Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 49 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 18 juli 2005

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Nieuw in Noord Holland!

AQUARI Spirituele Vriendenkring Waterland

Op 19 juni is Aquari officieel van start gegaan en begint in september met een allerlei activiteiten voor iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit. Aquari organiseert bijeenkomsten om ervaringen te delen, cursussen en workshops. Voor september tot en met december 2005 staat het volgende gepland in Purmerend:

o Cursus Reis naar je Innerlijk, door Hans Otjes en Stef de Beurs
o Energie, een ontdekkingstocht, door Petrus Dispa
o Spiritualiteit en de praktijk van alle dag, door Petrus Dispa
o Automatisch schrift, door Willy van Waveren
o Kennismaking met Spiritualiteit, door Marcel Keehnen
o Pendelen, door Marcel Keehnen
o Numerologie, door Marcel Keehnen
o Gezichtsanalyse, door Ans Bijvank
o Automatisch schrift, door Willy van Waveren
o Metamorfose massage, door Agnes Lammertsma
o Avond met helderziende waarnemingen door Carolien de Bree
o Healing avond, door Marcel Keehnen
o Thema avond, met Marcel Keehnen

Alle informatie over de activiteiten, docenten, lesdata, tijden, kosten, de laatste nieuwtjes, etc. kunt terecht op de website www.aquari.org

U kunt ook bellen naar Marcel Keehnen: 0299-656948. Ook kunt U telefonisch het gratis uitgebreide programmaboekje opvragen.


Lieve medemens,

je bent hier niet toevallig ...

Je kan deelnemen aan een wereldwijd netwerk van Heling & Transformatie om de grootste quantum-sprong in bewustzijn te veroorzaken die de aarde ooit gekend heeft ....

Dank je bij voorbaat voor je deelname ...

De New Earth Circle is gelanceerd op 3 juli 2005, eerst in het nederlands en sinds 12 juli 2005 ook voor het engelstalige publiek. Het is een vorm van dienstverlening aan de aarde en aan jezelf. De Hierarchie van het Licht roept zoveel mogelijk zielen op om te participeren. Het komt hier op neer : Op dagelijkse basis wordt er on-line een steeds toenemende, helende groepsenergie opgebouwd met het doel om de hele mensheid en de Aarde in het algemeen te helpen in haar verheffingsproces naar een hogere dimensie. Iedere nieuwetijds-ziel weet dat we allemaal in ons diepste wezen met elkaar één zijn ('one mind, one heart') en dat de bundeling van elkaars (spirituele of hart-)energie een enorm helend energieveld kan creëren dat de aarde gebruikt voor haar zuiveringswerk. De aarde heeft namelijk onze liefde, ons licht en vooral ons EENHEIDSBEWUSTZIJN nodig om een positief verschil te creëren en al het leven op deze prachtige planeet te kunnen transformeren. Dat is onze voornaamste reden van bestaan en het hoogste doel waarvoor we hier zijn geïncarneerd. Ieder van ons brengt van 'thuis' zijn eigen unieke, helende kwaliteiten mee om deze in te zetten voor een bewustzijnsverandering in deze wereld.


Ontwikkel je Onthechting (vertaling tekst vorige nieuwsbrief)

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman, vertaling ArjunA.

Geliefde meesters,

Elk geavanceerd niveau van verlichting of spirituele evolutie bevat behalve hogere waarden ook nieuwe uitdagingen en kansen om meesterschap over je Zelf te verkrijgen.

Je hebt er zelfdiscipline, verhoogd bewustzijn en vastberadenheid voor nodig, echter hoe beter jullie je ego wenslichaam beheersen en toestaan dat je Hoger Zelf de leiding neemt, hoe makkelijker dit proces zal verlopen.

Wanneer jullie je bewustzijn uitbreiden en het leven van een hoger punt beginnen te bekijken verandert je perspectief.

Jullie besteden dan geen aandacht meer aan het negatieve of aan wat er fout is in je leven/wereld, terwijl je aan de andere kant een positieve kijk ontwikkelt en het goede in anderen begint te zien.

Jullie leren de schoonheid van de natuur te waarderen en dat wat er wel goed is in je wereld, bovendien ontwikkelen jullie een gevoel van nieuwsgierigheid en dankbaarheid voor de vele wonderen die zich aan jullie en je medemens voordoen.

Een van de moeilijkste dingen die jullie voor elkaar moeten krijgen is het loslaten van verouderde bevooroordeelde gedachten en gedragspatronen. Diepgewortelde gewoonten, tradities, maar ook sociale, raciale en religieuze invloeden uit het verleden, zijn de ketenen waarvan jullie je dienen te bevrijden terwijl jullie bevrijde geesten worden in de nieuwe dageraad.

De mensheid als geheel, maar ook het individu, is nog immer gevangen in de halve waarheden en ideeën die duizenden jaren geleden ontstonden.

Een ieder van jullie is een compositie (samenstelling) van al je ervaringen, niet alleen uit je vorige levens, maar ook van ervaringen die je had uit de tijd dat jullie voor het eerst tevoorschijn traden als een geïndividualiseerd bewustzijnsaspect van de Schepper.

Er is voor vele van die gedachtepatronen geen plaats in je nieuwe wereld van hoger bewustzijn, en jullie dienen die negatieve invloeden los te laten wanneer jullie je opwaartse beweging op de spiraal van verlichting willen voortzetten op weg naar de hogere rijken van Licht en Wijsheid.

Het is weer tijd om even stil te staan geliefden, en even in ogenschouw te nemen wat jullie de afgelopen vijf jaren hebben los gelaten.

Welke verouderde ideeën, gewoonten, of verantwoordelijkheden hebben jullie los gelaten en wat is daarvoor in de plaats gekomen?

Wat moeten jullie nu nog los laten of je er van distantiëren?

- Hebben jullie geleerd dat je geen slachtoffer van het lot zijn, en dat jullie de beheersing hebben over je eigen bestemming?

Wat doen jullie eigenlijk met je pas gevonden macht?

Er is niets of niemand buiten jou die iets voor jou doet, dan wel jou iets aandoet.

Jullie zijn begiftigd met alle scheppingsinstrumenten, en je bent gemachtigd voor alle schoonheid, overvloed en rijkdom in dit universum.

Het is jullie Goddelijke geboorterecht.

Wij kunnen jullie helpen, begeleiden en inspireren, maar jullie zijn de componist en de bouwer van de wereld en de werkelijkheid waarin jullie leven. Elke dag weer projecteren jullie gedachtevormen, emoties en intenties die de werkelijkheid van morgen zullen bepalen en beïnvloeden.

Wanneer het je niet aanstaat wat je hebt geschapen, en wat je momenteel ervaart, verander dan je gewoonte en je gedachtepatronen.

Til ze naar een hogere frequentie en neem waar hoe je wereld te goede verandert.

Wees, terwijl jullie steeds vaardiger worden in het focussen van je gedachten en doelbewust, stap voor stap handelen, je er van bewust dat jullie macht om te scheppen aanzienlijk zal toenemen in zowel positieve als negatieve zin.

- Voelen jullie je nu meer op je gemak als medescheppers van de levenservaringen die je ondergaat, en zijn jullie nu bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor zowel de positieve als de negatieve ervaringen in jullie leven?

Jullie kunnen de gedachtevormen die jullie uitzenden, afleiden en determineren van de mensen die je aantrekt.

Ervaar je veel negatieve feedback of interactie van de mensen om je heen?

Laat je nog steeds over je heen lopen om aardig gevonden te worden?
Hoe vaak voelen jullie je nog harmonieus en liefdevol nadat je iets voor anderen hebt gedaan?
Hoe vaak voelen jullie je nog gepikeerd of gebruikt?
Het is beter om niets voor een ander te doen dan het te doen uit verkeerde overwegingen.
Besef dat het de energieën die je projecteert de juistheid van je daden bepaalt, en niet de actie zelf.
In het proces van de terugkeer naar balans en harmonie, dient er een evenwicht in alles te zijn.

Er is een energie uitwisseling in elke gedachte die in je opkomt, en in alles wat je doet.

Wanneer jullie voortdurend geven aan een ander zonder dat daar een of andere positieve energie uitwisseling tegenover staat, schep je onevenwichtigheid dat zich spoedig zal manifesteren als wrevel of schuldgevoel, waarbij vaak een emotie als superioriteit of inferioriteit vrijkomt. Het wordt onder dergelijke omstandigheden onmogelijk om nog onvoorwaardelijke liefde voor de ander te voelen.

- Hebben jullie het proces al doorstaan om alles en iedereen in jullie leven los te laten voor hun eigen bestwil, voor hun hoogste goed?

Dit is een van de testen en uitdagingen die je moet ervaren op weg naar je Zelfmeesterschap.

Het betekent niet dat je alles en iedereen moet opgeven, het kan echter als een test dienen om te ontdekken dat je waarlijk meent wat je zegt en doet.

Het vasthouden van mensen of dingen, en weerstand bieden aan verandering zijn de belangrijkste oorzaken van menselijke pijn en lijden.

In werkelijkheid bezitten jullie niets en niemand.

Alles waar jullie van verzekerd zijn is een ‘moment in de tijd’ of wat wij het ‘NU Moment’ noemen.

Alles en iedereen in je leven kan in een oogwenk verdwijnen, en dat geldt ook voor jullie.

Het ligt niet in onze bedoeling jullie bang te maken, maar we willen jullie er bewust van maken dat alles in jullie huidige werkelijkheid vergankelijk is.

Waar klampen jullie je nog aan vast, waardoor je nog steeds pijn en ongemak ervaart?

Wat moet je nu nog leren van de pijn die je ervaart?

Wordt het niet tijd dat je al het lijden laat gaan en in Ease & Grace gaat leven?

- Ben je eigenaar van je bezittingen, of bezitten ze jou?

Heb je zulke grote schulden of ben je anderen zo verplicht dat je geen tijd hebt om in vreugde te leven?

Besteed je al je tijd aan het zorgen voor, het schoonmaken, het maken of afbetalen van je eigendommen?

Herinner je dat we jullie hebben gezegd dat dingen je niet gelukkig maken.

Meestal brengen ze een kort moment van bevrediging, en merk je dat je alweer uitkijkt naar iets, of iemand anders om je ego wenslichaam tevreden te stellen.

Geluk, vreugde en tevredenheid komen van binnenuit.

Waar jullie naar verlangen is de “kwaliteit” van het leven of een staat van “Zijn”.

Hoe lang is het geleden dat jullie gewoon in de natuur gingen wandelen?

Hoe lang is het geleden dat je tijd nam om gewoon naar de sterren te kijken?

Hoe lang is het geleden dat je in alle rust naar de wolken staarde?

Hoe lang is het geleden dat je op blote voeten op het gras liep?

Hoe lang is het geleden dat jij je afstemde op de hartslag van Moeder Aarde?

Hoe lang is het geleden dat je in stilte naar het zingen van de vogels luisterde?

Hoe lang is het geleden dat je naar de mensen om je heen keek en de moeite nam om te voelen wat zij voelden, of welke energie patronen zij projecteerden?

Is het niet tijd om in jullie turbo samenleving gas terug te nemen en de perfectie van het NU Moment te ervaren?

Door dat te doen scheppen jullie meer volmaakte momenten in plaats van de uitzinnige levensstijl die voor zo veel mensen in deze huidige wereld de norm is geworden.

- Moeten jullie constant vermaakt worden, of hebben jullie voortdurend externe stimuli nodig om te voorkomen dat jullie je vervelen?

- Wat kunnen jullie loslaten om je leven te vereenvoudigen en je dagelijkse ervaringen leuker te maken?

- Hoe vaak breng je tijd in je eentje door, terwijl je vreugde schept in je eigen gedachten en geniet van je eigen gezelschap?

- Moet je altijd naar muziek luisteren, heb je altijd de TV aan staan of een andere externe afleiding om je te weerhouden van ‘denken’ en je zelf beter begrijpen?

SCHEP JE ER WEL VREUGDE IN ALS JE ALLEEN BENT?

Jullie dienen de Stilte voorbij de Stilte binnen te gaan om contact te maken met de Geest.

Jullie Hoger Zelf en God Zelf kijken uit naar het moment waarop jullie je afstemmen op de Licht stroom van Goddelijk Bewustzijn.

Wij voelen het verlangen van zo vele miljoenen geliefde zielen die met hun Hoger Zelf en met ons wensen te communiceren, en het is toch zo eenvoudig.

Jullie hoeven alleen maar je intentie neer te zetten, en oefenen om de Stilte voorbij de Stilte binnen te gaan, opdat wij de weg kunnen vrijmaken en de verbinding die er al is versterken.

Een verbinding die verschrompeld is door misbruik of onbruik…

Welke negatieve gewoonten hebben jullie los gelaten?

Met welke positieve gewoonte hebben jullie ze vervangen,. en welke resultaten hebben jullie daarvan opgemerkt?

Jullie zullen zien dat het steeds gemakkelijker wordt om negatieve gedachten en gewoonte los te laten als je de gevolgen begint in te zien van je positieve daden.

Jullie zullen automatisch je dagelijkse bewuste handelingen beginnen te verfijnen wanneer je een ‘waarnemer’ wordt van je gedachten en intenties, en je gewaar wordt van de gedachten die je projecteert, en de woorden die je uit.

Gebruik altijd woorden die je kracht geven en houd het ‘gebabbel’ in je geest in de gaten.

Is Onvoorwaardelijke Liefde schenken gemakkelijker geworden dan voorwaardelijk liefhebben?

Jullie dienen je zelf te vergeven en je Zelf onvoorwaardelijk lief te hebben, voor je anderen onvoorwaardelijk lief kan hebben.

Je kunt eenvoudigweg niet projecteren of weggeven wat je niet van binnen hebt.

Het wil niet zeggen dat jullie niet er naar streven je zelf te verbeteren, of dat jullie trachten een hoger niveau van Zelfmeesterschap te verkrijgen. Het betekent dat jullie je zelf accepteren en liefhebben zoals je bent, terwijl jullie je de moeite getroosten om meer van je Goddelijkheid en het Lightness of Spirit te integreren.

Herinner je dit: heel het verleden, schrijf je toekomst, leef in het NU.

Angst voor de toekomst is het gevolg van twijfel aan je zelf en de beslissingen die je maakte of gaat maken.

Dit is het gevolg van diep weggestopte herinneringen aan mislukkingen en pijnlijke ervaringen in het verleden, uit dit of vele vorige levens.

Schuld en schaamte zijn ego gestuurde emoties die te maken hebben met het niet bereiken van bepaalde doelen of perfectie in het verleden.

Angst, schuld en schaamte worden vaak gericht op andere mensen in je leven, die je een spiegel voorhouden met frequenties die je in balans dient te brengen om die oude patronen en ervaringen los te kunnen laten.

Zodra jullie leren evenwichtige, liefdevolle energie te projecteren, zal het door de mensen waarmee jullie leven gereflecteerd worden, maar ook via jullie dagelijkse ervaringen.

Bepaal nu welke gehechtheden je hoogste goed niet langer dienen, en je zelfs tegenhouden.

Doe alle moeite om die gehechtheden los te laten, en vul de ontstane leegte op met een puur kristallijne Lichtsubstantie.

Denk er aan de macht van het Violette Vuur te gebruiken om te transformeren.

Gebruik het magische elixer vaak om je te helpen negatieve onevenwichtige energieën te transmuteren.

Wees zo moedig om de “hechtingskoorden” die jou met de mensen in je leven verbinden te verbreken.

Visualiseer met je innerlijke visie hoe deze koorden terugkeren naar de afzender, en wees alert wanneer iemand probeert zich te hechten aan je zonnevlecht.

Stuur de energie zonder enige rancune naar de afzender.

Span je in om het leven en de omstandigheden waarin je verkeert volkomen onthecht waar te nemen.

Zoek naar, en blijf bij je eigen waarheid, zoals jij die kent.

Lieverds, jullie bevinden je in een intense fase van verandering, waarin jullie alle negativiteit van het verleden tot op het bot loslaten.

Oude energieën, symptomen, gedachten en zelfs pijn komen je mentale en fysieke lichaam binnenwaaien om te transmuteren.

Jullie hebben een sterke toekomstmogelijkheid gebouwd met je intenties, en jullie worden nu uitgedaagd om te zien of jullie bereid zijn je dromen en verlangens waar te maken. Neem rustig de tijd om te bepalen welke toekomstmogelijkheid jij hebt gebouwd, en wanneer je niet tevreden bent met het ontwerp, verander het dan.

Wanneer je dat niet doet zal het zo zeker als maar kan zich in jouw werkelijkheid manifesteren.

Wij zijn bij jullie geweest sinds jullie tot bewustzijn kwamen in dit Universum, en wij zullen bij jullie zijn door gans de eeuwigheid. Vanuit het hartcentrum van onze Vader/Moeder God golven zegeningen zonder eind over jullie heen.

Er wordt boven alles van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michaël.
De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd:
  • Praktijk Umai. Voor spirituele ontwikkeling en begeleiding in Eindhoven.
  • Het Minnehof is een stiltehuis in het begijnhof van Brugge. Meditatie en stilte staan er centraal. Smile (Stille Meditatie In je LEven) is een groep voor jongvolwassenen (18-38 jaar) die meditatie willen leren kennen.
  • Website van Jacqueline. Wastekeningen, workshop wastekeningen, Bach bloesem remedies Paranormale beurs en avonden en Reiki.
  • Max Alkadrie is o.a. trance-medium en healer. Hij mag zich verbinden en channelen met alles in de gehele Schepping, zowel aan deze als aan gene zijde. Ook alle Meesters en Lichtwezens spreken via hem.

Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
Start-Single is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van Start-Single: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.