Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar
www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 


Nieuwsbrief 67 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 21 juli 2006

www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Geplaatst 1221 spirituele links in Regio en onderwerp.
Geplaatst 249 spirituele artikelen.
Geplaatst 866 advertenties in Regio en onderwerp.
     
Lees hier alle spirituele advertenties op regio en rubrieken.
Lees hier spirituele artikelen en teksten op diverse gebieden.
Lees hier spirituele artikelen en teksten op diverse gebieden.

Nieuwe Artikelen geplaatst op StartSpiritueel

Persoonlijke Evolutie Groei
Geestelijke ontwikkeling
Deel 3
Innerlijk Zelf

De mystiek van het leven moeten wij niet willen verklaren, maar wel willen ervaren.
Het doel van een leven op Aarde heeft zin door ervaringen die het leven ons biedt. Bij iedere geboorte opnieuw nemen wij ervaringen mee; die wij in andere levens hebben opgedaan; dit kunnen negatieve of positieve ervaringen zijn. Onze EGO vormt onze persoonlijkheid en karakter en dit ontstaat door onze eigenschappen en ervaringen. Als een vorig leven positief is geweest, hebben wij een positieve EGO en dit maakt onze persoonlijkheid en karakter ook sterk. Als onze EGO in balans is zijn wij meester over onszelf en meester over onze eigen gedachten.

Als een vorig leven negatief is geweest, nemen wij die negatieve eigenschappen weer mee naar een nieuw leven. Negatieve karaktertrekken zijn fouten die wij nog moeten leren. Als kind al krijgen wij te maken met onze negatieve ervaringen uit een eerder leven. Bij een strengere opvoeding leren wij meer, dan begrijpen wij waarom onze jeugd ook zo belangrijk is geweest. Onze jeugd is bedoeld om onze levenslessen te herkennen, die wij in een vorig leven niet herkent hebben.

Negatieve ervaringen uit vorige levens wordt ''KARMA'' genoemd die alleen voor onszelf en voor niemand anders bedoeld zijn. Het zijn nog negatieve foutjes en gewoontes, die wij voor onszelf nog ''moeten'' veranderen en met niemand anders. Alle negatieve gewoontes zoals angst, emoties, jaloezie, projecties, dominantie, koppigheid, machtmisbruik, verslavingen en een negatieve denkwijze? Wij kunnen alles veranderen of verbeteren: dat is transformeren naar het positieve. Zo krijgen wij een positieve EGO, dit uit zich in onze persoonlijkheid en karakter. Wij zijn zelf de schepper van ons LOT, positieve gedachten creëren onze eigen positieve werkelijkheid en zo worden wij VERLICHT van onze eigen negativiteit.

Angst kan alleen bestaan als wij er zelf aandacht aan blijven geven, wij houden die angst ook zelf levend omdat wij die angst zelf voeden door er aan te blijven denken. Bevrijding van angst en emotie of andere negatieve eigenschappen geeft een gezonde GEEST. Bevrijding begint al bij het HERKENNEN van wat verkeerd is. Als wij gaan herkenen wat de kern van ons lijden is geweest; gaan we nooit meer terug naar die ''diepte'' dat dit lijden heeft veroorzaakt. Dan laten wij de angsten en emoties los, omdat wij het begrepen hebben en dit is een innerlijke bevrijding.

Sommige reacties kunnen wij niet altijd verklaren, omdat ieder mens anders is. Als wij nog steeds verbaasd zijn over bepaalde reacties en dit blijft bij ons, dan is dit nodig geweest om iets IN te zien. Psychologie is zelfonderzoek, het is niet alleen voor dokters of psychologen. Zij laten ons alleen zien, datgene dat wij zelf nog niet kunnen zien, zij geven INZICHT over onszelf. Psychologie is wijsheid, als wij er open voor staan, kunnen wij dit zelf doen door een ZELFONDERZOEK.

Oude dogma's zijn wat wij ''denken'' te weten en zijn vaak opgelegde ''waarheden''. Dogma's over wat wij mee hebben gekregen uit onze opvoeding of school of een geloof die nu achteraf niet de waarheid bevatten. Wij hebben onze eigen vrije wil, dat zijn onze gedachten, maar met onze gedachten kiezen wij zelf wat goed is of niet, zie ook het goede in je zelf en niet alleen in anderen. Stop ook met het creëren van persoonlijke DRAMA'S, dit is een zwakke karaktereigenschap.

Innerlijke rust ontstaat al als wij onze gedachten onder controle hebben, dan zal er meer rust en eenheid in onze geest ontstaan, dit is de weg naar innerlijke vrede. Onthecht van alles, dit betekent dat wij nog van alles houden, maar het creëert zoveel innerlijke rust en geeft meer ruimte en berusting en harmonie in onszelf.

Lees de andere delen op de website: www.spiritualwisdom.nl


Gidsen, Persoonlijke Begeleiders, Beschermengelen, etc. Hiermee wordt allemaal hetzelfde bedoeld. Namelijk jouw persoonlijke begeleiders in het leven dat je moet doorstaan. Deze begeleiders kan je meestal niet zien (wel als je paranormale vermogens hebt), maar vaak wel voelen. Soms, als je niet paranormaal bent, kan je je Gids voelen/horen of zien. Als het nodig is dan laat de Gids zich zien met een bepaalde boodschap die hij/zij moet overbrengen op dat moment.
Gidsen helpen jou en adviseren je. Ze kunnen echter niet jou dwingen om iets te doen, dus laat je dan ook nooit ompraten door 'een vreemde' in je hoofd dat je iets moet doen! Gidsen zullen zoiets nooit doen! Gidsen kunnen slechts jou helpen met advies en dan nog moet je je eigen keus maken. Mocht het gebeuren dat je iemand hoort praten in gedachten die je opdrachten geeft, raadt ik je aan naar een paragnost/medium (of huisarts) te gaan.

Je kan je Gidsen ontmoeten in meditatie, visualisatie en in het 'echt'. Ik doe zelf aan visualiseren. Meditatie heb ik vooral in het begin gedaan en later ben ik vanzelf overgegaan op het visualiseren. Bij meditatie moet je ook visualiseren, maar dan richt je je vooral op de meditatie. Je beeld je in gedachten een omgeving in waar jij je prettig voelt, en daar kan je je Gids ontmoeten. Je maakt bijvoorbeeld een praatje met je Gids of hoort je Gids aan. Met visualiseren laat je de omgeving achterwege. Je ziet alleen je Gids, maar omgeving kan er soms ook bijhoren als de Gids je iets wilt laten zien. De verschillen tussen meditatie en visualiseren zijn heel klein. Bij meditatie ontspan je ook van tevoren, bij visualiseren niet. Iedereen kan visualiseren... Beeldt bijv. maar eens een prachtige rode roos in. Wat gebeurt er? Juist, je ziet meteen een rode roos in gedachten. Dat heet dus visualiseren. Je beeld dus je Gids in gedachten in (stemt op hem/haar af) en dan gaat de rest !
eigenlijk vanzelf.

Je kan bij je eigen Gids terecht voor persoonlijke (levens) vragen, maar ook voor steun en hulp. Je Gids is je persoonlijke maatje en weet alles van jou. Je Gids is al bij je vanaf je geboorte en vaak ook bij meerdere vorige levens. Jij en je Gids kunnen van elkaar leren, ook al ben je niet bewust van je Gids, toch krijg je onbewust dingen door. Doordat de Gids jou begeleidt, leert hij ook dingen van jou.

Gidsen zijn dus positief ingesteld en altijd bereid om jou dingen te leren. Ze gaan van jou uit en niet van hun zelf, jij staat bij hun centraal!
Je kan meerdere Gidsen hebben, vaak hebben alle Gidsen een bepaalde taak om jou te helpen. Stel dat je een grote verantwoording hebt, zal er bijv. een Gids zijn die jou daarbij helpt. Je hebt ook een Hoofdgids. Deze blijft altijd (zelden niet) bij jou. De andere Gidsen zijn vaan Hulpgidsen. Ze helpen jou met een bepaalde taak in het leven. Je Hoofdgids helpt je met alles (maar laat ook vaak dingen over aan hulpgidsen).

Bron: http://www.geocities.com/spiritueel2004


Projecties in de linaere tijdlijnen
Gerda 7/21/2006


Door het onderzoeken van wat het multi-dimensione bewustzijn nu betekent, werd ik me ook bewust hoe we zelf ons dagbewustzijn projecteren op anderen, maar ook in andere dimensies. Hierover hoe ik het tot nu toe ervaar
ls we in de spiegel kijken, denken we vaak dat de fysieke persoonlijkheid die we daarin zien, alles is wat we zijn. Net zoals we eigenlijk rondkijken in onze fysieke wereld. We zien allemaal dezelfde voorwerpen, dus is dat hetgene wat er bestaat, en de enige realiteit.

Waar we ons echter vaak niet bewust van zijn, zijn de vele projecties van ons fysieke zelf die we hebben gecreerd in wat je kan noemen een paralel lopende realiteit. Maar ook niet van de projecties die we op andere projecteren in onze eigen realiteit.De projecties die nog steeds bestaan, zijn deze fragmenten die in situaties zijn geprojecteerd waar we niet mee om konden gaan. Een kind zal zichzelf projecteren in verschillende dimensies, als het een trauma mee maakt wat het niet kan verwerken. Echter op het moment van het trauma projecteerd ook de dader weer een deel op het kind.

Maar ook zonder trauma’s projecteren we steeds delen van hetzelf gevoed met de emoties op anderen. En heeft het zijn doorwerkingen in andere dimensies paralel aan deze realiteit.Niet bewust van deze werkingen op elkaar, blijven we als mens vaak zitten met het gevoel van gemis. Maar wat we werkelijk missen is dus dat deel wat we geprojecteerd hebben op een ander, of in een andere werkelijkheid. Juist dit gevoel van gemis kan ons helpen ond die projecties te herinneren, en zo terug te halen naar hetzelf, waardoor de persoonlijkheid van NU zich zelf heelt

Echter vele zijn zich niet bewust van deze projecties, en ervaren als ze in het bewustzijn er mee in contact komen als een zwarte schim, als stemmen horen en het zien van beelden die niet zouden bestaan, omdat ze voor hun geen grond hebben in deze fysieke realiteit.Vaak wordt verteld dat deze mensen hallucinaties of wanen hebben, en probeert men met medijnen dit te onderdrukken, echter wat men onderdrukt is het waakbewustzijn wat net onder het dagbewustzijn ligt.

Echter bij sommige zijn de "stemmen" projecties zo sterk aanwezig, dat men deze ondanks de medicijnen nog steeds blijft horen, en men niet meer tot handelen over kan gaan omdat ook het dagbewustzijn zo wordt onderdrukt, en de projecties de overhand nemen op het fysieke handelen.Voor de mensen die het ervaren is het juist belangrijk dat ze leren omgaan met de projecties, en kunnen gaan begrijpen hoe en wat deze hun willen vertellen. Het ontkennen van hun ervaring vergroot alleen de angst, waardoor de projecties zich in een steeds negatievere zin zal laten "horen"of "zien.

groetjes gerda

Bron: www.stemmenhoren.com


Nieuwe advertenties geplaatst op StartSpiritueel

Gespreksavonden "Bewust Zijn"
Prijs 10.=
Advertentie Wie Ben Jij... Wil je bewust ZIJN en je eigen spiritualiteit ontdekken of vergroten? In kleine groepjes geven wij inzicht door samen te kijken naar de vragen die er zijn. Dinsdag of Donderdag avond van 20.00-23.00. Kijk op onze site voor meer info en de juiste datums

Plaatsings datum 7/21/2006 3:33:48 PM
Start datum juli/aug/sept 2006 tot dag(en)
Adverteerder
Naam Stichting Source
Telefoonnummer 06 52668968
Plaats Eindhoven
Provincie Noord-Brabant
Website http://www.source.dse.nl

Reageren st_source@hotmail.com


Yoga Conferentie 1-3 september

Advertentie Yoga Conferentie 1-3 september 2006 schiphol Amsterdam
Door omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt Nederlands eerste Yoga Conferentie van 5 en 6 november uit te stellen. De Yoga Conferentie staat nu gepland voor 1-3 september 2006. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en betaald krijgen de mogelijkheid hun inschrijving te behouden voor 2006 met aantrekkelijke extra's, of het inschrijfgeld retour.

Het conferentieprogramma wordt in de komende weken aangevuld en mocht u belangstelling hebben in onze reguliere workshops, bezoek dan onze website http://www.vinyasa.nl

Voor vragen over de annulering kunt u ons telefonisch bereiken op 010-2860151 of per email: info@yogaconference.nl

Meer informatie: http://www.yogaconference.nl

Plaatsings datum 7/21/2006 12:03:30 PM
Start datum 01-09-2006 tot 03-09-2006
Adverteerder
Naam Yoga Conferentie
Telefoonnummer
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Website http://www.yogaconference.nl


Groei-jaar met bomen
Prijs 333,-
Advertentie Spiritueel ontwikkelen, depressief, chronisch ziek...
Tijdens het groei-jaar werken we 1x per maand in de groep een avond. Verder werk je thuis met de geheel nieuwe boomoliën. Je kunt groei en verandering verwachten op alle 5 de aura lichamen, oftewel lichamelijk, geestelijk, emotioneel,mentaal en in je denkpatronen. Je zult versteld staan!
€ 333,- incl. alle materialen, koffie & thee.


Plaatsings datum 7/20/2006 8:35:12 PM
Start datum 21-09-2006 tot 31-05-2007
Adverteerder
Naam Secret Garden
Telefoonnummer 0597-594432
Plaats Scheemda
Provincie Groningen
Website http://www.secret-garden.nl

Reageren saskia@secret-garden.nl


Nieuwe Linken geplaatst op StartSpiritueel

individuele coaching en begeleiding
Wellnergy is een praktijk voor individuele coaching en begeleiding, gericht op het verbeteren van je levenskwaliteit op alle vlakken en specifiek op gezondheid, vitaliteit en geluk.
Praktijk Ariadne
Op weg naar optimale gezondheid. Het gaat om zaken als agressie, angst, perfectionisme, trauma’s, niet verwerkte emoties, relaties (bijv. ouder-kind), geen nee durven zeggen, keuzes maken enzovoort.
Welkom op de 13mooncalendar.com
De 13moon kalender is gebaseerd op de oude tijdberekening van de Maya's. Er zijn in totaal 20 zegels en 13 tonen die elke dag wisselen tot alle mogelijke combinaties van zegels en tonen geweest zijn.
Spirituele coaching/training
Het is niet zo, dat een personal coach alle eventuele problemen voor je oplost en de verantwoordelijkheid voor je leven overneemt. De taak van een personal coach is om je tijdelijk te begeleiden en je helpen inzicht te verwerven in de problematiek, om vervolgens vanuit jezelf een oplossing te vinden op emotioneel, fysiek, mentaal, relationeel en/of financieel gebied.
Energiepraktijk Natuurlijk-Evenwicht
De praktijk richt zich op het opsporen en herstellen van verstoringen in het energie-systeem van de mens.
Gidsen, bewustwording, meditatie, etc
Workshops 'leren communiceren met jouw gidsen', meditatie, persoonlijke training in bewustwording, lezingen, contact met gidsen en overledenen. Mijn ingang is 'spiritualiteit op nuchtere en praktische manier uitoefenen.'
Welkom bij Geesteswerelden
Ik ben Astar, paragnost en medium. Ik probeer mensen te helpen inzicht te krijgen in o.m. het leven na de dood, contact met overledenen, geestverschijningen zoals engelen en gidsen.


Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
StartGeluk is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.