·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Transformaties
Naam : Ronna Herman
Titel : De Vele Facetten van Ascensie
Tekst : Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
Januari 2009

Geliefde meesters, wij willen verder gaan met jullie lessen over het ascensieproces. Het is voor jullie belangrijk om te begrijpen dat jullie fysieke voertuig vanaf het begin van jullie aardse ervaringen was gecodeerd voor de terugkeer naar de hoger trillende, meer verfijnde rijken van Licht. Gedurende de afgelopen eeuwen, terwijl de mensheid evolueert, wijsheid vergaart en zich bewuster wordt van de wetenschap en de complexiteiten van ascensie, zijn er vele aanpassingen geweest in het proces. Sommige aanvankelijke ascensieprocedures zijn geannuleerd terwijl andere, meer gevorderde benodigdheden zijn toegevoegd. In het verleden was ascensie slechts mogelijk voor enkelen. Alleen diegenen die naar de Aarde kwamen als voorbeelden en wegbereiders, en die spiritueel gevorderd waren, mochten de innerlijke heiligdommen van de mysteriescholen betreden. De geheime leer werd alleen gegeven aan degenen die als de sterkste en meest toegewijde discipelen werden beschouwd. De lessen, tests en beproevingen waren zwaar en velen kwamen om in het proces of bereikten gedurende meerdere levens hun doel niet. Dat is nu veranderd, want de tijd dringt voor de ascensie van de Aarde en de mensheid naar het volgende bewustzijnsniveau, en vele Goddelijke dispensaties en veel hulp wordt geboden aan diegenen die de beproevingen en tests van ascensie aangaan.

Het collectieve bewustzijn van de mensheid probeert de extreme dualiteit te onderkennen die de Aarde doordringt. Ieder persoon, op welk niveau dan ook, levert het gevecht om zelfbewustzijn te verkrijgen, dat zowel het Licht als de schaduwkant van het Zelf moet omarmen gedurende het streven om terug te keren naar een aanvaardbaar bereik van dualiteit en polariteit. Ieder van jullie moet haar/zijn schaduwkant, jullie demonen binnenin, onderkennen en toe-eigenen, opdat ook zij het Licht van transformatie kunnen omarmen. Menselijk lijden is het gevolg van halsstarrig denken, een gevoel van superioriteit en veroordeling van anderen, wat leidt tot afgescheidenheid in plaats van eenheid en tolerantie voor tegenstrijdige gezichtspunten. Kun je de vooronderstelling accepteren dat je negatieve gedachtevormen ook op zoek zijn naar bevrijding? Zij komen naar de oppervlakte van je bewustzijn, op zoek naar verlichting en waarheid, net zoals jij. Je moet de verantwoordelijkheid nemen voor wat jet creëert, in elk moment. Negatieve gedachten en handelingen leiden tot misvormde creaties en chaos.

Wij hebben uitgelegd dat iedere ziel, vóór incarnatie in een fysiek voertuig, een hoeveelheid Adamanten Levensdeeltjes krijgt toegewezen voor persoonlijk gebruik gedurende zijn/haar leven. Als een persoon’s aandeel wordt gebruikt met liefdevolle intentie voor het hoogste goed, dan zal de stroom van het volle-spectrum-Licht doorgaan gedurende zijn/haar leven. Echter, wanneer een persoon liefdeloos, negatief en verbitterd wordt, is de toegang tot het Heilige Hart en de Goddelijke Levensdeeltjes niet langer beschikbaar. Hij/zij kan daarna alleen nog beschikken over het half-spectrum-Licht, de primaire levenskrachtsubstantie, die kan worden gericht en gebruikt op een positieve of negatieve manier. Onthoud dat Adamanten Deeltjes van Schepper-Licht alleen kan worden geactiveerd en gebruikt met liefdevolle intentie voor het hoogste goed.

Het hartcentrum van een jong kind is wijd open en de Goddelijke Deeltjes stromen vrijelijk. Echter, hoe lang het hartcentrum open blijft hangt af van de liefde en de zorg die het krijgt van zijn ouders en degenen om hem heen. Veel zielen hebben een etherisch beschermingsschild over hun hartcentrum geplaatst opdat de pijn en het lijden hen niet zo sterk beïnvloedt, en daarmee sluiten zij de deur naar hun Innerlijke Heiligdom waar hun Goddelijke Deeltjes van de Schepping zijn opgeslagen.

Samen met de hoeveelheid Adamanten Deeltjes die was geplaatst in ieder persoon’s Heilige Hartcentrum, was er ook een kleinere hoeveelheid geplaatst in elk van de grotere Chakra-centra van het fysieke lichaam. Het grootste deel was geplaatst bij het Wortelchakra dat de ouden de Kundalini noemden, de opgerolde serpent van vuur, of het Heilige Vuur.

Er vindt nu een versnelde planetaire initiatie plaatst, en die beïnvloedt alles op het aardse vlak, met name bewuste Wezens. Er is veel angst en verwarring nu het collectieve bewustzijn van de mensheid de ingrijpende veranderingen ondergaat die plaatsvinden rond het einde van het ene tijdperk en het begin van een hoger tijdperk, en met name wanneer veel van wat op het aardse vlak als heel belangrijk werd beschouwd, langzaam aan verdwijnt. Armageddon maakt deel uit van de derde/vierde dimensie; echter, wanneer je energieveld een hogere, meer evenwichtige frequentie heeft, zullen geen van de ontwrichtende energieën van verandering jou persoonlijk raken. Er is ook een enorm gevoel van anticipatie en opwinding bij degenen die hebben geleerd om gecentreerd te blijven in het Heilige Hart. Er zijn veel mogelijke toekomstscenario’s voor ieder van jullie, en het is belangrijk dat jullie gecentreerd blijven in het NU-moment. Je kunt verschillende keren van richting veranderen wanneer je langzaam aan de fluïditeit binnengaat van de hogere dimensies; echter, wanneer je je Heilige Hart en je Hogere Zelf de weg laat verlichten, zul je nooit verdwalen. De tijdlijnen van de toekomst voeren naar hogere, stabielere grond, weg van het brede spectrum van dualiteit en de illusie van afgescheidenheid.

Jullie zijn bezig de vele fragmenten van het Zelf te integreren die jullie hebben gecreëerd vanuit het fysieke als voorbereiding op de versmelting met de vele facetten van jullie Zielfamilie, zowel op Aarde als in de vele dimensies in het zonnestelsel en in de melkweg, en uiteindelijk in het hele universum. Er moet een hereniging zijn met het Zelf en een terugkeer naar je krachtcentrum dat zich in je Heilige Hart bevindt. Als je eenmaal de verbinding maakt met je Hogere Zelf en alle facetten van je Goddelijke Zelf (IK-BEN-Aanwezigheid) begint te herenigen, wordt de drang naar hereniging een magnetische kracht die niet kan worden genegeerd. Je Ziel die bestaat uit Schepper-Essentie, is je bewuste gids en vriend als je in een fysiek lichaam verkeert. Lange tijd was de Ziel voor de meeste mensen een vaag gefluister, want de ego-personlijkheid was zeer sterk en had een dominante positie binnenin. Het initiatieproces begint als je langzaam aan de Ziel zijn plaats laat innemen als de regisseur van je leven, waardoor uiteindelijk het Hogere Zelf de leiding kan nemen over je reis terug naar de rijken van Licht. Geleidelijk aan wordt het smalle Zilveren Koord, dat je levenslijn is naar de Schepper, wijder, totdat het uiteindelijk zo wijd is als de kruin van je hoofd. Dan maak je gebruik van de stroom van je Goddelijke IK-BEN-aanwezigheid en gaan de Schepper-Deeltjes van Liefde/Leven binnen- en door je heen stromen volgens het Oneindigheidsteken van het leven. Dit prachtige, luminiscerende Heilige Vuur geeft je toegang tot je ‘rijkdommen in de hemel’ en het is een onbeperkte bron van Schepper-Licht zolang het is geladen met je Liefde-Licht en wordt gebruikt voor het hoogste goed.

De Binaire Rangschikking- / Oneindigheidsademhaling-oefening, waarbij de adem via de Medulla Oblongata gaat (de ascensie-chakra bij de onderkant van de schedel), verbindt je met de Ziel van de Aarde en met de vele rijken van Licht waar de vele facetten van het Zelf verblijven totdat je je uiteindelijk verbindt met je Goddelijke IK-BEN-Aanwezigheid of Godzelf. De Rivier des Levens heeft vele zijrivieren in het hele universum, en velen van jullie worden, wanneer je je Heilige Geest gebruikt en leert gecentreerd te blijven in het Heilige Hart, kanalen voor de Adamanten Deeltjes van Schepper-Bewustzijn. Eerst moet je je Epifyse en Hypofyse afstemmen op je Hogere Zelf, wat het proces in gang zet van het oplossen van de membranen van Licht die de Heilige Geest beschermen. Je Heilige Geest maakt de verbinding met je Heilige Hart, en wanneer de geactiveerde Adamanten Deeltjes van Godbewustzijn beginnen te stromen vanuit het Heilige Hart naar de Heilige Geest dan versnelt het proces van verlichting. Het Schepperlicht stroomt via de kruinchakra naar de Hypofyse en stimuleert cellulair bewustzijn zodra het de Epifyse en de Hypothalamus activeert en via de hersenstructuur naar je Heilige Geest gaat. Vervolgens stroomt het verder naar het Heilige Hart waar de deeltjes van Schepperlicht verder worden geactiveerd door je liefdevolle intentie. Deze geactiveerde Goddeeltjes van Licht zijn nu klaar om je te helpen creëren wat je maar wenst zolang je intentie het hoogste goed dient. De stem van je Hogere Zelf wordt helderder en de wenken van je Heilige Hart, ook wel je intuïtie genoemd, worden sterker.

De volgende vraag is gesteld: “Wat is het verschil tussen intuïtie en inspiratie?”

INTUÏTIE betekent direct een concept of bepaalde informatie begrijpen, zonder bewust te redeneren. Je Hogere Zelf spreekt tot je via je intuïtie en maakt uiteindelijk de weg vrij naar je Godzelf en de wijsheid opgeslagen in de kosmische analen. Je intuïtie geeft je ook signalen middels een gevoel dat iets juist is of je waarheid is, of een gevoel van ongemak wanneer iets verkeerd is of niet in overeenstemming met Licht / waarheid.

INSPIRATIE betekent het proces of het vermogen om geïnspireerd te worden, bijvoorbeeld wanneer een plotselinge of ongebruikelijke gedachte, soms over iets waarvan je je eerder niet bewust was, in je hoofd opkomt. Channeling of berichten van je engelengidsen en leraren leiden vaak tot geïnspireerde concepten of gewaar zijn van dingen die verder gaan dan je eigen kennis. Intuïtie wordt eerst door het verstand gevalideerd en vervolgens door het hart, terwijl inspiratie eerst door het hart wordt gevalideerd en daarna via de redeneringsprocessen van het verstand.

Jullie perceptie van tijd en ruimte verandert snel wanneer je leert je meer te focussen op het moment in plaats van te aarzelen tussen het verleden en de toekomst, met slechts momenten van geconcentreerd gewaar zijn van het heden. Gevoelens van gescheidenheid / afzondering en oordeel maken plaats voor een gevoel van eenheidbewustzijn, wat uiteindelijk zal leiden tot een gevoel van eenheid met de ganse Schepping. De Aarde en de mensheid zijn bezig om harmonieuze of evenwichtige hogere drie- en vierdimensionale Wezens te worden. Er is geen groter geschenk dan je opnieuw te verbinden met het volle spectrum-Licht van de Schepper opdat je de grootst mogelijke hoeveelheid Adamanten Deeltjes van Licht naar je toe trekt. Vervolgens moet je het geschenk delen door de maximale hoeveelheid Liefde / Licht uit te stralen naar de wereld nadat je tot je hebt genomen wat je voor jezelf nodig hebt. Wanneer de Rivier des Levens door je fysieke lichaam begint te stromen ben je op weg om een zelf-meester te worden en zal je persoonlijke wereld voor altijd veranderd zijn.

Onthoud, we hebben jullie in het verleden uitgelegd dat de drie- en vierdimensionale werelden niet ‘slecht’ zijn; de pendel van Licht en schaduw is de afgelopen eeuwen alleen een beetje uit het midden geraakt. Ascensie vereist dat ieder individu het verleden heelt, of in andere woorden, de grote dissonerende trillingspatronen binnenin opruimt opdat zijn/haar energetische blauwdruk in ieder geval opnieuw wordt afgestemd op de aanvaarde niveaus van dualiteit binnen de zeven onderniveaus van de derde en vierde dimensie. De aardse zielen die ontwaken en die welbewust de reis van ascensie hebben aangevangen, zijn bezig om hogere vierdimensionale Wezens te worden. Echter, het bewustzijn van veel gevorderde zielen, diegenen die wij het Sterrenzaad noemen, zijn bezig zich af te stemmen op een vijfdimensionaal bewustzijn en zelfs hoger. Jullie behouden jullie lichamen van vlees, maar jullie gezondheid zal verbeteren en jullie vitaliteit en gevoel van welzijn zal toenemen. De Aarde zal nog steeds uit vaste vorm bestaan, en er zal nog steeds dualiteit / polariteit zijn, maar het spectrum van Licht en schaduw zal niet meer zo groot zijn. Nu de hogere frequenties van Licht de Aarde doordringen en de geloofssystemen van de massa geleidelijk aan de oude concepten loslaten en de hogere, meer verfijnde waarheden accepteren, zullen diegenen die hun oude, negatieve, onevenwichtige gedachtepatronen in stand houden, veel sneller de gevolgen ervaren van hun keuzes, soms zelfs direct.

Geloof het of niet, maar het was van belang dat enkele grote delen van jullie manifestatievermogens in het verleden werden teruggetrokken. Wij hebben jullie verteld dat het Rood (de exoterische of fysieke kleur) van de Eerste Straal van Goddelijke Wil en Macht om te creëren, grotendeels werd teruggetrokken nadat de Aarde en de mensheid in de dichtheid van de derde en lagere vierde dimensie zakten. Dit werd gedaan opdat de mensheid zichzelf niet zou vernietigen gedurende het tijdperk van extreme dualiteit. Dat tijdperk komt nu snel ten einde nu de mensheid ontwaakt en weer het vermogen krijgt om meer Spiritueel Licht op te nemen. Als jullie voorwaarts gaan naar de hogere vierde en lagere vijfde dimensie, zullen jullie fysieke lichamen lichtgevender worden naarmate het Schepperlicht van binnenuit sterker begint te stralen.

Onthoud, jullie zijn voortgekomen uit de Heilige Hartkern van de Opperste Schepper als een Wit Vuurwezen. Vandaar het gezegde: “Gemaakt naar Gods evenbeeld en gelijkenis.” Het Licht van de Schepper bevat energie, intelligentie en alles wat nodig is om eindeloos werelden te scheppen en het Goddelijke Plan tot vervulling te brengen. Jullie krijgen een gelegenheid om medeschepper van de hoogste orde te worden; echter, jullie moeten uit jullie comfortzone stappen en jullie geboorterecht opeisen. Volg het pad van Licht, geliefden, want de tijd van de grote hereniging is ophanden. Jullie worden diep geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2009 Ditrianum Media Center

Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI