·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Spirituele-Groei
Naam : Gabriela Gaastra-Levin
Titel : De mensheid geeft vorm aan een nieuwe wereldorde
Tekst : Recente openbaring van Maria, Jezus en Maria Magdalena aan Gabriela:

De mensheid geeft vorm aan een nieuwe wereldorde

Maria, Jezus en Maria Magdalena: “Lieve mensen, we zijn blij om over het volgende onderwerp contact met jullie te mogen hebben. Via deze nieuwsbrief vragen we jullie aandacht voor een nieuwe wereldorde. Zoals Maria Magdalena in ‘De Maria Magdalena Code’ al heeft uitgelegd, zijn jullie als mensheid op weg naar een sprong in jullie bewustzijn. Een sprong van dualiteitsbewustzijn naar een integratie van dualiteits- en eenheidsbewustzijn. Jullie evolueren in wezen van het bewustzijn van de persoonlijkheid naar het bewustzijn van de ziel. Deze ontwikkeling wordt geleid door de hartopening die jullie op dit moment op verschillende niveaus en op diverse manieren ondergaan.
De bewustzijnssprong manifesteert zich in praktische levenssituaties. Jullie geven de komst van deze nieuwe wereldorde direct door middel van jullie daden vorm. Omdat jullie leven op Aarde een spiegel vormt van jullie bewustzijn zal deze nieuwe tijd zowel een stimulans voor jullie hartopening als ook een resultaat van deze hartopening zijn.

Het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde en mededogen staat centraal in het scheppen van dit nieuwe leven. Gelijkwaardigheid, waardering en respect zullen de basis van jullie intermenselijke relaties vormen, zowel van individuen als van groepen en landen onderling. Er bestaat immers een intrinsieke en intieme verbinding tussen alle meer dan zes miljard mensen op Aarde. Al realiseren jullie het je nog niet altijd, staren jullie je mogelijk nog blind op jullie verschillend zijn, maar jullie vormen met elkaar een onlosmakelijk netwerk van onvoorwaardelijke liefde. De tijd is nu gekomen dat deze liefde volledig op Aarde mag incarneren. Echter dat kan pas echt gebeuren wanneer jullie er zelf voor kiezen. Deze keuze krijgt soms bewust en soms ook onbewust vorm door de beslissingen die jullie in bepaalde situaties maken. Jullie kunnen daarbij op een concrete manier door woord, gebaar of handeling voor onvoorwaardelijke liefde kiezen, zonder het misschien zo te noemen. In deze keuze maakt de trilling van het hart uiteindelijk het verschil.

Jullie zijn al eeuwenlang tijdens meerdere levens op vele fronten actief in persoonlijke ontwikkelingsprocessen. Het zijn juist deze processen die deze nieuwe wereldorde stap voor stap doen ontwaken. Dit ontwaken is nu in een versnelling gekomen. Door de vele crises die jullie de laatste tijd samen hebben geschapen, hebben jullie elkaar in dit acceleratiemoment gebracht. De internationale hypotheek- en kredietcrisis, de wereldwijde milieucrisis, oorlogen hier en daar, de situatie in het Middenoosten en politieke en leiderschapscrises confronteren jullie met een oude wereldorde die jullie ontwikkeling in bewustzijn en het openen van het hart niet langer reflecteert. Dat geldt niet voor alle aspecten van deze wereldwijde ordening, maar wel voor de waarden en normen waar deze op gebaseerd is. Zo zijn zowel het communistische als het kapitalistische systeem op het collectieve bewustzijn van vóór de Tweede Wereldoorlog gebaseerd. In essentie probeerden beide systemen een antwoord te geven op het verlangen om zowel individueel bewustzijn als eenheidsbewustzijn te mogen ervaren. Toch waren jullie er nog niet aan toe om beide vormen van bewustzijn in een praktische vorm, in één nieuw systeem te integreren. Jullie hartsontwikkeling had nog een verdere verdieping nodig. In deze tijd zijn jullie daarin verder gegroeid. De vele processen, zowel op individueel als op collectief niveau, die sinds die tijd onder invloed van jullie denken en doen op Aarde hebben plaatsgevonden, hebben jullie verder in ontwikkeling gebracht. Jullie zijn er nu aan toe om individueel bewustzijn en eenheidsbewustzijn tot een integratie in de praktijk van het leven te brengen. Wat dat precies gaat betekenen, en hoe jullie hier exact vorm aan gaan geven, ligt nog niet vast.

Wat wel vanaf het begin der tijden vaststaat, is jullie keuze om eens tijdens een Aards leven je hart volledig te openen om zo het Goddelijke als mens op Aarde te ervaren. Wat jullie nu creëren is in wezen de manier waarop dit wonderbaarlijke proces, om het Goddelijk op Aarde als mens te herontdekken en met elkaar te delen, vorm krijgt. Want jullie zijn zelf God. Jullie waren het om evolutionaire redenen alleen vergeten, zoals De Maria Magdalena Code jullie heeft laten zien.
Vanaf het moment dat jullie jezelf geschapen hebben vanuit het Absolute niveau van God, hebben jullie immers ook de keuze gemaakt om - na het voltooien van je individuele levens als mens op Aarde - terug te keren naar en te versmelten met dit niveau van God. Een niveau van onvoorwaardelijke liefde en eenheid met het Al. Deze keuze ligt sinds het begin der tijden vast.

Jullie bevinden je nu op een moment in de menselijke geschiedenis waarin jullie eenheidsbewustzijn in een maatschappelijke, sociale, economische, culturele en relationele vorm aan het gieten zijn. De keuze voor Barack Obama als president van de Verenigde Staten, een functie die de hele wereld beinvloedt, is daar een uitvloeisel van. Hoewel dit proces langzaam en voorzichtig begint, is het zich inmiddels als een snel groeiende sneeuwbal aan het ontwikkelen. Dit sneeuwbaleffect wordt gestimuleerd door bewust gemaakte keuzes, maar soms ook noodgedwongen door de gevolgen van jullie vroegere veelal onbewuste levenscreaties, die jullie nu als minder gewenst beschouwen.
Het acceleratiemoment is duidelijk te herkennen in jullie collectieve, maar ook in jullie persoonlijke leven. De uitdaging om alle veroordelingen los te laten en je hart naar elkaar te openen is nu volledig in jullie leven aanwezig en komt in de nieuwe wereldorde nog meer tot leven.

Wij, Maria, Jezus en Maria Magdalena, als jullie spirituele broer en zusters, bewonderen jullie processen en stellen ons te allen tijde voor jullie beschikbaar voor enige vorm van steun en begeleiding die jullie in dit proces nodig hebben. De ontwikkeling naar onvoorwaardelijke liefde, naar een nieuwe wereldorde, begint in de relatie met jezelf. Alles wat hier een bijdrage aan kan leveren vormt een belangrijke winst in jullie eigen ontwikkeling en die van de wereld. Met onvoorwaardelijke liefde en respect, Maria, Jezus en Maria Magdalena.” (einde openbaring)

Website : http://www.openbaringen.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI