·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : De Monade
Titel : Met welke opdracht kwam Jezus naar de aarde?
Tekst : Doorgeving via Berry Vincenta

Met welke opdracht kwam Jezus naar de aarde?

Wanneer de mens van nu naar deze wereld kijkt en hij kijkt goed, dan ziet hij dat deze wereld wordt geregeerd door macht en angst. Daar waar macht bestaat, is de mens bang tekort te komen. Is de mens bezig dat stuk Godheid in hemzelf, dat stuk leiderschap wat een andere vorm van macht in zich draagt, te misvormen. Wanneer U naar angst kijkt, is dat altijd de afwezigheid van liefde. Daar waar liefde afwezig is, is duisternis.

Miljoenen op deze wereld verkeren in deze energie van angst. En toch, toch is daar de hoop. Want er zijn grote groepen mensen, die hebben begrepen wat Liefde en Licht kunnen bewerkstelligen.
Bent U bereid zich aan te sluiten bij deze groepen? Ik vraag U vanuit mijn hart, dit in uw eigen hart in stilte te willen overdenken.


De historische Christus, Jezus genaamd, kwam met een zeer belangrijke opdracht en heeft de mens grote mogelijkheden in zichzelf willen tonen t.o.v. liefde. Heeft de mens de mogelijkheid laten zien waartoe de mens in staat is zijn eigen lijden te kunnen overstijgen, wanneer de mens begrijpt dat het lijden een leerweg is. De historische Christus, Jezus, bracht de boodschap van Liefde en de boodschap van het Licht van het bewustzijn in de mens. En vlen, vlen begrepen op dat moment de diepste essentie van deze grote gebeurtenis. Maar naarmate de jaren verstreken, is deze verbinding overschaduwd door de grote verschillende evolutielijnen die de mens moest volgen. Toch heeft ook de mens van nu, nog steeds weet van dat andere in hemzelf. Van dat andere dat niet grijpbaar is, maar er toch steeds is.

Van die stilte in dat hart, van die enorme krachtbron in zichzelf en wanneer het moment daar is deze kracht ook te gebruiken. Een overstijgende kracht in de mens die voelbaar is, als het moment daar is. Maar ook de enorm overspoelende Liefde in de mens die voelbaar is, wanneer het hart geopend wordt. En dt is precies waar Jezus voor kwam, het hart van de mens aan te raken. Het hart van de mens zodanig te doorboren met Liefde, dat Liefde opnieuw herkent kon worden en dat afgescheidenheid geen afgescheidenheid was of bleek te zijn, maar dat er eenheid ontstond.

Eenheid in zichzelf en eenheid met de ander. De mens van nu is op een dusdanig punt in evolutie geraakt, dat juist wanneer de wereld het tegendeel bewijst, de innerlijke beweging van het bewustzijn op het punt staat een grote sprong te maken naar die eenheid in het hart. Deze eenheid in het hart vraagt van U allen, opnieuw uzelf en uw leven te bezien. Te zien waar afgescheidenheid op kan houden te bestaan, waar afgescheidenheid kan worden veranderd in eenheid. En eenheid kan ontstaan wanneer de Liefde in uzelf zodanig opnieuw mag gaan stromen voor uw eigen Wezen, voor uw eigen essentie, dat daardoor de Liefde op de wereld weer in kan stromen. Want de Liefde is het grootste goed wat deze aarde nodig heeft. Ieder mens is op zoek naar vrede. Maar de vrede die op dit moment in deze wereld wordt bewerkstelligd, is een vrede die aan de buitenkant bestaat op basis van machtstructuren. Werkelijke vrede vindt U in uw eigen hart. Vrede ontstaat daar waar acceptatie is in het leven. Vrede ontstaat ook daar waar acceptatie is t.o.v. de ander die anders is, die anders mg zijn, doordat U -en velen met U- accepteren. Wanneer daar het respect, de acceptatie en de Wezenlijke verbinding van hart tot hart weer geboren wordt, wordt U zelf geboren in het licht van U zelf en laat U in een gezamenlijkheid in de eenheid met deze wereld, in het collectief onderbewustzijn het Licht opnieuw geboren worden.

Dit Licht kan alleen maar zichtbaar worden, wanneer U daar werkelijk uw hart, vanuit de Liefde, naar toe laat stromen. Want de Liefde is de draagkracht van alles. Niets bestaat zonder deze liefdesstroom. En wanneer de Liefde in uzelf, de werkelijke onvoorwaardelijke Liefde in uzelf, voor U zelf opnieuw geboren mag worden / opnieuw maag ontwaken, zal deze ontwaking een wereldwijd proces gaan zijn. Wanneer er geaccepteerd wordt dat vele grote groepen mensen op uw wereld anders zijn, anders geloven en een andere cultuur hebben, zegt dat niets over hun geloof, zegt het niets over hun cultuur. Maar weet dan dat het hart hetzelfde is, dat de afkomst hetzelfde is, dat de bron hetzelfde is. En dat iedereen, in welke cultuur hij/zij zich ook bevindt, op zoek is naar hetzelfde: naar die vrede in het leven, naar die vrede in een eigen leven, naar die vrede op deze wereld. En toch vraagt van U allen uw bewustzijn zodanig te willen openen, dat U dit met uw hart begrijpt en niet met uw hoofd. Duizenden jaren is dit alleen met het hoofd begrepen en is het uitgelegd op een andere manier. De mens heeft gestreden en miljoenen tranen zijn gevallen op de voedingsbodem van angst, op de voedingsbodem van die afgescheidenheid.

