Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

 

Nieuwsbrief 24 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 2 april 2004

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Na vier weken weer een nieuwsbrief van StartSpiritueel. Een week vakantie en met een nieuwe lente en zomer in aantocht bruist het weer van de nieuwe ideeën. Het belangrijkste item zal de komende tijd "Samenwerking" worden en het integreren van LichtCirkels in Nederland en België. Dit heet op weg naar een Nieuwe Wereld en een nieuw WereldBeeld.

Tevens een tijd om weer naar buiten te treden. Hierna volgt een gedeelte en het begin van een verhaal, dat ik van 1983 tot heden heb opgeschreven. Laat ik het zo zeggen, dat ik geluisterd heb naar de Geschriften van Johdan, die mij hebben geïnspireerd hier gehoor aan te geven. Om deze reden vervolg ik met een passage uit de Geschriften van Johdan, die vanaf 1981 zijn neergeschreven.


Epiloog

Ik heb veel over deze mogelijkheden nagedacht, maar nu ik jullie ontmoet gaat dat boven mijn verstand. Wie zijn jullie?

"Dat is moeilijk te zeggen. Wij zijn personificaties van wat eens was en wat hopelijk (zelfs wij hopen dat) eens zal zijn. Een soort tussenvorm. Je kunt ons misschien vergelijken met sommige overleveringen van indianen of zigeuners in vroeger tijd. Een realiteit, hoewel dat voor hen zelfs niet altijd een realiteit in aardse vorm was".

Je spreekt een beetje moeilijk.

"Ja voor ons is spreken en uitleggen moeilijk, omdat wij niet van deze wereld zijn. Wij komen en gaan, maar zijn in dat opzicht essentieel voor jullie; hoewel veel van jullie soort dat misschien niet eens waard zijn. Zonder ons zouden jullie niet kunnen overleven".

Ja dat begrijp ik, maar waar leven jullie dan?

"Nou wij leven in een andere wereld dan jullie; hoewel van dezelfde hoedanigheid toch in een andere dimensie en leiden daar een soort zwerversbestaan, omdat dit noodzakelijk is voor jullie voortbestaan. Wij ruimen de troep op van jullie, snap je"?

Dit zei Julio met zo'n ernst alsof ik mijzelf schaamde voor alles wat er in deze wereld voor narigheid was.

"Ook wij zoeken, anders dan jullie naar een formule voor de overgangsvormen tussen hier en bij jullie, die voor ons heel gewoon, maar voor jullie stervelingen nog lang niet mogelijk is".


Hierna volgt een verhaal, misschien niet helemaal goed geschreven of bij het eerste lezen ervan duidelijk, maar wel van een schoonheid - althans zo is het beleefd - waarvan de glans alleen nog maar gevoeld kan worden in een traan van ontroering en herinnering. Dit is voor mij de enigste, maar wel ultieme belofte voor de komende transformatie: een nieuwe dimensie in een andere tijd en een andere wereld. Een verhaal over leven en dood, door elkaar heen en zich tegelijkertijd afspelend in een materiele wereld zoals de onze en in vele andere dimensies.

Wat eens opgeschreven is, zal ik binnenkort publiceren op een nieuwe website. Van het begin tot het einde en dan vervolgend. Nu zijn deze woorden, die volgen duidelijk voor mijzelf.

In stilzwijgen gehuld loop ik verder
Dromend door de werkelijkheid
Een vage glans van schitterend licht
Tot ik weer thuis ben, bij jou
Een kampvuur in het avondlijke duister

Hier volgt een gedeelte van de tekst over twee overgangsvormen:

.... Ik wilde eigenlijk nog tijd hebben om nog wat te doen. Maar ik vraag mij af: wat is er te doen? De wanhoop, als een langzaam omhoog slingerende spiraal in je hoofd. Een trein die razend als een op hol slaand hart door je hoofd raast. En uiteindelijk is er alleen nog die verre blik, die nog verder reikt als de horizon, ongrijpbaar en misschien tegelijkertijd binnen handbereik.
Ik wil mij zelf niet beklagen, want wat valt er te zeggen, te doen. In een flits kan alles weer anders zijn, alsof met een knippering van de ogen een kaal landschap vol met bloemen staat, wuivend in de wind. Ach waar is die zoete blik gebleven, een kus, een aanraking vol overgave die ons samenzijn versmelten tot een zuiver atoom fonkelend in een sterrenhemel bij heldere avond.
Nu is alles doods, een trein piepend en krakend tot stilstand gekomen; kreunt nog wat na, stoom en water dampend en sijpelend uit ik weet niet welke onvoorziene openingen.
Een mens lag dood ter aarde, er stroomde wat bloed uit zijn mond, zijn ogen nog wijd open van de schrik, maar nog een laatste glinstering had het opgevangen van het naderend onheil om dan direct over te gaan tot een geheel andere ervaring.
Een bloemenpracht, op mensen gelijkende lichtende wezens namen hem vederlicht op en legden hem op een baar. Alle onheil vergeten, er flitste nog een verre onweersbui, maar dat was ver weg en kwam nooit weer. De man stond op en ik zag een rein gelaat, alsof de sterren weerkaatste op zijn blanke huid.
Hij begon te lopen, eerst alleen en ik zag dat hem een vrouw tegemoet kwam, zo mogelijk nog mooier dan de man, maar met een duidelijke overeenkomst en herkenbaarheid. Zij leken op elkaar; toch waren zij elkaars tegenbeeld. Zij kwam langzaam op hem aangelopen en ik zag dat de twee mensen elkaar steeds dichter naderden hoewel de afstand nog groot was. Alsof hun beider lichamen, indien ik daarvan kan spreken steeds inniger in elkaar opgingen. Een ineenstrengeling zoals je het nieuwe ochtend zonlicht in vochtige bossen ziet. Gele en purperen vlinders fladderden rond in deze stralenzee. Het laatste moment van deze eenwording heb ik niet meer bewust meegemaakt. Het was alsof een stokoude eik in een flits opgroeide tot zijn huidige majestueuze hoogte. Zijn zware zijtakken smachtend uitstaken om zijn juist ontsproten bladeren te baden in het parelwitte zonlicht. Dauwdruppels vielen glinsterend omlaag en deden zijn wortels sidderen van geluk.

Ik zag dit alles gebeuren en eigenlijk ook weer niet. Ik liep verder door het bos op zoek naar verlichting, smartelijk wachtend in mijn eenzaamheid. Ik had drie maanden bij Minoo gelogeerd, veel gedroomd, gepraat en gelachen. Op een ochtend zei ik tegen hem dat ik zou vertrekken om de bergen hierachter te verkennen, waar ik nooit eerder was geweest. Vele uren heb ik ze aanschouwd in het dal bij het boerenvolk en vol ontzag had ik ze bekeken; hun torenhoge witbevlekte toppen af en toe badend in de wolkenpracht met hier en daar een blauw streepje lucht.
Minoo had mij glimlachend aangekeken en hij leidde mij het tuinhekje uit zoals ik gekomen was. Het piepende tuinhekje was het laatste wat ik hoorde.
Hier en daar vielen al blaadjes dwarrelend op de grond, ongeduldig als ze waren op het naderende herfstseizoen. Ik wilde voor de winter inviel aan de andere kant van deze bergen zijn en wilde weer nieuwe horizonten aanschouwen in weer een nieuw leven ....


De bewustwording en de Geschriften van Johdan

Deze website draag ik op aan Onze Moeders, die een deel van hun leven gestoken hebben in het uittypen en vertalen van De Geschriften van Johdan. Dank zij hun gedrevenheid is het nu mogelijk dit verhaal te delen.

Atlanta: "Waar ben je geweest?"

Johdan: "Deze keer had ik rust nodig".

Atlanta: "Wat heb je met me gedaan?"

Johdan: "Ik zou dat jou moeten vragen: Wat heb jij met mij gedaan!"

Atlanta: "Wat bedoel je ?"

Johdan: "Wat er gebeurde was dit: jij wilde je oorspronkelijke entity-name weer terug hebben, eerder dan aan het eind van deze incarnatie, omdat jij voelde dat jij deze incarnatie beter zou kunnen hanteren als je je juiste entity-name weer had.

Ik praatte en praatte met je omdat ik voelde dat je er nog niet klaar voor was deze overgang te hanteren.
Ik wist waar je doorheen moest teneinde je naam terug te krijgen, omdat je nog steeds ontelbare "hangups" ( obsessie, complex ) over je laatste incarnatie als Atlanta had.
Maar je was al begonnen het uit je "system" te gooien ( dat overgeven ) en er was niet veel wat ik zou kunnen doen om je te laten stoppen.
We moesten alle ervaringen van het slavenschip bij je brengen, zodat jij ze (er) allemaal uit kon werken.
Vandaar al dat overgeven".

Atlanta: "Maar ik gaf maar twee maal over in het begin".

Johdan: "Like hell you did.
Ik nam je heel vaak mee naar "that washroom".
Iedere ervaring die we je voorhielden spuugde jij uit met je gestel.
Toen wij er eindelijk mee klaar waren kon jij je lichaam nog niet helemaal als vrouw accepteren. ( Dit is het loodzware gevoel dat Atlanta had toen ze om 6 uur wakker werd ) .
Maar eenmaal zover gekomen, was er geen terugkeer mogelijk.
Daarom overlegde ik met mijn helpers in de sferen en we besloten je lichaam helemaal van je weg te nemen, om je die tijd te geven je aan te passen aan de situatie ( het 'lichte' gevoel toen ze om 7 uur wakker werd, en dat ongeveer een uur duurde)."

Atlanta: "Maar ik kan me niet herinneren wat er feitelijk gebeurde op het slavenschip; wat gebeurde er?"

Johdan: "Nee, hier houd ik voet bij stuk; ik besloot deze herinneringen uit je bewustzijn weg te halen.
Het zou onmogelijk voor je zijn deze incarnatie te hanteren als je je herinnerde wat er was gebeurd".

Atlanta: "Het moet vreselijk zijn geweest".

Johdan: "Het is niet te beschrijven".

Atlanta: "Wie waren al die mensen die ik zag?"

Johdan: "De mensen die je zag waren allemaal daar op dat slavenschip met jou, plus wij in de "Psyche"

De volgende dag…..

Atlanta: "Deed ik er verkeerd aan er op te staan mijn naam terug te krijgen?"

Johdan: "Helemaal niet. Ik begreep het op dat moment niet.
Toen realiseerde ik me hoe noodzakelijk het werkelijk was, omdat, zonder je originele entity-name, je bewustzijn niet compleet zou kunnen zijn.
En zonder een compleet bewustzijn zou je niet met succes door hebben kunnen gaan met dit werk".

Heina

Heina was in haal laatste leven de helft van een tweeling.
De andere helft was Janny ( Tonim's dochter ); het waren allebei meisjes.
Onwettige kinderen van Tonim ( die een vrouw was ) en een "zeeman" ( ????? ).
Ze zijn opgevoed door hun moeder ( Tonim ) en haar broer ( Neda ).
In die tijd waren onwettige kinderen een schande, dus zijn broer en zuster verhuisd naar een andere plaats en deden zich voor als echtpaar.

Zurahn had vaak gevraagd waar Neron nu was en wat hij deed.

Antwoord Johdan: "Die leden van de familie die gestorven zijn en niet meer terug hoeven te komen hebben erg veel contact met hun familieleden in de sferen.
Ze trachten hun familie te helpen en gewoonlijk doen zij dat via een persoon uit die familie.


Spiritueel Hoekje:
Lieve mensen,

Aanstaande maandag 5 april is de voorlopig laatste lichtcirkelbijeenkomst in de kerk in Zwaag. Er zijn dus geen bijeenkomsten in de maanden mei, juni juli en augustus. De eerstvolgende avond is weer maandag 6 september. Het gedicht "een offer van liefde", de teksten en nieuwe aanvullingen in gasten vertellen, zullen vanaf dinsdag weer te vinden zijn op mijn website www.lichtcirkel.org

In september start ik ook weer met nieuwe groepen, je kunt je hiervoor nog opgeven. Het zal de woensdagavond worden, 1 x in de maand, te beginnen op 29 september.

Wellicht tot maandag!!

HART elijke groet, Ellen


Crimson Circle in Nederland

Een aantal nieuwtjes betreffende de Crimson Circle in Nederland. Als je zelf nieuws hebt of groepen organiseert met betrekking tot de Crimson Circle, kan je me daarover mailen, dan neem ik het op in deze nieuwsbrief en de website.

Shaumbra samenkomst 18 april

Met een kleine 30 shaumbra komen we zondag 18 april bij elkaar in spiritueel centrum Djoj in Rotterdam. Naast een algemene introductie, zetten we middag in met een diepere kennismaking door middel van een spel. Iedere groep kan dan zelf bepalen, voelen en expressie geven aan wat bij hen opkomt. Tussen de middag gebruiken we de lunch en de kosten worden volledig gedeeld met elkaar. Koffie en thee is de hele dag aanwezig. Deze dag staat het natuurlijk voor iedereen ook vrij om eigen werk, praktijk, workshops en wat al niet meer zij, te presenteren. Dus neem je folders, werk en visitekaartjes maar mee. In de nieuwsbrief van Anita kun je meer lezen.


Gedichten die mij Raken!

Dit bericht is speciaal bedoeld voor hen die zich aangetrokken voelen tot het lezen en schrijven van gedichten. Voor hen heb ik een nieuw hoofdstuk gecreëerd op de Running Fox Website onder de titel: ‘Gedichten die mij Raken!’

Wanneer je surft naar www.runningfox.tk vind je daar voorlopig een directie link naar de gedichtenpagina, die je weer verder op weg helpt naar díe poëzie die een snaar bij mij heeft geraakt en die dat mogelijk ook bij jou doet. Je kunt natuurlijk ook via de portaalpagina op de betreffende afdeling terechtkomen.

Ik beleefde een zonsondergang voorbij de verre heuvel.
De rood verbrande kleuren betoverden
stilaan de verdwijnende wolken.

Terwijl de vrolijke zwaluwen boven de eenzame velden speelden,
Voelde ik dat ik niet alleen was en ik vulde me in saamhorigheid
met de omfloersende natuur.

Hans Brockhuis.


Voor het spirituele nieuws en agenda zal ik in de komende tijd een bepaalde vorm zoeken. Helaas kan ik niet alles gratis doen; dus dit wordt een betaalde dienst. Meer hierover kun je binnenkort lezen op de website.
De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:
 • Gezondhuis. Wat zijn aardstralen? Wat doen aardstralen? Aardstralen en wonen. Aardstralen en gezondheid. Pendelaar Rik Cappelle.
 • Paracom is de telefonische hulplijn voor paranormale communicatie, consulten en adviezen. Bij de medewerkers van Paracom kunt u, desgewenst anoniem, met al uw vragen en problemen terecht.
 • Holistische Kindertherapie: Bodil Nielsen.Ieder mens heeft een zelfhelend vermogen; alles is in essentie aanwezig. Als holistisch kindertherapeut heb ik een begeleidende rol in het stimuleren van dit zelfhelende vermogen en help ik het kind weer vanuit zijn/haar eigenheid te functioneren.
 • Magische wereld. Als je geinteresseerd bent in spirituele zaken, is het vast geen toeval dat je op deze site bent terechtgekomen.
 • Nomaden van het Licht. Als wandelen een manier van leven is, wordt de aarde warm onder je voeten,
  is het kronkelpad je levensweg, in het licht
  van de winter, witte vlakte vult het licht van je ogen, wind door je oren in het verloren land.
 • Stichting de Lotusheerd heeft als doel het bevorderen van paranormale- en intuïtieve bewustwording en ontwikkeling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • Lichtcentrum ANDROMEDA. Maureen Veerman. Spirituele website voor persoonlijke groei en bewustwording. Klankhealing, Meditatie, Droomwerk en Moeder Aarde projecten.
 • Op deze website staan de activiteiten en praktijk werkzaamheden van spirituele praktijk Apofyliet. Daarnaast staat er informatie over verschillende soorten Lichtwerk en er is aandacht voor de ascensie processen van mensheid, Moeder Aarde en het Universum.

Ik doe nog steeds een oproep aan iedereen, die deze nieuwsbrief leest. Heb je in je familie, bij je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit: mail dan de link van StartSpiritueel door. Dit kun je heel eenvoudig doen met de volgende link. Dank voor de moeite en daarmee help je StartSpiritueel te groeien.
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

 

 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.