·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : Ismaël Sananda
Titel : 'De helende reis'
Tekst : Om mee te kunnen gaan in de hogere energietrilling van het leven op aarde, dienen we ons allereerst te helen. Helen betekent dat we blokkades tussen ons lager zelf (ego) en hoger zelf (ziel) oplossen. Zo verliest ons ego zijn grip op ons leven en krijgt onze ziel volop de ruimte om zijn wijsheid, kracht en liefde te laten gelden.

Wijsheid?
De levenswijsheid die we in tal van levens hebben opgedaan. Door onze keuzes te baseren op onze intuïtie komt die wijsheid vrij.

Kracht?
Dit zijn de talenten die we hebben meegenomen op onze reis naar de aarde en die we in de eerste jaren van ons leven hebben ontwikkeld. De ziel weet precies hoe we die talenten het beste kunnen inzetten.

Liefde?
Als we onze wijsheid en kracht bundelen, weten we wat we moeten doen en hoe we het moeten doen. Dan wordt de liefde geboren en worden we medescheppers van een liefdevolle wereld.

Wat is heling precies?
Gebeurtenissen in ons leven vormen of misvormen ons; we worden sterker of zwakker. Of ze ons vormen of misvormen hangt af van de wijze waarop wij reageren op de gebeurtenissen in ons leven. Als we op de juiste wijze reageren, worden we wijzer, krachtiger en liefdevoller. Als we niet op de juiste wijze reageren, dan vormen ze blokkades die onze wijsheid, kracht en liefde tegenhouden. Heling is bedoeld om misvormingen uit het verleden op te lossen, waardoor de ziel ruimte krijgt om zich te laten gelden in ons leven.

Op de juiste wijze reageren?
Dat is bereid zijn om te leren. Gebeurtenissen zijn geen pesterij maar bedoeld om ons te laten groeien. Willen we leren van het leven dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, want de oplossing zit altijd in onszelf. Nemen we onze verantwoordelijkheid niet (we zijn zielig en anderen zijn schuldig), dan worden we zwakker.

Wat moeten we helen?
De mens is veelzijdig. Naast ons lichaam en verstand hebben we ook emoties, gevoelens, verlangens, geestelijke behoeften, etc. De kunst is om al die facetten te onderscheiden en te genezen. Want achter die facetten gaat de stem van de ziel schuil, de stem die ons waardevolle aanwijzingen geeft over ons leven op aarde. Genezen we die facetten niet, dan blijft er zoveel onrust in ons wezen, dat we de stem van de ziel niet of nauwelijks kunnen horen.

Stem van de ziel?
De stem van de ziel is eigenlijk het zuivere gevoel, dat achter onze emoties, gevoelens, fysieke signalen en gedachten schuil gaat. Door heling ontstaat rust, waardoor het zuivere gevoel aan de oppervlakte kan komen.

Emoties helen
Dankzij onze emoties worden wij ons bewust van de impact van de gebeurtenissen en kunnen wij ervan leren. Ze zijn dus niet vervelend of eng, ze zijn een onmisbare schakel in ons leerproces. Emoties zijn een reactie op gebeurtenissen, dit in tegenstelling tot gevoelens, die zijn er te pas en te onpas. Emoties dagen ons uit te reageren. Maar hoe? Slikken we emoties in, dan vormen ze blokkades. Geven we er uiting aan, dan blijft de energie stromen. Laat ze er dus zijn! Maar hoe, is de volgende vraag. Door de boel kort en klein te slaan bij boosheid, door weg te kruipen bij angst? Dit soort reacties lost niets op, sterker nog, er komt vaak een kettingreactie op gang. Het wordt van kwaad tot erger.

De bereidheid om te leren, zet een positieve ontwikkeling in gang. Emotionele reacties wijzen vaak op oude wonden, op niet verwerkte gebeurtenissen in het verleden. In de eerste kinderjaren of uit vorige levens. Oude wonden zorgen voor gelijksoortige gebeurtenissen in ons leven, waardoor we iedere keer weer de kans krijgen om het te helen.

Uit eerst de emotie en probeer daarna in te zien waarom het je raakt. Stap voor even opzij en kijk objectief naar het gebeuren. Is er een verband met andere gebeurtenissen en zo ja, wat willen ze jou leren? Onsympathieke bazen dagen je misschien wel uit om assertiever te worden, overspelige vriendjes misschien wel om je eigenwaarde op te krikken.

Probeer na het uiten van emoties elke situatie positief in te zien: wat heeft het jou te bieden? Vergeef de daders van weleer; zij hebben jou slechts op een oude wond gewezen die wacht op heling. Door op een positieve wijze om te gaan met je emoties, zullen ze je leven steeds minder gaan beheersen, waardoor de ziel meer ruimte krijgt.

Lichaam helen
De ziel is gebaat bij een sterk en gezond lichaam, want het lichaam is de tempel van onze ziel. Zonder een krachtig lichaam kan de ziel zich niet optimaal profileren. Een gezond lichaam hangt af van onze levensstijl. Stoppen we ons vol met ongezonde dingen, belasten we ons lichaam eenzijdig, geven we geen gehoor aan signalen die ons lichaam afgeeft, dan roepen we de problemen over onszelf af. We worden ziek of gaan zelfs dood. Ga bewust met je lichaam om, zoek uit waar jouw lichaam naar verlangt, neem de signalen serieus, dan lossen de fysieke blokkades op.

Gedachten helen
Ons hoofd zit vol onrustige en vaak negatieve gedachten. Vraag is hoe we ons hoofd kunnen vullen met rust en positieve gedachten, opdat de ziel zich kan laten horen? Onze gedachten zijn het product van onze input en overtuigingen. Minder input (dus minder prikkels van buitenaf) zorgt voor rust. Door bewust te worden van de invloed van oude overtuigingen (leven heeft geen zin, ik ben het niet waard) scheppen we ruimte in ons hoofd voor nieuwe en inspirerende gedachten (het leven zit vol uitdagingen, ik ben wie ik ben).

Geest helen
Bestaat het leven slechts uit materie, of is er ook een onstoffelijk leven? Het ontkennen van onstoffelijk leven vormt een geestelijke blokkade; we zien de signalen die we vanuit de onzichtbare wereld krijgen over het hoofd. Maar geloven in een onstoffelijk leven is niet voldoende. Een verkeerd begrip ervan geeft ook een geestelijke blokkade. Speelt het geestelijke leven buiten onszelf af (God in de hemel), of is het geestelijk leven vervat in regels (de tien geboden), dan gaan we voorbij aan het gegeven dat wij scheppers zijn van het leven op aarde. Wij zijn Gods handen en voeten op aarde, wij geven zijn schepping verder vorm en wel met de keuzes die we dag in dag uit maken. Als we dit willen inzien en verantwoordelijkheid nemen voor ons gedrag, dan worden geestelijke blokkades opgeheven; de ziel kan zich volop laten gelden.


Wat zijn handige hulpmiddelen bij dit helingsproces?


Bewustwording
Om onze ziel de ruimte te geven, moeten we onszelf helen. Dit gaat niet vanzelf, maar lukt alleen als we onze aandacht eraan geven. Met andere woorden: het is een proces van bewustwording, van bewust in het leven staan. Schakel de automatische piloot in jezelf uit (neem geen automatische beslissingen). Alleen als we ons bewust zijn van onze emoties, lichaam, gedachten en geestelijke behoeften, kunnen we deze helen.

Rust
Alleen in rust kunnen we bij ons zuivere gevoel komen. We komen tot rust als we ons regelmatig afsluiten voor prikkels van buitenaf. Geen muziek, telefoon, boek, gesprek of televisie. Wel zitten of liggen met de ogen gesloten of wandelen in de natuur.

Ontspanning
Door regelmatig absolute rust te betrachten, kan je gaan ontspannen. Adem rustig door de neus naar binnen en door de mond naar buiten. Loop alle spieren van je lichaam langs, van je tenen tot het topje van de schedel en ontspan ze. Voel je lichaam zwaar en warm worden. Heerlijk, niets hoeft, alles is goed.

Meditatie
Door regelmatig rust te betrachten en te ontspannen, kan je ook gaan mediteren. Je hoofd kan in meditatie helemaal leeg worden (geen enkele gedachte), je kan je ook verbinden in meditatie, bijvoorbeeld met de energie van de elementen (water, aarde, vuur en lucht), of met het universum.

Bidden
Door rust te betrachten, te ontspannen en je open te stellen, kan je je verbinden met de onstoffelijke wereld. Vraag je gidsen en leden van de zielenfamilie om bij je te zijn. Voel hun liefdevolle aanwezigheid. Vraag om hulp bij een probleem of geniet gewoon van het samenzijn en van de uitwisseling van energie.

Energie
Al wat leeft is energie. De aarde, stenen, water, bomen, dieren, het universum, noem maar op. Door de intentie uit te spreken om je te verbinden, komt een uitwisseling van energie tot stand. Door te oefenen kun je de energie bewust gaan voelen en weet je wat het met je doet. Sommige mensen kunnen de energie zelfs zien.

Vertrouwen
Ons oude leven is maar al te vaak gebaseerd op angst. Door in stilte naar binnen te gaan met de aandacht en door onszelf te helen, keert het gevoel van vertrouwen terug. Vertrouwen dat de gebeurtenissen in je leven zin hebben, dat je er niet bang voor hoeft te zijn. Dat je gerust je hart kan volgen, dat alles op zijn pootjes terecht komt. Stop angst niet weg, maar ga de uitdaging aan waarvoor het leven je stelt. Veranderingen zijn uitdagingen om te groeien.

Intuïtie
Leer te vertrouwen op de stem van de ziel, op het zuivere gevoel achter al die andere prikkels, oftewel op je intuïtie. Dit is het kompas waarop we blind kunnen varen richting de nieuwe aarde.

Gebeurtenissen
Het leven is een inwijdingsweg. Neem daarom de gebeurtenissen in je leven serieus, ze geven jou de kans om te groeien. Weet dat jouw begeleiders in de sferen er alles aan doen om jou die gewenste lessen te geven en om jou bij de verwerking ervan bij te staan. Enkele voorbeelden:

Ontslag
Hoe reageer je op een plotseling ontslag? Boos en verdrietig, voel je je ernstig gekrenkt en gedupeerd, zin je misschien op wraak? Of zie je deze gebeurtenis als een kans om ander werk te krijgen, een baan met nieuwe uitdagingen waarin je weer kunt groeien? Het ontslag heb je opgenomen in jouw levensplan toen je op het punt stond te incarneren op aarde. Jouw begeleiders in de sferen zorgen ervoor dat jouw gewenste les uitkomt.

Grenzen
Jouw kinderen vragen continu om aandacht, jouw partner uit continu kritiek op je, jouw collega’s bemoeien zich te pas en te onpas met jouw werk, de buren draaien regelmatig te harde muziek. Wat is jouw reactie? Ik ben zielig en word omringd door allemaal vervelende mensen. Of zie ik in al deze gebeurtenissen een kans om eindelijk een keer grenzen te trekken. Kennelijk wil mijn ziel in dit leven assertiever worden. Dankjewel ‘lastpakken’.

Waardering
Ik ben al mijn hele leven uit op de waardering van anderen. Niets maakt mijn dag mooier dan het ontvangen van een compliment. Ik werk me ook altijd in het zweet om anderen te vleien. Maar nu ben ik teamleider van wel 200 mensen. Ik kan het nooit iedereen naar de zin maken. Heb ik een probleem of kan ik misschien leren om mijn geluksgevoel niet langer te laten afhangen van het oordeel van een ander? Zit de waardering uiteindelijk niet gewoon in mezelf?

Nieuw huis
De afgelopen twee jaar ben ik helemaal opgegaan in het bouwen van mijn nieuwe huis. Ik ging ermee naar bed en stond er weer mee op. Heel mijn ziel en zaligheid heb ik erin gestopt. Ik had het droomhuis nog niet betreden of de waterleiding knapte… Ben ik zielig, heb ik reden om heel lang heel boos te blijven op de monteur? Of moet ik mijn liefdevolle aandacht misschien wat meer leren spreiden in het leven en mijn geluksgevoel niet laten afhangen van vergankelijke materie?

Conclusie
Om de verbinding met de ziel te herstellen, dienen we dus de gebeurtenissen in ons leven serieus te nemen. Zij worden door onze zielengidsen in de sferen gecreeerd, om ons lessen te geven waardoor we kunnen groeien in wijsheid, kracht en liefde.

Ismaël Sananda


Dit artikel mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl
Website : http://www.newearthcreation.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI