·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : Niek Johida
Titel : de terugweg naar De GODS-BRON
Tekst : Een inspirerend gesprek, OVER DE TERUGWEG NAAR DE GODS-BRON.

"Adomici, zijn wij echt zelf van de Gods-Bron weggegaan en hebben we alle pijnen en verdriet echt aan onszelf te danken?" Hij knikt bevestigend.
"En daarom zijn we dus op zoek, omdat we de verbinding met de hogere Goddelijke dimensies vergeten zijn?" Weer knikt hij.
"En de ziektes?"
"Ja." Zegt hij dan. "Alles; ziektes, ongelukken, ruzies, ons zorgen maken en ons verlaten voelen; ….. we zijn er zelf de oorzaak van. We beseffen dit veelal niet, maar op diepere lagen kiest de Ziel voor alle ervaringen. Het kan voor de Ziel bijvoor¬beeld nodig zijn om via een bepaalde ziekte zichzelf te leren kennen, om zo bevrijdt te worden van eerder opgedane -niet in liefde en openheid verbonden- innerlijke elementen. En God zou het leed ongedaan kunnen maken en Hij maakt ook meer ongedaan dan wij beseffen. Kijk hierin alleen al eens naar de genezing van elk klein wondje. Door Zijn toedoen geneest elke schram. En voor die 'vanzelfsprekende' genezingskracht van de natuur, zijn niet wij, maar zijn de hogere Licht-Energieën verantwoordelijk.
Alle pijn en leed zou dus in één keer ongedaan gemaakt kunnen worden, maar waar zou de mens in al zijn leerervaring dan blijven?
HET LEVEN, BEWUSTZIJN EN DE VRIJE WIL,
zijn geschenken die de mens tot mens maken.
Het geeft ervaringen en die ervaringen zijn niet uit te wissen zonder afbreuk te doen aan
HET LEVEN, BEWUSTZIJN EN DE VRIJE WIL
De mens heeft gekozen, de Ziel kiest …..
EN DE MENS KAN ALTIJD WEER OPNIEUW KIEZEN!
Deze wetmatigheid is de sleutel die de poort opent van de terugweg naar het paradijs.

We mogen ons dus bewust worden van de Goddelijke Wetten.

Het is onze verlossing als we de gevolgen van het kwade kennen en er dan bewust voor kiezen om geen kwaad meer te doen. En met kwaad bedoel ik ook alle minder grote dingen, zoals; onbewustheid, iemand met woorden onbewust pijn doen, oneerlijkheid, of veroordeling, en zo verder, hoe klein en subtiel ook; eigenlijk alle dingen die geen openheid en blijheid in zich dragen, naar jezelf en naar een ander toe. Het is onze verlossing als we leren welke gedachten en welk gedrag leidt tot blijheid en wat leidt tot grauwheid en verdichting, waarna we dan consequent bij elke gedachte en bij elke handeling, hoe groot of klein dan ook, bewust gaan leven vanuit liefde en verbondenheid.

Blijheid, openheid en verbondenheid, Zijn als in het paradijs.

Als je dit hebt geleerd, en zo alle Wetten van God kent, weet je hoe je altijd blij en gelukkig kunt zijn. Je weet dan ook wat ongelukkig maakt, en zult daar dan niet meer voor kiezen, zoals je weet dat je ongelukkig wordt als je vanaf een hoge berg de afgrond in springt, of jezelf op een andere wijze geweld aan doet.
We hebben als mensenziel een vrije keuze gekregen en dit heeft ons veel leed en pijn bezorgd.
Maar het heeft ons ook veel gebracht;
het geeft ervarings-weten.
Dat is het Geschenk dat we mee¬nemen na onze moeilijke weg als we weer bij de Gods-Bron en Onszelf zijn teruggekomen.”

Het is dan stil mijn kamertje, een bezinnende stilte, zonder onrustige gedachten die zoeken naar woorden om de stilte te verbreken.
Even later schenk ik nog wat thee in en vertel hem dan over hetgeen ik even voor zijn bezoekje heb gelezen. Ik heb duizenden vragen.
"Denk je dat ik alles weet? Maar goed, brandt maar los?". Glimlacht hij me in zachte woorden toe.
"Ik zou alleen maar willen weten of ik het nu allemaal goed zie." Antwoord ik vervolgens.
"Ah, dat is een leuke, daar wil ik wel wat over vertellen." Zegt hij dan.

“Wat is waarheid?

Hoe kijk je en hoe ben je in je onder¬bewust¬zijn geprogrammeerd? De wereld doet zich altijd aan je voor als het verlengstuk van eerdere opgedane ervaringen. Als je iets in de buitenwereld tegenkomt, kan je daar op duizend en één manieren op reageren. Jouw reactie, dat een uiting is van een innerlijke beleving, zegt iets over jezelf. De wereld toont zich aan jou als een spiegel van je innerlijk.

Hoe je de wereld ervaart, komt voort uit je innerlijk.

Als je de Goddelijke Waarheden wilt leren kennen, is het belangrijk dat je jezelf zuivert van alle onprettige gevoelens en denkpatronen, die je hebt opgedaan in vroegere ervaringen en die veelal in onbewuste gebieden liggen opgeslagen. Je kunt de Goddelijke Liefdesenergie en Jouw Eigen Zuivere Waarheid alleen ervaren, als je innerlijk schoon bent van oordelen, vooroordelen, angsten, zorgenpatronen, kwaadheid, enzovoort. Dit is ook de reden dat we de Goddelijke stromingen meestal niet binnen onszelf kunnen zien of ervaren.
We zijn versluierd geraakt door onze eigen diep ingenestelde verwrongen ervaringen. Door je daar bewust van te worden en dit alles uit te werken, kan je het vat van de verwrongenheid in het onbewuste, waar angsten, zorgenpatronen, kwaadheid, en alle andere elementen van 'uit het paradijs weg zijn'
liggen opgeslagen, leegmaken, waardoor je steeds meer de Zuivere Waarheid kunt gaan 'zien'.
Pas dan kan je weer een stukje van De Liefde van De Oorsprong ervaren; pas dan kan je weer als een open en oorspronkelijk kind van God naar de wereld kijken;
en dan ben je weer terug op het Pad, zoals het oorspronkelijk voor je was uitgestippeld."
De thee is inmiddels koud geworden als ik mijn glas oppak.
"Begrijp je een beetje wat ik bedoel?”
Hij zucht even van zijn eigen enthousiasme. Ook hij straalt in alle cellen zijn innige zoektocht uit.
Ik begrijp wat hij bedoelt.
"Denk je dat, als we niet van het Pad Van Liefde vandaan waren gegaan, het onderbewustzijn ons dan niet zou hebben versluierd?"
Vraag ik even later.
"Als je geen nare ervaring hebt gehad, zal je ook geen nare dingen 'zien' als ze er niet zijn en zal je in alle openheid iets ondernemen.
Maar het gaat nog verder. Als je geen nare ervaringen hebt gehad, die nog in je onderbewustzijn, in je 'pijnlichaam' vastzitten, zul je ook geen nare ervaringen 'aantrekken' ….. en omgekeerd, als je open en vrij bent, en je je hart volgt, de plaats waar de persoonlijkheid, de Ziel en de Gods–Energieën samenkomen, zal het leven je goede en fijne dingen brengen. Dit zijn de Goddelijke Creatieve Wetten die altijd werkzaam zijn ..... maar ik denk dat dit nu iets te ver gaat."
We zijn even stil. Even later gaat hij verder.
“En, ……….

….. als je 'schoon' bent én je je hart weer volgt, ben je terug op het Goddelijke Pad!

Je trilling is dan weer verhoogd, waardoor je de hogere lichtdimensies van de Godsbron meer kunt gaan ervaren. Dan ben je geen 'slachtoffer' meer van verwrongen werkingen uit het verleden tenge¬volge van je eigen daden die destijds de Universele Wetten van Liefde hebben overtreden, die je trilling hebben verlaagt en een sluier van mist hebben opgetrokken. Dan zijn karmische werkingen, die niets anders zijn dan innerlijk opgebouwde blokkades en verwrongen¬heden met jezelf en met anderen, die zoeken naar heelwording en uitwisseling, uit jouw energieveld verdwenen. Dan ben je weer helemaal terug uit ‘de wereld van oorzaak en gevolg’.
Als je totale wezen er voor kiest om je hart weer te volgen en als je helemaal vrij bent om je hart ook weer te kunnen volgen, ben je terug in de wereld zonder tegenstellingen en zal het vrije hart je werkelijkheid creëren die dan helemaal bij je past.

Het leven zal zich dan aan je spiegelen als het paradijs,

Omdat je innerlijk zo schoon is als een paradijs.

Al het goede zal je dan toekomen, en moeite zal niet meer bestaan, omdat het leven vrij en onbelemmerd kan stromen volgens jouw eigen innerlijke Ziele-Wensen, die stromen volgens de positieve krachten van de Kosmische Goddelijke Wetten.

Bovenstaand artikel is een fragment uit de spirituele roman:
De Binnenste Kring. ISBN 13: 978-90-811934-1-2
Auteur: Niek Johida
Voor meer informatie: www.DeBinnensteKring.nl

Website : http://www.debinnenstekring.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI