Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Nieuwsbrief 18 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 12 december 2003

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Ik weet niet hoe het andere mensen vergaat, maar zo het einde van het jaar beginnen mijn gedachten en gevoelens te kriebelen en alle grotere en kleinere levensperikelen bij het heldere kaarslicht te overpeinzen. Zo ook dit jaar weer. Toch is het dit jaar anders: het is veel diepgaander en grootser. Als webmaster van StartSpiritueel heb ik de eer en het genoegen nogal wat binnen te krijgen in mijn soms overvolle mailbox. Ik ben soms wel zweverig, maar zeker ook nuchter en met twee benen op de grond en soms nogal sceptisch. Er is nogal wat gaande in de spirituele wereld en dat is misschien nogal zwak uitgedrukt. Een nieuwe wereld, een nieuwe tijd is bezig aan te breken. De alledaagse wereld zal en krijgt er steeds meer mee te maken. Het is niet meer of/of, maar en/en. Spirituele belevenis is niet meer alleen voor je vrije tijd, maar krijgt steeds meer een integrale betekenis voor het leven van alledag. De grote "jongens" die nog steeds menen reclame te moeten maken voor hun diensten, steken hun voelsprieten uit. Ook de ster reclame wordt steeds spiritueler: kijk maar eens goed. De wereld wordt steeds spiritueler. De New Age beweging wordt steeds groter, krijgt steeds meer aanhang. En wat blijkt nu: er is hier geen enkel verschil, er is alleen eenheid. Iets wat de huidige wereld wel kan gebruiken lijkt mij zo. Dat kan alleen als je het principe van en/en hanteert.

Ons DNA is bij veel mensen aan het veranderen, wat ons ook fysiek en emotioneel bezig kan houden. Nieuwe poorten van licht openen zich getuige de harmonische concordantie van de vorige maand. Als je stil bent, wordt van binnen: voel en weet je dat er iets moois gaande is. Ik word ook geleid in mijn werk en dat is ook nieuw voor mij. Dat is wat anders toen ik (soms) nog een stropdas voor had. Dat is vaak een koude en kille wereld, zeker als je hier als indigo kind geboren bent. Goed dat is er ook uit voor eens en altijd. Zo heeft denk iedereen, die op een bepaald moment een (levens) keuze maakt of "gedwongen" wordt te maken en het leven daarmee een hele grote postitieve wending krijgt. Om die reden is o.a. StartSpiritueel ontstaan.

Grappig eigenlijk: 20 jaar geleden opende ik de deuren van een (toen nog wat stoffig imago) Nieuwetijds Boekwinkel genaamd Leela. Vernoemd naar het prachtige boek en Spel der Kennis van Harish Johari. Wij organiseerden al Yoga en Tarot cursussen en gaven een nog getypt en gestencild blad uit. Het was 1984: het begin van het Aquarius Tijdperk. In dat zelfde jaar kwam ook het boek "de Aquarius Samenzwering" van Marilyn Ferguson uit en de "Seth" boeken werden heel populair en zijn nog steeds heel waardevol. Mooie en boeiende tijden waren dat, hoewel er een enkeling geïnteresseerd was in dat spirituele gedoe. Ik schreef toen ook een kort artikel over: "Een Nieuwe Tijd".

In de geschiedenis komt het regelmatig voor, dat personen het einde der tijden aankondigen. Ook in onze moderne maatschappij zult u dit van verschillende kanten horen beweren. Volgens mij zal het "echte einden" der tijden wel aanbreken wanneer dit past binnen de evolutie of de ontwikkeling van ons mensen zelf. Evolutie wordt misschien een gemakkelijker begrip als je er geschiedenis voor in de plaats schrijft. Of anders gezegd: evolutie is globaal geschiedenis van het menselijke bewustzijn.
Nu zullen sommige mensen misschien zeggen, dat het denken altijd hetzelfde is geweest. Niets is minder waar, omdat juist het denken in de geschiedenis een ontwikkeling ondergaat. Net als bij de wording van baby tot peuter en kleuter en tenslotte tot volwassene. Nu blijkt dat er een indeling te maken is in de geschiedenis. In deze jaren leven we namelijk in een overgangsfase van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk ( "Aquariustijdperk"). Dit zijn beide begrippen uit de astrologie. Van ongeveer 4000 tot 2000 v. Chr. leefde men in het Stiertijdperk. Twee hoog ontwikkelde beschavingen, Egypte en Assyrië hadden bijvoorbeeld de stier als heilig dier.
Het volgende tijdperk van circa 2000 v. Chr. tot het begin van onze jaartelling is het Ramtijdperk. Zo is het niet verwonderlijk, dat de ram als offerdier een godheid diende. Met de komst van Jezus Christus begon het Vissentijdperk, dat ongeveer eindigt in onze tijd. In deze periode was het Vissymbool belangrijk. Het teken van de Christelijke godsdienst is inderdaad de vis. Bij de verschillende lezingen, die Jezus aan het volk gaf, deelde hij niet alleen brood, maar ook vis uit voor lichamelijk en geestelijk voedsel.
In de literatuur kunt u uitgebreide informatie over deze onderwerpen vinden.

Om ten slotte te eindigen in het heden: het watermantijdperk is dus een nieuwe tijd. Kenmerkend voor deze periode is de explosieve ontwikkeling van wetenschap en techniek. We zullen echter langzaam bewuster en verstandiger gebruik maken van deze kennis. Ook zal deze kennis voor iedereen beschikbaar komen. De mens zal bewust meer vrije tijd krijgen. De mogelijkheden om te gaan studeren zullen groter worden. De kern van het watermantijdperk is de eenheid: culturen en godsdiensten zullen langzamerhand naar elkaar toe groeien. Het menselijk denken zal voortdurend veranderen tot de Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde (citaat prof. H. van Praag) tenslotte zal aanbreken.

Let wel: dit is geschreven in 1984 toen internet nog niet eens bestond.

Deze nieuwe hemel en aarde komen ook steeds dichter bij elkaar. De scheidslijnen worden steeds smaller. Wij groeien en transformeren (ook al is dat niet altijd even leuk) en het jaar 2004 belooft een heel mooi en boeiend jaar te worden. Ik wil daar graag met StartSpiritueel en CirkelsvanLicht in meegroeien en een steeds mooier en breder platform aanbieden voor alles wat met spiritualiteit te maken heeft.

Het prachtige (en zijn laatste) spirituele boek volgende: "Er wordt op U gewacht" van wederom H. van Praag.

Deze speciale uitgebreide "Telegraaf" Kersteditie bevat een aantal hele mooie artikelen. Ik wens iedereen veel Licht, Kracht en Liefde toe in de komende maand en daarbij al het goede te wensen. Tot in het volgende jaar.

Ik wil mijn korte betoog eindigen met een kort stuk uit het boek van Caroline Hehenkamp: Indigo-kinderen als geschenk en uitdaging.

De kracht van de gedachten

We houden van jullie en groeten jullie: door gedachtenkwaliteit, gevoelens, emoties en overtuigingen kan er een fysieke verandering in de verschillende lichamen bewerkstelligd worden. Gedachten, gevoelens en emoties zijn de sleutels die gebruikt worden om de bio-elektrische lading in een cel te veranderen. Iedere cel functioneert in een heel bepaald frequentiebereik en dat kan zowel naar boven als naar beneden veranderd worden. Terwijl jullie ervaringen opdoen, ondergaan jullie een emotie of gevoel, die met deze ervaring in verbinding treedt. Een deel van dit gevoel is de actuele elektrische lading van de gedachten. Een verandering in de gedachten stelt een chemisch proces in het lichaam in werking, die de hoogte van de celtrilling beïnvloedt. Zo functioneert bijvoorbeeld het werken met positieve affirmaties.
Met zijn gedachtenkracht is de mens in staat het DNA te veranderen en kinderen kunnen dit nieuwe DNA erven. De gedachtenkracht van de mensheid is gedurende het laatste decennium sterk gewijzigd. Dit heeft de toekomst en het evolutieproces veranderd. Zo verandert het menselijke ras, dat op aarde geboren wordt. Terwijl de energie van de aarde transformeert kunnen de mensen zich spiritueel ontwikkelen. Indigo-kinderen, die met een ontwikkelde spirituele 'bovenlaag' ter wereld komen, zijn het voorbeeld. Ze hebben weliswaar nog steeds hun dualiteit, maar komen met een veel groter inzicht ter wereld dan wij ooit bezeten hebben. Ze weten wie ze zijn en wat hun opwacht is. Het DNA van deze nieuwe menselijke wezens heeft zich vernaderd. Ze hebben betere vooruitzichten dan de vorige generatie om te ontdekken wie ze werkelijk zijn. Men zou kunnen zeggen dat ze door ons toedoen een veranderd DNA hebben. Hun gedachtenkracht zal krachtiger zijn en ze zullen grote globale transformaties bewerkstelligen. En ofschoon onze gedachtenkracht die van hen veranderd heeft, zullen ze toch uitdagingen aan moeten gaan om hun DNA op grotere veranderingen voor te bereiden. Het voortgaan van een eeuwigdurend proces gaat met veel kleine en een paar grotere stappen.
De wereld staat aan de vooravond van een gigantische omwenteling. Deze verandering hangt ook samen met magnetische veranderingen op aarde, hetgeen op wetenschappelijk niveau gemeten kan worden. Zou het kunnen dat ons DNA reageert op de veranderende omgevingsfactoren, die samenhangen met de aantrekkingskracht van de aarde en haar frequentie? Ontstaan er zo nieuwe antennes, waardoor de mensheid in totale resonantie kan leven met 'alles wat is'? Spannende vragen die in de toekomst zeker beantwoord kunnen worden.

In Licht en Liefde

Peter / Orfilan

Berichten van de Hoeders door Claudia Philippo

Haast krampachtig heb ik vandaag toegegeven aan het verlangen mezelf terug te trekken beginnend bij mijn mailgroep na vanmorgen wederom een intensief gesprek te hebben gehad met Hebrefraïm. Al langer voel ik de behoefte terug te keren naar mijn eigen basis en vanuit daar te leven en te ervaren. Tot nu toe waren het invloeden van buitenaf die me weerhielden, maar de roep is sterker geworden en de drang daaraan gehoor te geven groter....

De Opgestegen Meesters (12) door Marina

In één van de vorige XtraEditions stond: Wie niet stil is kan niet luisteren.

Wij willen vragen aan jullie om stilte momenten te gaan creëren in je leven. Per dag minstens één moment van stilte, al sta je af te wassen: OOK dan kun je stil zijn en contact maken met je Hoger Zelf, je Hogere Leiding, de Engelen. Alleen op deze manier kun je jezelf leren en bewust worden van je Hogere Leiding. Herhaling is de beste manier van de "woorden-tot-je-nemen."

Bericht voor Winterevening 2003 door Hannah van Buuren:

Winterevening 2003, tussen nieuwe maan van 23 december en volle maan van 7 januari, in de nachten die traditioneel ‘DE WILDE JACHT‘ werden genoemd:
DERDE, DEFINITIEVE INSTROOM VAN CHRISTUSBEWUSTZIJN,
KEUS VOOR GEEST OF VOOR VORM.

Kosmische Licht Energie om de Aarde door Ans Corbée:

Een ''Kosmisch Licht'' heeft zich nu als fijn ''Netwerk'' om de Aarde gewikkeld en dit ''Net'' heeft zich verankerd aan verschillende krachtpunten op de Aarde zelf. Het is nog niet bewust tot ons doorgedrongen wat dit Kosmische Licht zoal voor ons zal gaan betekenen. We beseffen ook nog niet, wat de gevolgen zijn van dit Kosmische Licht. De veranderingen zijn voor ons innerlijke, vooral als we met oude energie te maken hebben kan er wrijving ontstaan. Oude energie "lagere'' energie kunnen niet samengaan met die ''hogere'' nieuwe energie, want die hogere energie kan niet bestaan op dat lage niveau, dit geeft botsingen. Daarom moeten we die oude lage energie zo vlug mogelijk gaan begrijpen en in harmonie brengen, dan bestaat die oude energie niet meer en neemt deze hogere energie over. Een hoger energie kost ook minder persoonlijke energie en geeft juist extra energie.

Liefde is wat op dit moment de mens oproept door Ute Zwanenburg:

Liefde om te bestaan. Liefde om te leven. Liefde om er te durven zijn. De mens van nu zoekt en zoekt, zonder zichzelf te vinden. Dit, omdat hij zoekt op zijn verlangen. Een verlangen, dat hem weghoudt van het moment, waardoor er ontkenning op het huidige leven ontstaat.

Nieuws van StartSpiritueel:

De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd aan StartSpiritueel (helaas kunnen wij niet iedereen opnemen in deze lijst en vragen hiervoor begrip):

StartSpiritueel voegt geen enkel mailadres meer zelfstandig toe. Deze mailinglist gaat nu via de website van: YourMailinglistProvider.Com

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

info@a-tzi.nl
055 - 5 416 120 of 06 - 1009 7327