·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Spirituele Artikelen
 
·
Spirituele thema's
 
·
Zoeken / Info
 
·
Spirituele boeken
 
 
·
Ans Corbee
 
·
Celia Fenn
 
·
De Hoeders
 
·
De Monade
 
·
Eckhart Tolle
 
·
Gabriela Gaastra-Levin
 
·
Kryon-Lee Carroll
 
·
Manuela van der Knaap
 
·
Niek Johida
 
·
Praktijk Orfilan
 
·
Ronna Herman
 
·
Spiritual Wisdom
 
·
Steve Rother
 
·
Suzan Caroll
 
·
Valerie Donner
 
     
   
   
 

 

 
 
 
Thema: Artikelen-over-Bewustwording
Naam : Mascha Roedelof - Het Bewuste Pad
Titel : Het ruilmiddel Equi maakt bewust
Tekst : Equi maakt bewust
Equi is een ruilmiddel dat sinds 2007 bestaat. Het is gebaseerd op het Overvloedsprincipe, op het besef dat alles er al is. Zon, aarde, mensen… dit is er niet pas als er voldoende geld op aarde is, het is er allemaal AL. We kunnen de toegang tot dit alles dus gewoon voor elkaar beschikbaar laten.

Iedereen weet dat je in ons ruilmiddel kan neerleggen wat je wil: de ene wets- en belastingwijziging na de andere wordt er op ons huidige ruilmiddel neer gelegd: waar je de mens naar toe wilt hebben, dat sla je gewoon in je ruilmiddel op.


Hoe Wil je met elkaar omgaan
Ah, en nu komt dus het bewustmakende van Equi al op gang: hoe WIL jij met elkaar omgaan?

En niet het ‘willen’ dat we kennen vanuit ons eigen kind-gedrag naar politici: ‘ik wil dit en dat, en regel het maar’. Dat soort willen, daar hebben we het echt niet meer over. Dat buitenwoord ‘willen’ is voorbij.

Vanuit het Overvloedsprincipe hebben we het over het binnenwoord ‘willen’ dat betekent: innerlijk kiezen en daar ook naar handelen.

Hoe WIL je nou met elkaar omgaan? Als je dat weet, dan kan je dat in je ruilmiddel neerleggen. Zoals je met elkaar om wilt gaan, wordt dan in elk ruilcontact doorgegeven, zo plant het zich vanzelf voort.

Vanuit het Overvloedsprincipe willen we helemaal niemand ergens naar toe hebben, we kiezen er voor elkaar gewoon te laten bestaan. Mensen die met Equi Place werken, stellen elkaar maandelijks voldoende en evenveel ruilmiddel beschikbaar, stellen de toegang tot zichzelf, de eigen talenten, dus beschikbaar voor een ruilmiddel dat voldoende aanwezig is.


Twee ruilmiddelen tegelijk gebruiken
En dan werk je ineens met twee ruilmiddelen tegelijk, Euro en Equi, en dan komt het schuren op gang. Dan volgt de vraag: ‘Kan je nu echt al wat met Equi?’. Ja zeker. De manier waarop ik mij (gedeeltelijk) beschikbaar stel voor Equi vind je op mijn website. Ik stel mijzelf beschikbaar voor een ruilmiddel dat overeenkomt met hoe ik samen wil zijn op aarde. Ik ben helemaal verbonden met de keuze ‘elkaar willen laten bestaan’.

En in mijn eigen leven verleg ik mijn Euro-uitgaven (zoveel mogelijk) naar Equi-uitgaven. Dat kan natuurlijk alleen als mensen in mijn directe omgeving hun talenten ook (deels) voor Equi beschikbaar stellen? Alleen degenen die er innerlijk voor kiezen elkaar in Vrijheid en Kracht te laten (be)staan, gaan daar ook naar handelen.

Daarnaast kies ik er bewust voor mijzelf energetisch beschikbaar te houden voor mensen die met Equi (willen gaan) werken, die zelf hun voeten willen verplaatsen. Ik kies ervoor mijzelf beschikbaar te houden voor mensen die, na alle shit die we voor onze ogen hebben zien gebeuren, bereid zijn om Wezenlijk naar binnen te gaan en te kijken hoe ze met elkaar om willen gaan. Waarna ze hun voeten ook daadwerkelijk willen verplaatsen. Deze personen worden direct in het eerste contact met Equi diep aangeraakt. Niet dat ze het direct helemaal (kunnen) doorgronden, maar de innerlijke impuls wordt aangeraakt. Daarna volgt een bewustwordingsproces in hen. Want alle illusionaire onnatuurlijke aspecten en lagen in het bewustzijn worden gekraakt. Ten diepste. Equi is een heldere spiegel waarop je al jouw (onbewuste) projecties en aannames vanuit het patriarchale bewustzijn probeert te plakken. Wat niet lukt natuurlijk. Projecties plakken op een heldere spiegel lukt niet: de labels, de stikkers vallen gewoon van de heldere spiegel af. Je kunt de projecties en aannames daarop niet dumpen.

En juist daardoor komt het bewustwordingsproces op gang. Omdat je vanuit een innerlijke impuls (met elkaar omgaan op een levengevende manier) Equi wilt gebruiken, gaat het schuren in jouw bewustzijn. Want tijdelijk gebruik je vanzelfsprekend twee ruilmiddelen tegelijk. Jouw Euro-uitgaven ga je (stapje voor stapje) verleggen naar Equi-uitgaven. Dit betekent dat je overal gaat vragen of je ook met Equi kunt betalen. Je gaat dus het gesprek met je medemens aan, omdat je elkaar onbelast wilt laten bestaan. Je gaat ineens horizontaal, plat op de aarde, op elkaars werkelijkheid reageren, in plaats van op feestjes en internet te .ankeren op de macht. Nou, dat roept wat op hoor: zowel bij jezelf als bij de ander. Dit proces duurt individueel zolang als dat het duurt. Er is geen duwen en trekken vanuit het Overvloedsprincipe naar jou toe. Maar zo kun je het wel (gaan) ervaren, omdat jij naar binnen getrokken wordt in je innerlijk. En dat kan op een zeker moment (tijdelijk) zwaar voelen. Waardoor je misschien weer een stapje terug doet (of een paar ;-) ), of wellicht dat je je zelfs (voor de kortere of langere tijd) helemaal terug trekt. En uiteindelijk, omdat jouw innerlijk aangeraakt is (het zaadje geplant is) en je daardoor vanuit jouw innerlijk duwtjes blijft ontvangen, kies je ervoor jezelf meer en meer los te maken van de macht. Je gaat nu meer en meer Wezenlijk doorvoelen dat macht(s misbruik) een illusie is. In jezelf voel je daardoor meer en meer een verschuiving van macht naar kracht. Deze verschuiving kan ook instant gaan en hoeft geen langdurig proces te zijn. Dit innerlijk proces in mensen zal ook steeds meer met gemak kunnen gaan, doordat steeds meer doorleefde ervaringen beschikbaar komen. Er valt heel wat samen te doorleven.


Equi innerlijk niet aan (kunnen) nemen
Tegelijkertijd ervaar ik ook een 'wereld', die helemaal (nog) niet open staat voor Equi. Nu niet in ieder geval. Dat is de wereld van mensen die jaren lang geïnvesteerd hebben in een oplossing of een innerlijk spirituele houding, die ze vol oprecht goede bedoelingen voor zich zagen als ‘de oplossing voor alle ellende’, of jaren lang bezig zijn geweest met het analyseren hoe de macht achter de macht werkt, of hoe het huidige geld systeem werkt. Onbewust geïdentificeerd met het idee dat dat onderzoekswerk, of die houding, uiteindelijk vanzelf ook de oplossing zou zijn of zou geven. Maar zo werkt het niet. Het is allemaal kei- en keihard nodig geweest, maar moet enig moment toch echt uitmonden in een persoonlijke keuze: hoe wil jij nu met elkaar omgaan? En doe dat dan ook.


Vanuit een innerlijke keuze handelen
Er zijn geen oplossingen, alleen maar keuzes. Keuzes waar je dan ook daadwerkelijk zelf naar handelt. Dat is nu precies het transformatiepunt: na al die duizenden jaren, nu uiteindelijk wel plat op de aarde met elkaar omgaan, in plaats van via machtsstructuren.

Het blijven hangen in analyseren van macht en systeem en spiritualiteitslagen, is fnuikend. Het haalt je weg van de impuls die in onszelf al jaren lang ligt te broeien: de ervaring die je hebt bij het huidige systeem. Wat ervaar je erbij? Daar gaat het om.


Kies je ervoor om elkaar een andere ervaring op aarde te gunnen?
Ik wel, met heel mijn hart. En ik ontmoet steeds meer mensen die Equi herkennen als een keuze die voorbij gaat aan het ‘ik’, het herkennen als ik-in-wij en zich er direct mee verbonden voelen. Bereid zijn, je voeten te verplaatsen. Nou, ‘bereid zijn’ is eigenlijk verkeerd uitgedrukt. Het lijkt energetisch nog van buiten te komen. Wat ik bedoel is: innerlijk de impuls voelen om je voeten te verplaatsen.


Bewustwordingsproces
Voor sommigen die oprecht voor Equi hebben gekozen, blijkt het proces dat daarmee in het eigen leven ontstaat, als je in twee werelden tegelijk leeft, te moeilijk. Je moet namelijk met twee totaal verschillende bewustzijnswerelden om zien te gaan. En, nog moeilijker: door het gebruiken van Equi, krijg je dus automatisch reflectie op je ‘oude’ gedrag. Heel veel oud gedrag en oude aannames zijn niet meer nodig met Equi, maar zetten we (onbewust) toch gewoon door, en dat krijgen we gereflecteerd juist door het gebruik van Equi. Dit is natuurlijk een geweldige kans, om het oude Wezenlijk te transformeren. Al ons huidige gedrag en waarnemen is (onbewust) op het tekortenprincipe gebaseerd. Wij hebben in ons samen leven veel copingstrategieën ontwikkeld, waardoor het lijkt alsof dat niet zo is, maar die copingsmechanismen zelf zijn volledig op het tekortenprincipe gebaseerd. "The Secret' is daar een voorbeeld van.


Het proberen te doorgronden van de betekenis van Equi, kunnen mensen in eerste instantie ook onbewust doen vanuit het tekortenprincipe, waardoor je de essentie van Equi niet wezenlijk in jezelf kan laten landen. Als je je onbewuste oude gedrag ‘meeneemt’ naar Equi, dan gebeuren er allerlei interessante dingen natuurlijk. Zo kun je Equi onbewust beschouwen als ‘een aanvulling op je Euro-tekort’, en die gedachte kun je dan weer onbewust ingebed hebben in het co-notatie veld van ‘helpen, steunen, goede doelen, begrip’, waardoor je niet vanuit kracht en evenwaardigheid in je Equi-transacties staat, maar vanuit ‘fijn dat je me helpt’. Als ‘de andere kant’ in de Equi-relatie gewoon heldere professionele afspraken probeert te maken, en de ander helemaal niet vanuit een help-perspectief bekijkt of ervaart, maar gewoon dat aan het doen is, waar Equi voor staat: co-creatie die middelen beschikbaar heeft, dan kan er ineens van alles gaan bewegen in de relatie.


Transformatie
Equi laat ons zien, hoe we onbewust van alles en nog wat op elkaar projecteren, en op de relaties die we hebben, en ons eigen gedrag daar in. Die projecties, die krijgen we dus allemaal voor onze kiezen, niemand uitgezonderd. Het is dan ook juist de bewustmakende en transformatieve werking van Equi. Niet iedereen kan dat op dit moment aan. Als je je op dit moment helemaal uitgeblust voelt, dan voel je daar de ruimte gewoon niet voor (en niemand vraagt van je om het dan toch maar te doen).

Tegelijkertijd geven juist de mensen, die het nu niet aankunnen, wel de allerbelangrijkste boodschap af, die er op dit moment is: als mensen het nu al niet aankunnen (wat dus heel logisch is), wat denk je dan dat er straks gebeurt, als alles ineens in één keer inklapt? Mensen kunnen dan niets anders meer, dan ‘weer iemand gaan volgen’. Er worden geruststellende filmpjes de wereld over gezonden, ‘heb vertrouwen, als alles instort’. Ja, ok, daar hoop ik innerlijk ook op natuurlijk, dat mensen niet de chaos in gaan op zo’n moment. Maar je mag je afvragen waarom dat sussen nodig is.

Blijkbaar hebben mensen op dit moment nog geen nieuwe keuzes in hun leven gevonden.


Het cadeau van Equi
Het cadeau aan de wereld is: mensen hebben echt wel nieuwe keuzes gevonden. Veel mensen die die geruststellende filmpjes doorsturen, weten allang van het bestaan van Equi af. Maar wijzen het af, en sturen informatie over Equi ook niet door in hun omgeving. Dit is ook de ervaring met Equi: diepe afwijzing. Dat is niet vanuit onmacht door de stoute macht, dat is iets in mensen zelf.

Niemand kan meer volhouden dat we zitten te wachten op oplossingen die nog in het huidige systeem liggen. En zeker niet de mensen die sussende ‘als het straks instort’-filmpjes rondsturen. Die mensen gaan er blijkbaar vanuit dat het oude instort, oftewel de oplossing moet duidelijk wel buiten het oude liggen. Ah… waarom dan niet van te voren al een nieuwe keuze maken? Waarom moet alles eerst instorten?


Waarom niet nu een nieuwe keuze maken: van ruilmiddel veranderen?
Het hoeft geen Equi te zijn, maar iets wat bij je past, en niet meer verbonden is met de Euro. Je hoeft die keuze niet te zien als ‘de definitieve oplossing waar je nu voorgoed aan vast zit’.

Het gaat om:
De ervaring van het nieuwe, aan durven gaan.
Alleen als je gaat, wordt je wezenlijk bewust.

Pas als je je voeten verplaatst, pas dan krijg je te maken met het los komen van je onbewuste oude projecties en gedragingen. Eerder niet. En dat dan van jezelf kunnen verdragen. Het ook willen. Ook echt ‘door het oude heen’ durven gaan, door de ervaring van het nieuwe werkelijk aan te gaan.


Equi maakt bewust
Alles wat er in onszelf kan gaan opspelen als we het huidige systeem los gaan laten, is in het e-book ‘De werkelijkheid van het Overvloedsprincipe’ beschreven. Haast minutieus passeren alle aspecten van het bewustwordingsproces de revue. Het staat in een boek, en op internet, zodat je in stilte gekwetst kunt worden. Want dat is wat we bereid moeten zijn te doorleven: innerlijk gekwetst worden. Er is geen enkel verhaal meer waar we ons nog aan vast kunnen houden. We moeten en mogen innerlijk breken. We hoeven niet mentaal of psychisch of fysiek of financieel te breken, juist niet. We moeten innerlijk breken, daadwerkelijk het oude los laten, en los laten komen.

Maar we hoeven het los komen van onze onbewuste projecties niet volledig ‘via’ elkaar uit te gaan spelen. Ze komen los, dat is zeker. Je kunt dat nu al in je leven laten gebeuren, via Equi, of straks, als alles in één keer instort. Dan komt ineens alles in één keer los.


Innerlijke handvatten
Dit is hartstikke eng, als je niet weet wat je er mee aan moet. Daarom hebben wij ook ruimschoots vele innerlijke handvatten beschikbaar gesteld. Zodat we op een heldere, open manier, wereldwijd, het nieuwe aan kunnen gaan: precies het Leven leven, dat je wilt leven, samen met de mensen die het ook zo willen. Er zijn geen omwegen meer nodig.

Co-creatie die middelen beschikbaar heeft. Het is er. Het is er gewoon AL.

Als we gaan, dan zal het oude in onszelf zich gaan aandienen als een gevoel van innerlijke kwetsing. En het zit dieper dan je denkt: we komen echt op ons oer-drama terecht. Het is allemaal gezien, doorleefd, benoemd, getransformeerd, en te vinden via de websites en het e-book. Wij willen iedereen uitnodigen om daadwerkelijk met Equi te gaan werken. Wees welkom in de Cirkel van het Overvloedsprincipe! Stel de toegang tot jezelf, de toegang tot je talenten, beschikbaar via een ruilmiddel dat elkaar laat bestaan.

And have fun! Het is Ok dat we innerlijk van alles zullen voelen gaan bewegen. Als we dat proces wel aan durven gaan, dan hoeft er helemaal niets in te storten, kunnen we blijven verbinden met dat wat goed voor ons werkt, en de rest laten we gewoon los, en lost langzaam maar zeker op, omdat we het niet meer voeden.


Equi maakt bewust
Breng het verder


Zie de websites:
www.overvloedsprincipe.nl
www.crowdpower.nl
www.dewerkelijkheidvanhetovervloedsprincipe.nl
www.equi-place.net


With Love,
Mascha Roedelof
www.hetbewustepad.nl


We are all connected
Website : http://www.hetbewustepad.nl
   
Druk op deze button om een reactie op dit artikel te geven.
Reactie(s)
 
 
     
   
 

BookmarkMaak StartpaginaContactGastenboekAdverterenDisclaimer


 
© 2003 - 2007: Powered by: A-Tzi

     
 
    Inloggen
  · Link aanmelden
  · Link aanmelden uitgebreid
  · Advertentie plaatsen
  · Artikel plaatsen
  · Nieuwsbrief
  · Nieuwsbrief Xtra
 
  · BannerExchange
  · BannerPartners
  · Gastenboek
  · Kaartje sturen
  · Spirituele Promotie & Diensten
  Kijk hier voor de mogelijkheden voor spirituele promotie activiteiten
   
   
 
   
   
 
  · StartKunst
  · A-TZI