·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Transformaties
Naam : Ronna Herman
Titel : Het Is Tijd Om Je Belofte Te Vervullen
Tekst : Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
April 2009

Geliefde meesters, alles uit het verleden is opgeslagen in jullie geheugen en veel van jullie geheugen wordt nu getransmuteerd of verwijderd uit jullie innerlijke Akasha-annalen. De herinneringen van pijn, lijden, mislukking en negativiteit dienen geen enkel doel meer. Alleen die herinneringen die heilzaam zijn en die van een midden-vierdimensionale of hogere frequentie zijn, zullen blijven, en worden opgeslagen in de schatkamer van jullie Heilige Geest. Alles in de toekomst is op dit moment een verzinsel van jullie verbeelding. Jullie moeten leren helder te visualiseren of objectief naar binnen te schouwen, en jullie moeten jezelf plaatsen te midden van het gevisualiseerde beeld als jullie ernaar streven de werkelijkheden te scheppen van jullie toekomstige visies in de wereld der materie. Jullie moeten naar binnen keren als jullie leren verbinding te maken met het Rustpunt van jullie Ziel / Heilige Hart. Daar heerst vrede en bestaan alle mogelijkheden. Jullie bron van liefde, macht en grootsheid wacht op jullie in de stilte van zuivere intentie en in de adem der Oneindigheid. Door het toepassen van de Oneindigheidsademhaling roep je de Goddelijke energie van manifestatie aan die jouw Heilige Wiel van Creatie activeert en die jouw verfijnde invloedssfeer vergroot. Als je de ascensiekolom van Licht vult die je met jouw verhoogde resonantie om je heen hebt gecreëerd, kunnen de vreugde en gelukzaligheid van het hoogste niveau jouw deel zijn, en zal alles en iedereen om je heen daarvan profiteren. De schepping blijft expanderen en jullie goddelijke invloed zal groeien en toenemen naarmate jullie meer deugden en eigenschappen van jullie Goddelijke ouders absorberen en uitstralen.

Je zult buiten de normale realiteitszin blijven wanneer je spirituele verlichting bereikt, wat leidt tot een Lichtheid van hart, geest en emoties. Om liefde te ontvangen en te geven, moet je de filters van bescherming verwijderen die je over je Zonnekrachtcentrum hebt geplaatst om niet door anderen te worden gekwetst zoals in het verleden. Je moet de machtige Drievoudige Vlam toestaan door te breken, je hart te openen en liefde te ontvangen. Liefde is een machtige, natuurlijke staat van Zijn. Zuivere liefde is onvoorwaardelijk; het is een emotie die niet kan worden vervormd door beperkingen of handelingen. Liefde heeft verschillende aangezichten en gevoelens, zoals de prachtige, romantische liefde tussen paren, de tedere, beschermende liefde van een ouder, en de vertrouwensvolle liefde van een kind. Liefde is de taal van de Geest en het is de enige manier om te communiceren met onze Vader/Moeder God. De liefde van de Schepper en onze Moeder/Vader God is allesomvattend, onvoorwaardelijk en nooit-eindigend. Pijn en lijden is een gevolg van het ontkennen van de liefde die je bent. Liefde doet expanderen, angst doet samentrekken. Wanneer je stevig gecentreerd bent in je Heilige Hart dan zul je alle grote disharmonie overstijgen. Wanneer je jouw waarheid leeft, zul je zelfverzekerd zijn en altijd proberen opbouwend te spreken. Als je de vervormingen opruimt die je verbinden met de hogere rijken, zal tele-gedachte-communicatie de norm worden.

De Opperste Schepper neemt nu actief deel aan het grote plan van de schepping. Wij allemaal, ook ieder van jullie, hebben altijd de liefdevolle aandacht en hulp gehad van de Vader/Moeder God van dit universum, alsook van alle grote Wezens van Licht en van de vele engelenkrachten. Hoe we jullie ook proberen uit te leggen wat zich op dit moment afspeelt in dit universum, jullie kunnen de omvang en de glorie niet bevatten van wat nu op Aarde, in het zonnestelsel, in de melkweg en in het universum plaatsvindt. De stralen van fonkelend, iriserend Licht, Adamanten Deeltjes genaamd, doordringen en beïnvloeden geleidelijk aan de buitenste gebieden van de gemanifesteerde creatie. Echter, er moet een ontvanger of transformator zijn die zich met deze energie verbindt, opdat deze energie kan doordringen en zich van binnenuit naar buiten toe kan verspreiden. Jullie, geliefde Dragers van Licht, zijn enkelen van deze ontvangers; jullie maken integraal deel uit van de INADEMING OF DE INTEGRATIE VAN DE VERFIJNDE ESSENTIE VAN DE SCHEPPING. De Opperste Schepper zal via de Goddelijke Medescheppers en de stralende zonnen van dit universum de geperfectioneerde essentie van de mensheid en de Aarde inademen aangezien HET ook ZIJN bewustzijn verruimt om alle schoonheid van de gemanifesteerde schepping te belichamen van de grootste tot de kleinste; en wanneer het proces is voltooid zal het opnieuw beginnen: Scheppers-/Godsbewustzijn expandeert en evolueert altijd verder, zonder einde.

De volgende vraag is gesteld: hoe ziet de toekomst van de wereldreligies eruit die duizenden jaren met elkaar in conflict geweest zijn?

Alle religies bevatten enkele inspirerende, verheffende waarheden naast de dogmatische regels, richtlijnen en conditioneringen die meestal zijn vervormd en herschreven door degenen die op een bepaald moment aan de macht waren. In het verleden, en in grote mate in het heden is de meerderheid van de mensen op Aarde gedomineerd door religieuze leiders die steeds de nadruk leggen op straf en verdoemenis als je hun leringen niet volgt. Meestal vertelt hun doctrine dat hun weg de enige weg is naar verlossing en dat je alleen via hen vergiffenis kunt ontvangen en behouden kunt blijven. Zij hebben geprobeerd om jullie in een kudde-staat te houden, waarbij jullie vrijwillig de leiders volgen zonder vragen te stellen, om jezelf veilig en zeker te voelen opdat jullie voor jezelf geen grote, levensveranderende beslissingen hoeven te nemen. Er zijn talloze gevechten en oorlogen gevoerd die hebben geleid tot grootschalige vernietiging van leven en eigendom in naam van God. Wij zeggen jullie nadrukkelijk dat dit niet Gods wil is, maar de wil van degenen met een ego-verlangen naar macht, haat, hebzucht en onwetendheid om hun Godsbewustzijn en gevoel van rechtschapenheid te onderdrukken. In het verleden werden de emoties van spiritualiteit onderdrukt, en werd de massa de wetenschap van spiritualiteit onthouden. Wij hebben gedurende vele jaren geprobeerd jullie te onderrichten en in kennis te stellen van de universele wetten waaraan iedereen zich moet houden om te kunnen terugkeren naar verantwoordelijke, spirituele volwassenheid. Georganiseerde religies, en daarmee bedoelen we alle geloven, moeten hun leringen en doctrine aanpassen om de onveranderlijke waarheid van de hogere universele wetten te integreren zodat Liefde/Licht van de Opperste Schepper de harten en geesten kan binnendringen en ver-Licht-en van hun leiders en van al diegenen die hun leiding volgen. Als zij dat niet doen zal hun invloed afnemen en onbeduidend worden, en zullen hun volgelingen ergens anders naar leiding en inspiratie zoeken.

Geliefden, er zijn vele wegen die leiden naar ver-Licht-ing. Ware spiritualiteit vereist geen bijzondere rituelen of starre overtuigingen; het is je hoogste waarheid leven met hartgrondige toewijding. Er is één Goddelijke onveranderlijke waarheid waar je je aan moet houden: doe niemand kwaad, ook jezelf niet. Je dient een overeenstemming te vinden tussen je hoogste intellectuele, emotionele en spirituele waarheden om je te leiden op je pad naar ver-Licht-ing. Blijf zelfverzekerd terwijl je het onbekende tegemoet treedt en probeert de visies te manifesteren die je ontving tijdens je verblijven in de hogere rijken van het bestaan. Wanneer je de hoogste morele keuzes maakt, raakt je ziel in vervoering van de nooit eindigende Goddelijke liefde die voorradig is in je Heilige Hart. Als je ernaar streeft om je wil af te stemmen op die van onze Moeder/Vader God, zul je tenslotte een echte partner worden, een medeschepper van de vele tijd/ruimte-werelden van het bestaan.

Ons is ook gevraagd om te spreken over de aardse watervoorraad, over weerspatronen en aardse veranderingen, en ook over wat er zal gebeuren in 2012. Zal de Aarde zichzelf vernietigen?

Dit zijn inderdaad tijden van grote beproevingen voor de mensheid nu de elementen der natuur proberen de Aarde terug te brengen naar evenwicht en harmonie, zowel innerlijk als uiterlijk. De planeet Aarde leeft, maar is niet gezond, want dit grote bewuste Wezen heeft eeuwen lang geleden als gevolg van de negatieve trillingspatronen en handelingen van de mensheid. Jullie planeet ondergaat nu ook het versnelde proces van het loslaten en afwerpen van de ketenen van haar drie- en vierdimensionale gevangenis. De oude labyrinten en leylijnen in en om de Aarde worden nu opnieuw doortrokken met het heilzame elixer van Licht, en de bewuste kristallijnen structuren diep in de Aarde die lang inactief zijn geweest, ontwaken wederom.

Wij hebben jullie vele malen verteld dat jullie meer zuivering van de Aarde kunnen verwachten, en de cataclysmische gebeurtenissen zullen zeker toenemen nu de hogere frequenties van Licht de Aarde en de mensheid doordringen. Ja, in sommige gebieden zal droogte heersen en er zullen overstromingen zijn, en enkele kustgebieden zullen uiteindelijk onbewoonbaar worden. Dit is voorzegd en is niet bedoeld om angst te zaaien. Wij zeggen nogmaals, als je cataclysmen nodig hebt om je ervan bewust te worden dat het tijd is om een bewuste hofmeester te worden van de hulpbronnen der Aarde, dan zij het zo. Echter, een zelf-meester kiest lichtheid en elegantie en voert, met gebruik van de gave der vrije wil, de noodzakelijke levensveranderingen door om zeker te zijn van een stabiele stroom van hulpbronnen. Het is daarom belangrijker dan ooit dat je leert zuinig te zijn en begrijpt dat er een evenwicht moet zijn tussen aanbod en vraag. Wij benadrukken nogmaals dat wanneer je in harmonie bent met de universele wetten, dus ook met de wetten der natuur, zul je nergens gebrek aan hebben. Net zoals wij jullie hebben gevraagd om je naar binnen te richten en je te verbinden met je lichaamselementaal, vragen wij jullie jezelf af te stemmen op de krachten van de natuur en om je Liefde/Licht uit te stralen naar de hartkern van de Aarde om te helpen met de transformatie van jullie gastplaneet. Geliefden, versterk, om jullie veiligheid te waarborgen, je ascensiekolom van Licht die zich verbindt met je persoonlijke Piramide van Kracht in de vijfde dimensie en in de Hemelse Steden van Licht. Visualiseer een bol om je heen van goud Schepperslicht en probeer die zo groot mogelijk te maken met behulp van je Oneindigheidsademhaling, en zie hoe de bol wordt gevuld met het magische elixer van de Adamanten Deeltjes. Je zult kracht en bescherming ontvangen; en dit is ook een van de beste manieren om degenen om je heen te helpen en om de last te helpen verlichten die jullie Moeder Aarde probeert te transmuteren.

De grote veranderingen die de Aarde en de mensheid nu ondergaan, zullen de komende jaren hoe dan ook doorgaan; echter, de grootste veranderingen zullen zijn in de harten der mensen. Meer zielen zullen besluiten om de Aarde te verlaten om hun reis naar het Licht in een harmonieuzere omgeving voort te zetten. Dat is de Goddelijke dispensatie die aan die zielen is gegeven die nog in de vroege stadia verkeren van geïndividualiseerde zielsexpressie. Diegenen van jullie die ernaar streven om zelf-meesterschap te bereiken en om de maximale hoeveelheid Schepperslicht te integreren, dienen de geboorte van een grote nieuwe wereld van overvloed te visualiseren waarin jullie in harmonie zullen leven met de natuur en met elkaar.

WEET DAT DE AARDE ZICHZELF NIET ZAL VERNIETIGEN. ZIJ ZAL ZICH UITSTREKKEN EN OPREKKEN WANNEER ZE VEEL VAN DE DRUK WEGNEEMT DIE GEDURENDE VELE EEUWEN IS OPGEBOUWD, EN TE ZIJNER TIJD, WANNEER ZIJ HAAR NIEUWE POSITIE IN HET ZONNESTELSEL INNEEMT, ZAL ZIJ TERUGKEREN NAAR DE OORSPRONKELIJKE, RIJKE SCHOONHEID DIE ZIJ VANAF HAAR GEBOORTE WAS, TOEN ZIJ DE TUIN VAN EDEN WERD GENOEMD. HET IS WAAR DAT IN DE VERRE TOEKOMST DE DRIE- EN VIERDIMENSIONALE AARDE ERUIT ZAL ZIEN ALS EEN DORRE PLANEET, NET ZOALS DE ANDERE PLANETEN IN JULLIE ZONNESTELSEL. MAAR IN DE VIJFDE DIMENSIE ZAL ZIJ VOL LEVEN ZIJN EN EEN SCHOONHEID UITSTRALEN DIE JULLIE VOORSTELLINGSVERMOGEN TE BOVEN GAAT.

Nu de druk en omvang van Schepperslicht toeneemt, voelen steeds meer bewuste Wezens de gevolgen ervan. De grote drama's die nu worden uitgespeeld rond de Aarde, zijn allemaal een gevolg van de focus van de mensheid op de uiterlijke levensprocssen in plaats van op het innerlijke proces van herverbinden met de Geest. Het vergaren van extreme rijkdom en materiële goederen brengt geen vrede, geluk of voldoening. Zoek harmonie en eenheid in je Geestelijke Zelf, en alles wat je nodig hebt om een vredig en comfortabel leven te leiden komt vanzelf. Het wederopstandingsproces van de mensheid is een zeer lange evolutionaire worsteling geweest om een evenwichtige staat van Zijn te bereiken om de Geest te laten indalen en de heerschappij over te nemen in jullie Heilige Hart. Wederopstanding en ascensie betekent het terugkeren naar jullie oorspronkelijke grootsheid door de grootst mogelijke hoeveelheid van jullie Goddelijke Licht en God-gegeven eigenschappen te belichamen. Onthoud, zoals wij eerder hebben benadrukt, evolutie heeft een reden en is niet toevallig.

Geliefden, het is nu tijd om de belofte te vervullen die jullie hadden gedaan vóór deze incarnatie. Jullie hebben een Heilige Missie gekregen en jullie hebben beloofd dat wanneer de tijd daar zou zijn, jullie je zouden voorbereiden om voertuigen te zijn voor de verheven, geweldige Stralen van zuiver Schepperslicht. Ja, wij zeggen tegen ieder van jullie, jullie zijn zorgvuldig uitgekozen, want anders zouden jullie er niet naar verlangen en streven om iets te bereiken wat verder gaat dan de fysieke realiteit. Misschien lijkt alsof de chaos en duisternis op Aarde toenemen, maar wij verzekeren jullie dat dit slechts een tijdelijke toestand is. Net zoals in jullie persoonlijke levens komen alle disharmonieuze frequentiepatronen naar de oppervlakte opdat de straling van Schepperslicht datgene kan transformeren en verfijnen wat niet is afgestemd op het nieuwe Hemelse Zielenlied van de Aarde en de ascenderende mensheid. Jullie ervaren allemaal het ontwaken van een prachtige, nieuwe realiteit, en daarom moedigen wij jullie aan om moedig en standvastig te zijn in jullie visie van de toekomst. Wij verheugen ons samen met jullie, en weet dat jullie 'Lichtheid' een enorme impact heeft op de schaduw. Wij omringen jullie met een gouden bol van Schepperslicht en met ons beschermende vuurschild. Jullie zijn enorm geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Copyright © 2002-2009 Ditrianum Media Center
Website : http://www.ditrianum.org
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI