Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm
 
 
Nieuwsbrief 81 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 24 december 2006
 
 
 
 
 
 

 

StartSpiritueel wenst iedereen een hele fijne Kerst.............

We wish you a happy and healthy 2007

en sluit het jaar af zoals je het begint.......

want dan zijn je wensen weer uitgekomen......

Of beter gezegd...........

Heb je het zelf gecreëerd.........

KerstGroet Peter

 

 
  Evolutie is nodig  
 

Even voor de duidelijkheid: wij zijn allen verbonden aan een alles overtreffende EVOLUTIE cirkel, dat een levensgroei met zich mee moet brengen en nodig is voor ons eigen individuele BESTAANSRECHT. Wij hebben ons leven gekregen en alleen wijzelf kunnen ons bestaansrecht behouden. Als wij begrijpen dat zonder evolutiegroei wij afglijden naar niets en dit zou ons bestaan kunnen beëindigen. De 3de Dimensie van bewustzijn is het laagste bewustzijn van een bestaansrecht voor de mens. Daarom is een persoonlijke evolutiegroei zo noodzakelijk, want een Evolutie groei betekent geestelijke wijsheid, dit betekent vooruitgang en een geleidelijke ontwikkeling in onszelf, dit geeft ons een vast "bestaansrecht'' en deze groei gebeurt trapsgewijs in onszelf en dit beïnvloed ons bewustzijn. Hoe meer wij INZICHT krijgen en positief werken aan onszelf, te hoger de bepaalde waarde in ons eigen bewustzijn wordt. Alles wat wij doen, doen wij voor onszelf.


Een Evolutiegroei is nodig om een alom verkregen persoonlijke bestaansrecht te behouden. MITS wij onze TAAK serieus nemen en onze evolutie zelf VOEDEN om te kunnen VOORT bestaan en wij mogen er zelf verantwoording voor nemen. Wij mogen zelf werken aan ons eigen RECHT van bestaan. EVOLUTIE groei is iedereen zijn eigen individuele LEVENS TAAK. Wij mogen dingen veranderen door onze eigen individuele evolutie te aanvaarden en veranderen wat er te veranderen valt, dit is nodig om te blijven werken aan ons RECHT om te ZIJN.

Als wij geloven in onze evolutie groei dan begrijpen wij ook dat onze SCHEPPER/ GOD ons zelf het recht heeft gegeven om zelf verantwoordelijk te zijn voor ons zelf en zelf te werken aan ons eigen BESTAANSRECHT die wij allemaal hebben gekregen, wij zijn allemaal zuiver begonnen en het geeft ons ook de zekerheid te kunnen blijven bestaan als wij zuiver blijven, het enige wat wij zelf mogen doen is positief meegroeien en daar hebben wij zelf een eigen vrije wil in. Want Evolutie betekent meegroeien, het betekent de juiste beslissingen nemen, het betekent hetgeen dat niet meer werkt loslaten, het betekent steeds weer iets aangaan dat goed voor ons is, maar ook steeds weer iets LOSLATEN om door te kunnen groeien. Maak het leven niet zo moeilijk, want dit doen wij wel zelf en accepteer jezelf. Wees ook niet zo hard voor jezelf, want perfectie is helemaal niet goed.

Stilzitten is achteruitgaan en wij zijn al te lang geïsoleerd geweest van onze geest/spirit en daarom zijn wij achteruit gegaan in ons bewustzijn, omdat wij niet meer wisten wat wij zelf moesten doen. Dus onze evolutie TAAK heeft te lang stilgestaan en daarom zijn wij alle in ons bewustzijn ook achteruitgegaan.

Wij moesten beslissingen nemen, maar wij bleven in onze gedachten ronddraaien. Als wij in een negatieve cirkel terecht komen, gaat onze evolutiegroei achteruit. Dit betekent dat angsten, emoties en verdriet ons zwak maken en dat dit energie kost en daarom is het ook nodig om weer in een neutrale zone terug te komen en van daaruit de juiste beslissingen te nemen en daar hebben wij hulp voor nodig.

Evolutie is voor iedereen nodig ook voor de ALWETENDE, omdat alles energie is en beweegt en dat wij allemaal de juiste positieve energie nodig hebben. Soms hebben wij negatieviteit nodig, om daarna weer het LICHT te kunnen zien. Dit kan zijn met verlies van een dierbare, ook ziektes geven signalen van negatieve impulsen die LOS gelaten moeten worden. Begrijpen wij nu onze LEVENS TAAK, dan mogen wij nu zelf het LICHT in onszelf terugvinden en de duistere kant van onszelf LOSLATEN. Door iets los te laten, gaan wij weer vooruit en wij doen alles voor onszelf, want dit is onze eigen een persoonlijke EVOLUTIEGROEI.

EVALUATIES hebben plaatsgevonden: dit betekent dat de waarde van bepaalde handelingen van duistere polarisaties zijn werk hebben gedaan. De betreffende veranderingen die plaats moesten vinden zijn voltooid en het heeft een stempel achtergelaten om te begrijpen dat wij wakker moeten worden en onze eigen verantwoording weer mogen oppakken. Dit dringt nog niet tot iedereen door, vertrouw erop dat deze evolutiegroei voor ons allemaal nodig is. Om zelf nu in te ZIEN dat ons leven blijft continueren zolang wij meegaan en bewust bezig zijn met onze eigen persoonlijke evolutiegroei, dit is heel belangrijk om dit te weten.

Kijk en bemoei met je eigen zelf, daar gaat het om en kijk waar jezelf iets in kunt veranderen en als iedereen dit nu doet en iedereen ruimt en veegt zijn eigen straatje schoon dan zijn wij er. Want wij zijn zo geneigd naar andere te wijzen voor de schuldige, maar daar bereiken wij helemaal niets mee. Neem je eigen verantwoording op, want het gaat alleen om onze eigen evolutiegroei en iedereen moet dit voor zich zelf doen. Denk nu niet dat je de hele wereld mee moet veranderen, nee, want als iedereen aan zichzelf werkt komt alles goed en als wij zelf ook in balans zijn kunnen wij anderen helpen.

Vertrouwen is de eerste vereiste dat wij nodig hebben voor deze evolutiegroei, want met vertrouwen kunnen wij uitkijken naar een positieve groei in ons leven. Samen zijn wij sterk en samen versterken wij de ALGEHELE positieve ENERGIE.

Website: www.spiritualwisdom.nl

 

 
  Een mooie tekst uit: OPEN OOG 52 - 2006  
 

Als we een diep contact hebben met onze eigen ziel ervaren we dat het universum volstrekt liefdevol is. Dat we ons daaraan kunnen overgeven, niet zelf alles in eigen hand hoeven te houden. En dat geeft vrijheid en vreugde.

Om vrij te zijn moeten we de pijn uit het verleden loslaten. Wat daarbij kan helpen is om wat je in je hoofd daarover tegenkomt op te schrijven.

The daily guru


 
  De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider  
 

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

 
  Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link  
     
 

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartGeluk: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website, Peter

Webmaster StartSpiritueel

 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.