Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Nieuwsbrief 15 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 24 oktober 2003

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste Mensen,

Op deze plotselinge winterse overgang vandaag doet Zon nog een laatste poging haar zonnewarmte af te staan voor Zij tijdelijk vertrekt naar haar eigen wintervertier. Dit doet Zij in de vorm van een verhoogde Zonnestorm en deze is te bewonderen in de vorm van Noorderlicht. Dit gaat gepaard met storingen in het elektromagnetisch veld, dat vooral problemen geeft op het gebied van communicatie en mobiele telefonie. Misschien geeft Zon ons wel een hint om meer in ons zelf te kijken en te luisteren naar onze eigen innerlijke communicatie. En misschien zijn het wel bijverschijnselen van de verhoogde Lichtactiviteiten, die vanuit de "kosmos" als Plan onze Wereld gaat veranderen.

Daarom ter overweging een passage uit een boek van Barabara Marciniak:

Realiseer je, dat er een galactische vloedgolf van licht vanuit de toekomst op jullie planeet afkomt, en dat deze vloedgolf sinds enkele jaren door de massa gevoeld kan worden. Het is alsof de hele planeet een eenzijdige verhoging van bewustzijn ondergaat. Deze golf moet wel enorm zijn, om massa's mensen die vastzitten in de trillingsbeheersing, te kunnen beïnvloeden. Jullie zelf, Familie van Licht, die hier met miljoenen tegelijk zijn en in je lichaam plaatsmaken voor deze galactische vloedgolf, zullen het mogelijk maken dat de infusie van de eerste laag van het lichtlichaam door de massa ontvangen kan worden.
Het lichtlichaam is het lichaam, dat de volledige mutatie van de soort bevat. Het zal in staat zijn om met werkelijkheden te spelen, en met intentie het bewustzijn te verplaatsen van de ene zienswijze naar de andere, zoals je op een televisietoestel van zender kunt wisselen. Het lichtlichaam zal al deze gegevens bevatten en ze kunnen vertalen op het moment dat het dat wil. Het zal binnen-dimensionaal en inter-dimensionaal communiceren.

Barbara Marciniak
Brengers van de Dageraad (Lessen van de Pleiaden)
ISBN 90 75636 02 4

Aansluitend een artikel van Ans Corbée:

Evolutie sprong tot 2012

Veranderingen zijn begonnen door een nieuw RAS die over de hele wereld in de vijftiger en zestiger jaren zijn geboren. Als ''opgroeiende generatie'' wilde zij die strenge regels van die voorgaande conservatieve tijd niet meer handhaven. Iedereen dacht dat zij losgeslagen waren, zij zijn wél de grondleggers geweest van een evolutiesprong. Hun manier van dénken en dóen heeft toen wel de hele wereld veranderd, in cultuur en muziek zijn mooie veranderingen ontstaan. Deze generatie was toen massaal naar de Aarde gekomen voor een Missie, zij hadden een hele andere manier van denken en doen. Deze positieve weg van toen heeft zich op een geestelijke spirituele vlak gemanifesteerd. Dit was een verandering die we heden nog steeds hanteren en ook nog steeds verder uitbreiden.

In 1987 zijn extra voorbereidingen getroffen voor de verandering van de mens. De werkelijke resultaten van deze fundamenten zullen we pas begrijpen in 2012.
In een bepaalde tijd zullen er vier verschillende groeiprocessen worden ervaren. De Eerste veranderingen zijn bewustzijnsveranderingen. De Tweede is Webben opzetten. De Derde is voor een ''emotionele reiniging''. De Vierde is verandering in de DNA uitbereiding.

Die bewustzijnsveranderingen zijn bedoeld voor de mens zelf. We zijn nú beland op die grote snelweg en deze weg zal ons laten zien wie we zelf zijn. Wij hebben in een soort van ''quarantaine'' gezeten, nog niet iedereen is hieruit, want dit was een bewustzijnsisolement. Er zijn nu wel mensen uit dit isolement gekomen en dit betekent dat deze mensen NU in een hoger bewustzijn zitten. Daardoor kunnen zij ook verborgen hogere waarheden begrijpen. Dit alles is dóór hun geestelijke wijsheid en groei gekomen, zodat ze toegang kregen naar hogere waarheden en deze ook daadwerkelijk kunnen begrijpen. Er zullen geen geheimen meer zijn en alles kan onderzocht en ook gepubliceerd worden. Hierbij krijgen we hulp van voorgaande Meesters en Leraren. Doordat onze DNA wordt uitgebreid wordt alles duidelijker voor ons en gaan we massaal die hoge waarheden ook begrijpen.

De Eerste hulp kwam dus al in 1987 toen werd er een weg voor ons vrij gemaakt om UIT het isolement van de 3e dimensie van ''denken'' te komen. Dit betekende dat mensen hun oude patronen en gedachten die niet meer werkten los moesten laten. Mensen zaten nog teveel in hun denken en waren nog teveel uit balans.

De Tweede hulp kwam tussen (1990 - 1996) deze golf activeerde een RAS, die tussen de vijftiger en zestiger jaren op de Aarde waren gekomen en de naam INDIGO'S kregen. Dit waren de ''Flower Power'' generatie, die al eerder een grote verandering teweeg hadden gebracht.
Dit Ras is een heel spiritueel ras en in onze melkweg ''Galaxy'' bekend, vanwege hun vermogens technologische Webben te creëren. Zij zijn in grote getallen speciaal naar de Aarde gekomen met een Missie om webben te creëren, waardoor we alle informaties konden krijgen van de hele Wereld en dit is INTERNET.

De Derde hulp kwam tussen 1996-2000 toen heeft er een 'Emotionele Reiniging' plaatsgevonden voor miljoenen mensen over de hele wereld. Diegene die door ''emoties'' in een lager bewustzijnsniveau waren, werden toen in één keer gewekt. Ze werden 'BEWUST' door deze ''reiniging'' en daarna kwamen ze er een groei versnelling. Deze 'ervaring' was toen een persoonlijke speciale gewaarwording en ze zullen dit ook nóóit meer vergeten. Zij wisten toen ineens hoe ze ''gevoelens'' moesten hanteren die veel gezonder zijn dan negatieve emoties. Deze massale reiniging, was nóóit eerder voorgekomen. De Pleiadens hebben dit bewerkstelligd, Zij zijn van een planeet in ons eigen Zonnestelsel. Deze reiniging plaveiden een weg naar een kwantumsprong bij deze mensen, deze reiniging ging dus heel diep. Wanneer iemand gevoelens van 'Liefde en Neutraliteit' heeft bereikt, komt een diep gevoel er voor terug, dit is een verhoging in bewustzijn, om zo dimensionale werkelijkheid te verkrijgen. Dit betekent dat 'Harmonie en Eenheid' begrepen is. Deze sterke individuele ervaring is nog nooit eerder voorgekomen, deze mensen zijn NU de doorgevers en de leraren van spiritualiteit.

De Vierde hulp zal tussen 2003 tot en met 2005 plaatsvinden en dan zullen er nog meer mensen ontwaken en dit zal miljoenen mensen bereiken. Dit is mogelijk doordat er steeds meer ontwikkelde individuen al een reiniging zijn ondergaan en hun DNA coderingsproces geactiveerd is. Dit proces zal ook korter duren, als gevolg van al het werk dat door de 3 andere hulpen al zijn bewerkstelligd.

Na 2007 zal de wereld zoals we die nu kennen niet hetzelfde meer zijn - het zal een planeet worden op een galactische niveau die in directe verbinding staat met zijn galactische buren. De Aarde zelf gaat ook positieve structuren ervaren, zo dat de Aarde ook weer in zijn originele staat terugkeert. De Galactie Federatie is hierbij betrokken en dit betekent dat de Aarde een bijzondere plaats in gaat nemen temidden van alle andere planeten uit de Galactie en ons Zonnestelsel.
De laatste jaren tot 2012 zullen gebruikt worden om mogelijke achterblijvers te stimuleren met liefde en geduld om hen te helpen bij hen emotionele reiniging. Nu in deze fase, gaan veel mensen door een grote persoonlijke verandering en dit betekent bijvoorbeeld een andere partner, een andere woning, een andere baan en dit wordt dan voor die individu ook nodig geacht. Het wordt een periode waar we allemaal mee te maken krijgen en van een persoonlijke aard zijn. We kunnen problemen gaan transformeren door negatief om te zetten in positief en zo deze problemen die we zoal hebben dan ook loslaten, daarna kunnen we doorgroeien.
We zitten nu in de 3e dimensie van bewustzijn hier op Aarde en voor 2012 zullen er vele de 4e dimensie van bewustzijn hebben bereikt. Het is een innerlijke geestelijk verandering. Er is nog maar een kleine minderheid van de mensheid in staat deze overgang daadwerkelijk NU te maken en de andere meerderheid is nog niet klaar voor en daar wordt hard aan gewerkt, om die ook te bereiken. We gaan langzaam naar de 4e dimensie over, vele mensen denken dat ze er al zijn. Er zijn wel goede effecten gevoeld en dingen gebeuren ook steeds vlugger, De 4e dimensionale wereld komt in perceptiën, het lijkt ons allemaal heel vreemd. Dit komt omdat we het ons niet meer kunnen herinneren we hebben dit uitgewist, dus het voelt weer aan als iets nieuws, onze fysieke vorm is hetzelfde gebleven, maar het structuur in ons lichaam heeft wel door de DNA een grote verandering ondergaan, wat nu al bij vele mensen gaande is. Het lichaam is wel gebaseerd op een 3e dimensie materie en de 4e dimensie is gebaseerd op het geestelijk gebied. 2012 is een transformatie jaar vanuit het hogere kosmische, het is een groei die doorgaat tot 2024.

In onze Blauwdruk ''contract'' bevat gegevens waarin alle lessen bevatten die we wilden leren hier op Aarde, maar ook onze missie of doel in dit leven. We zijn speciaal getraind voor een Missie of Doel en dit is al gebeurd voordat we op de Aarde kwamen. Diegene die een Missie of Doel in hun Blauwdrukcontract hebben, weten waarschijnlijk al dat zij mensen gaan helpen om spiritualiteit begrijpbaar voor hen te maken. Om zodoende zoveel mogelijk mensen in hun kracht te zetten. Ook hen te helpen een hoger bewustzijnsniveau te bereiken, zodat we met zo'n allen dan samen deze overgang naar de 4e dimensie kunnen maken. Iedereen doet het op zijn eigen manier en via Internet en cursussen kunnen we meegroeien naar dit mooi evenement dat gebeurd op 21 december 2012 .

De Maya's weten al heel lang wanneer bepaalde gebeurtenissen plaats vinden. We begonnen met onze huidige beschaving ruim 5000 jaren geleden in Egypte en Sumerië. Op 12 augustus 3113 V. C. is de telling begonnen en dan zal er een 26.000 jaar cirkel beëindigen. De telling van het einde van de cirkel gaat tot 21 december 2012 en dit is een heugelijke dag, want dan vloeit er een kosmische transformatie energie over de Aarde en een grote reiniging vindt dan plaats, om zo de mens en de Aarde in een hogere trilling te brengen.

Ans Corbée
www.reiki-usui.nl/

In Licht en Liefde

Peter / Orfilan


Nieuws van StartSpiritueel:

StartSpiritueel is er voor en door iedereen. Daarom willen we je vragen ook mee te werken aan deze nieuwsbrief en CirkelsvanLicht door het insturen van je ervaringen, channelingen, dromen of gewoon artikelen op het brede en rijke gebied van Spiritualiteit. Stuur of mail je intenties naar StartSpiritueel.

Informatie over een eigen website op StartSpiritueel.

StartSpiritueel heeft vier verschillende mogelijkheden voor het maken van je eigen website:

De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd aan StartSpiritueel (helaas kunnen wij niet iedereen opnemen in deze lijst en vragen hiervoor begrip):


StartSpiritueel voegt geen enkel mailadres meer zelfstandig toe. Deze mailinglist gaat nu via de website van: YourMailinglistProvider.Com

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief voor StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief voor StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

info@a-tzi.nl
055 - 5 416 120 of 06 - 1009 7327