·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Lichtwerkers
Naam : Celia Fenn
Titel : de EnergieŽn van februari 2009
Tekst : De Meervoudige Uitdrukkingen van Licht in de Nieuwe Aarde Werkelijkheid - de EnergieŽn van februari 2009

Aartsengel Michael via Celia Fenn, vertaald uit het Engels door: Oscar Woudsma

Geliefde Lichtwerkers, terwijl jullie de maand Februari binnengaan ervaren jullie de Realiteit op een nieuwe manier. Jullie beginnen de vele niveaus en uitdrukkingsvormen van licht binnen jullie Realiteit te ervaren. Terwijl het ďHologramĒ van jullie Vijfdimensionale Realiteit sterker en duidelijker wordt, betreden jullie een nieuwe en uitdagende fase van jullie evolutie als Collectief.

Nu de nieuwe raamwerken voorzien worden van energie en rondom de Planeet worden geactiveerd, stroomt er steeds meer Licht de nieuwe raamwerken in, als voorbereiding op nieuwe manifestaties. Deze raamwerken staan onder hoge spanning van creatieve energie, die zich ontlaadt via de nieuwe kristallijnen matrix. De overvloed van de Bron pulseert door de raamwerken als trillingen van Licht, in afwachting om geweven te worden tot manifestaties door de Meesters van het Licht die de stroom van overvloed kunnen binnengaan via hun open harten en hun verblijdende Lichtwerk. Gelijktijdig wordt energie onttrokken uit de oude Driedimensionale raamwerken en dit zorgt voor een ďvacuŁmĒ effect, waarin niets schijnt vooruit te komen en niets lijkt te stromen.

Inderdaad, geliefden, dit is waar de uitdaging ligt voor jullie als Meesters van het Licht. Jullie zullen worden geconfronteerd met twee ďniveausĒ van ervaring in jullie dagelijkse leven; het ene niveau zal de wonderbaarlijke Vijfdimensionale Stroom van Overvloed zijn, het andere zal het in elkaar stortende Driedimensionale niveau zijn van Gebrek en Beperking, de lege illusies die nu wel heel erg leeg naar boven komen. Iedereen zal deze twee realiteitsniveaus ervaren, en we weten dat mensen zonder inzicht en wijsheid in paniek zullen raken omdat ze voelen dat ze worden geblokkeerd en niet meer vooruitkomen. Geliefden, deze tijd is jullie gegeven zodat jullie de vaardigheid kunnen leren om te onderscheiden wat werkelijk en waarheid is voor jullie en wat lege illusie is. Zodra jullie jezelf vloeiend kunnen bewegen vanuit de lege en inhoudloze energieŽn van negativiteit en woede, naar de zegening van de manifestatie van Overvloed, hebben jullie je vaardigheden geactiveerd als een Meester van het Licht op de Nieuwe Aarde.

In December, zijn jullie hogere Chakraís opnieuw gekalibreerd en in lijn gebracht om te worden verbonden met deze nieuwe realiteit. Jullie zijn in wezen in staat om te onderscheiden en te nuanceren wat pulseert met hogere energie en wat leeg is en zonder betekenis. Jullie zullen het op een gegeven moment voelen in jullie Hart en in jullie Lichaam.

Geliefde Lichtwerkers, gedurende deze maand zullen zich vele uitdagende situaties aandienen terwijl jullie je mentale en emotionele reacties afstemmen op hogere inzichten. Jullie zullen geconfronteerd worden met situaties waarbij jullie moeten kiezen tussen de trilling op het niveau van woede en wanhoop, of liever de veilige ruimte van het Hart binnen te gaan waarbij jullie weten dat jullie altijd veilig zijn en beschermd door de liefde van jullie IK BEN aanwezigheid.

Wanneer jullie de keuze maken om het Hart binnen te gaan, voelen jullie jezelf in staat om iedere situatie aan te kunnen en de energieŽn om te vormen tot een hogere trilling met liefde. En als jullie dat niet kunnen zullen jullie voortgaan zonder dat het beslag van je neemt en zonder dat jullie deze laagvibrerende energieŽn met je meedragen.

Het is een keuze, en, zodra jullie ervoor kiezen om de frequenties van jullie lagere chakraís in lijn te brengen met het Hart en de hogere chakraís, zullen jullie jezelf ervaren als een continuŁm van Licht. Jullie zullen gaan voelen dat jullie de belichaming zijn van Licht en dat ieder deel van jullie pulseert met de stroom van Goddelijke Liefde. En, binnen deze Realiteit van Licht, openen jullie de weg voor wonderbaarlijke manifestaties, zodat de Overvloedigheid van Goddelijke Zegeningen zal gaan stromen vanuit de Bron naar jullie Hart, en via jullie lagere chakra energieŽn in manifestatie. En dit proces zal op rolletjes verlopen met toenemende snelheid terwijl jullie steeds bekwamer worden als Meesters van het Licht.

Geliefden, als jullie deze uitdagingen aangaan, weet dan dat ieder van jullie uitkeek naar dit moment toen jullie afspraken om te incarneren als Lichtwerker tijdens deze Grote Verandering. Jullie wisten dat er een tijd zou aanbreken om de oude werkmethodes van de Derde Dimensie los te laten om vervolgens over te stappen naar deze nieuwe Vijfdimensionale ruimte van volledige meesterschap van jullie eigen Licht en innerlijke Goddelijkheid. En ja, jullie wisten dat het uitdagend zou zijn en jullie wisten ook dat jullie het niet altijd volledig te pakken konden krijgen in het begin, maar jullie waren ervan overtuigd dat jullie allemaal in staat zouden zijn om dit meesterschap te bereiken. En, inderdaad jullie zullen leren, ofwel hebben geleerd ofwel zijn bezig met leren, hoe dit tot uitdrukking kan worden gebracht in het fysieke voertuig. Jullie hebben eraan gewerkt om meester te worden over de vaardigheid om te leven in jullie Hartsenergie, en we zeggen opnieuw geliefden, dit is de sleutel, we noemen het de ďgouden sleutelĒ. Alleen als jullie Hart open is en gevuld met Onvoorwaardelijke Liefde en Dankbaarheid, kan je een geleider worden voor de stroom van Goddelijke Overvloed en een schepper van Wonderen van Overvloed en Vrede door het Licht te weven tot een Holografische manifestatie via de vele niveaus van Licht.

Geliefden, ben je bewust van het ďPad van LichtĒ; Het Licht van de Bron komt jullie Kruinchakra binnen vanuit de hogere rijken van de Schepper, het meest zuivere en stralende licht, en zonder vervorming. Het is zuivere Liefde van de ďEneĒ en het vibreert volgens de wet van de Schepper. Dit activeert de Epifyse (Pijnappelklier), die vervolgens instructies stuurt naar het voorhoofd chakra en de Hypofyse teneinde het proces van ontvangst en creatie op fysiek niveau te starten. En zo werkt de ziel met het licht, en beginnen jullie het Licht dat jullie hebben ontvangen te zien, te horen en tot uitdrukking te brengen als passies en ideeŽn. Deze passies en ideeŽn worden geleid naar het Hart om te worden gevoeld als motivatie en vreugde. Het is daar, in het Hart, waar de Ziel deze passie en vreugde overbrengt naar het Fysieke Zelf zodat ze worden geweven tot een stoffelijke vorm door creatie van levenservaringen. Iedere ervaring waar je doorheen gaat is geweven tot jullie realiteit vanwege de wens en passie van de Ziel om nieuwe ervaringen op te doen op het pad van Licht.

En natuurlijk, worden de meeste levenservaringen uitgewerkt samen met andere zielen die soortgelijke ervaringen kozen en die jouw creaties worden ingetrokken zodat ze jouw Zielenlicht en jouw Zielscreaties kunnen delen. Geliefden, omdat jullie vibreren met hoogfrequent licht en een hogere intentie van Liefde en Vreugde, zullen jullie zielen aantrekken die samen met jullie ervaringen van Liefde en Vreugde willen creŽren in deze Nieuwe Realiteit van Licht, genaamd de Nieuwe Aarde.

Ja, Holografische Realiteit is niets meer dan de ervaring van vele lagen van Licht, vibrerend in verschillende frequenties en dimensies, teneinde de goddelijke ĎDroomí van Realiteit voort te brengen. Iedereen op de planeet maakt deel uit van deze Droom, iedereen weeft op zijn eigen manier zijn Licht in het Hologram. Zij die Meesters van het Licht zijn, leren te leven met een bewust begrip van dit proces zodat zij hun creaties kunnen richten op bewuste manifestatie zodra ze dat verkiezen.

Maar, Geliefden, zij die Grootstrijders van het Licht worden, zijn zij die weten dat de sterkste creaties worden geweven door het Licht van Vele Zielen die dezelfde Droom hebben. Als je kunt ĎDromen als ťťní, zullen jullie echt krachtige manifestaties van Liefde en Licht creŽren die kunnen worden geweven in het Fysieke Voertuig. Partners in Manifestatie: de Elementaal EnergieŽn.

Geliefden, nu willen wij ook tot jullie spreken over die Wezens van Licht die werken om jullie te ondersteunen terwijl jullie tevoorschijn komen in nieuwe lagen van Meesterschap. Jullie weten inmiddels hoe jullie je bewustzijn laten samensmelten met dat van ons in de Engelen dimensies en met dat van de Opgestegen Meesters, opdat jullie onze liefde en steun op jullie reis ontvangen.

Nu willen we ook tot jullie spreken over die andere Lichtwezens, de Elementalen en Deva Intelligenties van de Natuur die erop wachten jullie te dienen en met jullie samen de nieuwe Raamwerken van Licht te scheppen.

Jullie hebben zowel de Paradijs Raamwerken als de Paradijs Codes voor jullie planeet geactiveerd. De Devaís en Elementwezens wachten erop om met jullie te gaan samenwerken in het proces van co-creaties door middel van de Heilige GeometrieŽn van Licht.

Zij vragen jullie om je te herinneren dat alles Heilig is, en dat al het gemanifesteerde tot leven komt door middel van de Heilige GeometrieŽn van Licht. Het Paradijs Raamwerk bevat de GeometrieŽn van Licht voor het manifesteren en scheppen van de Planeet als een Paradijs, met de co-creatieve hulp van de Elementaal Intelligentie.

In 2008 hebben veel Lichtwerkers de Elementaal Lichttempels en Elementaal vortexen geactiveerd om het Nieuwe Aarde partnerschap te activeren tussen de Elementaal energieŽn van de Natuur en de Vijfdimensionale Menselijke Engelen Intelligentie.

Tijdens de maansverduistering van 9 Februari 2009 zal een nieuwe set van coderings activaties worden doorgegeven om meer van de Planetaire Elementaal energieŽn Ďonlineí te brengen in dit proces van het activeren van de HarmonieŽn van het Planetaire Paradijs Raamwerk. Op dat moment, dierbaren, zullen jullie beginnen de energieŽn van het Elementalen Rijk waar te nemen en te zien.

En, of je nu wetenschappelijk bent ingesteld en aan Ďfotonení denkt, of gevoelig bent en aan Ďelfení denkt, of sjamanistisch en aan Ďarchetypische krachtení denkt, jullie zullen deze energieŽn gaan waarnemen overal om je heen.

Het maakt niet uit of je in het centrum van de stad leeft, het Paradijs Raamwerk is daar ook. Het pulseert vol leven en energie en het wacht op jouw roep om de Elementaal EnergieŽn aan te roepen om het Paradijs te gaan weven daar waar jij bent. Geliefden, het is in jullie steden en dorpen dat jullie zullen beginnen deze Paradijs Raamwerken te activeren. Jullie zullen de Elementaal Lichtwezens die daar zijn beginnen waar te nemen. Ze wachten erop door jullie te worden geroepen om te delen in jullie scheppingen.

Geliefden, de Elementalen leren jullie om de Aarde -haar grond -lief te hebben en om haar levensbloed -het water -te eren. Zij vragen jullie om je te herinneren dat jullie zelf ook uit Aarde en Water bestaan in jullie fysieke werkelijkheid en ze vragen om het materiaal waaruit alle vormen voortkomen te eren. Zij vragen jullie om overal om je heen de aanwezigheid van dit Raamwerk van Licht te zien en te voelen. Het bevat de blauwdrukken om Paradijselijke vormen te creŽren en om deze vormen in tastbare manifestatie te Ďtrekkení.

Hernieuw jullie relatie met de Elementaal Lichten en leer hoe zij het manifesteren van leven in deze Heilige Raamwerken liefhebben en leiden. Wanneer jullie de Paradijsenergie in je wezen opnemen zal dit jullie eigen Paradijscodes activeren en jullie afstemmen op een nieuwe manier van leven en zijn in de Vijfde Dimensie van Licht.

Geliefde Meesters van Licht, het is jullie privilege op deze Nieuwe Aarde om samen met de Elementaal Intelligenties binnenin jullie steden en dorpen te creŽren en deze daardoor te transformeren tot Paradijselijke gemeenschappen. En, terwijl je dit doet, zullen jullie zien dat iedere stad reeds een ďCity van Lichtí heeft, een Lichtstad, een perfecte Holografische Lichtblauwdruk van een Paradijsstad, die erop wacht om te worden geactiveerd in het Paradijs Raamwerk en om te worden gemanifesteerd in de materiŽle werkelijkheid. Jullie zullen leren hoe deze ďLichtstedenĒ te activeren en ze tot tastbare werkelijkheid te manifesteren in deze Paradijs Raamwerken om je heen.

Jazeker, dit is de creatieve uitdaging die jullie wacht. Kun je overstappen van de Oude Aarde definitie van een stad en je afstemmen op een Nieuwe Aarde Stad? Gevuld met vibrerend, natuurlijk leven in een ongerepte staat! Een stad die schoon is, mooi, goed onderhouden en de thuishaven van een gelukkige en ondersteunende gemeenschap. Kun je deze droom dromen en leven? Kun jij dit co-creŽren met de Elementaal EnergieŽn in het Paradijs Raamwerk? De mogelijkheden om je op deze droom af te stemmen worden je geboden tijdens de maansverduistering van 9 februari 2009.

Geliefden, diegenen onder jullie die er klaar voor zijn om in deze verandering van perspectief mee te gaan, zullen geleid worden door de Engelen en Elementaal Intelligenties. Je zult beginnen de activiteiten van deze Lichtwezens waar te nemen in het Raamwerk om je heen en je zult beginnen te begrijpen hoe deze Lichten werken met dat van jou in een werkelijk partnerschap. Je zult worden geleid naar nieuwe projecten en nieuwe manieren van leven die de energie en de kracht van de natuur en de Elementaal energieŽn zal eren, of dat nu is in de ongerepte natuur of als deel van een project om de natuurlijke energieŽn binnen in de Steden van de Aarde te activeren.

Weet, Geliefden, dat als de Creatieve Energie en de Kracht van de Elementalen terugkeren naar jullie steden de ĎMagieí en de Stroom van Vreugde en Vrede zal wederkeren. Want, het is eenvoudigweg zo dat hoe meer energie je binnenlaat uit het Paradijs Raamwerk om tot manifestatie te komen, hoe meer je Vrede en Overvloed zult scheppen op het MateriŽle vlak. Dat is het doel van de Paradijs Raamwerken.

De energieŽn van Februari 2009

De Volle Maan vindt plaats op 9 Februari, met de zon in Waterman en de Maan in Leeuw. Dit is een ďVuurĒ Maan, in het vurige huis van Leeuw. Dit veroorzaakt een krachtige turbulente energie. Deze maan en maansverduistering zullen ook de activeringstijd zijn van de Elementaal-energieŽn in het Paradijs Raamwerk.

De Nieuwe Maan, in Vissen, vindt plaats op de 25ste Februari. Terwijl de Zon het Waterhuis van Vissen binnengaat, is het een goede tijd voor het versterken van jouw verbinding met jouw IK BEN energie en om tijd te besteden aan stille overdenking van het jaar dat voor u ligt. In de ten noorden van de evenaar gelegen gebieden, zullen de naderende Lente-energieŽn gevoeld worden omdat de Elementaal energieŽn de krachten van nieuw leven en nieuwe creatie in beroering brengen.

Tijdens de maand Februari zullen vele planeten passeren door, ofwel zijn in het teken Waterman: de zon, Mercurius, Mars, Jupiter en Neptunus. Gedurende de Volle Maan zullen deze energieŽn in oppositie staan tot de Maan in Leeuw. Dit zal een gevoel van Creatieve spanning teweegbrengen, tussen de Nieuwe Aarde energieŽn van het Watermantijdperk en het krachtige vuur van de Maan in Leeuw.

Op dezelfde wijze staat Saturnus in Maagd in oppositie tot Uranus in Vissen en dit creŽert een hoge elektrische spanning die gericht is op de transformatie van de planeet, bekrachtigd door Pluto in Steenbok.

Geliefde Lichtwerkers, we wensen jullie alle goeds deze maand bij jullie Lichtwerk terwijl jullie de Nieuwe Aarde co-creŽren in Licht en in de wereld van de Vorm.

© 2009 Celia Fenn, http://starchildglobal.com Nederlandse vertaling © 2009 Oscar Woudsma.
Website : http://starchildglobal.com
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI