 6 december 2008
Verspreid in België, Nederland en Noorwegen door ©Helen Maijenburg op 6 december 2008

Bezoek ook onze MSN Community: http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw

Website : http://groups.msn.com/TheGuardiansNews/guardiansofficialsite.msnw
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI