Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 52 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 21 oktober 2005

Themanummer: DNA, Transformatie en healing

www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Beste mensen,

De nieuwsbrief van StartSpiritueel heeft enige tijd vanwege andere werkzaamheden stilgelegen. Vanaf nu is er weer een tweewekelijkse nieuwsbrief. De bedoeling is om regelmatig een thema nummer uit te brengen. Mijn keuze voor deze nieuwsbrief ligt in mijn interesse in dit onderwerp.

Mogelijke andere onderwerpen zijn:

 • Boekbesprekingen
 • Chanelen
 • Het spirituele kind in jezelf
 • Reiki en andere healing methoden
 • Spiritueel nieuws
 • Werken met energieën

Wil je een onderwerp aansnijden in een nieuwsbrief en/of heb je interessante artikelen; mail deze dan naar: info@a-tzi.nl


Theta heling techniek & DNA activatie

Thetaheling is een eenvoudige en effectieve voorouderlijke helingtechniek die ons verbindt en heelt door de krachtige samenwerking van ons lichaam, onderbewustzijn en geest. Het is een snelle effectieve werkwijze waarmee verbinding wordt gemaakt met de werkelijkheid achter tijd en ruimte.

Bij Thetaheling komt de facilitator in een diepe staat van het onderbewustzijn door gebruik te maken van de theta hersengolven. In deze staat van "ZIJN" heeft de facilitator direct toegang tot de ‘Levenskracht’ (ook wel "De Schepper Van Al Wat IS" of het "Godsbewustzijn" genoemd), waardoor alle veranderingen mogelijk zijn.

Thetaheling stelt ons in staat om volledig de gaven en kwaliteiten te ontvangen die het universum voor ons heeft, waardoor we uiteindelijk allemaal onze DNA activeren voor persoonlijke en planetaire transformatie en heling.

Thetaheling staat ons toe om liefhebbende, gepassioneerde krachtige wezens te zijn, verbonden met de grootste kracht van het universum.
Het geeft toegang tot onze aangeboren psychische capaciteiten toegepast met wijsheid en kennis waarmee we onszelf en de medemens van dienst zijn.
Door het creëren van een gelukkig vervullend leven creëren we een betere wereld.

De Thetatechniek brengt ons direct tot de kern van een probleem of klacht. Hierdoor wordt gewerkt met de kern van het eigen innerlijke wezen. Vanuit ervaringen op verschillende niveaus kunnen verouderde waarheden of overtuigingen onbewust meegedragen worden in ons genetische veld.

Voorbeeld: Als ouders of voorouders oorlog en honger hebben meegemaakt kan er in de genetische overtuiging zitten dat er niet genoeg eten is. Een dergelijke overtuiging kan worden gezien als een programma dat ons als mens in de weg staat in het NU.

Voorbeeld:Tot zeven generaties kunnen we op historisch niveau belemmerende overtuigingen met ons meedragen. Daarnaast kunnen we beperkt worden door culturele en collectieve waarheden en overtuigingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het calvinisme dat veel mensen onbewust met zich meedragen.

Bij de Thetatechniek wordt het programma van deze overtuigingen weggehaald en daarvoor in de plaats kan een ander programma worden gezet. Deze techniek faciliteert het herprogrammeren van ongewenste overtuigingen en waarden, waardoor de gewenste realiteit gecreëerd wordt.

Theta heling ondersteunt onze zielswensen zoals;
geluk, vreugde, liefde, emotionele en psychische balans, fysieke gezondheid, versnelde groei van bewustzijn en spirituele evolutie.
Leven vanuit ons hogere zelf en volledig aanwezig zijn in elk moment, werkelijk vrij, door het loslaten en opruimen van het verleden wat ons niet langer dient.

Met de Thetahelingtechniek is het mogelijk om:

Beperkende en verouderde overtuigingen te veranderen in positieve ondersteunende overtuigingen.
Gevoelens te ervaren zoals: onvoorwaardelijke liefde, veiligheid, vreugde, geluk, waardigheid, vergeving, zelfrespect, enzovoort.

 • Vrij te worden van onze diepste angsten, veilig te voelen, beschermd en vrij te zijn.
 • Psychische, emotionele, mentale en fysieke disbalans en of ziektes vrij te maken.
 • Je hernieuwd in balans te brengen en je gezond te voelen.
 • Uit te vinden welke overtuigingen de blokkade vormen voor bijvoorbeeld; het hebben van meer geld; het behouden van een relatie; het vinden van een fijne baan; gewichtsproblemen; enzovoort.
 • Vrij te komen van negatieve gevoelens omtrent vorige relaties.
 • Energieën en eigenzinnige wezens los te laten.
 • Zielsfragmenten terug te halen.
 • Chakra’s schoon te maken van oude emoties en energieën.
 • Verbinding te maken met het Hogere Zelf.
 • Een zielsverwant of partner te creëren.
 • Verbonden te voelen met de Bron, Alles Wat Is, het Goddelijke.
 • In verbinding te zijn met Beschermengelen en Geleide Gidsen.
 • Het DNA te activeren en omdraaiing van het verouderingsproces in gang te zetten.
 • Te werken aan gedrag of gezondheidsproblemen van je huisdieren.
 • Bacteriële en virale defecten of infecties, allergieën en genetische defecten en nog veel meer ziektes te helen.

Dit alles en meer met de onuitputtelijke kracht van onvoorwaardelijke Liefde.

Meer info op: Own Your Life


Frequencies of Brilliance met Trudy de Jong

is een krachtige, lichte energie die het trillingsniveau in ons lichaam beïnvloedt en verhoogt, het DNA verbetert, en ongebruikte delen van de hersenen wekt en activeert.
Hierdoor wordt groei, ontwikkeling en genezing op lichamelijk, geestelijk en emotioneel niveau bevordert.
De sessies worden gegeven op een massagetafel, waarbij bepaalde punten op of boven het lichaam licht aangeraakt worden, het activeren van energetische portalen.

15.00 -18.00 en 19.00 - 22.00 (10 – 15 euro)

Praktijk voor Shiatsu en Frequencies of Brilliance
trudyjong@yahoo.co.uk
www.laatjelichtschijnen.nl


DNA informaties

We kunnen ons leven haast niet meer voorstellen zonder het DNA, omdat we nu weten dat al onze persoonlijke gegevens van ons zijn opgeslagen in onze DNA.

Als we alle 12 strengen DNA zouden uitstrekken, dus de strengen achter elkaar neer zouden leggen kunnen de DNA strengen zo'n 2 meter lang zijn. Deze 12 DNA strengen kunnen zich alleen maar uitbreiden in zijn LENGTE en niet in zijn breedte. Deze 12 DNA strengen hebben we al heel lang geleden gekregen bij ons allereerste bestaan/begin en kan daarom alleen in zijn totale LENGTE verlengd worden en niet in zijn breedte. Dit DNA heeft de menselijke geometrie in zich.

Een oude ziel heeft namelijk veel meer informaties verzameld dan een jonge ziel. Die verzameling van informaties bepaald dan de LENGTE van de DNA strengen. Een DNA kan 1 of 2 miljard gegevens bezitten, dit ligt ook weer aan een individu. Niemand kan identiek hetzelfde zijn, omdat een levensgeschiedenis en ook de persoonlijkheid en individualiteit nooit hetzelfde zijn.

Het persoonlijke activeren van het DNA proces is al bij ons gestart. DNA is net een antenne en vangt daardoor al onze persoonlijke trillingen op. In ons verleden hebben we gedachten ''patronen'' voortgebracht die door de DNA antenne werd opgevangen. Hoe we over onszelf denken, bepaalt dáárom ook wie we gaan worden, want zóals we denken zo ZIJN we ook. In het verleden werd bijna elke cel in ons lichaam ieder zeven jaar vernieuwd, dit gaat nu veel vlugger: nu om de vijf jaar.

Onze DNA draagt de Blauwdruk van onze biologie en dit zijn onze bouwstenen en daarom bepalen onze gedachten wie we worden, alleen gebeurt dit nú nog sneller. Zorg dan ook voor positieve gedachten, want onze DNA is ons onderbewustzijn en daarom voelt en weet onze DNA ook alles over ons.

We hadden 25.000 jaar geleden nog een volledige 12 DNA strengen waarvan er toen 10 strengen bij iedereen van ons zijn stilgelegd. Dit was omdat we in een lager bewustzijn terecht moesten komen en dit is ook zo gebeurd. Daarom zitten de meeste van ons nog met problemen vanuit ons verleden in de 3 lagere chakra's.
Met de 2 strengen DNA die we overhadden konden we nog redelijk functioneren, omdat onze DNA ook nog een andere volledige 12 DNA strengen heeft, die niet stil was gelegd.

Zodra de 10 overige strengen DNA actief worden, kunnen er soms vervelende dingen in ons lichaam plaatsvinden. Zoals, zoemen in onze oren, ook lichtflitsen, trillingen als we in bed liggen, ons hart een slag overslaat en spierpijnen. Die ervaringen komen allemaal voort uit ons eigen lichaam, dit komt doordat het hoger vibrerende etherische lichaam waar we dan weer in zijn gestapt, aan het inhalen is. We gaan dan ook beter zien, horen en ruiken. Het fysieke lichaam heeft het hoogste dichtheid van al onze lichamen ( aura) en is ook moeilijker te veranderen en daardoor deze pijnen en trillingen. Doordat de DNA weer volledig geactiveerd wordt zal ons veroudering proces langzamer gaan.

Vanwege deze verandering, wordt er iets in onszelf ontwaakt, om zo in onze eigen kracht te gaan staan en te geloven. Wij kunnen dit zelf doen door keuzen te maken met de juiste beslissingen, die heel persoonlijk voor onszelf zijn bedoeld. De drang om op ons doel af te gaan valt niet meer te ontkennen. Dit is onze kans om onze eigen verantwoordelijkheid op ons te nemen en onze eigen werkelijkheid te gaan creëren. De antwoorden kunnen we in onszelf vinden en wat we ook gaan doen, doen we ook voor onszelf. Dit is niet egoïstisch, nee dit is pas opkomen voor onszelf, eerst wijzelf, dan pas kunnen we anderen mensen helpen.

Binnen enkele jaren zal de gemiddelde levensduur op Aarde ver omhoog gaan. Dit is altijd de grootste wens van mensen geweest een lang leven. Maar het zal toch gebeuren, dat mensen al naar 100 jaar reeds al vertrekken. Aangezien het verjongingsproces zelf, dat nodig is om het leven te verlengen de nodige energie zal vergen, zullen sommige mensen gewoon een keuze maken om te vertrekken en dan later weer incarneren en térugkeren in bijzondere Kristalkinderen.

Ons eigen persoonlijke DNA zal ons dromen geven of dingen laten zien of ons iets laten voelen. Ons DNA is ons geweten en ons onderbewustzijn. Daarom nu door het opnieuw activeren van onze 10 stilliggende DNA strengen krijgen we juist nu hulp van ons DNA. We kunnen communiceren met ons DNA, ook al horen we zelf niets, ons DNA hoort alles en kan dingen voor ons waarmaken. Dus als we iets willen, zeg het tegen je DNA en wacht maar even af en we zullen de resultaat zien of horen, misschien vreemd, maar we gaan het begrijpen en zo komen we steeds dichter bij ons zelf te staan.

Gedrag en gezondheid en intelligentie kan vanuit ons DNA worden verklaard.
Ons DNA is voortdurend actief en beïnvloedbaar door onze eigen handelingen, door onze daden en onze eigen gedachten. We zijn wie we denken te zijn.

Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.bl deze BRON www.reiki-usui.nl/spiritueel/


Brengers van de Dageraad; Lessen van de Pleïaden

Barbara Marchiniak. Zij channelt lessen van een wezen vanuit de Pleïaden, over de overgang, de transformatie van de Aarde voor 2012. Ik herkende veel van wat zij doorkreeg, heb veel aan dit boek gehad!! Waarom je zo 'gedwongen' voelt om je snel te willen ontwikkelen en je ware identiteit te achterhalen, als ook je doel hier op Aarde. Bijzonder boek!!

Al lezende leek het alsof ik in mijn eigen spiegel van het verleden keek. Ik was al een eindje op weg in het boek, toen ik me bedacht het te gaan lezen met een markeerstift. Overnieuw begonnen en telkens datgene gearceerd wat voor mij belangrijk leek te zijn. Zo ben ik een aantal weken gelezen "gevallen" voor de tekst "LICHT IS KENNIS - KENNIS IS LICHT".
Bedenk wel dat wat voor mij geldt, absoluut niet voor jullie van toepassing hoeft te zijn. Corrie en ik hebben hier een tijd geleden per mail over gesproken en Corrie vertelde dat ze het heeft weggelegd om "het nooit meer in te zien", omdat het niet voor haar is, zoals ze zelf zegt.
Hierbij een aantal zaken die voor mij heel herkenbaar waren.

De Familie van Licht begint zich overal te verenigen. (blz.34). (Zo kwam ik ook direct op de naam voor een nog op te richten club op Het Net - dit deed ik een paar dagen later).

We willen alleen jullie illusies doorprikken, jullie ballonnetjes over wat jullie geleerd hebben te geloven, laten knallen. We willen NIET zeggen dat het verkeerd is; we willen jullie alleen voorstellen GROTER TE DENKEN. (blz.48)

Wij willen jullie herinneringen doen ontwaken. We willen graag dat je de draagwijdte van wat er met de mens op deze planeet gebeurt, gaat begrijpen, zodat je met gemak, kennis en kunde, zult handelen. ……. Licht geeft informatie en duisternis houdt informatie achter. (blz.53).

Een deel van jullie opdracht is toegang te verkrijgen tot je geheugen. (blz.54 en blz. 126 zin 19-23 van bovenaf geteld).

Luister daarom voor alles, naar jezelf. Luister naar de innerlijke boodschap die tot je komt en ga daarmee dansen, sluit er vriendschap mee. Je behoort zelf de werkelijkheid van binnen te ontdekken en je leven op deze manier te laten leiden. Dit is werkelijk het geschenk dat de vrije-wil-zone gegeven is. (Blz. 55).

Jullie moeten superwezens worden, welke realiteit je ook binnengaat, want dit is de kracht van de leden van de Familie van Licht, de tak van de rebellen. (blz. 82).

Daarom hebben we nu te doen met de evolutie van 12 helices (noot Helen: 12 DNA-strengen), die zich verbinden met de 12 chakra's - 7 chakra's in het lichaam en 5 chakra's buiten het lichaam.
Even ter herinnering: de 7 chakra's liggen op de plekken: basis - heiligbeen - zonnevlecht - hart - keel - derde oog - kruin.
Het 8e chakra bevindt zich in je actieradius = ca. 30 cm boven je hoofd.
Het 9e chakra ligt binnen een straal van ca. een tot anderhalve meter van het lichaam (zodra het 9e is gevormd [ noot Helen: dit is inmiddels bij mij het geval ], zal dit chakra zich naar de atmosfeer van de Aarde begeven. Het is een schakel.
Het 10e, 11e en 12e chakra liggen veel verder weg.
Het 10e ligt in ons zonnestelsel, zodra het eenmaal in lijn ligt en aangesloten is.
Het 11e chakra zal zich begeven naar ons melkwegstelsel.
Het 12e chakra bevindt zich ergens in het universum en daar verankerd zijn. (blz.85)

In het Oude Egypte deden de in het priesterschap opgeleide ingewijden er vele levens over om hun ogen volledig te openen voor andere realiteiten. Zij werden opgeleid om in bepaalde families re reïncarneren en te onthouden wie ze waren ……. Zij konden meer zien en werden DE OGEN VAN HORUS genoemd omdat zij in verschillende werelden konden zien. (blz. 82).

Ieder van jullie weet dat je hier bent in een tijd die een heel diepe betekenis heeft, Het is de eeuw waarin de mensheid fysiek, voor je ogen, zal muteren en letterlijk iets wordt dat zij kort daarvoor niet waren. Mensen worden multi-dimensionale wezens. (blz.84)

Als Familie van Licht, zijn jullie hier om de frequentie te verankeren en het mutatieproces in je eigen lichaam te laten plaatsvinden, zodat je het beschikbaar kunt maken voor de planeet. Het betekent dat jullie werkelijkheid uiteindelijk zal veranderen en dat je omgaan met die werkelijkheid zal veranderen. Je zult niet langer je oude zelf zijn en je zult meer verbonden raken met al de andere jij-en die diezelfde bewustzijnsprong willen maken als DEZE jij!
(ter verduidelijking: er wordt gesproken in dit boek dat jij als deel van een grotere persoonlijkheid hier geboren bent op Aarde. Andere delen van jouw persoonlijkheid zijn geboren in andere stelsels met andere verschijningsvormen - hierbij valt je denken aan uiterlijken als "energie", "wind", "reptielen", "insecten" zelfs als wezens die ons bevattingsvermogen te boven gaan. Wie ooit afleveringen heeft gezien van StarTrek, Babylon 5, Starwars e.d. kan zich een hier een betere voorstelling van maken.
Je kunt je dus - als je dat wilt - verenigen met al deze deel-persoonlijkheden uit ALLE sterrenstelsels en een geheel vormen. Het boek zegt hier heel kort over: Dit begrijpen is een uitdaging. - blz. 91).

De nieuwe frequentie (vanwege het mutatieproces dat we zijn aangegaan hier op Aarde) heet Kennis, Licht en Informatie. (blz. 94)

Integriteit eert het leven en integriteit betekent ook dat je dat leven, waarover jij de baas bent, op de allereerste plaats eert. JIJ BENT DE BAAS OVER JEZELF, het is je geschonken en gegund dat jij jouw licht, je lichaam en je ervaringen zoveel mogelijk eert. (blz. 103).

De mensheid schept de heilige brug tussen hemel en Aarde, die door sommigen de regenboogbrug werd genoemd. (blz. 109).

Zeg tot je zelf: "Wat wil ik? Ik wil mijn persoonlijke evolutie versnellen. Ik wil dat het Onzichtbare me meer helpt. Ik wil dat mijn lichaam zich regenereert. Ik wil gezondheid uitstralen. Ik ben bereid moeilijkheden op te geven, zodat ik een levend voorbeeld kan zijn van hoe de mens kan zijn" (blz.117).

Het is voor velen van jullie moeilijk te begrijpen, dat schijnbaar weerloze kinderen en dakloze volwassenen ook hun eigen realiteit scheppen. Elke keer als je valt voor de slachtoffer-mentaliteit, stuur je mensen het idee dat ze machteloos zijn en maak je die waarschijnlijkheid er een voor jezelf. …… Dus alsjeblieft, elke keer als je een krantenartikel leest of hoort over een werelddrama waarin het lijkt alsof mensen hulpeloze slachtoffers zijn, respecteer ze dan en respecteer jezelf door te erkennen dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkelijkheid. Het kan zijn dat JIJ van die werkelijkheid niets te leren hebt - of geen noodzaak voelt er aan deel te nemen. Je moet begrijpen dat anderen door de duisternis moeten gaan om de werkelijkheid naar het Licht te brengen. Soms ligt de grootste verlichting in de grootste rampen en moeilijkheden. (blz.119).

Het hele gedeelte onder het getekende sterrenlogo van de Pleïaden. (blz.130).

De enige continuïteit die nodig is om kennis te vergaren is voortdurend aan jezelf werken en zoek betekenis van wat we het Hogere Zelf noemen. (blz.131).

Diverse uitspraken op blz. 133. Ze zijn te "klein" om te benoemen, maar dragen een (voor mij) grote waarheid.

Er bestaat een gerede kans dat lichtdragers in de komende paar jaar met argwaan bekeken zullen worden. Dit maakt deel uit van het plan. Je moet een duidelijk beeld hebben van je gewenste realiteit. Dit houdt in "met helderheid handelen". Je zegt: "Aan mijn gidsen/begeleiders HET IS MIJN INTENTIE OM TE SLAGEN. HET IS MIJN INTENTIE OM VEILIG TE ZIJN IN ALLES WAT IK ONDERNEEM. HET IS MIJN INTENTIE OM LIEFDE TE ONTVANGEN EN TE GEVEN EN DAT ER OVERVLOED IS IN OVEREENSTEMMING MET MIJN BEHOEFTEN. HET IS MIJN INTENTIE OM DAT IK NIET AL TE ZEER BEKOORD ZAL WORDEN DOOR DE STOFFELIJKE WERELD". (blz.134).

Het is jullie doel kennis te dragen en door je trillingsfrequentie kennis toegankelijk te maken voor anderen (blz. 137).

Je blauwdruk is je eigen persoonlijke, gedetailleerde plan of actielijst voor dit leven. (blz.138).

Je zult ontdekken dat alles in je leven je stap voor stap heeft voorbereid op waar je nu mee bezig gaat. (blz.139)

Als je niet bang bent voor gevoelens, als je even wacht met oordelen en jezelf toestaat alles te voelen, dan zul je een enorme doorbraak meemaken, omdat je dan via het gevoel in andere realiteiten binnen kunt komen. (Blz.149)

Je staat niet toe dat sommige gevoelens naar boven komen, of je veroordeelt ze, i.p.v. te observeren waar ze je heen leiden of wat ze voor je kunnen doen. (blz.150).

En dit las ik van de week en ik moest o.a. bij de 1e alinea aan de mailwisseling met Ineke denken, waar ik zelf ook aan deelgenomen heb: Het respect voor je vrienden als zij hun dingen verwerken, raak er alleen niet bij betrokken. Als iets voor jou bestemd is, doe het dan, maar help anderen niet hun drama's te verlengen. Het is tijd om er doorheen te werken en er geen 365 dagen durende theatervoorstelling van te maken.
Wij stellen voor je verhalen twee-drie keer te vertellen en daarmee basta. Je hoeft echt niet iedereen alles te vertellen, want voor anderen gebeurt er ook van alles. Begrijp je dat? Als je steeds maar praat over wat er met je gebeurt, dan sla je de plank mis, want dan PRAAT je alleen maar in plaats van te DOEN en te ZIEN van je jezelf vertelt. Door met iedereen te praten over wat er met je gaande is, zoek je gewoon aandacht en dat is niet nodig. ……. Wij raden je aan "lichaamswerk" te doen. Dit is energie van buiten de kosmos in je lichaam brengen. Breng je andere lichamen - mentaal, emotioneel - spiritueel - in je fysieke lichaam en zorg dat ze in je energie-net passen. Als het energie-net past, je geen cellulaire herinneringen blokkeert en als je energie toestaat in je lichaam, dan gaat die energie door je chakra's en verstrekt die informatie aan je lichaam. (blz.153)

Het hele artikel op CirkelsvanLicht bij boekbesprekingen.

Auteur: Helen - Email: helenburgh@hetnet.nl

"Familie van Licht" is een ontmoetingsruimte voor mensen die affiniteit hebben met spiritualiteit en paranormaal zijn. Ik hoop je hier op deze club de mogelijkheid te bieden vrijuit te kunnen praten over je ervaringen en de gewone leuke dagelijkse dingen.


De Spirituele Hulplijn: U krijgt rechtstreeks contact en u kunt uw vragen stellen en inzicht verkrijgen in uw situatie. Alle vragen en gesprekken worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Hierbij stel ik ons even voor en wat u hier kunt verwachten, namens het team van de Spirituele Hulplijn.

U krijgt rechtstreeks contact, u kun uw vragen stellen en inzichten verkrijgen in uw situatie. Ook voor raad en advies, vragen, inzichten in relaties, magnetiseren, counselen, helderziende adviezen en een luisterend oor.

Op de website kunt u terecht voor de openingstijden: www.spirituelehulplijn.nl

De Spirituele Hulplijn is er voor u.

De Spirituele Hulplijn is telefonisch bereikbaar op onderstaand telefoonnummer voor een consult, dit heeft veel voordelen. U hoeft er de deur niet voor uit en u kunt contact opnemen wanneer dit u uitkomt en u kunt ook anoniem blijven indien u dit wenst.

Wij zijn u graag van dienst.

Namens team Spirituele Hulplijn,
veel spirituele inzichten toegewenst.

0900-2552555StartopZoek is een zoek- en gebruikersvriendelijke advertentie site van Nederland en BelgiŽ. Daarnaast vind je hier een groot overzicht van linken op onderwerp en veel nieuws op onderwerp. Op StartOpZoek kun je naast producten ook je diensten aanbieden.


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd:
 • De Blauwe Lotus! Ik geef Mediumcursussen die van goede kwaliteit is. Verder worden er meditatieavonden gegeven. Channelen en middagen die ik geef bij u thuis om vragen te beantwoorden.
 • Lichtnet door Jan Smit en de laatste jaren heb ik contact met de onzichtbare wereld, waaronder de Meesters en de engel Michaël. Een selectie van de channelings met hen kunt u op deze site terug vinden.
 • Bewust Ontspannen - Praktijk voor Lichaamsgerichte Trainingen. Informatie over trainingen Bewust Ontspannen. Omgaan met je spanningen, op zoek naar ONT-spanning. Zie ook de website van Bram Boer.
 • Spirituele Praktijk “Tir nan Og” Eeuwige Jeugd. Website voor lichtwerk. Aurahealing/reading. Aardehealing. Ascensionhealing. Kristallegging. Kristallenverkoop. Workshops.
 • Carla van Beekveld. Meditatieve schilderijen, spirituele teksten en herinneringen van ons erfgoed uit cultuur en mythologie, in dit nu-moment.
 • Alchemilla - jouw eigen natuur. Via gesprekken, astrologie en bach bloesem remedies wil ik je helpen om jouw eigen koers te varen en kan ik je inzicht te bieden in jouw persoonlijke ontwikkelingsproces.
 • Hikari Reiki. Reiki cursus in Almere volgens de Usui Reiki Ryoho traditie. De Hikari Reiki cursussen benaderen de oorspronkelijke Japanse Usui Reiki Ryoho traditie zo dicht mogelijk.
 • Reikicentrum Merlijn in Zutphen voor reiki, jassentechniek en Universal White Time Healing, cursussen, bloesemtherapie en kindercursussen.
 • De Perzik is bedoeld als een rijke bron van informatie en inspiratie voor een ieder die de weg - van onvoorwaardelijke liefde, innerlijke vrede, innerlijke rust en Zijn - zoekt of gaat. Wees welkom.
 • Eigenlijk gaan we naar Costa Rica, maar we zitten nog even in Enschede en Groningen, nieuw wordt: www.trueblancospirit.com. Op zoek naar uzelf en reiki en wilt u er een prachtige reis bij hebben??? Kom naar ons en wij regelen het voor u.....
 • Wonderwell. Praktijk voor Talentencoaching, levensloopbegeleiding en psychotherapie.
 • De Website voor al uw interesses ,vragen, ervaringen, over het paranormale/spirituele. Dus wil je wat weten, vragen meld je aan op onze forum paranormale_ervaringen. Wil je een ervaring of een link plaatsen? Of deel je ervaring meteen op de chat of onze forum.
 • Polyenergetisch therapeute Esther Smallegoor. Polyenergetische therapie biedt uitkomst voor lichamelijke en psychische klachten.
 • Moonstar. Een fijne plek op het internet, inclusief Chatbox.
 • MatchingSpirits, Praktijk voor alternatieve en spirituele therapie.
 • AstroVista is een informatie- en inspiratiebron op astrologiegebied. Naast veel uitleg en gratis korte voorspellingen vind je on-line interessante en betaalbare astrologierapporten en in de BIEB de BoekenClub met tips.
 • Welkom op de website van Reiki Indalo. Reiki Master Korrie Sebel nodigt u uit voor een gratis en vrijblijvende kennismaking met deze eenvoudige helingmethode door handoplegging, die door werkelijk iedereen is aan te leren.
 • Teramaireiki. Voor cursussen en behandelingen in Tera-Mai tm Reiki en Seichem en Sakara II en III. Tevens Egyptian Cartouche, 3de oog en shamanic healing. Ook als spiritueel begeleider voor ondersteuning.
 • Op www.levendegedachten.nl vind U teksten en citaten over Krishnamurti, Osho(Bhagwan), Meher Baba, Maharishi, Sai Baba, Spinoza, Nietzsche, Vivekananda, Filosofie, Mystiek, Itjing, Bhagavad Gita, Thomas Evangelie en meer.

Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
Start-Single is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van Start-Single: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.