·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : Ronna Herman
Titel : Het Wonder van de Dood
Tekst : Aartsengel Michaël door Ronna Herman

Geliefde meesters, in het Aardse bestaan verheugen menselijke wezens zich op de geboorte van een kind, want het is waarlijk een Wonder der Schepping.

Maar ze treuren bij de dood van een geliefde, want ze voelen dat als een persoonlijk verlies van iemand uit hun midden. De Dood, echter is ook een wonder, en vanuit een spiritueel perspectief ook een tijd voor blijdschap, want het is een terugkeer naar een werkelijker staat van ZIJN!
Wij hebben gesproken over een ‘verminderd bewustzijn’, en het is tijd om te begrijpen dat het Ascension proces inhoudt dat jullie je bewustzijn uitbreiden om alle facetten van bewuste expressie te integreren. Jullie zijn niet alleen een menselijk wezen met een ziel, jullie zijn een wonderbaarlijk wezen dat een geweldige verscheidenheid aan fysieke expressies van bewustzijn heeft ervaren.

In vergeten tijden, toen jullie in de materiële rijken (variërend van de hoogste vierde tot de lagere vijfde dimensies, zowel op Aarde als op andere planeten van dit zonnestelsel of elders in de Galaxie) in verschillende stadia van een fijnstoffelijke of stoffelijke vorm ervaring opdeden, behielden jullie de zelfde vorm voor een veel langere tijd dan jullie nu doen. In feite behielden jullie, naar jullie tijdsmaatstaf, duizenden jaren hetzelfde fysieke voertuig. De transitie en het loslaten van een fysiek voertuig aan het eind van een leven was even natuurlijk als het afdanken van oude kleren. De dood zoals jullie kennen bestond niet voordat de mensheid verder zonk in de dichtheid van de 3D en 4D dimensies, en jullie vergaten dat je Reis op Aarde slechts een zeer kort intermezzo was in een onmetelijke reeks ervaringen op jullie Reis in de Kosmos.

Na een ontroerend afscheid stapte de ziel in een speciale ‘transitie fontein’, waar de Violette Vlam van Transformatie helder brandde (de Violette Vlam is niet heet, maar koel en troostend), en de ziel werd onmiddellijk getransporteerd naar de juiste hoger dimensionale omgeving. Zij die achterbleven in het materiële rijk konden telepathisch met hun overleden dierbaren communiceren, en ze wisten dat ze elkaar ergens in de toekomst zouden weerzien. Ze wisten ook dat ze tijdens nachtelijke reizen etherisch bij hun geliefden konden zijn, want hun nachtelijke reizen waren net zo echt als hun ervaringen overdag.

Ergens in de toekomst zal de mensheid geen angst meer hebben voor de dood, en dan begrijpt men dat het een integraal deel is van het scheppingsproces. Er is een natuurlijke cyclus van geboorte, dood/transitie, rust/integratie, en wedergeboorte om de wonderbaarlijke verscheidenheid van vormen, formaten en werkelijkheden die jullie ter beschikking staan als medescheper te ervaren. Intussen kunnen jullie veel van je oude vastgeroeste ideeën en taboes over dood en het hiernamaals loslaten, om tot het inzicht te komen dat het leven wat jullie nu leven slechts een oogwenk is in Universele tijd.

Een van de belangrijkste diingen die jullie dienen te begrijpen dat alles wat jullie ervaren binnenin begint. Jullie zijn een microkosmos of een miniatuur universum binnen de macrokosmos die het totaal van de Omniversele Ervaring omvat. Jullie zijn ooit omschreven als een cel in het Hart/Geest van de oppermachtige Schepper, en dat is een geldige omschrijving. Alles in de Schepping bevat “Essence”; de LiefdesLicht Energie van de Schepping, ook wel GodsVonk genoemd. Dit Lichtspectrum werd in afgezwakte niveaus van verlichting uitgezonden naar onze Vader/Moeder God en de grote Wezens die dit universum hielpen creëren. Geen der manifeste Universa zou zonder dat LiefdesLicht Energie kunnen bestaan, en jullie evenmin.

Bijna Dood Ervaring. Jullie hebben vaker wel gehoord van, of gelezen over iemand die een Bijna Dood Ervaring (BDE) had en naar het Licht werd gezogen. Meestal is dat een identieke ervaring met slechts kleine verschillen. Doorgaans wordt die persoon, doodziek of in een traumatische situatie, naar het licht gezogen en worden ze bezield met een gevoel van zegening en ongelooflijk overweldigende liefde. Vaak zullen ze een bekend Lichtwezen zien of soms een dierbare die is overleden.

Ze hebben gewoonlijk ook het gevoel dat ze slechts tot zover in het Licht kunnen gaan, en worden dan weer teruggetrokken in hun fysieke lichaam. Het komt voor dat de Lichtwezens met ze spreken, maar dat is geen regel. Soms krijgen ze de keus om terug te gaan naar hun fysieke bestaan of voorwaarts in het Licht te gaan, om dan te horen dat ze terug moeten gaan omdat hun missie niet is volbracht.

Net zoals wij hebben uitgelegd dat de “Sluier” niet ergens daarboven is, maar in je eigen hersens bestaat, zo is het ook met de BDE. Het vindt allemaal plaats binnen jullie eigen hoger dimensionale “Heilige Geest”, en wordt aangestuurd door jullie Hoger Zelf. Een BDE is vaak een kruispunt in het leven, een tijd om keuzes te maken en een kans om het Pad van Verlichting te gaan. Vaak, maar niet altijd, vindt er een zielversmelting plaats waarbij een groter deel van je ZielZelf, dat in je ZieleSter (6 à 8 inches boven je hoofd) verblijft, naar je Hartchakra afdaalt, en regisseur van je leven wordt in plaats van je ego-wenslichaam.

Tijdens een BDE vindt er een chemische reactie plaats dat je toegankelijker maakt voor een deel van je hoger bewustzijn, waardoor je gemakkelijker delen van je brein bereikt waar de Licht Pakketjes van wijsheid zijn opgeslagen. Deze Licht Pakketjes zijn samengesteld uit hogere Licht frequenties en bevatten informatie waarover de mens normaliter niet kan beschikken. Dit voelt en ziet er niet alleen anders uit voor de bewuste geest van de mens, maar verschaft ze vaak toegang tot een stukje van hun geschiedenis, en soms verkrijgen ze inzicht in hun afkomst en andere belangrijke informatie.

Vergeet niet dat alles wat jullie ooit hebben ervaren en alles wat jullie zijn sinds de eerste keer dat jullie als een GodsVonk in je geïndividualiseerde bewustzijn traden, en je bewust werd van het feit dat de IK BEN DIE IK BEN een facet is van de Schepper, opgeslagen ligt in de Licht Pakketjes van Wijsheid in de hogere dimensies van je hersenstructuur. Alle kenmerken, eigenschappen, kwaliteiten en aspecten van de Oppermachtige Schepper liggen opgeslagen in je hersens en in je chakra’s. Ze wachten er op dat jullie de ‘sleutels naar het koninkrijk’ opeisen, door de hogere frequenties van Licht te integreren die jullie toegang verschaffen tot de luister van je Goddelijke Erfenis.

Jullie hebben een etherisch lichaam dat een complete, authentieke replica bevat van je fysieke, mentale en emotionele lichamen. Wanneer jullie sterven of compleet je lichaam verlaten, wordt het zogeheten Zilveren Koord afgebroken en jullie doen afstand van het fysieke voertuig dat onmiddellijke begint te desintegreren. Je ziel heeft zich langzaam vermengd met je etherisch lichaam, en je begint dan omhoog te gaan naar de hogere dimensionale rijken. De meest van jullie hebben een verkeerde voorstelling van de hogere dimensies. De hogere dimensies vormen geen wazige niet-substantiële omgeving, maar zullen ogenschijnlijk niet verschillen van je Aardse omgeving.

Maar jullie zullen te zijner tijd vele verschillen waarnemen. Wanneer jullie overgaan, zullen jullie een vorm en substantie hebben. Ja, jullie vorm zal verfijnder zijn, en niet zo solide als in de derde of vierde dimensie, maar jullie zullen je wel solide voelen, en alles om je heen zal eveneens vorm en orde kennen. Het niveau waarop jullie zijn afgestemd of compatibel mee zijn zal bepalen hoe bewust jullie zijn, over welke vermogens je kunt beschikken en hoe je omgeving er uit zal zien.

Dus, de frequenties die jullie projecteren, of waarop je resoneert, zullen bepalen naar welke dimensie of dimensionale onderverdeling jullie zullen gaan, en ook tot welk niveau van kosmische informatie te toegang zult hebben. Jullie aura is als een jas die je etherische of astraal lichaam omhult, en het is een Cape van Licht of een lijkwade van negatieve, onharmonieuze energie die jullie in de vele vorige levens hebben opgebouwd. Wij hebben dit in het verleden al uitgelegd, maar het is van belang dat jullie een helder inzicht hebben van het transitieproces, en daarom zullen wij jullie weer een korte samenvatting geven van wat er gebeurt als de ziel het fysieke lichaam verlaat.

Zij die ‘verLicht’ en ‘zelf bewust’ zijn, worden onmiddellijk naar hun mentorgidsen gebracht om het vorige leven te bekijken. Er is geen oordeel; meer een evaluatie om te kijken welke uitdagingen en kansen positief werden opgepakt met liefde en compassie.

Maar ook om te kijken welke taken niet zijn volbracht en daarom opnieuw ervaren dienen te worden. Jullie kunnen voor niemand in de hogere rijken iets verborgen houden, want je aura vertelt je complete geschiedenis, en iedereen kan de uitstraling en schittering van je Geest Zelf, of het ontbreken daarvan, waarnemen. Jullie vorm zal prachtig & perfect zijn, en jullie kunnen in elke leeftijd of in elke vorm die je wenst verschijnen. Je zult vele keuzen moeten maken nadat je de evaluatie hebt afgerond.

Je kunt naar de universiteiten in diverse sterrenstelsels gaan, je kunt in een veelvoud van vermogens dienstbaar zijn, je kunt genieten van de schoonheid van de Schepping en je eigen creatieve vermogens beoefenen, of welke ervaringsvariëteit dan ook die hier onbenoemd blijft. Zielsvordering gaat in de hogere rijken niet zo snel als in het fysieke lichaam, want jullie zijn je dan bewust van de Universele Wetten en de onmiddellijke gevolgen van je gedachten en daden. Daarom wil iedereen maar al te graag op Aarde incarneren, ondanks dat het er afgeladen is met uitdagingen, beperking en vaak met pijn en lijden.

Hoewel het moeilijk te geloven is, is het een geweldige kans en een groot voorrecht om in deze tijd van enorme transformatie op Aarde belichaamd te zijn. Vele zielen staan te trappelen in de hoop een kans te krijgen naar de Aarde terug te gaan om deel te nemen aan dit wonderbaarlijke evolutieproces.
Samen met je bereidheid naar de Aarde te komen om je Licht te delen, opdat je de mensheid en je planeet kunt bijstaan, kreeg je ook de kans om net zoveel van je GodZelf te belichamen als je kon dragen en benutten; dat is de Gouden Belofte die je werd gedaan voordat je naar de Aarde terug ging voor je huidige leven.

Het was/is een ongekende kans om de Godbewustzijn te integreren en weer te keren tot je ware rang van Lichtwezen. Het ligt heel anders voor de mensen die met haat, angst en agressie ten opzichte van anderen hebben geleefd, of een opeenstapeling van negatief karma en schuld dienen af te lossen. Deze zielen worden meegenomen naar een soort van Intensive Care afdeling, waar zij liefdevol verzorgd worden door de Engelen van Genade.

Die zielen zitten vast in hun eigen gevangenis (hun vervormde aura), en zij zullen in een droog staat leven die hun eigen overtuigingen, negatieve daden en niet realistische concepten reflecteert. Dat ligt het dichtst bij wat de ‘hel’ of het ‘vagevuur’ genoemd wordt, want zij leven er in een wereld van gedachte vormen in lagere frequenties die zij, gedurende hun vele levenservaringen op Aarde, hebben gecreëerd. De Engelen van Genade zenden hen voortdurend het Liefde/Licht van de Schepper, afhankelijk van de dichtheid van hun negatieve veld, dringt het elixer van Liefde langzamerhand door tot in het schild rondom hun etherische lichaam en de ziel om dat schild op te lossen. Er is, afhankelijk van de ernst en de mate van de ingesloten negativiteit, altijd een kans op rehabilitatie hoewel het soms eonen kan vergen.

Zelfdoding.

Vergun het ons nog een misvatting op te helderen: het is géén zonde om zelfmoord te plegen of uit het leven te stappen voor dat iemands opdracht is vervuld. Er zijn vele redenen die mensen doen besluiten hun leven te beëindigen of hun leven voor een ander op te offeren. Soms is dat een overweldigende last van schaamte, schuld of angst, en soms zijn dat misplaatste altruïstische beweegredenen (wat vaak voortkomt uit een martelaarscomplex), of wanneer een persoon een terminale ziekte heeft en de pijn ondraaglijk is geworden.

Deze zielen krijgen te zien hoe ze de situaties die hun lijden, pijn en ziekte veroorzaakten kunnen corrigeren, en ze krijgen een tweede kans het goed te doen. Als iemand besluit uit het leven te stappen vanwege pijnlijke situaties die ze zelf hebben gecreëerd, zullen ze niet in staat zijn dezelfde omstandigheden in ene toekomstig leven te vermijden. Het is gewoon uitstel van de uitdagingen en kansen om hun levenslessen te leren.
Besef dat jullie altijd je eigen rechter zijn en, met de hulp van je mentorgidsen, kiezen jullie wat de belangrijke details in je volgende leven zullen zijn.

Eenmaal in de hogere dimensies is een ziel er altijd op gebrand om oude fouten te herstellen, opdat de aura gezuiverd wordt van onharmonieuze frequenties, en de reis naar ver-Lichting voortgezet mag worden. Het maakt niet uit of mensen de waarheid die wij jullie brengen ontkennen, het is niettemin de Levende waarheid en de Universele Wet, en elke ziel wordt beïnvloed en beheerst door de beginselen van het Goddelijk Plan, of ze daar in geloven of niet!

Ook hier is de Innerlijke sluier van toepassing, en jullie dienen de beperkingen van de negatieve 3D en 4D werkelijkheden te doorbreken om toegang te krijgen tot een uitgebreide en wonderbaarlijke verbinding met de Schepper. Jullie zijn altijd verbonden, en zullen altijd verbonden blijven met Al dat Is. Het gevoel van afgescheidenheid zit slechts in je geest, en de sleutel om de poort naar de ‘Rivier van Leven/Levenstroom’ te ontsluiten ligt in je Hartchakra.

Open je hart, geliefden, opdat jullie tot aan de nok vervuld mogen worden met het Goddelijke LevensElixer. Besef dat wij altijd in de buurt zijn om jullie te leiden, te inspireren en te beschermen. IK BEN Aartsengel Michaël.

Alle artikelen/vertalingen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA – www.assayya.com

E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com

Website : http://www.ronnastar.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI