Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm
 
 
Nieuwsbrief 104 - StartSpiritueel - 12 december 2008
 
 
 
 
Liefde en Licht niet alleen met de kerst
 
 

Beste mensen,

Bijgaand alvast een eerste kerstartikel voor zover je daarvan kan spreken. Wat dat betreft is het in de tijd van NU zaak om juist iedere dag, iedere maand de gedachte aan Liefde en Licht aan te spreken en uit te voeren: een bewuste verbinding te maken met je ziel zoals in de cursus Light Body (daaronder) duidelijk gemaakt wordt.

Er zijn wederom diverse nieuwe artikelen geplaatst, eentje die na een lange stilte weer van zich deed spreken was het 57e bericht van de Hoeders. (zie hieronder).

Nieuw toegevoegd is de zoekfunctie (deze is weliswaar nog niet helemaal perfect, maar kan er wel mee door). Op deze pagina staat ook informatie hoe je wijzigingen aanbrengt en dingen wilt verwijderen van StartSpiritueel. Nog niet alles is perfect op de site (zegt de oude maagd sterrenbeeld in mij), het gaat toch om de inhoud. Er wordt aan gewerkt voor zover de tijd dat toelaat.

Verder wat mij al lange tijd verbaast is, dat het aantal geabonneerde op de nieuwsbrief gelijk blijft. Natuurlijk dank aan alle trouwe lezers. Toch wil ik een keer een verzoek doen deze nieuwsbrief door te sturen naar alle bekende spirituele vrienden en familie. Uiteraard mag je mijn mailadres ( info@startspiritueel.nl ) ook toevoegen aan jouw spirituele nieuwsbrief.

Alvast een hele zonnige Kerst toegewenst

 

 
  'Christus geboorte in de mens in de tijd van NU'  
 

Het zou fijn zijn als de mensen dit op uw site kunnen lezen ivm de naderende Kerst. Zo kunnen we meehelpen een bijdrage te leveren aan een beter leefklimaat op deze wereld....
Berry Vincenta is degene die deze tekst heeft ontvangen.

Hieronder volgt een klein gedeelte:

Vanuit het Licht in zichzelf kan dit principe in de mens steeds verder open gaan, zichtbaar worden, maar daar waar de mens zichzelf nog steeds afhankelijk maakt van liefde buiten zichzelf zal hij de liefde in zichzelf niet kunnen voelen.
De liefde vanuit zijn eigen wezen, de liefde die hij in de basis van zijn eigen wezen is.
Het Christus principe, de onvoorwaardelijke Liefde, wat de mens in zijn wezen, in zijn basis, in zijn kern is.
En toch is dit hetgene waarvoor de geboorte van Jezus plaats heeft gevonden.
De mens die nog steeds buiten zichzelf zoekt in deze tijd vergeet dat dat principe van liefde in het hart, het principe is van steeds opnieuw geboren worden.
En daar waar geboorte is, vindt ook een sterven plaats. Want steeds opnieuw, stap voor stap, wanneer de mens de weg van liefde gaat zal hij zien waar hij zijn liefdesdraden aan verbonden had. En daar waar liefde niet zuiver gericht werd vanuit dit Christus principe, daar zal de mens een stukje sterven. Wanneer hij de geboorte van zijn eigen Christus daarin plaats laat vinden en steeds opnieuw zal de mens zien dat de beweging van binnen naar buiten de beweging is die de mens moet maken, omdat de beweging van binnen naar buiten de beweging is die de mens vanuit zijn wezen naar de vorm toe, naar de materie toe richt.

Met vriendelijke groet, Jenny en Berry Vincenta Ketelaar

<< Lees verder >>

 

 
  Wat is Light Body?  
 

Light Body is een energielichaam dat is opgebouwd uit tien energiecentra, die verder reiken dan de chakra's. Het is een groot stralend lichtlichaam, dat het mogelijk maakt om een bewuste verbinding te maken met je ziel.

De cursus en haar werking: een proces

In de cursus ben je op een intense manier bezig met het doen ontwaken van je lichtlichaam. Je leert de tien energiecentra en hun werking kennen. We doen geleide meditaties en er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen in de groep. Thuis kun je oefenen met behulp van de bijbehorende tapes.
In deze cursus leer je je bewustzijn zodanig verruimen dat je hogere dimensies van het licht kunt ervaren. Je ontdekt hoe je dit in je dagelijks leven kunt brengen en hoe je het kunt gebruiken voor de transformatie van je fysieke lichaam, emoties en gedachten. Je brengt je energie naar een hoger vibratieniveau. Een geactiveerd lichtlichaam verhoogt je gevoeligheid voor de subtiele energieën van je ziel en de lichtwezens. Je krijgt meer vertrouwen in jezelf en in het universum door de aanwezigheid, de kracht en de liefde van je ziel te ervaren. Zo kun je leven in een vreugdevol gewaarzijn.

Awakening Your Light Body is een intens proces. Je doorleeft, met behulp van licht, een diepgaande transformatie. Het doen ontwaken van je lichtlichaam betekent dat je meer licht in je leven toelaat. Je kunt daarbij ook de dingen ontdekken die nog niet zo helder zijn en om verandering vragen. Het mooie van Light Body is dat dit op een hele liefdevolle, zachte wijze plaats vindt. JA zeggen en moeiteloosheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

<< Lees verder >>

 

 
  57e Bericht van de Hoeders  
 

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Stilte
In de afgelopen periode hebben wij een periode van stilte ingelast, geliefde broeders en zusters. Deels om degene die voor ons de berichtgeving doorgeeft te ontlasten gedurende een periode waarin zij andere taken had die aandacht behoefden.
Doch evenzo zeer voor jullie om hetgeen, in onze eerdere berichtgeving besproken, te ontwikkelen en er vertrouwd mee te geraken.

Gevoel
Meer dan ooit, zijn de ontwikkelingen die hieruit zijn voortgevloeid, ontwikkelingen vanuit het Hart en dus vanuit het gevoel. Het leren vertrouwen op Innerlijke Kracht, ontplooiing zonder de twijfel van weleer en een al even Innerlijk Besef dat deze ontplooiing een natuurlijk proces is met als enige barrière: Jij zelf als individu.
Waardoor ontstaan deze barrières geliefden?
Zij kennen meerdere ontstaansbronnen.
Sommigen zijn er op geënt jullie vertrouwen op jullie Innerlijke Kracht te ondermijnen, zij zijn de onmiddellijke voortvloeisels uit eerder opgedane ervaringen en resultaten van een, in het verleden, teleurgestelde geest. Het is een krachtige aanwezigheid dat zich een weinig zal laten gelden teneinde jullie nieuwe teleurstellingen te besparen. Niet enkel zich manifesterend in een stroom van ‘alsen en maren’, doch eveneens in gebeurtenissen die jullie ogenschijnlijk afhouden van het doel dat jullie voor ogen hebben. Het vindt een luisterend oor wanneer het vooraf reeds een reeks van argumenten laat horen. Deze kunnen ontstaan door jullie eigen argumentatie, doch worden eveneens door jullie gecreëerd wanneer zij vanuit een ander perspectief tot jullie lijken komen.
Let wel, geliefde broeders en zusters; geenszins is het doel van de geest jullie te weerhouden van de ontwikkeling, doch tracht jullie te beschermen tegen nieuwe teleurstellingen.

<< Lees verder >>

 

 
  Onwetendheid  
 

Op de website van Spiritual Wisdom zijn weer twee nieuwe artikelen geplaatst, te weten: Zielen bevestiging en Onwetendheid.

De Mens durft niet in de echtheid van zijn eigen unieke innerlijk zelf te geloven? Weet; wij zijn echt multifunctioneel, daarom kunnen wij ook geheel zelfstandig zijn. De Mens is van oorsprong een Lichtwezen, wij zijn niet nieuw, wij hebben al vele levens gehad, wij zijn van ver voor deze historische tijd die wij nu kennen. De Mensheid is dus geestelijk onbewust geweest van zijn eigen unieke innerlijk zelf, alles zit nog in ons, dit waren wij vergeten. Als wij weer gaan vertrouwen in onze eigen unieke innerlijke zelf, gaat onze angst ook weg, die ontstaan is doordat wij geen vertrouwen hadden. Verander mee en zeg ik vertrouw + geloof weer in mijn innerlijk zelf, want daar zit mijn BRON en dan word IK een gelover in mij zelf.


Prent © is onbekend

Onze ouders en grootouders of opvoeders namen alles automatisch over van wat hun ouders en grootouders deden en zijn niet dom, maar wisten toen niet beter. Ieder Mens was toen geestelijk onwetend; er was toen niets bekend over een oerwaarheid en oergeloven en oervertrouwen en oerweten, dit is onze unieke zelf dat al in iedereen zit. Kinderen stappen automatisch in het GELOOF van hun ouders en soms tegen beter weten in. Ieder Mens kan veranderen, wordt ook een GELOVER in je eigen unieke innerlijke zelf. Heel simpel, wij hebben onze innerlijke zelf ''onbewust'' verwaarloosd, dit is nu wel heel duidelijk geworden, maar wij wisten toen niet beter, want wij waren er werkelijk onbewust van. Niemand krijgt daarom de schuld, want het is gebeurd en het is ons allemaal.

<< lees verder >>

 

 
     
 

 

 
     
 

Stuur deze nieuwsbrief door . . . .

 
  De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider  
 

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

 
  Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link  
     
 

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Warme groet, Peter / Orfilan (www.orfilan.nl)

Webmaster StartSpiritueel

 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.