·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : HorseSense
Titel : Het paard als leraar: Aanwezigheid, Innerlijke kracht en Bewustzijn
Tekst : Het paard als leraar
Al zolang de mens het paard kent, is hij erdoor gefascineerd. Het paard symboliseert vrijheid, levenskracht, authenticiteit. Wij mensen streven dit ook na en dat gegeven maakt het mogelijk dat het paard voor ons een partner is in de heling van lichaam en ziel.

Het paard van vandaag is natuurlijk al lang geen 'gebruiksvoorwerp' meer zoals het dat vroeger was in de landbouw en vervoer. Helaas worden paarden ook in deze tijd vaak nog wel zo behandeld, bijvoorbeeld in de paardensport, maar er vind een duidelijke verschuiving van bewustzijn hierin plaats.
Het paard is, juist nu, op aarde om ons mensen iets te leren, ons terug te brengen naar onze natuur. Ze helpen ons om bewust te worden van onze verbondenheid met de natuur, met de kosmos, met alles om ons heen en hoe we vanuit die verbondenheid ons authentieke zelf kunnen vinden en in authenticiteit kunnen leven. Aanwezig zijn in het hier en nu is daarbij essentieel.
Het paard heeft geen oordeel, hij spiegelt simpelweg de gaven, uitdagingen en gebieden van ons als mens waar we als persoon kunnen groeien. Ze leren ons om emotioneel, fysiek en mentaal meer bewust te worden. Tijdens een paardencoachingssessie bijvoorbeeld, krijgt men in een relatief korte tijd via de wijsheid van het paard inzicht in bepaalde levensvragen en kunnen emotionele blokkades of trauma's geheeld worden.

Voor mij persoonlijk is het paard een ware leraar. Ik benader het werken met paarden dan ook niet (meer) met de vragen: 'Wat kan ik het paard leren?' of 'Welke training heeft mijn paard nodig?' Nee ik draai het liever om: ' Wat kan ik van het paard leren?'
Als ik het paard vanuit dit perspectief benader en dus zie als leraar, ervaar ik keer op keer weer diepgaande leer- en groeimomenten.

Waarom zijn paarden zulke goede leraren?
Paarden communiceren op natuurlijke wijze via lichaamstaal, energie en instinct (wat eigenlijk gewoon een ander woord is voor intuïtie). Ze pikken feilloos onze intenties op, ook onze intenties waarvan we ons niet bewust waren. Ze spiegelen onze intenties, gedrag, gedachten en energie, zodat wij, als wij ons daarvoor openstellen, bewust(er) kunnen worden van onszelf en het effect dat deze dingen hebben op het gedrag van het paard.
Het is voor paarden namelijk van nature zo dat de veiligheid van de kudde afhangt van het vermogen van ieder kuddelid om gevaar van roofdieren aan te voelen, op te pikken. Roofdieren, waaronder wij mensen, houden vaak stress vast in hun lichaam. Deze stress is zichtbaar in iemands lichaamshouding, maar zeker zo belangrijk, het is te voelen en zelfs te ruiken voor een hoogsensitief prooidier als het paard. Paarden zijn afgestemd op al deze niveaus van informatie en kunnen gemakkelijk de intenties van roofdieren onderscheiden. Ze voelen aan wanneer ze moeten vluchten voor gevaar, maar weten ook heel goed wanneer dat niet nodig is en ze veilig kunnen blijven grazen. In een kudde communiceren paarden met elkaar via gevoelens (energie overdracht) en reacties. Hun communicatie is zeer verfijnd en informatie wordt sneller overgedragen dan onze menselijke geest kan begrijpen. Als één paard nerveus wordt en instinctief vlucht naar veiligheid, vlucht de hele kudde gelijk mee, alsof ze op magische wijze verbonden zijn en allen tegelijkertijd weten en zich bewust zijn van het gevaar. Men noemt dit ook wel eenheidsbewustzijn.

Hoe vertaalt zich dit naar de relatie van ons mensen met onze paarden?
Als een mens incongruent is; het ene denkt, maar het andere voelt; of men heeft een verborgen agenda of intentie en probeert dit te verbergen; dan is het zo dat de energie/vibraties of stresssignalen van deze dingen overeenkomen met die van de intenties van een roofdier in het wild.
Dus bijvoorbeeld als iemand vrolijk 'doet' maar eigenlijk boos of gefrustreerd is, zal hij op den duur ontdekken dat het paard waar hij mee werkt uiteindelijk ook lastig en gefrustreerd wordt. Of, nog een voorbeeld, een persoon die heel angstig is maar doet alsof hij heel zelfverzekerd is, zou een paard kunnen hebben die niet meewerkt, geen 'respect' voor hem toont of niet naar hem toe wil komen.
Paarden geven er niets om wat je probeert te zijn, paarden weten en voelen aan wat je werkelijk voelt en wie je werkelijk bent, zelfs al ben je daar zelf niet bewust van.
Mijn ervaring is dan ook dat als er zich een gedragsprobleem voordoet bij een paard, dit in zeer veel gevallen terug te voeren is op de communicatie, interne energie en intenties van de mens(en) die met het paard omgaan, want zodra wij mensen in de persoonlijke ruimte van een paard stappen, worden we automatisch onderdeel van hun omgeving, hun kudde en dus is het paard afgestemd op onze gevoelens, intenties, gedachten en energie.

Nu we weten we dat paarden zulke goede leraren zijn, is de volgende stap: hoe zetten we ze dan in als leraar?
Binnen HorseSense doe ik dat op basis van Equine Facilitated Learning & Coaching (EFLC), waarin ik twee verschillende vormen onderscheid.
1. Paardencoaching: het paard wordt in roundpensessies ingezet als leraar voor mensen die zich begeven op het pad van persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling. Ervaring met paarden is hierbij niet nodig.
2. Intuïtief, bewust en op natuurlijke wijze leren omgaan met paarden. Hierbij gaat het om de relatie mens-paard. Door de EFLC-coach wordt je begeleid in het leerproces met je paard(en) d.m.v. horsemanship-lessen, workshops en persoonlijke consulten op basis van intuïtieve communicatie met het paard.

Wat is dat, EFLC?
Het werken met paarden op deze wijze is een relatief nieuwe 'tak van sport'. Linda Kohanov is een van de pioniers van deze nieuwe, helende, psychologische en spirituele benadering. Toen zij haar merrie Tabula Rasa kocht, bleek al gauw dat zij een knie blessure had en ze dus niet geschikt was om op te rijden. Haar boek 'The Tao of Equus', geschreven in 2001, is geïnspireerd op het dagboek dat ze bijhield tijdens het helingsproces van haar paard en haarzelf. Het boek is representatief voor het pad van haar eigen heling via 'de weg van het paard'. Het was voor Linda Kohanov het begin van haar wereldwijde reputatie in persoonlijke, spirituele groei met paarden.
Het paard alleen is geen therapeut, het is de combinatie van paard en coach die ervoor zorgt dat dit werk zo efficient en krachtig is. De coach (ook wel equine facilitator) begeleid de cliënt via vragen en (bewustzijns)oefeningen langzaam naar een staat van dieper bewustzijn en zal tijdens de sessie met het paard dat wat hij/zij ziet bij het paard zo goed mogelijk vertalen naar begrijpelijke taal. De combinatie van gebeurtenissen zullen vervolgens leiden tot meer inzicht en bewustzijn.


Foto © Cornelia Roulet: Laurence in verbinding met Lancelot

Hoe werkt het?
De methode die ik gebruik in mijn paardencoaching is de Mind Body Methode, ontwikkeld door Kathy Pike. Haar MBM methode is een lichaamsgerichte methode die je helpt te begrijpen wie jij bent terwijl je met het paard werkt. Het helpt je te ervaren, te zien hoe je eigen emoties en gedachten het resultaat in de interactie met het paard creëren. De werking ervan komt neer op het HEAL principe:
Herkennen = het opmerken van je gevoel, emotie. Erkennen = er niet meer van weglopen of ontkennen, het is er, je kan er niet omheen. Accepteren = het is wat het is, er gewoon mee zijn, zonder het op te willen lossen of te veranderen.
Loslaten = geen actieve stap, deze stap gaat vanzelf als je de eerste 3 stappen gedaan hebt.
Iedere keer dat ik dit principe via de MBM-methode toepas bij mijn cliënten, merkt men dat het gevoel, de emotie als vanzelf verandert of verdwijnt. En daar reageert het paard dan weer op door bijvoorbeeld naar ze toe te komen, positief te reageren op een verzoek voor een overgang naar een andere gang, e.d. Het komt ook vaak voor dat het paard, zodra de cliënt in contact komt het zijn lichaam, de cliënt aanraakt met de neus in het gebied waar de cliënt het gevoel ervaart.
Het 'geheim' in de effectiviteit van deze methode zit hem erin dat we via deze weg een trauma of bijvoorbeeld een pijnlijke emotionele situatie die ten grondslag ligt aan ons huidige gedrag, onze belemmerende patronen of overtuigingen, niet opnieuw hoeven door te maken, juist niet! Het is namelijk veel krachtiger én gezonder om in plaats van het begrijpen van je gevoelens en te weten waar ze vandaan komen, je simpelweg te focussen op het volledig aanwezig zijn, te zijn met de sensaties en gevoelens die door je lichaam heen gaan, zonder er iets aan te hoeven veranderen, ervan te vluchten of ze 'op te lossen'.
Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Kathy Pike over haar eerste eigen roundpensessie met het paard Amigo in Arizona op de Epona-ranch van Linda Kohanov. Amigo was een paard waar, door zijn verleden van mishandeling en respectloze omgang, moeilijk contact mee te maken was. Hij had absoluut geen vertrouwen in mensen en was gewoonweg agressief naar mensen die zomaar zijn persoonlijke ruimte binnen kwamen. Kathy voelde zeer heftige gevoelens en emoties, waaronder angst, in zijn aanwezigheid. Kathy beschrijft in haar boek* de sessie met hem als volgt:
"Every time I took myself through the process of listening to my body and communicating those findings to Amigo, the sensations in my body subsides a little more. The more I acknowledged what was happening in my body instead of focusing on wanting to change my experience or run away, my body would continue to shift, allowing the fear to dissolve. The way through my fear was to be fully involved with the sensation of it. I reconnected to a deep, primal, instinctive aspect of my being from which I had long ago disconnected. What we resist persists. By removing the resistance in my own experiences, my body began to relax. Running away was not the answer. The fear would have stayed with me, locked in every cell of my body. being present to my feelings and fears allowed me to move through the sensations, out of fear and into my legs and feet, into my grounding. I groundend my body and opende my heart.
Amigo responded by approaching me, dropping his head to my feet, and moving his lips. He was relaxing into the moment and digesting what was happening. My presence was opposite that of the rough drug runners of his past. Instead of me pushing into his space and forcing him to do what he did not want to do while holding aggressive, passive aggressive, angry or negative energy as his past handlers had, I was containing my emotions, being honest about them and standing in my own space.
The fear in my body continued to subside. It was very powerful for me to be in my fear, admit it and see how Amigo responded. His body was next to mine, his fuzzy coat just a hand's reach away. It was all I could do not th reach out to touch him. I knew better. I knew I needed to respect his space. Instead, I watched his lips soften and move, reflecting the decrease in my internal stress level."

Ik ben ervan overtuigd dat het voor iedereen zo werkt en dat als je werkelijk jezelf (spiritueel) wil ontwikkelen, het contact maken met jezelf, met dat wat is, de meest zuivere, authentieke weg is. Zeker als je als mens in dit leven je 'levensmissie' wil leven, waarbij je tevens andere mensen wil inspireren, vind ik het van belang dat je zelf deze processen heel bewust doormaakt. Oude wonden kun je niet wegstoppen of ontkennen, maar gelukkig hoeven we ook echt niet jaren in therapie om die wonden te helen. Het gelijktijdig integreren van Mind, Body en Spirit via de weg van het paard brengt een hoog niveau van welzijn en levenslust met zich mee, iets waar bijvoorbeeld gesprekstherapie en vaak ook coachingsgesprekken niet aan kunnen voldoen. En zie daar, in het samen Zijn met 500 kilo pure aanwezigheid, het paard, komt deze integratie als vanzelf. Mooi hè?

*Voor het volledige verhaal achter de ontmoeting van Kathy met Amigo, haar levensverhaal en ervaringen met het paard als leraar, verwijs ik je naar haar nieuwste boek: 'Hope... From the Heart of Horses'. Een bijzonder mooi boek over hoe paarden ons leren over Aanwezigheid in het moment, Kracht en Bewustzijn.

Je kunt het boek bestellen op haar website: www.coachingwithhorses.com

Gecertificeerd
Een EFLC Facilitator mag je je niet zomaar noemen, daarvoor moet je een lange termijn, gecertificeerde training volgen bij Linda Kohanov of één van haar erkende instructeurs. Tevens blijft een EFLC Facilitator zich via diverse trainingen continue ontwikkelen op het gebied van coaching, paardengedrag, ethologie en horsemanship.
Ik zelf ben begin dit jaar begonnen met mijn EFLC Facilitator-training bij Kathy Pike, een Epona erkend instructeur. In april heb ik de Level One training afgerond en ik krijg momenteel van haar via email en telefoon persoonlijke begeleiding. In oktober van dit jaar zal ik haar assisteren bij één of meerdere workshops die ze geeft in Ittre in België.

Voor wie is EFLC geschikt?
De meeste mensen die hiervoor kiezen, zijn in ontwikkeling. Ze zijn op zoek naar meer passie, willen krachtiger en zelfbewuster door het leven gaan, waarbij ze zelf richting kunnen geven aan hun levensloop. Ze willen zich spiritueel ontwikkelen en hebben de wens om zich dieper te verbinden met zichzelf, met hun authenticiteit, met anderen en de natuur.
Een aantal voorbeelden waar EFLC bij kan helpen:
- betere emotionele, fysieke en mentale balans
- het omgaan met stress
- meer zelfvertrouwen
- betere communicatie met partner, familie en collega's
- meer inzicht in persoonlijke en professionele richting
- teambuilding vaardigheden
- leiderschapsvaardigheden

Monique Fisher
HorseSense

Voor meer informatie over EFLC en het intuïtief werken met paarden bij HorseSense, kijk dan eens op: www.horsesense.nu
Website : http://www.horsesense.nu
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s) Naam : Monique Fisher-Steenwijk
de website is inmiddels veranderd naar:
www.horsesense.EU  

 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI