Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar
www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 


Nieuwsbrief 63 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 17 maart 2006

www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Nieuws van Spiritueel WegWijs

Hallo lieve mensen,

Weer 2 nieuwe dingen op onze website ...

1. PLUK DE DAG - Diavoorstelling

Het team van Spiritueel WegWijs heeft een vrolijke dia-voorstelling ontwikkeld, genaamd 'PLUK DE DAG', over de kunst van het relativeren en het genieten in het Moment, voor als je even een zware dag hebt. We hopen dat je ervan geniet ! Ga naar http://home.scarlet.be/~brus01/Pluk_de_dag.htm


2. De "New Earth Music Collection" op CD-Rom : ons nieuwe geschenk voor een donatie

De NEW EARTH MUSIC COLLECTION is een prachtige CD-ROM ( ruim 5 uren heerlijke muziek - 75 MP3's !) met een uitgezochte collectie van inspirerende muziek, hartverwarmende songs, mantra's & helende klanken. Inclusief alle muziek van onze website en véél, veel meer. Een UNIEK & PRACHTIG GESCHENK om heerlijk bij weg te dromen, voor uzelf of uw kennissen.
Ga naar : http://home.scarlet.be/~brus01/new_earth_music_collection.htm voor meer informatie.

Gezegende groeten in liefde & licht,

Patrick Brusselaers - Spiritueel Wegwijs ( http://www.spiritueelwegwijs.be )


'Running Fox Papers' ~ 6e jaargang nummer 36 ~ maart 2006 ~ Synchroniteiten


Synchroniteiten maken deel uit van één van de vele universele wetten of waarheden die nooit kunnen worden bewezen. Toch bestaat er een oneindig aantal verhalen over mensen die mysterieuze krachten hun leven zagen binnenzeilen of begeleiding kregen op momenten dat ze het het minste verwachtten. Als we er werkelijk naar kijken, lijken synchroniteiten eigenlijk erg gewoon te zijn.

Wat is een synchroniteit? Het is een ervaring of omstandigheid die zo maar in ons leven komt. Wat deze mysterieuze gebeurtenissen zo bijzonder maakt is dat ze altijd onverwacht komen. Een blind date die tot een levenslange partnerschap leidt, een onaangekondigd telefoontje dat ons uit de narigheid helpt, een betrekking die zich plotseling aandient, een gift wanneer we die werkelijk nodig hebben, een droom die uitkomt.

Wanneer deze onverwachte giften ons toevallen wordt onze vrije wil in dit proces nooit overtreden. Terwijl we in ons fysieke lichaam verblijven hebben we altijd de keuze om al of niet op deze gebeurtenissen te reageren.

Ik wens jou veel synchroniteiten toe.

Hans Brockhuis.

De nieuwsbrief is te bereiken via deze link: http://home.tiscali.nl/runningfox/papers0306.htm


Robbert van den Broeke - Zorgenkind in de wereld van het ongrijpbare

Door Dossier X

Inleiding

Zo nu en dan verschijnen er mensen op het wereldtoneel die beweren bijzondere gaven te hebben. Je hoeft er niet eens de grens voor over om Uri Geller of Char Margolis te bezoeken, veel talent blijkt ook gewoon uit Nederland te komen. In het verleden waren dat forensisch helderziende Gerard Croiset, Peter Hurkos of de onkwetsbare zwaardabsorberende profeet Mirin Dajo, inmiddels overleden. Tegenwoordig is het de zelfbenoemde lady of light Jomanda bejubeld en verguisd. Wat deze lieden (buiten hun vermeende speciale gaven) in ieder geval gemeen hebben is dat er altijd een controverse rondom hen was en is. Voor- en tegenstanders bestrijden elkaar openlijk. Dat gebeurt vaak emotioneel met dubieuze argumenten, eenzijdige feiten en subjectieve ervaringen. Sceptici slijpen de bijlen en gelovigen scherpen de spirituele geest.

Niet iedereen heeft feiten nodig om een medium te geloven. Een paar mooie ogen of een liefdevolle, lichtelijk naïeve uitstraling zorgen er bij menigeen voor dat bedrog een uitgesloten optie wordt. Want iemand die lief is doet nu eenmaal geen gemene dingen, zo is de logische eerste gedachte. Er wordt natuurlijk vergeten dat mensen verre van logische instrumenten zijn, al zegt dit allemaal niets over het midden waar waarheden zich in bevinden.

Het is niet anders met een medium dat momenteel op grenswetenschappelijke velden wandelt: Robbert van den Broeke. Aliens, orbs en graancirkels, waar hij z’n hoofd boven het graanveld uitsteekt verschijnen ze spontaan. Hij beweert doden en buitenaardse entiteiten te kunnen fotograferen en als medium channelt hij informatie uit die mysterieuze wereld die velen van ons vreemd is. Op sommige punten zijn de gaven te vergelijken met die van het Amerikaanse medium Char. Al is Robbert doorgaans heel concreet met zijn omschrijvingen. Onlangs kwam er een kink in zijn kabel met het bovenaardse toen Rob Nanninga van Stichting Skepsis via google een door Robbert unieke en kennelijk blindelings overgenomen fout detecteerde. De media doken er gretig bovenop en braken tijdens de verslaggeving (zoals wel vaker gebeurt) af wat ze eerst hadden opgebouwd.

Maar is dat terecht? Ligt het wel zo zwartwit in hoe de media het brengen? Is dit medium echt of doet hij alsof? Wat is waar en wat is niet waar? Waarom blijven mensen beweren dat er ‘iets’ is met die jongen? Wat is dat iets? We zullen u in dit stuk chronologisch het publiekelijk bekende leven van Robbert schetsen en stilstaan bij belangrijke momenten en gebeurtenissen. Daarna mag u zelf bepalen of u het iets vindt.

Lees hier verder.... of op de website van: www.dcca.nl


Workshop

Mannelijkheid en vrouwelijkheid in balans.

(Heling via het in balans brengen van polariteiten.)

29 maart 2006

Door Iris Pauwels

In deze workshop gaan we spelen met de mannelijke en de vrouwelijke energieën. We gaan de verhalen van conflict tussen beide exploreren en loslaten.

Indien we in onszelf deze balans kunnen verwezenlijken, hoeven we niet meer buiten onszelf op zoek naar dat andere deel dat ons heel zal maken. We hoeven dan niet meer te hunkeren naar die partner die ons vervulling zou brengen, maar kunnen dan vanuit heelheid relaties aangaan waarin we mekaar nog meer kunnen versterken in plaats van mekaar te ontkrachten en bovenal onszelf te ontkrachten door de illusie dat men iemand nodig heeft en dat men aangevuld moet worden.

De leden van de Crimson Circle (de Karmijnrode Raad) zouden dolgraag met ons meespelen en nodigen ons uit mee te dansen in de Nieuwe Energie. Tobias wou alvast wat meedelen over het onderwerp:

Mannelijkheid en vrouwelijkheid, niet echt te onderscheiden en toch verschillend. Eén en toch twee. Als we deze samen brengen worden ze één en uitwisselbaar. Als we ze apart, gescheiden houden, kunnen ze tegenover mekaar komen te staan en gaan ze vechten. In plaats van mekaar aan te vullen, gaan ze hun verschillen benadrukken en veroordelen.

Het is heel belangrijk om beide samen te brengen, in harmonie te brengen. Het is van levensbelang om beide kwaliteiten in je te herkennen en te erkennen; ze beide te laten zijn om zo tot innerlijke harmonie en tot heelheid te komen. Om zo tot innerlijke en aldus tot uiterlijke vrede te komen. Zo binnen, zo buiten. Wat we vandaag gaan bereiken in onszelf zal ook buiten ons gaan plaatsvinden en zo kunnen we ook bijdragen tot het harmoniseren van de wereld en alzo het creëren van vrede en vreugde in de wereld om ons heen.

Geen van beide is superieur, zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten moeten er zijn, mogen er zijn. Het in balans brengen en het erkennen van beide in onszelf doet geen afbreuk aan onszelf, maakt geen mietje van je of geen macho-chick. Het laat je stralen in heel je wezen, in al je zijn. Het laat je prachtige kern, die je in wezen bent, volledig openbloeien en stralen. Erken je zelf helemaal! Het is je geboorterecht. En zo is het.

En hierbij, lieve mensen, wil ik jullie aldus uitnodigen met ons mee te komen spelen op deze prachtige dag waarbij we versterking krijgen van de zonsverduistering, op zich ook al een versmelting van mannelijke en vrouwelijke energie, waarbij deze harmonie deze dag nog eens extra naar de aarde gebracht zal worden.

Lokatie: Bij mij thuis te Asse (België). Adres te verkrijgen na aanmelding. (Indien de groep te groot wordt, zal ik een zaaltje huren, wat ik dan nog zal meedelen na aanmelding).

Kostprijs: 50 € inclusief lunch en thee/koffie/water

Aanmelden: irispauwels@polariteitsgeneeskunde.be

Tijdstip: woensdag 29 maart van 10.30u tot ongeveer 16.00u. De zoneclips vindt plaats in België van 11.46u tot 13.28u met een maximum om 12.37u.

In licht en liefde

Isedolah

Nieuwe Energie Facilitator

Meer informatie: http://www.crimson-circle-holland.com/Iris.html


Dé meest vooraanstaande Internationale School voor Vuurlopen in de wereld
- devoted to excellence.


SUNDOOR is opgericht in 1984 om het werk van Peggy Dylan over de wereld te verspreiden. In de mythologie van de Inuit spreekt men over de zevende en laatste deur, de SUNDOOR, die de sjamaan doorgaat op het pad naar volledig ontwaakt bewustzijn.

SUNDOOR trainingen bieden je de methodes, het vertrouwen en de steun om je dromen werkelijk waar te maken. Binnen de trainingen kom je - opnieuw - in contact met jouw kern, je vindt de moed om groot te dromen en leert de vaardigheden om deze dromen te verwezenlijken. In SUNDOOR trainingen maak je kennis met oude wijsheden uit vele culturen in combinatie met de meest recente, beschikbare wetenschappelijke kennis.


SUNDOOR Trainingen & Workshops:
SUNDOOR Initiaton Training van 10 - 17 april 2006
SUNDOOR Breathwork Practitioner Training 31 juli - 7 augustus 2006
Women, Spirit & Power, Femme Vital!, 12 - 15 oktober 2006


ORION THETA HELING
DNA BASIS NIVEAU 1

Theta heling betekent: in een lichaam ook direct te kunnen helen. DNA proces activeren betekent: uitbereiding van 10 strengen.

Je kunt nu zelf onderzoekingen gaan doen in je binnenste, een vooruitgang om onze toekomst positief te gaan veranderen. Je bespaart veel tijd met deze oplossing. Deze nieuwe heling ontdekking, heeft exclusieve informaties die heel praktisch zijn. In deze cursus zul je een heling techniek leren, dat je manier van denken en voelen totaal zal veranderen.

Theta heling leren:
Door gebruik te maken van de Theta afstelling, verbind je je met de Goddelijke Oorsprong.
Deze nieuwe heling techniek is vlug en hoogst doeltreffend, omdat je direct samenwerkt met God/Godin en je bent met helen zelf de Mede -Schepper (Co- Creator.)

Je voelt je jonger en je energie neemt behoorlijk toe. Direct realiseerbaar voor zelf heling en een intuïtieve manier van het weten. Hervindt kalmte en rust bij jezelf en ondervindt een versterkte zelfvertrouwen naar het zoeken van "oplossingen". Sterkere observatie en telepathie worden nu ook meer merkbaar. Soul-mates en Soul- families kun je nu makkelijker aantrekken. Problemen en of mensen makkelijker los kunnen laten.

Dag 1:
Orion afgelegen kijk techniek.
Medisch intuïtieve lezing en heling.
Onvoorwaardelijke liefde heling.
Praten met je Hogere Zelf, Engelen en Gidsen.
Ontruimen van entiteiten en eigenzinnige wezens.
Verwijderen van psychische problemen
Terughalen van zielfragmenten.

Dag 2:
Onbeperkte mogelijkheden activeren! Ervaar en ondervindt de activiteit van je JEUGD en Vitaliteit Chromosomen. Reactiveer de 44 overgebleven chromosomen en ontvang 10 nieuwe strengen van DNA voor ieder chromosoom. Dit proces is onze eerste stap voor een totale intergratie van geest, lichaam, ziel. Je leert ook hoe je andere moet reactiveren. Al de technieken zijn perfect voor beginners of beroeps professional. Zij zijn makkelijk te leren en aan te brengen in je persoonlijk leven of voor je actuele heling praktijk voor anderen. Dit werk is grondig en diepgaand en is nuttig en heilzaam voor psychotherapie en werkt absoluut heel goed samen met o.a. Reiki of op alle anderen mogelijke manieren.

DNA NIVEAU 2
Theta Heling techniek.
Leer de " 4 Kern geloof technieken" te gebruiken, om negatieve geloof van jezelf of een ander mee te helpen, ook voor verslavingen. Het leren helen van de wonden van het verleden, om verder te kunnen gaan met je leven. Het creëren van de beste resultaten die een behoorlijke impact op je zullen hebben.

Gevorderde Groep heling.
Ontdek hoe deze principe van genetische versterkte herprogrammering werkt, onze gedachten kunnen veranderen, dat wij ooit dachten dat dit ons noodlot was.
Je kunt nieuwe keuzen maken, door deze langverwachte verandering en doorbraak van onschatbare informaties in deze DNA therapie toe te laten.

Het genezen van dieren.

Zoeken naar blokkades die je misschien hebt, je kunt alles realiseren wat je wilt.
Het terugplaatsen van de "leeftijd" gene voor "jong voor altijd".
Aantrekken van Soul-Mates. Groei positief door het leven en als al onze problemen zijn opgelost, wordt het tijd om ons bezig te houden met helen.

Aan het einde van de cursus ontvang je een certificaat:
This certification DNA / Theta Replacement Healing Practitioner

Je hebt van nu af aan de mogelijkheid en de ervaring om alles positief te veranderen in je leven, maar ook dat van andere toegestemde. Deze simpele krachtige techniek verandert realiteit dat je nooit voor mogelijk had gehouden.

Voordat je de cursus gaat doen is het sterk aangeraden dat je het eerste boek ook leest.
" Go Up and seek God " Het heet zo, omdat je gaat werken met de energie van de ''Creator''.
Dit boek kost 12 Euro en kun je binnenkort bestellen. Het is in het Engels. Een vertaling is in de maak.

Deze Orion healing en DNA 12 strengen DNA activatie cursus wordt in Den Helder gegeven op 3 & 4 Juni 2006. Zaterdag en Zondag van 9.30 t/m 7 uur, koffie en thee erbij inbegrepen, De kosten voor deze levensveranderende cursus zijn 250 Euros. Voor een herhaling €125. Een aanbetaling van 80 Euros voor 15 April garandeerdt je een plaats in de cursus. Wil je nog meer hierover lezen kijk dan op http://groups.msn.com/gatewaytotherestofyourlife Daar staat alle informaties op en kijk onder "ORION". Er wordt hoofdzakelijk Nederlands gesproken tijdens de cursus en Teacher Hetty Driessen geeft geregeld cursussen in Australië en in Nederland.

Is iemand hierin geïnteresseerd email dan wietskebrandsma@hotmail.com of Hetty Direct hettydriessen@hotmail.com
met Theta Healing in het onderwerp, zodat het niet in "junkmail" terecht komt.


Geachte lezer,

Onze nieuwe Tao woord en beeld 18 is klaar.

De toelichting verklaart veel:

http://www.tekensvanleven.nl/teken18toel.htm

Nr. 18 vindt u via:

http://www.tekensvanleven.nl/teken18.htm

Er zijn nieuwe pagina's over Taoïsme, Confucianisme en Yin en Yang.

Deze vindt u onder meer via:

http://www.tekensvanleven.nl/trefwoorden.htm


Hartelijke groet,
George Burggraaff
Roeland Schweitzer


Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
StartGeluk is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.