Vanaf het prille begin tot nu, is de aarde doordrenkt door tranen van eenzaamheid.
Wanneer U begrijpt dat eenzaamheid nu omgezet kan worden in een samen n zijn, zult U begrijpen dat de vrede bij U zelf zit. Dat de vrede in uw eigen hart gedragen wordt vanuit de enorm grote Liefdeskracht die U allen in zich draagt, want dat is het zaadje dat Jezus heeft gepland. Ieder mens op deze wereld aansprakelijk voor dit zaadje in zijn hart, verantwoordelijk om dt uit te dragen wat hij werkelijk is en niet wat hij denkt te zijn. Wanneer U begrijpt wie U ten diepste bent met al uw mogelijkheden, met al uw latente Goddelijke mogelijkheden, zult U begrijpen dat het leven er heel anders uit kan zien wanneer U deze mogelijkheden tot realisatie brengt. Vanuit een diep vertrouwen in uzelf, vanuit een diep vertrouwen vanuit uw eigen innerlijk t.o.v. de begeleiding vanuit de kosmos.

Maar ook vanuit een diep durven weten van dt wat nog zo ongrijpbaar leek, wat zo ver weg leek en toch o zo dichtbij is. U hoeft het alleen maar aan te nemen, vanuit de vrijheid in uw hart, vanuit de vreugde tot verandering van deze wereld te willen komen. Zie ook de noodzaak dat de kracht van een ieder mens op deze wereld nodig is, om dit werkelijk te willen vervolmaken. U allen heeft hier deel aan, niemand uitgesloten. Wanneer U bereid bent uw eigen licht werkelijk te laten stralen en daardoor ook het licht in de ander te zien, zult U zien dat daar de eerste stappen naar vrede worden gezet. Want wanneer het licht in de ander wordt waargenomen, dan weet U dat ieder vooroordeel a.h.w. wordt gelimineerd door het licht. Want U ziet de ziel in die ander, U ziet de ziel in de ogen van een ander mens, U ziet zijn oorsprong en U herkent uw eigen oorsprong.

Deze oorsprong is wat Jezus ons liet zien. Deze oorsprong die steeds opnieuw vanuit liefde wordt gerealiseerd. Ieder mens draagt deze oorsprong in zich. Zie hierin uw eigen grote mogelijkheid. Bereidt U voor op een grote stap in uw leven. Bereidt U voor op het werkelijke geluk in U en om U heen. Zie daarin dan ook de veranderingen die er zullen ontstaan, wanneer U uw eigen licht werkelijk draagvlak geeft, wanneer U uw liefde laat stromen, wanneer U werkelijk tot realisatie van acceptatie komt en tot wederzijds diep doorvoeld respect in uw hart. Het werkelijk diepste verbonden zijn vanuit het hart, is dat waar deze aarde werkelijk om schreeuwt. Kosmos, alle begeleiding kan deze taak niet alleen op zich nemen.

De mensheid wordt uitgenodigd om datgene wat Jezus 2000 jaar geleden heeft gebracht, werkelijk naar buiten te laten stralen. U uw eigen plaats zelf zodanig in te gaan nemen, dat deze plaats in uw leven wordt gevuld met licht, wordt gevuld met aandacht voor uzelf en aandacht voor uw omgeving en daardoor aandacht vanuit liefde voor deze wereld. U zult zien dat alles wat U nodig heeft werkelijk naar U toe zal stromen, dat U werkelijk aan nergens te kort zult komen, dat U altijd datgene kunt vragen wat nodig is in uw leven, maar dat U ook accepteert dat wat in uw leven verschijnt.
Wanneer U dit in uw eigen hart kunt aannemen, kunt U zien dat U allen een mens bent met een opdracht, zoals Jezus dat was. Deze opdracht vraagt van U uw eigen stappen te zetten vanuit de liefde in uw ziel.
Ik wens U allen vrede in uw hart, liefde in uw eigen leven, liefde voor het Wezen dat in U woont en liefde voor deze aarde. Wanneer U allen deze krachten bundelt, zal datgene op deze aarde veranderen waar de aarde om vraagt.
Mijn zegen.
Website : http://www.monade.nl/
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI