Nieuwsbrief 117 - StartSpiritueel - 2 Mei 2010
Een nieuwe start

Beste lezers van StartSpiritueel,

 

De afgelopen week voelde ik veel verwantschap met de zeer actieve vulkaan in IJsland. De ene gebeurtenis na de andere vond plaats, allemaal erupties die mij emotioneel diep raakten. Nu is het alweer rustiger en ik kan even bijkomen van deze transformerende activiteiten. Ik vraag me af of meer mensen iets dergelijks ervaren hebben. Misschien heeft de spuwende vulkaan wel een boodschap voor ons. Miljoenen euro´s zijn door vliegmaatschappijen misgelopen. De economie stond in korte tijd behoorlijk op de kop. Persoonlijk werd ik geraakt in mijn diepste gevoelens en kwetsbaarheid. Voor wat de economie betreft heb ik meer het gevoel dat dit te maken heeft met de grip op beheersbaarheid. De ontwrichting van het vliegverkeer met alle gevolgen van dien laat ons zien dat onze wereld uiteindelijk toch niet maakbaar is.

 

Warme groet van Angela

Lopen in het Licht van jullie Toekomst

Aartsengel Michael doorgegeven via Ronna Herman.

bron: ArjunA  www.assayya.com April 2010. 

Geliefde meesters, wij vragen jullie tijd te nemen om hetgeen  wij jullie meest er plan voor de toekomst noemen opnieuw in overweging te nemen. Wij hebben vele van jullie in het verleden verteld dat het tijd is om een nieuw Galactische Missie Statement te schrijven, omdat jullie aardse contract is volbracht. Wij verzekeren jullie dat niet betekent dat jullie de Aarde spoedig zullen verlaten. Jullie zijn hier gedurende vele incarnaties op voorbereid, en jullie zijn hard nodig als Wereld Dienaren van Licht. Telkens weer hebben we jullie verzocht je toekomst te schrijven om dan elke dag, van uur tot uur, naar beste kunnen te leven. Zelfs als jullie geen plannen voor de toekomst hebben, is er nog steeds een plan!       


Een plan dat werd gecreëerd door jullie onderbewustzijn, jullie ego wenslichaam en zijn verlangens, en de voortdurende geestelijke ruis die je gedurende je drukke werkdag ondervind. Krachtige emotionele gedachten scheppen krachtige frequenties, terwijl zinloze hersenspinsels zwakke energiepatronen scheppen die steeds opgestapeld worden, om uiteindelijk krachtige, chaotische frequenties te scheppen die als een boemerang terugkeren via een Oneindigheidssymbool die wij de Wet van de Cirkel noemen. Als jullie leven zich als een roetsjbaan ontvouwt, is dat een reflectie van wat je eigen Energetische Signatuur in de wereld van Oorzaak & Gevolg uitzend. Daarom is het van belang dat jullie een objectieve waarnemer worden, terwijl jullie je gedachten beheersen en toegewijd leren om in je Hartchakra gefocust te blijven. In de afgelopen jaren hebben we jullie de basis, alsook de vele geavanceerde Ascensie instrumenten geschonken; maar te veel van jullie lopen zich uit de naad in hun pogingen om ZelfMeesterschap te claimen en weer controle over hun toekomst te verkrijgen.

Wij zeggen jullie, geliefden, dat het tijd is om serieus in je toekomst betrokken te raken. Dat impliceert tevens het naar voren treden en zowel je Hoger Zelf als je Ik Ben Aanwezigheid te verklaren dat je er klaar voor bent. Daarmee verkrijgen jullie inzicht in, en assistentie van de vele grote Lichtwezens, inclusief jullie eigen GodZelf. Een Alfa Meester worden omvat het onder de knie krijgen van bewustzijnsniveaus met een frequentie van10 tot 14 cycli per seconde dat jullie zal helpen te leven in een staat van verenigd bewustzijn, in plaats van de overheersende linker of rechterhersenhelft modus. Elke dag in Meesterschap verkeren, en de instrumenten/handvatten benutten die wij jullie hebben geschonken, evenals het scheppen en gebruiken van de diverse Piramides van Licht in de Vijfde Dimensie, zal jullie persoonlijke werkelijkheid zo radicaal veranderen dat het je wildste voorstellingsvermogens overstijgt. De verschillende adem technieken zijn cruciaal voor jullie welzijn, en zullen het Ascensie proces enorm versnellen. De Transmuterende Violette Vlam is een zeer waardevol geschenk dat voor een ieder die het Pad van verLichting bewandelt beschikbaar is. Die Vlam zal jullie helpen om het proces van Healing en zuivering van alle negatieve gedachtepatronen en overtredingen uit het verleden te versnellen. Van het Wiel van Karma naar een Staat van Genade gaan, brengt met zich dat de Transmuterende Violette Vlam consistent benut dient te worden.

Jullie moeten de Violette Vlam regelmatig aanroepen, opdat jullie voortdurend met het Violette Vuur zijn omhuld, en daarmee alle dissonante energie in Neutrale Licht Substantie transformeert. Daaronder vallen ook alle negatieve gedachten die jullie op enig moment hebben uitgezonden, en het zal jullie er ook van verzekeren dat alle laagfrequente karmische projecties die jullie in het verleden hebben gecreëerd, geneutraliseerd worden. Jullie zijn verantwoordelijk voor al je creaties, zowel de positieve als de negatieve. De trillingen/frequenties die jullie creëren zullen altijd bij je terugkomen via de Wet van de Cirkel. Een hint: jullie moeten toegewijd zijn en je inspannen om een hogere en zeer zuivere persoonlijke frequentie te behouden, en niet alleen rekenen op de Transmuterende Violette Vlam om de negatieve en vervormde frequenties die je hebt geprojecteerd te zuiveren. Het is een instrument voor transformatie en het vergt inspanning en standvastigheid van jullie kant. Wanneer de Oneindigheidslus en de tijdlijn van jullie verleden uitgebalanceerd, en het merendeel van de vervormde energieën getransmuteerd zijn, stappen jullie in de Oneindigheidslus van je toekomst. Jullie lopen thans in het Licht van je Toekomst, terwijl je de schaduwen van het verleden achter laat.

Vrij vele van jullie hebben moeite met het vinden van je missie of je Passie, en daarom laten zij de dagen verglijden met niets doen. Zij komen niet in beweging, ondernemen geen enkele poging om positieve veranderingen in hun leven te brengen. Niet iedereen is gekomen om de massa les te geven of wereldberoemd te worden. Het gaat eerder om hen die in stilte hun dagelijkse plicht doen en evengoed kleine gestage verbeteringen in zich Zelf ontwikkelen, terwijl ze het LiefdesLicht van de Schepping de in Aarde en naar de wereld om hen heen uitstralen. Zij zijn het die de meest dramatische impact op de aardse negatieve ambiance scoren. Wij wensen Wereld Dienaren die met beide benen op de grond staan. Een ieder van jullie is nodig om het collectieve bewustzijn te helpen verheffen en zuiveren. In dit stadium willen bemoediging bieden aan hen die zich hulpeloos voelen en bang zijn dat er geen uitweg is voor het dilemma waar ze zich in bevinden. Open toch je geest voor de mogelijkheid dat er hulp uit het Goddelijke Rijk jullie ter beschikking staat, plus een nieuw gedachtegoed en een veel zuiverder manier van leven. Jullie bidden en smeken vaak om hulp, maar als de hulp niet aan je verwachtingen voldoet ontkennen jullie het en wijzen het af. Gebeden worden altijd verhoord. Gebeden voor het hoogste goed doen zich voor als grote en kleine wonderen, en openen de weg voor een leven in Ease & Grace. Gebeden van het ego wenslichaam worden verhoord door jullie toe te staan je eigen uitweg te zoeken, als gevolg van jullie misvattingen en misplaatste handelingen. Levenslessen worden geleerd door je eigen creaties te ervaren!

Het ego trekt tweespalt en ontevredenheid aan, en het dwingt de zoeker om buiten zich Zelf naar oplossingen en voldoening te zoeken. Jullie moeten leren vanuit de zuiverheid van je hart en met de hoogste intenties te bidden. Wanneer jullie je Licht quotiënt verhogen, zullen jullie de magnetische aantrekking van het hart doen toenemen. Jullie moeten leren de overvloed die jullie wordt verleend onder dankbetoon en een dankbaar hart te ontvangen. Wat let jullie om je missie statement te beginnen met het in kaart brengen van alle negatieve dingen in je leven die je zou willen veranderen? Start met enkele kleine dingen in je leven, en besef dat je met je zelf moet beginnen. Wij geven jullie op een briefje dat, wanneer je een éénduidige inspanning doet en de instrumenten benut die wij jullie hebben gegeven, je dramatische veranderingen in je leven zult ervaren. Wij vragen jullie ons te testen. Bestudeer met een open geest enkele van de basale concepten die we jullie hebben gegeven, en pas ze langzaam, maar getrouw in je dagelijkse leven toe. Sta ons toe jullie te gidsen en te inspireren, opdat de Hemelse Legioenen achter jullie zullen staan. JULLIE KUNNEN SLECHTS FALEN DOOR OP TE GEVEN!

Tijd is essentieel, want het is duidelijk dat de angst en woede van de massa, de macht der natuurkrachten, en de veranderingen/zuiveringen van de Aarde met de dag versnellen en in intensiteit toenemen. We gaven jullie in het recente artikel van maart jl. te verstaan dat jullie je midden in een spirituele revolutie bevinden, maar de Aarde en de massa’s van de 3D en 4D illusionaire werkelijkheid zitten ook midden in een revolutie. Er wordt een intense polarisatie opgebouwd tussen de verschillende groepen, niet alleen op geïsoleerde locaties in de wereld, maar in elk land waarin elk ras, elke cultuur, elke religie en politieke beweging betrokken is. We hebben jullie gezegd dat de kloof tussen het Licht en de schaduwlanden wijder wordt, en het is zeer duidelijk van zowel een Hemels als Aards perspectief. Wij zien, dank zij jullie de trouwe Wakers van het Licht, duidelijk de gebieden die in het Levende Licht worden gekoesterd. Wij zien ook de kolkende wervelwinden van negativiteit en chaos die zich in een groot aantal landen, provincies, steden, wijken en zelfs tussen families opbouwen.

Als jullie verstrikt zijn in de retoriek van de wereldwijde nieuwsmedia, kun je slechts beseffen dat er een toenemende razernij aan negativiteit wordt gespuid in de ether en het bewustzijn van hen die ontvankelijk zijn voor de verwrongen boodschappen van sensatie en afscheiding. De angst voor verlies, woede over heersers, leiders en regeringen evenals een verontwaardigd gewaarworden van het onverantwoord toe eigenen van goederen en diensten, zijn symptomatisch voor de intense angst voor verandering die zich voordoet op elk gebied in de wereld en in het menselijke bewustzijn. Het is tijd voor de volgende stap in het Ascensie proces, en vele van de gevorderde aspiranten op het Pad worden al bekwaam en in beslag genomen door de procedures. Het staat nu buiten kijf dat zij die hoe dan ook gevorderd zijn in hun spirituele bewustzijn hun ontwaken of evolutionaire proces als nimmer tevoren in de geschiedenis zo hebben versneld dat zij nu mogen functioneren als (over)dragers en vertalers van Universele Wetten en Kosmische Waarheden. Jullie, de aspiranten op het Pad, worden meester in het bouwen en benutten van de vele Piramides van Licht/Kracht in de Vijfde Dimensie, terwijl je langzaam maar zeker gewend raakt aan de omstandigheden in de lagere Vijfde Dimensie. Jullie hebben de wegen naar de Steden van Licht geopend, opdat jullie geleidelijk de hogere en zuiverder frequenties van Licht kunnen integreren.

Jullie bereiden je tevens voor om regelmatiger in wisselwerking te staan met je Hoger Zelf en de vele Lichtwezens. De roep voor hereniging begint voor vele van jullie te klinken, waarbij je verfijnde ZieleLied verschillende de facetten van je GodZelf bereikt. Zodra jullie je frequenties verfijnen, en je Energetische Signatuur een bepaald niveau van Eenheid bereikt, zal je ZieleLied in en door de vierde, in de vijfde en voor sommige zielen mogelijkerwijze zelfs tot in de zesde dimensies weergalmen. En zeer geleidelijk aan tot in de aura van enkele van de Zielsfragmenten van je Hoger Zelf. Langzaamaan, als deze gezegende facetten van je Zelf zich van jullie bewust worden, zullen ze beginnen om op jullie afgestemd te zijn. Zij wiens resonantie lager is dan die van jullie zullen op de verdieping onder jullie komen, en zij die verder op het Pad zijn, zullen langzaam in de Zuil van Licht boven jullie geraken. Jullie zullen zowel zijwaarts als omhoog bewegen naar de verfijnde rijken, terwijl alle aspecten van je IK BEN Aanwezigheid aanstalten maakt naar je centrale zuil van Goddelijk Licht te reizen. Voor enkele onder jullie zal deze informatie verwarrend zijn, maar vele onder jullie ervaren dit proces in verschillende mate tijdens jullie nachtelijke reizen of in meditatie. Daarom willen wij jullie een basis begrip bijbrengen van wat er gebeurt in de diverse niveaus van het Ascensie proces. We zullen dit binnenkort verder en diepgaander bespreken.

Terwijl jullie de mysteries van Kosmische waarheid bestuderen en er dieper in neuzen, bouwen jullie een reservoir van kennis op waar je indien nodig altijd op terug kunt vallen. Ook zal het er op lijken dat, als jullie toegang verkrijgen tot je Heilige Geest, je afgestemd bent op een Kosmische Bron van Informatie, maar aanvankelijk zal het jullie eigen oude, uitgebreide verleden zijn die jullie ter beschikking is gekomen. Jullie zullen in toenemende mate sensitief worden voor ideeën, concepten en complexe informatie, en jullie zullen vaardigheid verkrijgen om wanneer je wil je af te stemmen op dit rijke pakhuis van informatie. Terwijl jullie evolueren en bekwaam worden in het delen van je wijsheid, zullen jullie meer en meer gevoelig worden voor subtiele berichten, concepten en ideeën van jullie gidsen, leraren, engelenhelpers en de Verlichte Wezens van de Hogere rijken. Wanneer je de verkregen informatie in wijsheid hebt getransformeerd, en een levend voorbeeld bent geworden voor elk nieuw, geavanceerd bewustzijnsniveau, zullen jullie gekwalificeerd worden die concepten aan anderen te leren. Jullie moeten dat wat je anderen leert ervaren en een schitterend voorbeeld worden. Dat is de beste manier om aandacht van anderen te krijgen. Besef, moedige vrienden, dat in elke era en in elke belangrijke cyclus, Kosmische Wijsheid en Goddelijke Waarheid beschikbaar wordt gesteld aan een ieder die een open geest en een liefdevol hart heeft. Overgave aan de Wil van Onze Vader/Moeder God impliceert aanhankelijkheid aan de Universele Wetten zoals ze aan jullie zijn doorgegeven. Iemand die Zelf Meester is, streeft altijd naar de hoogste keuzen, heeft een brandend verlangen om anderen te dienen, en is altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden. Doe een beroep op ons opdat wij het pad naar de toekomst te verlichten. We houden zielsveel van jullie.

IK BEN Aartsengel Michael.

Tip: Ron Baker

Ron Baker, bekend van de channelings van Aartsengel Gabriel  geeft door middel van life shows via internet  gelegenheid  om je te informeren. Het kost je niets!   
De uitzendingen zijn om de week op maandag zien via www.EmpoweredAtLast.com.

In het licht……………Aandacht voor een adverteerder.

 

 

Nico en Karin heetten iedereen van harte welkom aan De Koumen 8, 6433 KD Hoensbroek én op www.spirituelewinkel.nl en wensen u alvast veel winkel plezier! Nico en Karin zijn reeds 18 jaar zelfstandig ondernemer waarvan nu enkele jaren op het gebied van new-age, eerst alleen via de web-winkel.

 

 

MiYu The Game

Het spel om in jouw toekomst te kijken

 

Nu verkrijgbaar bij de Spirituele Winkel

De laats aangemelde weblinken op StartSpiritueel.                       Link aanmelden

Nr

Website
Omschrijving
Voorbeeld
 

1

Workshop ontspannen/ Workshop Zhineng Qigong
Workshops in Voorhout (nabij Leiden) of op locatie! Workshops en cursus Zhineng Qigong. Workshops ontspannen: qigong/ dans en/ of creatief onderdeel.
 

2

Inspiratie voor persoonlijke ontwikkeling
Op Spiritueel.com kunnen bezoekers gratis informatie vinden over bewust leven, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Spiritueel.com; Inspiratie voor persoonlijke ontwikkeling!
 

3

Healing voor bekrachtiging
Een healing - energiesessie - geeft ondersteuning bij diverse momenten in je leven: (zware)transformatieprocessen, emotionele / fysieke klachten, hooggevoeligheid, weer focussen op je wensen, etc.
 

4

Leids Healing Centrum, Aurahealings in Leiden.
Geef jezelf een aurahealing cadeau! Wij helpen je graag met het loslaten van (vaak heel oude) trauma's die hun weerslag hebben in jouw energiesysteem. Zodat je weer volledig in het hier en nu kunt leven, in contact met je ware zelf.
 

5

Johan Voois, meer dan 30 jaar praktijk ervaring.
Magnetiseren is eigenlijk zo oud als de mensheid bestaat, en houdt in - energie overbrengen en/of geleiden naar delen van het lichaam - welke niet goed doorstromen. Tijdens de behandeling kunt u gevoelens als warmte en kou ervaren.
 

6

Praktijk voor sensitherapie
Sensitherapie is een therapie voor de hooggevoelige mensen en kinderen van nu. Ben je uit balans, dan zit je 1 tot 3 consulten sensitherapie snel weer lekker in je vel.
 

7

praktijk voor core-energetische therapie
Golfbewegingen is de praktijk voor core-energetische therapie: een integratieve lichaamsgerichte psychotherapie, die de wijsheid van je lichaam als bron voor je groei en ontwikkeling toegankelijk maakt.
 

8

Spiritueel therapeut, medium, astrologe
Welkom! Ik ben een spriritueel therapeut, medium en astrologe. U kunt bij terecht in mijn praktijk in Deventer voor een spiritueel consult, voor een astrologisch consult alsook voor een cursus spirituele en intuiïtieve ontwikkeling.
 

9

astroloog, geboortehoroscoop, relatiehoroscoop
Ik ben astrologe, spiritueel therapeut en heldervoelend, helderwetend medium. U kunt bij mij terecht voor een geboortehoroscoop van u zelf alsmede ook van uw kind, met veel aandacht voor zingeving, missie, talenten en spirituele aspecten.
 

10

Centrum Sterre
Bewustwording, Healing en Vrije Expressie Voor consults en workshops: Bach Bloesem Remedies - Chakra Dharma Healing - Shambhala MDHealing - Coaching Ook workshops van Lou Verstegen: www.chakrahealing.eu
Laatste aangemelde 15 advertenties            Advertentie plaatsen
 
·
Maastricht Esther Bosch Dharma lezing
·
Maastricht Gen-ki dojo Hoensbroek Zazen(meditatie) en lezing
·
Amersfoort Aquarius Tijdperk Reiki cursussen I, II en III in Amersfoort
·
Amersfoort Aquarius Tijdperk Cursus Trance Healing in Amersfoort
·
Amersfoort Aquarius Tijdperk Cursus Intuititeve Ontwikkeling Amersfoort
·
Amersfoort Aquarius Tijdperk Opleiding Mediumschap in Amersfoort
·
Almere Definest Ademwerk / Rebirthing
·
Arnhem Roel Nuijt alles over straling & gezondheid
·
Wageningen Kunst & Nuijt V.O.F. leren testen met een biotensor
·
Arnhem N.Woud Demonstratie van Engels mediumschap
·
Amsterdam Francesca Polo Cranio-sacraal therapie en healing massage Amsterdam
·
Leiden natuurgeneeskundige praktijk Sylvia van Hanegem Basis cursus praktisch werken met de biotensor
·
Zutphen Lichtwerkplaats Healing voor focus op je kracht
·
Arnhem Spreng Coaching Labyrint Wandeling
·
Breda Balance in Clarity Balans In Helderheid
·
Maastricht Marleen v Riessen Reikibehandelingen, workshops etc.
·
Amsterdam Deep Grote Mukthi Bijeenkomst
·
Amsterdam Deep Landelijke Oneness Bijeenkomst
·
Amsterdam Deep en Cle Holotropic Breathing
·
Amsterdam Intuïtie-in-Praktijk Versterk jezelf - Ruimte voor jezelf maken en effectief omgaan met je energie

 

 
Laatste forum artikelen             Artikel plaatsen
 
·
Artikelen-over-Bewustwording Inspiratie - Je intuïtie als instrument om je wensen te realiseren
·
Artikelen-over-Therapie Domancic Methode ; Bioenergetische behandeling.
·
Artikelen-over-Lichaamswerk Samen healingen geven
·
Artikelen-over-Bewustwording Vernieuwende tijden - oneindige communicatie
·
Artikelen-over-Bewustwording Intuitief schilderen
 
Boek: "De Binnenste Kring"

Stuur deze nieuwsbrief door . . . .

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Heb je een spirituele website: meld hier je link aan.
(Heb je nog geen spirituele website: neem dan contact op met mij)

Voor op- en aanmerkingen: StartSpiritueel

Warme groet, (Cirkels van Licht )
Webmaster StartSpiritueel

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.