·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Channelingen
Naam : Steve Rother
Titel : KOSMISCHE DEELTJES VAN WAARHEID
Tekst : De wedergeboorte van de Aarde
De Groep gechanneld door Steve Rother
Januari 2009
Vertaling ArjunA.
Groeten van Thuis.

Magisch Moment.
Dit moment is magisch. Deze ruimte is magisch omdat jullie daarvoor gezorgd hebben. Jullie hebben intentioneel besloten een magische ervaring op deze planeet op te doen, en dat staat nu te gebeuren.

Een voor een worden jullie aangezet dingen te doen die je graag doet, jullie worden aangezet tot de heilige contracten die jullie voor je zelf hebben gepland. Jullie wisten wat je wilde doen, en jullie zetten de koers uit. Jullie plaatsten een sluier tussen beide hersenhelften om je herinneringen aan Thuis volledig te wissen, om te vergeten wie je bent en met welke macht je bent bekleed.

Vervolgens kwamen jullie op Aarde om verstoppertje te spelen. Jullie botsten op muren en tegen anderen, alsmaar denkend dat je het verkeerd of fout hebt gedaan. Eigenlijk waren jullie alleen maar aan het dwalen in ene poging die verbinding te vinden, dat deel van Thuis waarmee jullie via je Hoger Zelf volkomen bent verbonden.

Dat wordt nu steeds belangrijker. Wij willen jullie er vandaag op verschillende niveaus een overzicht op geven. Wij zullen jullie iets laten zien van wat er zowel op kosmisch als op Aards niveau gaande is. Dan zullen we jullie de mogelijkheden op persoonlijk niveau vertellen, want vele van jullie zijn er nu klaar voor.

Jullie hebben je zelf op de klifrand geplaatst, wachtend op een zacht briesje om je er overheen te duwen. Welnu, die zachte bries is zojuist gepasseerd. Wij staan er om bekend mensen zachtjes van de klif af te duwen. Dat is iets wat wij graag doen als we onze vleugels spreiden; jullie er aan herinneren wie je werkelijk bent.

Dit keer zullen we jullie niet het overzicht geven van wat jullie te wachten staat, evenmin van wat jullie toekomst behelst of wat jullie bestemming is. We geven jullie simpelweg de richting waarheen je gaat, alsook een overzicht van wat er zoal plaatsvindt op Aarde om dit een plaats te geven

Kosmisch Overzicht.
We zullen eerst over het kosmische niveau spreken, omdat kosmische zaken zich beginnen te naar een climax toe te groeien die wij gewoon een evenement zullen noemen. Dat is alles waarnaar thans, zelfs door jullie wetenschappers, wordt gerefereerd

Maar iedereen die het waarneemt ziet slechts één ding; het zal een gigantisch evenement worden. Niemand weet exact hoe het zal plaatsvinden of hoe het zal uitpakken. Laten wij ons perspectief met jullie delen.

Ten eerste hebben jullie connecties met de zon die jullie al een aantal jaren hebben gehad. Het heeft te maken met het herstructureren van aardmagnetisme, wat al enige tijd aan de gang was, en enkele jaren geleden werd afgerond.

Wat ook nog plaatsvond is dat vele Zonnevlammen die de Zon uitstootte, in feite energie van Thuis zijn. Het is energie van de centrale zon die op jullie zon is gericht. Zonnevlammen zijn explosies, veroorzaakt door de energie van de zon, die in de ruimte plaatsvinden. Het verbijsterende is, als je de energie van elk van die uitbarstingen zou kunnen meten, dat je zou beseffen dat slechts drie van die explosies vanuit de zon kunnen komen, en toch zijn het er honderden.

Waar komt die energie vandaan? Wat is er aan de hand? Is er een chemische reactie in de zon? Wat gebeurt er?

Wij zeggen jullie dat de zon niet is wat jullie denken. Het is geen op zich staand ding. Het is, al vanaf het allereerste begin, een dimensionale poort voor energie. Zelfs de warmte en de gammastralen, die jullie helpen op deze planeet in leven te blijven, komen door die poort naar jullie wereld.

Het is een poort die rechtstreeks via de Centrale Zon is verbonden met Thuis, dus die dingen die in gang gezet worden zullen gewoonlijk door jullie zon manifest worden. De zon is jullie energieleverancier.

Er ontvouwen zich nu twee gebeurtenissen om iets dat staat te gebeuren gemakkelijker te maken. Wetenschappers denken dat ze iets nieuws ontdekt hebben, dingen die zich al heel lang voordeden en die ze net ontdekt hebben. Dat is een vergissing; deze zaken hebben zich nog nooit voorgedaan

Een van die dingen is het samengaan van de magnetische velden van de Aarde en de zon. Een tweede is de recente ontdekking van deeltjes die een zonnestorm bevat. Wij zouden het woord zonnestorm nooit hebben gebruikt om dit voorval te beschrijven.

Deze twee ontdekkingen werken samen om het magnetische veld van de Aarde lang genoeg te openen en het te vullen met een royale hoeveelheid van die zaden. Dit alles is ter voorbereiding van een grote, onbekende gebeurtenis die ons staat te wachten.

De Aarde Zon Verbinding.
Vanuit een hoger perspectief, zeggen wij jullie dat de wisselwerking tussen de Zon en de Aarde verandert. De Aarde wordt weer eens door de Zon opgeladen, de eerste keer betrof het een magnetische lading uit de Zonnevlammen

Nu hebben de Zon en de Aarde een verbindingspunt gevormd. Dit kreeg het etiket 'poort' omdat de energievelden van de Zon en de Aarde elkaar nu en dan raken en uitstrekken in tijd en ruimte om de energievelden bij elkaar aan te laten sluiten.

Op die momenten worden deeltjes aan elkaar over gedragen. Jullie hebben deze gebeurtenissen tot nu toe gekend als zonnestormen, omdat dat het enige woord is dat jullie kenden om het te snappen. Het is echter veel meer dan dat; het is de levenskracht van het Universum.

Als het om fysieke lichamen zou gaan, zouden wij dit seksuele energie noemen; het is de levenskracht van de energie van Al dat Is, die tussen dingen vloeit. Deze zonnepartikels hebben de Aarde aanvankelijk gecreëerd. Deze partikels kunnen de partikels van mogelijkheden genoemd worden, omdat ze alles in zich dragen dat jullie in je proces scheppen.

Her-inner je dat het jullie schepping is, want jullie zijn de scheppers van de Aarde. Er is geen sprake van ene groot plan. Er is geen baardige god die op Charlton Heston lijkt, en die een ieder vertelt wat goed, en wat fout is! Jullie scheppen je werkelijkheid met elke gedachte die je hebt. De Aarde schikt zich naar jullie gedachten.

Dat is wat jullie werkelijk zijn; jullie creëren het pad slechts luttele seconden voor je voeten de grond raken. Omdat jullie het verwachten is het er ook. Jullie relatie met de Aarde en de hele Kosmos zal in de komende drie jaar veel duidelijker worden, wanneer deze gebeurtenissen zich ontvouwen.

De Geboorte van de Derde Aarde.
Wanneer jullie ontdekken dat de Aarde en de Zon zich verbinden, zal dat wat Zonnevlammen, of massa-uitstoot van de corona genoemd werd, beter begrepen worden omdat deze partikels leven aan de Aarde doorgeven.

De planeet Aarde is ooit begonnen als een van die partikels. Het begon met een energieveld om een van die partikels, en het veld begon te groeien. Het begon conform de intentie van god vorm te krijgen. God had een gedachte om de planeet aarde te creëren.

Vele van jullie denken aan god als een alom aanwezig wezen dat machtiger is dan ieder ander, terwijl het eigenlijk jullie waren die genoemde gedachte hadden. Wanneer jullie aan dingen van dien aard denken, scheppen jullie ze. Jullie hebben iets geschapen dat wij de Derde Aarde noemen, een gedachte van god.

Het zijn jullie collectieve gedachten met betrekking tot wat jullie wensen, en wat jullie graag op Aarde zien gebeuren terwijl de planeet evolueert. Jullie gedachten hebben een hologram gemaakt voor vele vormen licht.

Met jullie licht, terwijl je een gedachte hebt en daarmee iets creëert, verzenden jullie een straal licht. Wanneer veel van die stralen elkaar vanuit verschillende hoeken kruisen, scheppen ze een 3D object dat een hologram van dat partikel wordt genoemd.

Het hologram dat jullie van de Derde Aarde hebben gecreëerd is nu bezig het oorspronkelijke hologram van de Aarde over te nemen. Jullie herscheppen de planeet Aarde.

Enige tijd geleden vroeg iemand: "Vertel ons meer over de zieke Aarde. Hoe kunnen wij de Aarde helpen en herstellen om naar het volgende niveau te gaan?" Wij zeiden jullie duidelijk dat de Aarde niet ziek is. Ze is zwanger. Ze staat op het punt te bevallen. Dat is hoe wij erover denken.

Gaia geeft geboorte aan jullie gedachten. De Deerde Aarde staat op het punt geboren te worden, de zaden komen nu binnen via de partikels die jullie nu van de Zon ontvangen.

Jullie zullen nieuwe ontdekkingen doen van dingen die zich net beginnen te manifesteren. Vanuit onze waarneming is het ongelooflijk opwindend, omdat wij jullie, elk moment van de dag, de Sluier opzij zien trekken om te zien wat er echt plaatsvindt.

Hoger Frequent Hologram Overschaduwt Oorspronkelijke Hologram.
Jullie zullen ervaren dat zaken zich beginnen te ontplooien. Jullie op collectieve basis veranderingen zien in de zakenwereld, maar ook in alle organisaties waaronder overheidsinstanties. Als de mal of de basis van het bedrijf het tijdperk van autonomie wil omarmen en adapteren zal het bedrijf floreren. De meeste bedrijven en organisaties zullen veranderingen moeten ondergaan. Hoe ze met die veranderingen omgaan, zal in de meeste gevallen hun toekomst bepalen.

Wanneer het collectief zich niet aan de hogere frequenties kan aanpassen zal het snel uiteen vallen. De economische crises die jullie thans ervaren is er een voorbeeld van. Jullie kunnen meer van hetzelfde tegemoet zien, want als er sprake is van een planeet met een hogere frequentie, en een planeet met een lagere frequentie, dan zal het hogere hologram het oorspronkelijke hologram vervangen.

Elementen die niet voldoende hoog frequent zijn om in de verandering mee te gaan zullen het moeilijk hebben, en vaak uiteen vallen. Geliefden, dit past precies op jullie pad, want de Shiva moet komen om alles te vernietigen, opdat de Shakti opnieuw kan gaan bouwen. (?) Omdat de Trimurti uit Brahma de schepper, Vishnu de handhaver en Shiva de vernietiger bestaat, roept dit vraagtekens op…

Dat is wat er op een grotere schaal plaatsvindt. Jullie zullen het overal zien, niet alleen bij economische systemen en bedrijven. Jullie zullen het merken bij groepen mensen of vrienden, alsook in je omgeving op vele niveaus. Zonder waarschuwing zal iets uit een vallen, of je zult iets verliezen slechts om plaats te maken voor iets veel beters!

Er is niets mis met dit proces, want het is precies waar jullie om gevraagd, en op gewacht hebben. Het is het Ascensie proces en de evolutie van de Aarde die jullie zelf in gang hebben gezet. Neem deze gelegenheid te baat om jullie Licht overal te laten schijnen.

