Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 34 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 19 november 2004

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Je komt iedere week wel dingen tegen die je raken, triggeren of wat dan ook. Dat kan bij de supermarkt van meneer de Boer zijn, op straat of ergens in een gastenboek op internet. Gedachten, keuzes maken al dan niet onbewust doen we allemaal en iedere dag. Maar in hoeverre is dat bewust: dus bijvoorbeeld ik kies voor het Licht? Ja sorry voor de vraag, maar ik stel deze alleen maar aan mijn zelf. Je kunt Licht niet opdringen: dit zijn ook twee woorden die elkaar uitsluiten. Daarom kan een ego ook nooit het Licht ontvangen, maar dat even terzijde. Je kunt het LICHT ( liefde) wel voor jezelf laten schijnen en als iemand daar wat mee kan is dit mooi meegenomen.

Deze week kreeg ik te horen dat het Christus Bewustzijn in de Thymus zetelt. Deze zit ongeveer 10 cm onder de keel. Ik ben soms wel eens kritisch en cynisch en denk dan: oh dat is mooi om te horen, maar daarna kreeg ik te horen dat hier ook "de Liefde voor jezelf" zit en toen werd ik even stil. Nou was ik al wel content met mijzelf hoor, maar als je hier heel bewust naar kijkt en echt bewust gaat voelen: gebeurt er toch iets heel moois. Het is in ieder geval een poging waard in de komende donkere dagen. Ik was er in ieder geval blij mee met dank aan de schrijfster Ans hieronder.

Groet,

Peter / Webmaster StartSpiritueel


Christusbewustzijn

Dit Christusbewustzijn is óp Aarde en in de mens zelf ''wakker'' geworden. Dit Christusbewustzijn is altijd al bij iedereen aanwezig geweest. Het Christusbewustzijn is gezeteld in de Thymus, daar zit de heilige geometrie in.

Het Christusbewustzijn is dat mooie Goddelijke deeltje dat echt in onszelf aanwezig is, dus in onszelf zit en sinds 25.000 jaren niet actief was. Het Christusbewustzijn is echt nooit bij ons weggeweest, was zelf al die tijd onbewust van zijn functie geworden. Bij iedereen is het Christusbewustzijn wakker gemaakt. Nu mogen we er onszelf nog bewust van gaan maken, het zit in het midden van de borst en wel 10cm onder onze keel.

De Kerk interpreteert deze ''Geestelijke Esoterische leer'' op een andere manier en vertaald ''Christus'' in Jezus, zoals Jezus-Christus. Het was voor de mens makkelijker te begrijpen als we dit Christusbewustzijn in een Jezus zouden zoeken. We denken zelf veel te klein, we zijn allemaal een deel van GOD net zoals Jezus ( Yoshua). Dit Christusbewustzijn zal ons deze geestelijke leer weer laten begrijpen. Het zou heel mooi zijn als de KERKEN de juiste interpretatie van deze esoterische geestelijk leer door zouden geven, dan zouden de Kerken weer vollopen. De mensheid was 'n lange tijd zoekende, zij konden het niet vinden in de Kerk en dit zou weer een belangrijke doorbraak zijn.

Nu is het Christusbewustzijn weer bewust bij ons allen aanwezig en kan de mens weer bewuster gaan leven. Daardoor kunnen we ook makkelijker samen evolueren naar de 4de en 5de Dimensie van ons bewustzijn. De Aarde evolueert ook met ons mee.

Dit Christusbewustzijn heeft een heel hoog bewustzijn en weet alles over de esoterische heilige geestelijke leer af. Dit is voor ons allen een heel belangrijke LEER ( spiritualiteit): dus geestelijke leer om te weten. Als we daar open voor kunnen staan, zal dit vooral samenhorigheid bewerkstelligen. Dit zal zich uiten in vrede in de mens zelf, maar ook op de Aarde zelf. De Aarde zelf is onze ''MOEDER'' die ons voedt.

Ans Corbée: www.reiki-usui.nl/spiritueel/


Voor altijd beminnen

Nu stroom ik over van Liefde. Een vol vat. Een met Mezelf. Met puur Zijn. Er is zoveel Vreugde. Zoveel gevuld zijn! Nooit ben ik meer alleen! Voor altijd versmolten ben ik met mijn Ik Ben Lichaam, met mijn Eeuwig Wezen, ben ik de dans van het Leven zelf geworden. Dit geluk hangt van niets meer af in de uiterlijke wereld. Niets in de omstandigheden van de uiterlijke wereld kunnen deze Eeuwige Vlam, waarin Ik altijd Aanwezig ben, altijd in het hier en Nu ben, nog aantasten. Ik voel me de wind, ik voel me de pret. Ik ben Altijd en Overal. Ik ben die Ik Ben.
En mijn lippen krullen tot een lach. Diep drink ik nu de volle beker van het Leven. Eindelijk durf ik me op te richten. Zonder spanning. Zonder onzekerheid over wat anderen van mij denken of hoe mijn toekomst eruit ziet. Ik ben mooi omdat ik Ben! Laat anderen maar kijken naar diegene die ik niet ben: een onvolmaakt lichaam, een mensenhart met pijn en smet. Een denker en doener, niet in staat God te genieten! Ik weet: ik ben dat ook. Zwak en wel en nog lang niet volmaakt in mijn menselijke hoedanigheid. Daar waar ik mezelf maar niks vind....... Maar ik woon daar niet meer. Ik ben dat ook, ik zie dat wel. Maar ik woon daar niet meer in. Ik LEEF hier in mijn Goddelijk en Sterrengewaad. Ik LEEF. IK GENIET! Mateloos kan ik genieten! Toch ligt ook Morgen nog steeds op de loer. Evenals gisteren. Maar ik weet: als ik een toekomst creëer en een gisteren heb, dan ben ik eruit. Dan LEEF ik nu niet meer. Een voor een verdwijnen toekomst, ambities, ego en zorgen. Zelfs plichten en verantwoordelijkheden worden anders gekend en ervaren.

Niets voelt meer zwaar in deze nieuwe Al Eenheid.
Ik zie mezelf nu als Licht. Ik zie mijn nieuwe Huis. Mijn huis heet Liefde.
Ik ben niet meer het kleine zelf. Al is het er nog steeds. Het onvolmaakte zelf, stoort me niet langer. Alles wat te dik, te lelijk, te onzeker, te mentaal of te eerzuchtig was: Ik heb het Lief, ken het en laat het zijn......Het is alles goed zoals het is. Met en zonder schaduw.
Ik ben blij dat alles voorbij nu gaat. Duale vormen, ze voeden me niet meer. Ze zijn me niet meer trouw. Vallen langzaam allemaal uit elkaar en ik ben er niet rouwig om!
Ik laat los en los.... en heb geen toekomst meer. Soms maakt mijn oude ik nog plannen, is er hechting, hoop, verwachting.......... Opnieuw dreig ik dan weg te zakken met mijn nieuwe speeltje! Eeen nieuw speeltje is ook zo fijn, zo nieuw, iets dat ik niet eerder heb gehad! Zal ik het leven, zal ik erin meegaan en verdwalen....?
En ik laat ook al mijn denken hierover los... mijn angst voor nieuwe hechtingen.... weg ermee. Ik ervaar en ervaar en ben niet in morgen.... Ik verken en stroom. Ontdek een nieuw Thuis in mijn lichaam.
Mijn lichaam, waar ik nooit van heb gehouden. Een lichaam vol lijden, boordevol verdriet. Van mij, alle geschiedenis en alle wezens...

Aan al mijn zielematen

Ik heb zo van jullie gehouden van al jullie gezwoeg. Ik ben daarin een met julie.
Ik wilde jullie voor altijd begeleiden en aan mijn hart drukken, maar ik mag niet meer stilstaan. Ik ben oud. Vele levens heb ik erover gedaan om hier te komen. Nu moet ik mijn belofte om gelijk op te gaan met jullie die zo ploeteren en met de bomen en planten die het lijden inademen, verbreken. Ik moet nu verder. Ik ben niet meer een van jullie.
Ik ben nu de Velen. Ik ben niet meer de zoeker.
Maar ik versmelt met mijn nieuwe eenheidsgroep, met het volgende stadium van mijn verlichting. Het voelt als een verlies en als afscheid! Maar ik weet het is maar tijdelijk en dan zijn we allemaal weer EEN!
Ik kan niet langer wachten, ik moet nu voort. Zonder jullie, mijn oude zielematen, waar ik zoveel aan heb beloofd, zoveel voor wilde zijn...
Ik ga en ga, voor het Vuur in me is gedoofd! De energie van mijn Kosmische lange Weg is bijna op. Ik moet nu door naar mijn nieuwe Thuis. Een prachtig Thuis maar zonder mensen. Nooit keer ik hier meer terug.
Nooit zal ik meer op deze machtige Aarde zijn! Mijn hart bloed als ik Gaia straks achter moet laten..... Maar nog is het niet zover. Eerst mag ik nog mijn menselijk paradijsje hier genieten. Aards plezier en hogere Eenheid beleven! Het zal mijn afscheid zijn. Voorgoed afscheid van hier en van mijn menselijke staat!
Het doet ook zo’n pijn! Het lijkt zo’n verlies....... Maar eerst zal ik mij verzadigen aan al wat aardse Liefde en Vreugde is. Volkomen versmolten met mijn ik Ben Lichaam zal ik versmelten in een wervelde Eenheidservaring! Met jou en jou....
Met de Schiehallion en Moeder Aarde, met alle wateren en zeeën, te veel om op te noemen. Ik zal het allemaal in Mij kennen en dragen. Ik zal het Zijn.
Mijn eeuwige IK Ben versmelt met alle Rijken, met alle ervaringen. Wat hebben we het Leven Lief! Wat zou er nog mooier kunnen zijn dan dit!
Nu pas houd ik van mijn lijf, van mijn gezondheid, van jou en mij, van de zinnelijke liefde zonder begeerte, van een bloem en een schaap. Alles zie ik, alles geniet ik, alles ben ik!
Dank je wel Gaia, dank je wel lieve mensenvrienden, dank je wel energie die LEVEN heet!

Joke Nootebos/Elziam 28-8-2004

Het Geschenksteentje: contact@geschenksteentje.nl www.geschenksteentje.nl


15e Bericht van De Hoeders

Oogsten
Geliefde broeders en zusters, niet zonder reden hebben wij in de afgelopen berichtgevingen gesproken van grote veranderingen en onze zorg uitgesproken wanneer het gaat om het herhalen van oude patronen en de noodzaak vicieuze cirkels te doorbreken.
De meest recente ontwikkelingen die jullie wereld teisteren zijn hiervan een direct gevolg. Een direct gevolg met wederom diepgaande gevolgen. Angst, woede, verwarring en chaos zetten velen aan tot reacties van eenzelvig formaat. Zorgvuldig opgebouwde fundamenten staan te beven op hun grondvesten.
Hierin, geliefde broeders en zusters, spreken wij niet over de fundamenten zoals jullie wereld deze heeft gevormd, doch de fundamenten van het hart en van de ziel. Wat weet zij van boosheid? Wat weet zij van angst? Of van verwarring en chaos? Zij zijn onderdeel van de geest die in staat is de balans dusdanig te verstoren dat zij alle voorzichtigheid uit het oog verliest en niet langer in staat is nuances aan te brengen waar het, het relativeringsvermogen betreft. Angst voedt angst, woede voedt woede, uit verwarring en chaos ontstaat wederom verwarring en chaos. Zoals liefde begint als een klein zaadje dat verspreidt door de wind in vruchtbare aarde valt en weet te ontkiemen, eveneens geldt dit voor angst, woede, verwarring en chaos. Ook deze eigenschappen zijn als kleine zaadjes. Ook zij vallen in vruchtbare grond en weet te ontkiemen.
Jullie herkennen dit verschijnsel. Immers, is zij niet eveneens een deelgenoot van jullie eigen leven? Jullie strijden dezelfde strijd ongeacht of dit collectief of individueel is.
Ook jullie oogsten wat je hebt gezaaid.

Eenvoudig
Is het dan zo eenvoudig? Kan het dan zo eenvoudig zijn?
Ja lieverds. Zo eenvoudig is het en zo eenvoudig mág het zijn. Jullie ziel weet dit. Jullie ziel vóelt dit tot in de Kern van haar Zijn.
Jullie kunnen pogen je er voor af te sluiten. Jullie kunnen pogen het buiten te sluiten. Verkiezen het te negeren onder het mom van: wat niet weet, wat niet deert of wie dan zorgt wie dan leeft.
Doch lieverds is dit werkelijk ook voldoende? Voor jullie zelf als individu? Voor de wereld op collectief niveau?
Welke ervaringen ontstaan hieruit op zielsniveau? Wat is het dat jullie wilden ervaren door jullie geboorte?
Deze vraag geliefde broeders en zusters, kunnen wij niet voor jullie beantwoorden, doch wij kunnen jullie de aanreikingen geven die jullie in staat stelt in jullie harten te kijken om het antwoord hierop te verkrijgen, immers het antwoord is reeds aanwezig in jullie zelve! Er is geen reden ver buiten jezelf te zoeken. Er is geen reden om moeilijk toegangbare paden te bewandelen. Er is geen reden alle uithoeken van het Universum te bezoeken op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is het dat jij wilde ervaren door jouw geboorte.

Intenties
Het uitzenden van de intentie het antwoord te vinden op deze vraag is voldoende alsmede jullie harten te onderzoeken.

Doch hierin schuilt voor jullie een groot risico, nietwaar lieverds? Jullie eigen hart te onderzoeken. Jullie koesteren hiervoor een grote angst. De ervaringen in jullie persoonlijke levens hebben jullie voorzichtig gemaakt. Verdriet, pijn, vertrouwen, boos, opstandig en andere emoties die jullie zolang getracht hebben te verbergen. Emoties die jullie zolang hebben weggestopt.
Het is als zwarte aanslag op het zilver dat in de kasten ligt. Roest dat zich heeft genesteld op het blinkende koperwerk.
En lieverds is het niet zo dat jullie er liever niet aan denken het zilver en het koperwerk te moeten poetsen? Is het niet zo dat jullie dit werk het liefst zo lang mogelijk uitstellen?

Stralend als zilver
Toch zit er een verschil tussen het zilver, het koperwerk en jullie, geliefde broeders en zusters. Althans er lijkt een verschil te zijn. Daar waar jullie bij het zilver en koperwerk weten welk resultaat jullie zullen hebben van al jullie inspanningen indien jullie eenmaal de tijd nemen om te gaan zitten en te beginnen met het poetsen, daar is het jullie je moeilijk voor te stellen welk resultaat jullie zullen hebben wanneer jullie eenmaal de aanslag van het hart en van de ziel onder handen nemen.

Proberen jullie je eens voor te stellen lieverds, dat het resultaat van het poetsen van het zilver en het koperwerk een eenzelvig resultaat zal opleveren indien jullie tijd en aandacht aan de aanslag van jullie harten zouden besteden? Onder deze laag van aanslag ligt een blinkend stuk vakwerk te wachten. Ongeacht hoelang ook de aanslag haar reeds heeft aangetast, ongeacht hoeveel aanslag er ook is. Zij zal glimmen en blinken onder de zorg die jullie haar toekennen. Zij blijft geduldig wachtend onder de laag aanslag totdat jullie de keus maken haar onder handen te nemen, niet langer angstig voor het resultaat dat jullie inspanningen zal opleveren en eenmaal bevrijdt van deze aanslag kan zij werkelijk stralen als het zilver en het koperwerk. Moe van inspanning, doch voldaan van het resultaat dat deze inspanning heeft opgeleverd kunnen…, nee, mógen jullie verder gaan. Bevrijdt van de aanslag biedt zij ruimte voor jullie onderzoek wat het is dat jullie wilden ervaren door jullie geboorte in zoverre dit nog niet tijdens het poetsen duidelijk geworden is.

Fundering
Het fundament is nog altijd aanwezig. Zij blijft onverwoestbaar, ondanks dat zij veelvuldig te lijden heeft gehad. Ondanks dat zij soms heeft staan trillen onder het gewicht dat op haar schouders is gelegd. Zij is altoos daar.

Beziet het resultaat van hetgeen jullie zaaien. Is de oogst evenredig aan jullie verwachtingen? Is zij evenredig aan jullie inspanningen?

Dit, geliefde broeders en zusters, is een individueel proces dat een ieder van jullie alleen voor zichzelf kan invullen, doch bedenk dit lieverds, indien jullie allen separaat fungeren als kleine zaadjes die wegwaaien in de wind en vallen in vruchtbare grond, welk resultaat zal dit geven? Duizenden, nee, tienduizenden zoniet honderdduizenden en meer kleine zaadjes wegwaaiend in de wind, zich verspreidend over alle werelddelen, alle landstreken, waar zij zullen vallen in gezonde, vruchtbare grond en daar zullen ontkiemen?
Wat zal hiervan de oogst zijn?

Nogmaals rijst de vraag: is het dan zo eenvoudig? Kan het dan zo eenvoudig zijn?
En wederom is het antwoord: ja lieverds. Zo eenvoudig is het en zo eenvoudig mág het zijn.
Indien jullie het zilver van jullie harten poetsen en laten schijnen zodat jullie zuiver van Licht, zuiver van Liefde kunnen stralen dan lieverds, zal de balans in evenwicht zijn. Het zal jullie niet vrijwaren van nieuwe aanslag. Het zal jullie niet vrijwaren van nieuwe roestvorming. Doch de invloed zal slechts beperkt zijn en jullie weten wat jullie harten nodig hebben om deze aanslag te verwijderen en te blijven stralen. Jullie zullen leven naar de inspanningen en oogsten wat jullie zaaien.

Grondwetten
De funderingen zijn reeds gelegd. Jullie kennen in jullie wereld wetten die onaantastbaar zijn en zullen blijven. Zij zullen de tand des tijd weten te doorstaan ongeacht welke gebeurtenis ook. Zij worden door jullie grondwetten genoemd. Ook een ieder van jullie draagt de kenmerken van deze grondwetten met zich mee. Ook zij zullen de tand des tijd weten te doorstaan, ongeacht welke gebeurtenis jullie meedragen. Zij vormen het grondbeginsel van degene die jullie in werkelijkheid zijn. Zij vormen de basis.
Komen wat komen zal.
De basis zal er altijd zijn.

Tot slot
17 november zal gekenmerkt worden door de Leoniden, een meteorenzwerm. Doch de invloed hiervan zal slechts beperkt zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren.

18 november zal Venus in samenstand komen met de planeet Spica. Daar dit geschiedt in het sterrenteken Maagd is dit een periode voor zuivering en reiniging. Deze periode zal duren tot 26 november waarop het volle Maan zal zijn.

4 december zal Venus boven de rode planeet staan. Deze gebeurtenis kan voor frictie zorgen echter aangezien de rode planeet gedurende deze tijd van het jaar niet krachtig genoeg is en er eveneens invloed zal zijn van het sterrenteken Weegschaal, zal dit beperkt zijn en meer van invloed zijn op het in evenwicht brengen van de vrouwelijke en manlijke energie.

8 december zal zich kenmerken doordat Spica wederom in het sterrenteken Maagd zal komen te staan alsmede zullen zowel Jupiter als Venus en Mars zichtbaar zijn. Het evenwicht van de vrouwelijke en manlijke energie zal hierdoor versterkt worden, alsmede leent dit zich uitstekend voor zuivering en reiniging. Deze periode zal voor de eerstvolgende dagen zich handhaven.

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

De Hoeders

Claudia Philippo: http://httpd.chello.nl/~claudia.philippo/ en guardians.l4y.org


Nieuws van Het Spirituele Alfabet

Allereerst wil ik jou hartelijk danken voor jouw interesse in mijn werk.

Na enkele maanden werken is nu het vervolg op Het Spirituele Alfabet Spel uit:

Het Spirituele Alfabet Meditatie Kit 1.

De Meditatie Kit biedt oefeningen op het gebied van meditatie, visualisatie en concentratie. Het Spirituele Alfabet Spel en de Meditatie Kit zijn heel goed samen te gebruiken en versterken elkaar.

Het Spirituele Alfabet Meditatie Kit 1 is een middel, een gereedschap om contact te maken met gevoelens en aspecten in jezelf. Het is een hulpmiddel om beter en gerichter aan inzicht in jezelf te werken. Begrippen die je bijvoorbeeld tegenkomt in Het Spirituele Alfabet Spel kun je met behulp van de Meditatie Kit helderder maken. De Meditatie Kit helpt je in een staat van rust en ontvankelijkheid te komen om contact met je gevoelens te maken. De Meditatie Kit leidt je naar jezelf, naar innerlijk contact, gezonde liefde voor jezelf en naar zelf-vergeving. Begrip van en voor jezelf in de zin van zelfkennis. Dit leidt tot acceptatie van jezelf. Dit op zijn beurt brengt je in contact met een innerlijke kracht die je niet kende of bevroedde.

Het Spirituele Alfabet Meditatie Kit 1 bestaat uit 23 geplastificeerde kaarten in full colour van 10,5 bij 15 cm en een boekje van dezelfde afmeting met 96 pagina's informatie en meditaties. Samen in een luxe doosje.

Het nieuwe spel is te zien bij de winkels die ook Het Spirituele Alfabet verkopen.

Zie voor de verkoopadressen: www.hetspirituelealfabet.nl


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:
  • Ria van de Velden - Intuïtief Kunstenares. In overgave, laat ik de energie, die ik voel door mijn hart en handen via kwast en verf op het doek komen. Zo ontstaan de kleurmengingen vanzelf net als de bewegingen en lieflijke vormen.
  • Het Klankpunt: Centrum voor Holistische Geneeswijzen.
  • Spiritueel Centrum InSpirit Diana. Ik ben gediplomeerd Aura-Chakratherapeute, Usui Tibetaanse Reiki Master en Bachbloesemtherapeute.
  • Nimis, Centre of Light. Opleidings Instituut voor Mentaal Mediumschap, Trance Mediumschap en Trance Healing.
  • Verklaar het leven...Discussieforum met de bedoeling om met z'n allen te achterhalen hoe, wanneer en waarom het leven is ontstaan.
  • De Meyboom is opgericht door Angèle Nederlof. Haar praktijk voor Gestalt,Relatietherapie en Supervisie en de cursussen Bio-yoga en Spiritualiteit vinden plaats in de werkruimte van de Meyboom.

Oproep aan iedereen, die deze nieuwsbrief leest. Heb je in je familie, bij je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit: mail dan de link van StartSpiritueel door. Dit kun je heel eenvoudig doen met de volgende link. Dank voor de moeite en daarmee help je StartSpiritueel te groeien.
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

 

 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.