Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Nieuwsbrief 14 - StartSpiritueel - 10 oktober 2003

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl

Beste Mensen,

Nu de dagen weer donkerder en korter worden en de regen de ziel van onze aarde aan het schoonspoelen is, zal ook ons innerlijk weer langzaam de neiging hebben zich langzaam naar binnen te keren. Ik vind het steeds weer heerlijk s'avonds de gordijnen dicht, kaarsen aan en de energie verandering van het seizoen mee te maken. Op dit punt aangekomen is het misschien ook fijn ervaringen te delen alsof wij met z'n allen in een Lichttherapie zijn terechtgekomen. StartSpiritueel en Cirkels van Licht is ontstaan uit de gedachte een bron van spiritualiteit te zijn voor en door mensen. De diverse artikelen op www.cirkelsvanlicht.nl is daar een voorbeeld van. Deze website krijgt deze maand een andere uitstraling en zal verder uitgebreid worden met diverse onderwerpen.

Mijn ervaring met de Mer-Ka-Ba meditatie gegeven door Donna Kleipool. Na het lezen van de twee boeken van Drunvalo Melchizedek "De geometrie van de schepping" ben ik gefascineerd geraakt voor het onderwerp de Heilige Geometrie en de essentie en het belang van deze filosofie. Ik weet ook dat er verschil van mening is over de geometrische vormen van deze geometrie, maar dat doet niets af aan het levensbelang van de Levensbloem. De Mer-Ka-Ba meditatie is misschien de sleutel tot de volgende dimensie en dat houdt zeker een belofte in voor een betere en liefdevollere wereld. Stel je alleen maar eens voor dat er alleen Licht en Liefde is in deze wereld.

Donna geeft in haar driedaagse cursus aandacht aan diverse zaken, waaronder de opbouw van de geometrieën, visualisaties, meditaties, het schoonmaken van je lichaam, ziel. Ik ben ook heen en weer geslingerd tussen het mentale, de controle over mijzelf en gevoelens die mij emotioneel raakten. Het innerlijk kind dat boven of beter gezegd opnieuw wordt uitgenodigd. Ik ben diep onder de indruk geraakt door de Unity Breath, waarbij mijn lichaam, ziel spiraalvormig opsteeg in een kosmische ruimte.

De Subtitel van het boek van Drunvalo is: "Een herinnering aan ons verre verleden". In mijn leven is het ontbreken van deze kennis altijd een bron van onwetendheid, niet begrijpen geweest. De cursus van Donna heeft mij het inzicht en het "weten" gegeven, dat er vele andere werelden zijn die zich ook bezig houden met onze wereld en onderwijl zelf transformerend naar een hoger doel ons de gelegenheid en tools geven ons zelf te transformeren naar een hoger doel. De datum 21 december 2012 is dan inderdaad een lichtend feest waarin onze wereld alleen nog maar bestaat uit Licht en Liefde.

Ik nodig iedereen uit zijn of haar ervaring te delen met anderen, zodat wij van elkaar kunnen leren.

Als de Ge-dachte van het Leven zelf
Wij ons weer moeten her-inneren
Dan vormen onze eigen gedachten een be-lemmering
Maar zonder onze eigen gedachten is er geen leven

Of dit leven zijn onze gedachten binnen de Her-innering van de Ge-dachte
Dus houden we op met denken over onze gedachten
En Zijn we alleen Her-innering van de Ge-dachte

Of wij transformeren onze gedachten binnen de Her-innering van de Ge-dachte
En denken met onze gedachten alleen aan de Ge-dachte

Dan is het leven de Ge-dachte zelf

Wie ben ik dan?
Want het leven eindigt, maar niet de Ge-dachte

Maar binnen de Ge-dachte kan de her-innering aan de Ge-dachte niet eindigen
Dus zal de Ge-dachte steeds opnieuw proberen zich te her-inneren
Aan de gedachten van het leven zelf

En zal de Her-innering van de Ge-dachte zich gaan transformeren aan de gedachten van het leven zelf
En zal de Her-innering van de Ge-dachte gaan denken met onze gedachten
En wordt de Ge-dachte het leven zelf
Dan zal de Ge-dachte zich Her-inneren aan alle gedachten van alle levens

Ik ben de Ge-dachte en voel mij als Ge-dachte
De Ge-dachte is ik en voelt zich als ik

De intentie van de Ge-dachte om zich één te voelen met de gedachten is hetzelfde als de intentie van de gedachten om zich één te voelen met de Ge-dachte.

De intentie om te groeien naar het Licht is hetzelfde als de intentie van het Licht om te groeien naar het Zelf.

De eenzaamheid van het ik in afwezigheid van het Licht is hetzelfde als de eenzaamheid van het Licht in afwezigheid van het Zelf.

De Her-innering aan het Licht zonder het Licht te voelen en te beleven is tevens de transformatie die het Licht zelf ondergaat.

Het Licht
Ik
Wij
Is
Liefde

Het antwoord van de Liefde is: Er is alleen maar Liefde
Niets Meer
Niets Minder
Zonder gedachten en Ge-dachte
Één Voelen
En Voelen
Één Worden
En Worden
Één Zijn

En Zijn

In Licht en Liefde

Peter / Orfilan


Nieuws van StarSpiritueel:

Informatie over een eigen website op StartSpiritueel.

StartSpiritueel heeft vier verschillende mogelijkheden voor het maken van je eigen website:

De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd aan StartSpiritueel (helaas kunnen wij niet iedereen opnemen in deze lijst en vragen hiervoor begrip):


StartSpiritueel voegt geen enkel mailadres meer zelfstandig toe. Deze mailinglist gaat nu via de website van: YourMailinglistProvider.Com

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief voor StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief voor StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

info@a-tzi.nl
055 - 5 416 120 of 06 - 1009 7327