Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm
 
 
Nieuwsbrief 99 - StartSpiritueel - 18 oktober 2008
 
 
 
  14 oktober: channeling van Blossom Goodchild  
 

Beste mensen,

Zoals velen onder jullie had het onderwerp over een ophanden zijnde verschijning van een onmetelijk groot ruimteschip op ons zuidelijk halfrond een onduidelijk gesprek tot gevolg met vaak in ieder geval veel discussie en geen conclusie of dit werkelijk zou gebeuren. Als liefhebber van science fiction en fantasy boeit dit onderwerp mij ook en zeker als dit ook nog eens in een spirituele context wordt geplaatst zoals bij deze channeling van Blossom Goodchild. Ik ben bij mijzelf te rade gegaan waarom ik zelf het liefst zou geloven dat dit werkelijk zo gebeuren wat ik ook bij anderen bespeur. Zoeken wij een soort van bevrijding uit hogere sferen, bezoeken uit de ruimte die onze wereld willen verbeteren en opvoeden in hun Licht en Liefde. Wij zouden dan uiteindelijk niets geleerd hebben door tegen hen op te zien alsof zij onze meerderen zijn. Ja zul je zeggen in technisch opzicht zal dit ruimteschip zeer geavanceerd zijn, maar waar gaat het nu over in onze huidige shift en spirituele dimensionale ontwikkeling van deze huidige tijd. Er is misschien helemaal geen sprake van dualistisch gebuikte technieken voor dit ruimteschip, hooguit in de gemaakte hologrammen ervan.

Wat is dan het cruciale punt in deze berichtgeving? Wij worden op alle mogelijke manieren voorbereid op de komende mogelijke dimensionale verschuivingen in ons energetisch patroon. Alleen voor diegene die het weten wil en er voor kiest. En een ruimteschip in de vorm van een kosmisch Lichtschip past wel in dit beeld. Met andere woorden zal het 'schip' er zeker geweest zijn en waarschijnlijk nog steeds is, alleen niet zo zichtbaar voor alledaagse begrippen want dat zou inderdaad ook leiden voor paniek. Je zou ook kunnen zeggen dat deze paniek energetisch is verschoven naar de financiële wereld. Ook reden om eens na te denken om de eventuele vernietiging van ons erfdeel (de Aarde) eens onder de loep te nemen. Ach de dualistische wereld draait toch wel door al was het in weer een nieuwe ijstijd met nieuwe kansen voor de mensheid.

Voor mij is het alle lange tijd duidelijk dat wij omringd zijn door vele afkomsten uit alle diverse dimensies die voorhanden zijn, althans relevant en min of meer verantwoordelijk voor het (dualistische) aardgebeuren. Als geïncarneerde menselijke wezens zijn wij dan op zoek naar en tevens wegvoorbereiders voor deze hernieuwde energetische verschuivingen en openingen naar andere dimensies. Niet voor iedereen even makkelijk, omdat niet iedereen even bedreven is en ervaring heeft met menselijke activiteiten of met andere woorden het mens zijn.

Wat is het dan wel ?

In de meest recente channelingen wordt steeds meer gesproken over De Grote Centrale Zon. Persoonlijk vind ik de woordkeuze niet geheel op z'n plaats, omdat in de hogere dimensies het begrip dualisme niet kan bestaan en er geen sprake kan zijn van een hemellichaam of iets van dien aard(s). Feit is wel dat hier sprake kan zijn van een soort van energetische Bron met als doel deze te richten op onze aarde. Om die reden zijn er de laatste jaren diverse poorten (openingen) gecreëerd, zodat deze Lichtenergie getransformeerd en omgevormd kan worden voor aardse begrippen. De meest recente zijn de Leeuwenpoort van augustus dit jaar en die van 10-10-2008. Oké zoals je misschien ook weet was er op de 14e volgens de Maya kalender een Galactische activeringspoort, die op de 16e is afgesloten. Volgens de channeling verbleef het ruimteschip ook 3 dagen op die plek. In die 3 dagen is er dus een soort van "under construction" geweest om het mogelijk te maken deze Lichtenergie van De Grote Centrale Zon te bundelen op deze plek en als doorgeefluik te dienen voor Aards gebruik. Zie het als een soort van tranformator (tranformatie) huis in de elektriciteit.

Er is dus nu sprake van een nieuw soort Lichtenergie, met een hogere frequentie en Lichtintensiteit waar wij (althans diegene die het weten en voelen) mee om leren gaan en uiteindelijk mee gaan werken. En natuurlijk kan dit ook allerlei fysieke en emotionele reacties geven. Er vind dus ook een hernieuwde verbinding plaats tussen de puur Aardse energieën en de kosmische. Celia Fenn schrijft in een channeling over het nieuwe partnerschap tussen de Ontwaakte Mensheid en het Elementalenrijk van de Natuur. Wij dienen dus onze gevoeligheid of sensitiviteit wederom te verhogen om ons aan te sluiten op deze hernieuwde LichtBron.

Warme groet Peter / Orfilan

 

 
  Co-Creatie van de Nieuwe Holografische Patronen voor de
Nieuwe Aarde-Werkelijkheid zoals het Vorm aanneemt op Aarde
 
 

Aartsengel Michaël via Celia Fenn
vertaald uit het Engels door Ulla Mertens
Oktober 2008

Geliefde Lichtwerkers, wanneer jullie de maand Oktober binnengaan voel je diepgaande veranderingen, verschuivingen en transformaties die zich voordoen, terwijl de Nieuwe Aarde zich begint te manifesteren in het spoor van krachtige energieën die jullie Aarde in augustus 2008 bereikten. Inderdaad, jullie zien de eerste fasen van de volledige herstructurering van jullie sociale interacties zoals de economische crisis die de illusies en de angst onthullen in de kern van jullie oude manieren van interactie.

Geliefden, het is tijd om in jullie kracht te staan en de structuren van Liefde en Delen te beginnen creëren die de signatuur van de Vijf Dimensionale Nieuwe Aarde zal zijn. Begin bij jezelf in deze tijd van herstructurering en verandering. Wees Moedig en Optimistisch, wees gevuld met Liefde en Vreugde en weet dat datgene waar jullie gedurende vele levens op gewacht en voor gewerkt hebben, zich nu op Aarde manifesteert.

Terwijl jullie deze transformaties op fysiek niveau ervaren, zal het jullie opvallen dat er vele oude gedragspatronen en oude geloofsovertuigingen naar boven zullen komen om geheeld en losgelaten te worden. Dus kan het lijken alsof je door een persoonlijke crisis gaat of te maken hebt met angst, stress en zelfs slechte dromen wanneer deze oude energieën opkomen om opgelost te worden. Dit zijn energieën van angst, gebrek en beperking die naar de oppervlakte komen om losgelaten te worden, want ze kunnen niet bestaan in de Vijf Dimensionale Nieuwe Aarde die zich nu manifesteert. En zo, zul je geleid worden om je te bewegen door om het even welke overblijfselen van angst die zich nog in je bevinden, uit dit en eender welk leven, zodat je met volledig Vertrouwen en Vreugde naar de Vijf Dimensionale Nieuwe Aarde kunt gaan.

<< Lees verder >>

 

 
 

Stuur deze nieuwsbrief door . . . .

 
  De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider  
 

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

 
  Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link  
     
 

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Warme groet, Peter / Orfilan (www.orfilan.nl)

Webmaster StartSpiritueel

 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.