Dit is de impuls, dit is de tijd om jullie Licht te vieren. De Aarde is zwanger en ze zal de Nieuwe Aarde baren; jullie creaties, jullie ontwerpen, een plek die jullie zal steunen ongeacht wat jullie doen, los van welke richting jullie kiezen. Jullie hebben voor jezelf een magische omgeving gecreëerd. Heb er geen angst voor nu het eindelijk manifest wordt. Kom te voorschijn en creëer het tot iets wat in je behoeften voorziet.

Terwijl de Aarde haar zwangerschap ervaart, zal ze enkele humeurige perioden hebben, net zoals een zwangere vrouw. Er zullen ongetwijfeld probleempjes zijn gedurende de zwangerschap, maar jullie kunnen haar voeden en met haar samenwerken.

Jullie kunnen de Aarde door de zwangerschap heen coachen, en jullie kunnen helpen het volgende evolutionaire proces, dat jullie hebben ontworpen hier en nu ter wereld te brengen… Dit is de Schepping van de Hemel op Aarde. Het is onontkoombaar dat jullie nu in je eigen recht staan, en dat jullie nu naar het hogere niveau gaan dat op jullie en je energie heeft liggen wachten.

Alleen jullie krijgen dit voor elkaar. Niemand anders kan het voor jullie doen. We kunnen jullie uit alle macht duwen, maar als je niet bereid bent naar de rand van die klip te gaan en je vleugels te spreiden, zullen jullie nooit weten dat jullie kunnen vliegen! Je zult nooit snappen dat je nergens komt, als je er geen magie omheen schept.

Daar zullen jullie altijd mee te maken hebben. Jullie zouden kunnen denken dat je hierin of daar in valt, maar wij zeggen jullie dat je dat pas kunt ervaren als je echt valt. Dus kom tevoorschijn en ga op je gezicht. Kom tevoorschijn en maak vele 'fouten'. Als je ze fouten wilt noemen, is het ook goed. Wat het ook is, de sprong voorwaarts op dit punt in jullie leven is wat het grote verschil maakt in het scheppen van een werkelijkheid die je aanstaat in plaats van het gebrekkige antwoord dat mensen wordt gegeven die niet hun eigen werkelijkheid scheppen.

Nieuwe Regels.
De tijden zijn veranderd, lieverds. Jullie zijn hier niet meer als gevolg van de omstandigheden. Jullie zijn hier uit eigen beweging. Alles in jullie leven doet zich voor conform je eigen bewuste ontwerp. Neem verantwoordelijkheid en vervul je zelf op de eerste plaats met licht, liefde en vreugde!

Vul de beker eerst met je passie en deuren zullen voor je opengaan om dat licht, die liefde en vreugde door gans het Universum te verspreiden. Deuren zullen voor jullie opengaan om voort te gaan met het scheppen van de Derde Aarde. Ze zullen opengaan opdat jullie iets magisch kunnen scheppen dat nog nooit eerder is vertoond. Het is NU tijd.

Wijn zijn ontzettend opgewonden, want alle ogen uit het Universum zijn op de Aarde gericht. Sceptici dachten dat de Aarde het nooit zou redden zonder de regels, de instructies en de dingen die jullie dachten nodig te hebben om je positie te behouden.

In plaats daarvan gooiden jullie de regels overboord, en jullie riepen: "Laten we een Spel zonder regels spelen, een spel zonder voorbestemming. Laten we een Spel spelen waarin we ons helemaal moeten geven, en we zien wel of we onze passie kunnen vinden, en al het overige dat we wilden vinden."

Het ligt nu voor jullie, vlak voor je op het pad, welke kant je ook op gaat. Het is gemakkelijk voor jullie om op dit geëigende moment een kijkje te nemen, en om te zeggen: "Ja, dit is de richting die we nemen, en waarheen ik de volgende vijf jaar heen ga."

Wij vragen jullie om alsjeblieft niet meer die oude gedachtevormen te gebruiken, want ze zullen jullie ernstig beperken. Als je verwacht 'tot hier' te komen, moet Spirit de plannen wijzigen om het te laten gebeuren. Heb geen verwachtingen! Beperk jezelf niet, en maak je geen zorgen over je bestemming. De bestemming is de illusie. Het gaat om de Reis, en alle ervaringen die je opdoet.

Het leven draait om ervaringen. Jullie zijn geen geesten die trachten te ontwaken uit de droom. Ontwaken is gemakkelijk. Jullie sterven gewoon en gaan naar Huis, en dat is het! Geen centje pijn. De uitdaging is hier blijven en het licht in je fysieke lichaam handhaven in je dagelijkse ervaringen, en jullie doen dat ongelooflijk goed.

Voorbereiden op een Kosmische Manifestatie.
Jullie zullen kosmische manifestaties bijwonen. Jullie zullen de opwinding bij je wetenschappers bemerken, want zij kunnen zien dat zich iets spectaculairs opbouwt. Ze weten nog niet wat het is en hoe het zich ontvouwt, maar dat kan niemand omdat jullie je schepping nog niet klaar hebben.

Jullie hebben gewoon de deur opengezet. Dit is jullie taak, niet die van ons. Wij zijn niet hier om jullie te helpen op je pad te blijven. Wij zijn hier om jullie er aan te herinneren wie je werkelijk bent, en wat je vanaf het begin mee bracht. Jullie bouwen aan een autonome samenleving, die niet te vergelijken is met enige samenleving die jullie ooit hebben gecreëerd. Kunnen jullie je een maatschappij voorstellen met gewoonten in plaats van wetten? Dat is wat jullie nu scheppen, lieverds, een plek waar elk mens wordt aangemoedigd om zijn eigen autonomie te dragen, zonder behoefte aan leiders die ons wel even voor zullen gaan!

Daarom ook vroegen wij jullie te beginnen god te spellen met een kleine 'g', opdat jullie een entiteit konden vinden die je bij de hand zou nemen om zij aan zij met jullie te wandelen, in plaats vanaf een voetstuk jullie de weg te wijzen.

Het is tijd voor nieuwe relaties. Het is tijd om je macht hoe dan ook op te pakken om je passie te ontdekken, en om dingen te doen waar je enigszins huiverig voor bent. En toch, als je het doet zullen jullie gewoon je handen uitstrekken en alle anderen ontdekken op dat pad.

Ooit zei een wijze man: "Ik heb ontdekt hoe ik alles voor elkaar kan krijgen wat ik wil, door anderen helpen te bereiken wat zij in hun leven willen." Dat is de clou. Dat is het proces waarmee jullie zijn gekomen, want jullie worden nu eenmaal Lichtwerkers genoemd! Het is een zelfgekozen titel, niet een die wij jullie gaven, maar een titel die jullie zelf hebben bedacht.

Jullie zijn de zielen die, volgens afspraak, deuren zouden opengooien. Jullie zijn het die, volgens afspraak, mensen een spiegel voorhouden wanneer ze beginnen te ontwaken, opdat jullie hen hun schittering kunnen reflecteren zoals wij dat voor jullie doen…

Jullie hebben het gehaald en zo snel! Niets van dit alles was verwacht, en wij zijn ongelooflijk verliefd op jullie, omdat jullie ons zijn. Jullie zijn de handen van god op de planeet. Jullie hebben in je wereld een talent dat goddelijk is. Het is jullie aard. Wij zijn enorm vereerd om hier met jullie samen te zijn, en niet andersom.

Jullie hebben onze hoogste hoop en dromen al verwerkelijkt, en jullie doen er zelfs een schepje bovenop! We hebben slechts drie geheugensteuntjes voor jullie.

Bejegen elkaar met het hoogste respect want je kijkt in de ogen van god. Voed elkaar bij elke gelegenheid, en wanneer het pad wat moeilijk wordt, deel het andere mede opdat hun pad wat milder wordt.

Besef dat het een prachtig Spel is dat jullie hier op Aarde spelen, en speel goed samen.

Espavo

De groep.

www.lightworker.com
Website : http://www.lightworker.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI