Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Nieuwsbrief 22 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 20 februari 2004

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Column voor StartSpiritueel door Peter

StartSpiritueel is ontwikkeld voor en door mensen die geïnteresseerd zijn in alles wat met spiritualiteit te maken heeft. In deze startpagina willen wij mensen samen brengen (Community), die elkaar iets te bieden hebben op spiritueel vlak.

Dit staat op de hoofdpagina van StartSpiritueel en soms is het wel eens zinvol hier bij stil te staan en de doelstelling die je beoogt weer eens op een rijtje te zetten. StartSpiritueel bestaat nu ongeveer een jaar en voor wie het leuk vindt, kun je hieronder klikken voor een van de eerste versies: februari 2003.

www.startspiritueel.nl/febr2003/

StartSpiritueel is voortgekomen uit StartKunst en zeker met de hulp van Marina van (www.startspiritueel.nl/marina/) is deze startpagina ontstaan. Er is veel veranderd en gebeurd het laatste jaar. De pagina ziet er beter uit en het aantal linken is behoorlijk gegroeid. Er is ook heel veel informatie bijgekomen, met name op de achterliggende website: www.cirkelsvanlicht.nl. Via o.a. de mail zijn mooie en nieuwe contacten ontstaan. Op spiritueel gebied is er veel gebeurd, wat vele mensen heeft beziggehouden, waaronder de Harmonic Cordondance. Ieder heeft daar zo over geschreven.

Als ik kijk naar de verschillende statistieken van deze website heeft StartSpiritueel nu zo'n 150 tot 200 unieke bezoekers per dag met een gemiddelde pageview van rond de 1000 pagina's. Dit is wat anders dan het aantal hits wat inmiddels op zo'n 4.000.000 ligt en soms nogal tot verwarring leidt. Ik vind het wel belangrijk deze stijgende lijn te zien, maar altijd mooier en stimulerender zijn de complimenten in het gastenboek of de mailtjes die je krijgt. Bij deze nog mijn dank daarvoor.

Wat mij betreft is de doelstelling van de startpagina zeker geslaagd en ben ook heel tevreden. De tweede doelstelling over het samenbrengen (Community) van mensen is minder duidelijk. Zeker er zullen mensen zijn, die via deze startpagina een website hebben gevonden en hier mee gegroeid zijn en in dat opzicht is het geslaagd. Als ik echter goed luister en en kijk naar alle nieuwe informatie, die vrij komt in de spiritualiteit is er veel meer aan de hand. Het begrip Community wordt heel veel gebruikt op internet, denk maar eens op MSN. In de zin van nieuwe spiritualiteit kun je Community ook lezen als SamenKomen of ThuisKomen en het je bewust worden van je eigen ZielenGroep.

Het is al heel wat je eigen zielenmaatje of je Soulmate te vinden (ik heb mijn halve leven gezocht en nu blijkt dat ze niet hier op aarde is). Steeds meer mensen gaan of beginnen zich te herinneren naar hun eigen spirituele Familie, hun eigen ZielenGroep. Zo kom je steeds meer mensen tegen, die zielsverwant zijn met jou zelf en samen worden deze groepen steeds meer duidelijk en zichtbaar. Zo is het begrip Community in een veel breder verband uit te leggen en de HerKenning zal ook steeds duidelijker worden, die uitstijgt boven alle materiele en aardse zaken en te groeien naar een 4 dimensionaal bewustzijn. Dat is ook mijn groei geweest het laatste jaar en in die zin zullen dingen ook steeds duidelijker worden.


In dit verband kun je hier ook een channeling lezen van een zekere Yohdan; deze tekst is gechanneld in 1982. Al deze teksten zijn binnenkort te lezen op een nieuwe website.

We hadden ons afgevraagd wat "Counterparts" nu feitelijk waren en hoe e.e.a. in 'elkaar zou zitten'.

Antwoord Johdan:

"De eenheid van de Schepping".

Voor iedere "family of souls" ( vrij vertaald: geestelijke familie ), die op jullie planeet rondwandelt, is een "oversoul", in de Psyche die op zijn beurt lid is van een "family of souls", bestuurd door een andere "oversoul", die een stap hoger staat; die op zijn beurt weer lid is van een "family of souls", bestuurd door weer een andere "oversoul", die nog weer een stap hoger staat, enz. enz.

Dit is ook van toepassing in de tegenovergestelde richting. Er zijn veel planeten op een lagere schaal ( trap van ontwikkeling ) dan de aarde, die bezig zijn zich omhoog te werken. Jullie zijn allemaal ook op deze planeten geweest. Ieder van jullie is ook een "oversoul", die een zekere "family of souls" bestuurt die één tree lager staat op de ladder van de Schepping. Enz. Enz.

Er moeten "geestelijke families" zijn om de eenheid van de Schepping intact te houden. Toch is iedere individuele "soul", die behoort tot een zekere "family of souls", bestuurd door één "oversoul", ook een "oversoul" van zichzelf, en bestuurt ook een andere "family of souls", daardoor de Schepping uniek makend.

De "souls" behorend tot een "family of souls" worden "counterparts" genoemd. De "oversoul" bestuurt de "counterparts", die ieder in voortdurend contact met elkaar staan in de droomwereld. Ieder "counterpart" helpt zijn andere "counterpart" kennis van het leven bijeen te brengen, die dan doorgegeven wordt aan de "oversoul". Deze "oversoul" op zijn beurt helpt zijn couterparts met die kennis, die op hun beurt hem helpen met de kennis die zij hebben verkregen van hun couterparts. Dit wordt de "eenheid van de Schepping" genoemd ( dit heet de "eenheid van de Schepping" ). We zijn allemaal met elkaar verbonden en dit is de enige wijze waarop de Schepping bestaat. En de Schepping duurt eeuwig ( is onsterfelijk ).

Elk counterpart volgt in het leven een totaal verschillend pad. Er zijn 13 couterparts die een "family of souls" vormen. Zij vallen onder de categorie van : man-vrouw, geestelijke-aards, zwart-wit, rijk-arm, gelukkig-ongelukkig, wijs-onwetend, en "average" ( gemiddeld, middelmatig ).

"Average" is nummer 13; de mensheid is nooit in staat geweest dat te begrijpen, daar het geen duidelijk omschreven verklaring afbeeldt ( voorstelt ). Vandaar het ontstaan van het bijgeloof dat nummer 13 een ongeluksgetal is.

Echter is iedereen uit deze categorieën nodig om een perfecte "family of souls" ( counterparts ) te vormen. Je zult nooit twee counterparts uit dezelfde categorie in één family of souls vinden. Herinner je: Elke familie van 13 counterparts heeft één oversoul als bestuurder, die een stap hoger staat en elk van deze 13 counterparts is op zijn beurt zelf een oversoul en bestuurt een andere familie van 13 counterparts, een stap lager.

Counterparts blijven vaak samen door alle incarnaties heen, dikwijls van leven op leven van categorie verwisselend, ofschoon het ook mogelijk is dat een counterpart gedurende verschillende incarnaties dezelfde categorie zal kiezen.

Herinner je: je hebt een volmaakt vrije wil om te kiezen. Als een counterpart een stapje naar boven gaat neemt een ander, vanaf een stap lager, zijn plaats in., en zo krijg je steeds nieuwe counterparts. Een counterpart dat vooruit is gegaan in de Psyche, kan dan je nieuwe oversoul worden.

Herinner je: Jullie voorgaande oversoul is dan ook gestegen. Er zijn evenveel "souls" in de Psyche als er op aarde zijn. Er zijn ook omtelbare graden in de Psyche als wel op aarde. Zoals ik net al zei, kan een counterpart dat zich in de Psyche heeft ontwikkeld, zijn vorige counterparts overnemen als oversoul. De "family of counterparts" over wie hij oversoul was, wordt dan overgenomen door het nieuwe counterpart dat vooruit ging om zijn oorspronkelijke plaats in te nemen; en hier heb je wat jullie evolutie noemen.

Gewoonlijk wordt een counterpart-familie gevormd uit de leden van veel verschillende aardse families. Een geestelijke familie is vaak totaal niet verwant aan een aardse familie. Jullie hebben de vrije wil met je lichaam te gaan verkennen/onderzoeken waar en wat je wilt, maar geestelijk zul je altijd één familie zijn."


Ans Corbée schrijft hier ook over in de volgende tekst:

Spirituele familie herinneren

Velen zijn nog onvoldoende geïnformeerd wat betreft onze zielsverwantschappen die we hier op Aarde kunnen hérontmoeten. Het is onze geestelijke familie en we hebben meerdere levens met hun doorgebracht. Deze 'familie band' bestaat al héél lang en we kunnen telkens deze familieleden weer herkennen en ontmoeten op anderen dimensies, doordat we dezelfde trillingen hebben en deze trillingen van hen ook op kunnen vangen. Nu zijn er weer zielsverwantschappen van ons hier op Aarde gereïncarneerd. Zij zijn hier voor een speciale ''Missie'' en deze missie is om spiritualiteit en dat is ''geestelijke waarheid'' begrijpbaar voor ons te maken en deze ook zoveel mogelijk te verspreiden.

We kunnen zeker zo makkelijk groeien of leren, als we op een andere planeet of zonnestelsel zijn, de bewoners en de planeet hebben al een hogere bewustzijn en daarom is hun trillingsgetal ook veel hoger dan hier op Aarde. We zijn nu juist allemaal hier op Aarde gekomen om er aan mee te werken dat ook dit bewustzijn en trillingsgetal hier ook hoger wordt, alleen op die manier kan de overgang naar de 4e dimensie gemaakt worden. Iedere ziel heeft een ' blauwdruk' en daar is voor iedere individu een zielenopdracht of Missie op vastgelegd. Deze MISSIE is om hier op Aarde zoveel mogelijk mensen te bereiken en om spiritualiteit ook meer begrijpbaar te maken en ook te helpen bij o.a. de bewustzijnsovergang van de 3de naar de 4de dimensie. Ze zijn nu hier op Aarde om mee te werken, om een hoger bewustzijn te activeren en de overgang van de 3e naar de 4e dimensie op Aarde mogelijk te maken. Deze zielen hebben Wel voldaan aan hun eigen zielen ''opdracht'' en komen om te helpen.

Vaak gebeurt het dat één tweelingziel incarneert op de Aarde en dan blijft de andere tweelingziel achter in de Kosmos of een andere dimensie. Die tweelingziel die achter gebleven is, begeleidt zijn geïncarneerde tweelingziel via de Kosmos. Als dit gebeurt, dan is die tweelingziel Klaar geweest met zo'n opdracht, maar komt speciaal naar de Aarde om een MISSIE uit te dragen. Daarom zijn er vele zielengroepen thans hier op Aarde om zo spiritualiteit breder te verspreiden.

Hier op Aarde zijn vele zielen die beslist 'niet' op deze huidige 3e dimensie op Aarde wilden zijn, maar dit werd verwacht. Omdat ze nog Niet klaar waren met hun eigen zielen ''opdracht''. Deze zielenopdracht moesten zij afmaken om weer volledige in hun eigen kracht te staan en dan weten ze ook, waarom ze telkens terug moesten keren naar de Aarde, om dit doel te bereiken.

In 1 zielengroep, waar we werkelijk allemaal een onderdeel van zijn, bestaat uit zo'n 172 zielen, dus zielsverwantschappen, 2 Tweelingzielen, 12 Tweelingvlammen, 24 Overzielen en zo'n 144 Zielenmaatjes in 1 groep. Waarvan de 2 Tweelingzielen en de 24 Overzielen elkaar makkelijker kunnen herkennen, doordat er bij hen, een hogere zelf bewustzijn geactiveerd aanwezig is omdat zij via hun hogere zelve communiceren. Tweelingzielen zijn de eerste 2 zielen in een zielengroep.

Alle zielengroepen zijn lang geleden ontstaan o.a. met 2 Tweelingzielen, uit deze Tweelingzielen is weer een splitsing van 12 Tweelingvlammetjes ontstaan en deze zijn weer gesplist in 24 Overzielen en uit deze splitsing is uiteindelijk in 144 Ziele maatjes ontstaan, bij elkaar vormen ze één grote zielengroep. Hoe dichter de zielenverwantschap is des te makkelijker men elkaar herkent. Je bent niet meer of minder, of je een Overziel of een Tweelingvlam of wie dan ook bent. We zijn wie we zijn, deze verwantschap is voor iedereen, we kunnen er profijt van hebben door een zielenverwantschap te traceren, samen groeien gaat sneller.

Niet alle zielsverwantschappen uit 1 groep incarneren gelijktijdig hier op Aarde, ze kunnen in verschillende dimensies of op verschillende planeten aanwezig zijn, maar ze zullen als de tijd er juist voor is, in contact komen met hun eigen ziels verwanten hier op Aarde. Geavanceerde leden van een zielengroep communiceren met elkaar ongeacht waar ze zich feitelijk bevinden. Dit gaat via hogere zelve, die dan trillingen opvangen van de andere zielsverwanten. Daarom komen op dit moment zoveel zielsverwantschappen weer bij elkaar. Het is weer herinneren van wie onze spirituele familie is en in contact zijn met mensen van gelijke vibratie. Het is het terugeisen van onze eigen kracht en dit betekent het herinneren van wie we zijn. De bedoeling is dan dat we elkaar complimenteren en inspireren en kunnen leren van elkaar en ook spiritualiteit breder verspreiden. Alle individuele leden zullen altijd verbonden blijven als groep voor hun totale evolutionaire reis. Deze zielsfamilie is of kan sterker zijn dan een fysieke familie/relatie band hier op Aarde. Al kunnen er hier op Aarde ook zielsverwantschappen in één familie aanwezig zijn, ze zoeken elkaar immers vaak op in een fysieke 3de dimensie vorm.

De tweelingzielen zijn eeuwig verenigde delen van één ziels uitbereiding en zijn bestemd om zich weer te verenigen aan het einde van hun lange evolutie cyclus. Als een volledig androgyn persoon, helemaal in balans met hun mannelijke en vrouwelijke kanten geaccepteerd en geïntegreerd in hun leven, dit is 'n opdracht voor ons allemaal. Iedere 'ziel' persoon is gedurende zijn of haar 'afdaling' hier op Aarde met 'n dominante mannelijke en 'n zachte vrouwelijke polariteit uitgerust. Daarvoor is het de bedoeling dat we in balans komen met de twee sekse in ons zelf, zonder van sekse te hoeven te veranderen. Dan zijn wij in balans in onze persoonlijkheid. We bezitten een sterke en op het uiterlijke gebaseerde op de wereld gerichte mannelijke kant. En we bezitten 'n zachte innerlijke gebaseerde ontvankelijke spirituele vrouwelijke kant. Dit zijn twee tegengestelde polariteiten en zullen als levensdoel met elkaar één Eenheid vormen en zo de voltooiing van het mannelijke en het vrouwelijk dualiteit één geheel wordt. Dit is een MISSIE voor onszelf, dit wordt van ons verwacht bij terugkeer in de Kosmos. Als een (persoon) ziel in zijn persoonlijkheid in balans is, kan die ziel bewust open staan voor zijn hogere zelf.

Een H.Z. heeft toegang van hogere kennis, als we zelf in balans zijn, hebben wij daar dus ook weer inzage in. Onze H.Z. hoort bij ons en is een waar deel van ons, maar is heel lang geleden achter moeten blijven in de Kosmos. Dit gebeurde om dat onze eigen trillingen te laag waren voor onze H.Z. We zijn één geweest met onze H.Z. maar deze stem en hulp konden we niet meer horen, omdat wijzelf nog niet voldoende in balans waren en daarom niet 'bewust' in contact konden staan met onze H.Z. Als de zielen op Aarde incarneren, krijgen ze eerst begeleiding van Gidsen, totdat ze in balans zijn, daarna komen ze pas in contact met hun H.Z.

Vaak wordt gekozen te incarneren als een partner of als vriend of zelfs als een familie lid voor een vroege herkenning. Die herkenning van zielsverwanten, loopt nog heel stroef, omdat er nog vele zielen hier op Aarde zijn, die hier nog aan het dolen zijn geweest en er nog niet open voor kunnen of willen staan, omdat ze nog te vast zitten in hun 3de dimensie van hun ''denken''. Velen denken en willen een individu zijn en blijven en zij ''denken'' dat door in groepsverband te spreken, ze nu ineens hun individualiteit verliezen. Onze eigen individualiteit zullen we altijd behouden, maar het is zo'n waardevolle hereniging van heel lang geleden. Door zielsvereniging komt er zoveel kracht en informatie vrij over spiritualiteit waar we met zo'n allen van kunnen profiteren, we behouden altijd een eigen vrije wil en blijven een individu met eigen keuzes ook al horen we bij een zielengroep. Hoe we denken het maakt geen verschil, we blijven ten alle tijden leden van 1 groep.

Als we in ons denken (EGO) blijven zitten kunnen we hier ook niet open voor staan. Dit betekent dat ze ook nog niet in balans zijn en het is dan heel moeilijk om deze zielen te bereiken. Door hen dan te prikkelen met informaties, vinden ze dit al gauw dat hun iets wordt opgedrongen, dit is natuurlijk nooit de bedoeling.
Alle informaties van de gehele groep is voor de hele zielenfamilie bedoeld en dit gebeurt alleen maar uit Liefde, maar dit willen ze dan niet in zien, maar ze willen ook zelf niets uitzoeken. Als iemand hier niet open voor wil staan is dit heel erg jammer, zo'n ziel blijft dan echt gevangen in het 'denken' van de 3de dimensie. Dit betekent dat ze niet naar de 4de dimensie van een hoger bewustzijn kunnen gaan. Zo blijven ze stilstaan, zo blijven ze achter, omdat ze zonodig controle over hun eigen individualiteit willen behouden, maar zó scheiden ze zichzelf juist af.

We zijn zelf betrokken geweest bij het ''schrijven'' van ons eigen levensdoel. Nú hier op Aarde, mogen we die invulling en de uitvoering ervan bewerkstelligen. Dit is in overeenstemming met de betrokkenheid van onze eigen ziele blauwdruk en deze opdracht hebben we zelf goedgekeurd voordat wij hier op Aarde kwamen.
Vind je eigen opdracht/ missie, dit zal je helpen je levensdoel vlugger te kunnen bereiken. Het is een '' Scheppingsplan van de schepping '' voor iedereen.

Lees meer op de website.


Spiritueel Hoekje:

Op deze plaats wil ik aandacht en complimenten geven aan het mooie werk wat Marina inmiddels doet:

Lieve mensen,

Ik begeleid cliënten In hun groei naar het MultiZintuigelijk worden, het MultiDimensionaleBewustzijn en alles wat daar mee te maken heeft. Dit wordt ook wel ascension-processing genoemd.

Deze sessies zijn altijd gechannelde sessies; dwz dat het geheel geleid wordt/gestuurd wordt door een Gids of Engel op dat moment aanwezig.
Mensen met psychische of fysieke problemen kunnen ook bij mij terecht;

Wat doe ik nog meer?

Heb je Vragen? Stel ze...! op mijn website.

In Licht en Liefde,

Marina


Al eerder aangekondigd, maar sinds deze week is de nieuwe website van Doortje online: Happy Single.

Deze site wil ik opzetten voor alle (spiritueel ingestelde) singles die van hun leven iets weten te maken en een heerlijk verrijkend leven hebben. Het zal een soort ontmoetingsplek worden waar we onze ervaringen met elkaar kunnen delen.

Op het moment dat dit idee mij wordt ingefluisterd bevind ik mezelf nog in een situatie waarin ik wacht tot mijn eigen plekje, mijn woninkje, beschikbaar komt. Maar misschien kan dit juist daarom wel een steun zijn voor hen die zich ook willen losmaken van hun beklemmende gevoel. Want hoe ga je nu met een dergelijke situatie om zolang je je nog in een dergelijke situatie bevind? In mijn 'dagboek' kun je mijn ervaringen lezen.
Zodra ik mijn eigen plekje heb ben ik vastbesloten er een geweldige tijd van te maken!

Deze site luidt daarmee een nieuwe periode van mijn leven in en wat is er nu heerlijker dan alle positieve bevindingen te delen met andere singles!? Je kunt hier meer uitleg lezen over het insturen van teksten en ervaringen.

Daarom zou ik willen zeggen:

'WELKOM, doe alsof je thuis bent, trek je jas uit, schop je schoenen uit, pak wat lekkers te drinken voor jezelf en maak het je gemakkelijk …'

Alle liefs van Doortje


In het voorgaande heb ik ook een oproep aan iedereen, die deze nieuwsbrief leest. Heb je in je familie, bij je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit: mail dan de link van StartSpiritueel door. Dit kun je heel eenvoudig doen met de volgende link. Dank voor de moeite en daarmee help je StartSpiritueel te groeien.
De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.