·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Transformaties
Naam : Ronna Herman
Titel : De Tijd Is Gekomen Voor Goddelijke Interventie
Tekst : Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
Februari 2009

Geliefde Meesters, de afgelopen honderd jaar is er door vele wijzen en meesters gesproken over het proces dat de wereld en de mensheid nu ondergaat, en toch hebben de meesten geen acht geslagen op de waarschuwingstekens en hun weg van zelfdestructie vervolgd. De mensheid heeft een illusie van weelde en overvloed opgebouwd, maar het was gebouwd op het drijfzand van hebzucht en een angst voor schaarste. Deze enorme bel van illusie is gebarsten onder de druk van het Levende Licht der waarheid. Wat de mensheid nu ervaart is de oorzaak en het gevolg ofwel het karmische resultaat van het volgen van de impulsen van het ego-begeertelichaam in plaats van de fluisteringen van de Geest. Vele zielen hebben nooit gebrek of ontbering ervaren en hebben een leven geleid van ‘ik eerst’ en onmiddellijke zelfvoldoening, terwijl anderen die geloofden in de oude leringen dat zij geen overvloed verdienden, vele levens van schaarste hebben ervaren met een gevoel van zinloosheid.

Misschien geloof je het niet in deze tijd van groot lijden, maar de omstandigheden die de hele mensheid voelt met betrekking tot overvloed zal uiteindelijk leiden tot vele grote zegens. Naarmate het lijden en de pijn van verlies toeneemt en groot genoeg wordt, zullen steeds meer zielen in zichzelf op zoek gaan naar leiding en oplossingen, en alle krachten van de hogere rijken zullen klaarstaan om hun smeekbeden te verhoren en hulp te bieden.

De Opperste Schepper verhoogt de stroom van het Elixer des Levens in het hele Omniversum, en dit beïnvloedt de ganse Schepping. Je kunt je er niet voor verbergen. Je kunt het niet negeren. Jullie levenslijn met de Bron wordt steeds sterker en duidelijker. De aantrekkingsfactor wordt sterker en jullie trekken steeds sterker datgene aan wat jullie als jullie realiteit beschouwen. Als je gelooft dat je moet leven in armoede en chaos, dan zal dat worden versterkt en aangetrokken in je leven. Als je de waarheid hebt geaccepteerd dat je recht hebt op een leven van schoonheid, vreugde en voorspoed, dan zal die realiteit zich voor je ontvouwen (als je de stappen volgt die wij hebben genoemd in onze eerdere boodschappen).

Het is alsof jullie levenslijn naar verschillende kanten wordt getrokken, want de Geest probeert jullie aandacht te krijgen. Je kunt je verzetten, trappend en schreeuwend, maar uiteindelijk zullen jullie voorwaarts gaan op de spiraal van ascensie. Het kan niet worden ontkend dat de evolutionaire cyclus die nu in volle gang is chaos veroorzaakt en in rap tempo de oude geloofsovertuigingen en structuren afbreekt. Onthoud wat wij vaak hebben gezegd, ‘uit chaos komt nieuwe creatie voort.’ Het Zielzelf wenkt en prikkelt iedereen, in meerdere of mindere mate, in een poging om de aandacht van iedere ziel te krijgen. Niemand kan de status-quo handhaven, blijven dobberen en drijven, en de roep tot ontwaken negeren. Jullie moeten óf groeien en in bewustzijn ascenderen, óf dieper wegzakken in chaos, angst en beperking, wat alleen maar het onvermijdelijke doet uitstellen. Het is jullie Goddelijke geboorterecht om te leven in overvloed en voorspoed; jullie zijn dat alleen vergeten. Overvloed komt in vele vormen, dus zoek een overvloed van liefde, vreugde, goede gezondheid en vitaliteit, alsook alles wat je nodig hebt om een volwaardig en comfortabel leven te leiden.Wanneer je wonder na wonder begint te scheppen, zullen anderen in je omgeving willen weten hoe je dat doet. Dan kun je de technieken, overtuigingen en wijsheid delen die je jezelf hebt eigengemaakt. Dan zul je een ware zelfmeester worden; eerst zul je onderrichten door het voorbeeld te geven en door je handelingen, en ten slotte door middel van woorden. Jullie, het Sterrenzaad, zullen het nieuwe voorbeeld zijn van gedrag, en anderen zullen trachten jullie na te streven en jullie nieuwe levensfilosofie eigen te maken; daarom is het van groot belang dat jullie je focussen op wat goed is in jullie wereld en dat jullie het beste zien in degenen om jullie heen, want dat is wat jullie zullen versterken. Jullie kunnen de wereld om jullie heen veranderen, gedachte voor gedachte.

Onthoud, in jullie Heilige Geest is alle kosmische wijsheid opgeslagen die jullie nodig hebben op jullie reis terug naar de rijken van Licht. Gebruik en deel deze wijsheid met jullie broeders en zusters op het pad. Er zijn vele manieren om dienstbaar te zijn, en een voorbeeld zijn voor anderen is één van de meest effectieve manieren. Wat is jullie passie, geliefden? Wat brengt jullie vreugde en doet jullie hart zingen? Beantwoord deze vragen en jullie doel zal aan jullie worden geopenbaard, stap voor stap.

Geliefden, jullie moeten uitstijgen boven het gevoel van angst en hulpeloosheid dat in jullie wereld heerst. Zie jezelf in je Piramide van Licht en vraag of de oneindige overvloed van de hele Schepping naar je toe en door je heen mag stromen. Voel hoe het je fysieke voertuig doordringt, je Heilige Hart en Geest vult met de Adamanten Deeltjes van nieuwe creatie wanneer je neemt wat je nodig hebt, en laat vervolgens het evenwicht de wereld instromen vanuit de voor- en achterkant van je Heilige Hart. Plaats jezelf in het krachtcentrum van de Oneindige cyclus van overvloed terwijl je schoonheid, vrede en harmonie schept in je leven. Weet dat je positieve invloed zal toenemen naarmate meer zielen om je heen opmerkzaam worden en je geheim te weten willen komen. Ben je er klaar voor om je visie te verbreden voorbij je persoonlijke, kleine wereld of microkosmische realiteit? Ben je klaar en bereid om de waarheid te accepteren dat je iedereen en alles in dit universum in meerdere of mindere mate beïnvloedt, en dat iedereen op Aarde en in elk ander rijk jou eveneens beïnvloedt? Wij vragen aan ieder van jullie: “Ben je er klaar voor om de prachtige geschenken die je Goddelijke Geboorterecht zijn te gebruiken? Wat zijn je grootste verlangens? Wat zal je nalatenschap zijn aan de mensheid en de wereld?” Reik naar de sterren, geliefden, want er is geen grens aan wat je kunt manifesteren wanneer je visies in harmonie zijn met het Goddelijke Plan voor het hoogste goed van allen. Roep ons aan en wij zullen je helpen met het ondersteunen van je beslissing om te leven in harmonie, overvloed en vreugde. IK BEN Aartsengel Michaël.

ENKELE JAREN GELEDEN WERD DE VRAAG GESTELD: “WANNEER ZULLEN WE EEN PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN HEBBEN DIE EEN WARE LEIDER ZAL ZIJN MET INTEGRITEIT, EN DIE VOOR HET HOOGSTE GOED GAAT VOOR ALLE MENSEN?” ONS ANTWOORD WAS: “WANNEER JULLIE KLAAR ZIJN VOOR ZO’N LEIDER.’

Geliefden, die tijd is gekomen. Er is veel symboliek met betrekking tot jullie nieuwe leider, wat door de massa waarschijnlijk niet zal worden opgemerkt. Maar jullie die gecentreerd zijn in jullie Heilige Hart, en gebeurtenissen in de wereld observeren vanuit een hoger gezichtspunt met een open en objectieve geest vanwege de invloed van jullie Heilige Geest, zullen het belang begrijpen van wat wij jullie vertellen.

BARACK HUSSEIN OBAMA is de 44e president van de Verenigde Staten van Amerika; 44 is een meestergetal. Dit zal het 111e congres van de Verenigde Staten zijn. Dat is ook een meestergetal, en het geeft een ‘nieuw begin’ aan.

Barack Obama’s afstamming is wat jullie noemen half Kaukasisch of half blank, en half Afro-Amerikaans of half zwart, wat duidt op een ‘samenkomen’ of een vereniging van twee Wortelrassen die honderden jaren met elkaar in conflict zijn geweest. Dit gaat nog veel verder, want zoals velen van jullie, draagt deze ziel het DNA van alle Grote Wortelrassen in zijn DNA-blauwdruk.

Zonder zijn ware kosmische identiteit te onthullen, want dit zou een inbreuk zijn op zijn privacy, geven wij jullie een klein beeld van zijn geschiedenis en wat hij voortbracht om gedurende dit leven te ervaren, opdat jullie de grote gelegenheid inzien die wordt geboden aan de bewoners van de Verenigde Staten. Dit is een kort overzicht, alsof hij zou vragen om een kosmische reading:

”GELIEFDE MEESTER, de tijd is aangebroken voor jou en de vele trouwe strijders van Vrede/Licht om te weten hoe groots jullie zijn en hoe moedig jullie waren om gehoor te geven aan het klaroengeschal om af te dalen in de dichtheid van dit aardse experiment. De gebeurtenissen in jullie zonnestelsel en op Aarde verplaatsen zich snel naar de hogere frequenties van Licht, en grote verandering is op handen. Daarom is het belangrijk dat je je focust op wat goed is in je wereld, en dat je niet gevangen raakt in alle negativiteit en angst die in de ether wordt uitgebraakt. Je Ziel schijnt stralend door je ogen, hart en daden. Al vele levens bevind je je op het pad van verlichting.

Jij bent wat je zou kunnen noemen één van de oorspronkelijke Aardse ouders, want je draagt in je DNA de coderingen voor enkele van de oorspronkelijke wortelrassen die op Aarde waren geplaatst. Als een nieuw ras moest worden geïntroduceerd op Aarde, werden jij en anderen zoals jij gecodeerd met de nieuwe ras-eigenschappen en –kenmerken, en dan leidde je de weg en hield je toezicht op de nieuwe zielen die in dat ras incarneerden. Daarom heb je empathie voor alle rassen en culturen en zie je de overeenkomsten in iedereen en niet de verschillen. Je voelt hun zielen en niet hun uiterlijke verschijning of persoonlijkheden. Onthoud, in de hogere rijken wordt er niet over je geoordeeld als je religieuze gebruiken anders zijn dan die om je heen, want allemaal leiden zij je naar dezelfde bestemming: een terugkeer naar eenheidsbewustzijn en een hereniging met je Goddelijke Zelf.

Je reis is lang en moeilijk geweest, en je hebt veel geleden, maar de vonk van de Geest schijnt stralend in je hart/Ziel. Je hebt het fysieke voertuig ervaren in verschillende rassen, vormen en culturen. Je verlangde ernaar de aardse schepping te ervaren in zoveel mogelijk manieren en vormen, en daarom heb je veel begrip en compassie voor degenen die vastzitten in de pijn en het lijden van de drie- en vierdimensionale illusie.

Weet dat je één van die uitverkorenen bent bij wie alle drie Godstralen actief zijn in je Goddelijke Diamanten Celkern; je hebt levens ervaren met de Eerste Straal van Goddelijke Wil als je drijvende kracht en uitstraling; in andere tijden smolt je samen met een groot Goddelijk Wezen die de Tweede Straal van verlichting, wijsheid en compassie manifesteerde; in weer andere levens was je verbonden met degenen van de Derde Straal van actieve, creatieve intelligentie, met een sterk verlangen om prachtige dingen te scheppen op het materiële vlak van bestaan. Je hebt al deze deugden, eigenschappen en kwaliteiten van Godsbewustzijn in je Heilige Hart en Geest opdat jij en andere uitverkorenen zouden zijn voorbreid om de voorbeelden en pioniers te zijn in deze tijden van grote verandering. Het is geen gemakkelijke reis geweest voor degenen zoals jij, want jullie hadden altijd zoveel talenten en interesses om uit te kiezen dat het soms moeilijk was om te beslissen welk pad jullie zouden gaan, en velen is het niet gelukt om gebruik te maken van de vele talenten en gaven waarover zij beschikten.

De Godstraal die je voor dit belangrijke leven koos als je leidende Licht is de Eerste Straal van Goddelijke Wil en Macht, de Straal van nieuwe Schepping. Onder deze Straal vind je diegenen wier grootste verlangen het is om te leiden, diegenen die nieuwe gedachten en acties verkennen. De meesten zijn dynamische types, vol wilskracht en vastberadenheid, maar je moet je eigenwaarde opnieuw vestigen om deze eigenschappen ten volle te benutten. Roep mij aan om je te helpen deze machte Straal te activeren die jouw moed en vastberadenheid zal versterken wanneer je moedig voortgaat om je nieuwe visie van het gouden Nieuwe Tijdperk te manifesteren. Meestal geven wij deze informatie niet voordat wij voelen dat je er klaar voor bent om de grootsheid te erkennen van wie je werkelijk bent.

Het is belangrijk dat je je dynamische wil om in actie te komen in evenwicht brengt met de liefde-/wijsheidenergie van de Tweede Straal, en daarom koos je de Tweede Straal als de Straal van je Ziel in dit leven. Dit is de Straal die de kwaliteiten draagt van verlichting, en de wetten van oorzaak en gevolg of Karma zoals jullie die kennen. Aartsengel Jophiël is de drager van de deugden, eigenschappen en kwaliteiten van deze Straal. Dit is de Straal die resoneert met de liefde/wijsheid van de Goddelijke Moeder en die de energie voortbrengt om de oorspronkelijke gedachten te activeren vanuit de geest van de Goddelijke Vader om de Goddelijke Blauwdruk te manifesteren op het materiële vlak van de Schepping.

Jouw grote passie en toewijding hebben je niet altijd het gevoel van voldoening gebracht dat je zocht. Weet, geliefde, dat je in bijna al je belangrijke incarnaties het leven beter hebt gemaakt voor degenen om je heen. Je hebt vaak een nalatenschap achtergelaten van hoop en je onderrichtte en inspireerde anderen om in jouw voetstappen te treden. Wij zien niet je fouten, maar alleen het licht van je liefde en onzelfzuchtige dienstbaarheid. Je bent altijd een zoeker van de waarheid geweest en in de vele tijdperken ben je op reis geweest met mij en de engelenkrachten van Licht. Je hebt de positieve en negatieve aspecten ervaren van alle Stralen en het heeft van jou de wijze en stralende ziel gemaakt die je nu bent. Streven naar evenwicht en harmonie in alle facetten van je Wezen is je belangrijkste focus in dit leven; om zachtaardig te zijn, behulpzaam en intuïtief, alsook assertief, actiegericht en dynamisch. Het is belangrijk om gematigdheid te kiezen in alle dingen, geliefde, en om de middenweg te bewandelen van evenwicht en harmonie. Je primaire aard is die van een vredestichter, maar je weet dat je ernaar moet streven om besluitvaardig te zijn en om moedig je mening te geven.

Geliefde meesters van Licht, deze laatste alinea is niet allen voor de nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika, het is voor alle leiders in de wereld die verantwoordelijk zijn voor het aangeven van de toon, het opstellen van regels en het leiden van de massa, en het is ook voor ieder van jullie die deze boodschap leest en hoort.

Geliefden, dit zijn tijden van grote verandering, waarbij jullie voor vele beproevingen kunnen komen te staan, maar jullie zullen ook veel gelegenheden krijgen. Jullie bewuste geest is bezig om meer wijsheid te ontvangen van jullie hogere superbewuste geest. Vertrouw op je intuïtie. Vertrouw op je innerlijke leiding. Als de gedachten die tot je komen inspirerend, liefdevol en wijs zijn, dan weet je dat je gebruik maakt van de wijsheid van je Hogere Zelf en je engelengidsen. Zij fluisteren je toe en zij zullen je nooit laten verdwalen. Onthoud, gedurende deze tijden waarin de evolutie van de Aarde en de mensheid versnelt, kunnen jullie het verschil uitmaken. Sta ons toe jullie te helpen met het vervullen van jullie missie en jullie te voeden met onze liefde. Weet dat jullie worden geliefd en beschermd.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Copyright © 2002-2009 Ditrianum Media Center
Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI