Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 26 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 27 mei 2004

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Wegens drukte en andere werkzaamheden van de redactie van StartSpiritueel terug op Honk: Marina van Marina's Spiritual Website.
Zij zal voorlopig de nieuwsbrieven van StartSpiritueel verzorgen. Eens per maand komt de nieuwsbrief dan uit. Heb je wetenswaardigheden, stuur deze dan naar de redactie, zodat ze verwerkt kunnen worden in een volgende nieuwsbrief. Elk einde van de maand zal de Nieuwsbrief dan uitkomen; sluitingsdatum voor artikelen van de Nieuwsbrief van StartSpiritueel is de 20ste dag van elke maand.

Er is nu een spirituele agenda en een speciaal aangemaakt spiritueel Gastenboek om een aankondiging te doen van cursussen, spiritueel nieuws, therapie, vakanties, lezingen, workshops, enz.

Van harte Welkom allemaal!

Na een periode van verschillende werkzaamheden ben ik weer, zij het gedeeltelijk, terug bij StartSpiritueel.
Ik ben er erg blij mee voortaan deze Nieuwsbrieven te mogen verzorgen.
We gaan Beginnen!

Met de PinksterDagen in het vooruitzicht, wat voor de meeste mensen gewoon een simpele extra vrije maandag is, wil ik toch nog iets belichten.
Volgens de oude legende, in de bijbel, waren omstreeks deze tijd, zo'n 2000 jaar geleden, de apostelen, discipelen van Jezus, hun weg een beetje kwijt. Zij waren zoekende.

Net zoals zovelen onder ons nu ook zoekende zijn.

We worden bestookt met informatie op het internet over alle ontwikkelingen op het spirituele vlak. Zo is de komende maand Juni een belangrijke maand voor energie overdracht van Christus Bewustzijn.

Op Cirkels van Licht kun je er o.a.meer over lezen.

Er is nu zoveel informatie op het internet, dat we de bekende BOMEN soms niet meer zien, het is veel.
Onthoud Lieve Mensen dat de BOMEN er altijd staan en dat INterNet er is om ons te Verbinden!
WereldWijd!
Geniet ervan, Geniet van Je Zelf, Geniet van elkaar, Geniet van de komende Pinksterdagen, keer naar binnen en vind je Zelf.
Want in jouw hart liggen alle antwoorden.
De Waarheid.

In Licht en Liefde, Marina


8-6-2004: Venus-Zon-Eclips door Hannah van Buuren

Op dinsdag 8 juni a.s. zal er een piepkleine zonsverduistering plaats vinden. Piepklein, omdat het niet de maan is die de zon verduistert, maar de planeet Venus die zich dan tussen onze aarde en de zon doorschuift. Je ziet het als een klein rond zwart vlekje dat zich over de zon beweegt (niet zonder bescherming in de zon kijken!) In Nederland en Vlaanderen begint dit ‘s ochtend om half acht, aan de linkerrand van de zon. Tegen half elf staat Venus recht tussen zon en aarde. En om kwart over één schuift Venus over de rechterkant van de zon weer weg. De zon blijft dus schijnen, maar een stukje van het zonlicht wordt door Venus geabsorbeerd. Dit is een zeldzame gebeurtenis die maar voorkomt ééns in de 113 à 122 jaar! Maar dan telkens 2 maal: met 8 jaar ertussen. Dus in 1761 èn 1769, 1874 èn 1882, en nu dus in 2004 èn 2012 (maar die laatste nauwelijks in ons taalgebied zichtbaar). Dán moet je weer wachten tot 11 december 2117, ook niet te zien bij ons. Bij ons gebeurt de eerste zichtbare eclips pas weer in 2247.

Spiritueel gezien is dit nu een uiterst belangrijke gebeurtenis, omdat verschillende astrologische fenomenen bij deze eclips samenvallen:

het Venus-tijdperk loopt namelijk momenteel ten einde, parallel aan het Vissentijdperk,

de tweede keer van deze overgang, na 8 jaar, zal plaats vinden in het ‘beladen’ jaar 2012,

het Mercuriustijdperk staat aan zijn begin, parallel aan het Watermantijdperk,

het gebeurt ook in de middelste decade van dè Mercuriusmaand bij uitstek: Gemini, Tweelingen, het teken van communicatie,

Mercurius staat zo dicht bij de zon, dat in bijna ieders horoscoop Zon en Mercurius op dezelfde graad vallen; ook hierdoor heeft Mercurius er alles mee te maken.

Laten we de spirituele feiten eens onder de loep nemen, en vooral: met elkaar verbinden, want zoiets is altijd een kwestie van verwevenheid en wederzijdse beïnvloeding en groeimogelijkheid.het Venus-tijdperk loopt momenteel ten einde

Elk tijdperk heeft een planeet die daarbij hoort. Het aflopende Vissentijdperk kon zich op aarde uitdrukken door Venus. Het daaraan voorafgaande Ram-tijdperk kreeg de hulp van Mars. Het nu beginnende Watermantijdperk krijgt de instraling van Mercurius. Het daarop volgende Steenboktijdperk die van Jupiter. Elk tijdperk duurt ruim tweeduizend jaar.

Nu we kunnen terugkijken naar Vissen/Venus, kunnen we zien waarom Venus de liefdesplaneet werd genoemd: wat Venus bij de aarde en mensheid instraalde, is de ik-ontwikkeling en de verbindingspotentie. Liefde is in dit tijdperk als een zijden draad, gespannen tussen twee punten. De punten zijn ikken. Waar geen punten zijn, houdt geen enkele draad stand. Dus Venus heeft gewerkt op de ik-ontwikkeling van de mens. Hoe sterker een mensen-ik ontwikkeld is, en hoe dieper het zichzelf kent, des te sterker de draden kunnen zijn die zo’n mensen-ik kan laten uitgaan naar andere wezens.

Waardoor kunnen mensen het diepste geprikkeld worden om ik-ontwikkeling en verbindingskracht te ontwikkelen? Door gevoel, emotie.

Het sterrenteken Vissen ìs, zoals u weet, hèt teken van emotie, gevoel. Vissenmensen zijn gevoelsmensen, of ze het nu tonen of niet. Hoe prachtig werken sterrentekens en planeten in dit zonnestelsel samen. Het daaraan voorafgaande Ram-tijdperk kreeg de daadkracht van Mars. Animositeit. Die kracht tot daden stellen en bewegen van Mars, de oorlogsgod, zie je weer heel duidelijk terug in het willetje en soms drammen van Ram-mensen.

Heden is het scala aan emotie en gevoel in een mens heel genuanceerd geworden. Het loopt vanaf de laagste soorten primitieve, bijna dierlijke, zorgverlening en wreedheid tot aan de hoogste verfijndste nuances van toewijding en marteling. Maar aan alles groeit een mens. Aan alles groeit zijn ik. Aan alles groeit zijn vermogen tot verbindingen leggen. Zowel aan de positieve situaties als aan de negatieve. Zowel aan de bijna dierlijke situaties als aan de meest hoogstaande. Daardoor is Venus voor ons de planeet van de liefde (en de haat) geworden, van de ik-wording, van de uitwisseling en de verbinding, hoe dan ook.hoe gebeurt zo’n instraling nou?

Wij gebruiken het word ‘instraling’ soms wat al te gemakkelijk en te letterlijk. Alsof zo’n planeet onze kant op kijkt en extra laserstraaltjes op ons richt. Enerzijds is dit waar, zij het niet op vorm-niveau: de twee planeten smeden voor zo’n tijdperk een hoogbewuste verbintenis, waarbij Venus in dit geval een aspect aan de aarde prikkelt, dat wel in de aarde aanwezig ligt, maar slapend, enkel nog maar als slapende potentie. Potenties moeten altijd wakker-geprikkeld worden, en wakker-prikkelen gebeurt ‘van buitenaf’.

Deze diensten verlenen planeten aan elkaar, omdat elke planeet een bepaald aspect vertegenwoordigt (zie boven), en die aspecten wisselen ze met elkaar uit om ‘heel’ te worden. In dit geval wisselt Venus de ik- en verbindingskracht uit met de aarde in ruil voor de vormgevende kracht die juist het eigene aan ònze planeet is. Venus heeft die uit zichzelf niet, maar in deze uitwisseling krijgen dus beiden er een aspect bij, en worden zij ‘heler’.

Dat doen planeten in het groot. Maar de wederzijdse beïnvloeding gaat nog dieper:
omdat het hier niet om planten of dieren gaat, maar om de mensen die de aarde bevolken,
vermengt zo’n planeet een deel van haar eigen mensenzielen met die van de aarde. Anders gezegd: al heel lang geleden, toen op aarde de mensheid ‘begon’, nadat water en land, eencelligen, planten en dieren aan de beurt waren geweest om tot vorm te worden (onthoud: niet elke planeet heeft vormkracht zoals de aarde!!!),
heel lang geleden dus, toen bepaalde dieren een individuele ziel kregen , en dus de aanzet tot menswording bij hen kon beginnen,
splitste een deel van de Maanmensenzielen, een deel van de Marsmensenzielen, een deel van de Venusmensenzielen, een deel van de Mercuriusmensenzielen en een deel van de Jupitermensenzielen zich af van hun eigen ontwikkeling op hun eigen planeet. Ze hadden zich op hun eigen planeet verder kunnen ontwikkelen in het aspect van hun eigen soort. Dan waren ze nu op hun eigen planeet ‘verder’ geweest, maar zeer eenzijdig natuurlijk (en ook daar is niets mis mee, want alles heeft twee kanten). Ze kozen er echter voor zich in de breedte en de heelheid te ontwikkelen, en dus naar een andere planeet met een ander aspect -in dit geval de aarde- te gaan, enerzijds omdat ze wisten dat de aardemensen in de verre toekomst hun aspect ook zouden moeten ontwikkelen, anderzijds om zelf verder te leren via het aarde-aspect. Want het is altijd geven èn ontvangen. In dit geval: liefde door ikwording en verbinding in ruil voor scheppende vormkracht op stoffelijk, emotioneel en mentaal niveau.

Denk nu niet dat deze van andere planeten komende zielen ‘verder’ zijn dan de aardezielen! Met zulk soort beoordelingscriteria houdt het universum zich niet bezig.
Elke planeet heeft zielen van de grofste tot de fijnste soort, dat is één. Dus komen er zielen van die planeet op aarde van de grofste tot de fijnste soort.
Elke ziel van een andere planeet wordt verduisterd op het moment van haar gang naar de aarde, lang geleden, en moet, door haar keuze, de hele ontwikkelingsgang van de aardemens meemaken. Dat is twee. Zij weet dan alleen maar dat ze zich op een voor haar ongewoon veld bevindt, en ook dat vervaagt in de loop van haar incarnaties hier. Het is uiterste vermenging. Als ze ‘ernaast’ zouden blijven staan, zou de uitwisseling niet tot in de cellen en niet tot diep in de basis doorwerken. Daardoor doorlopen deze andere-planeet-zielen de hele ontwikkeling van de aardemens, met alle ups en downs, met alle processen in goed en kwaad, in positief en negatief. Het is niet zo dat zij ‘wachten’ tot de aarde ver genoeg is om hun aspect aan te boren, dat zou een afgescheidenheid teweeg brengen die de vermenging in de weg zou staan. Een ‘hun’ versus ‘ons’. Nee, zij doorlopen naast en met en in de aardebewoners hun leerproces, in dit geval doordat zij aan hun eigen aspect (aanwezig doch sluimerend in henzelf) dat van de vormgeving toevoegen. Dat is voor hun een verdergaan, in de breedte, in de genuanceerdheid, in de inzetbaarheid.

Zij zijn -als ziel!- vreemdelingen op aarde en toch horen zij er -door hun bewuste keuze indertijd- meer bij dan welke aardeziel dan ook. Ze zijn er horizontaal bij betrokken, omdat zij ervoor gekozen hebben om zich op deze manier verder te ontwikkelen. Hun uitstraling werkt altijd, maar ze zijn niet verhevener dan wie dan ook. Het is verwevenheid, niet verhevenheid.als het moment nadert

Als het moment nadert dat het ene tijdperk overgaat in het andere, bv toen Ram/Mars overging naar Vissen/Venus, dan begint zich zo’n duizend jaar tevoren al het aspect van de komende planeet van het komende tijdperk te roeren. Want in het universum overlappen de golven elkaar. Dus ongeveer duizend jaar vóór Christus begon in de Venuszielen hun aspect weer wakker te worden in het kader van hun aarde-ontwikkeling. Dat betekent dat de ik-ontwikkeling en de verbintenis-ontwikkeling die bij Venus horen, al wakker worden in de Venuszielen, die zich echter al duizenden malen vermengd hebben met de aardezielen. De mensen waren toen nog massamensen, afhankelijk van regels en wetten. De echte ik-wording moest nog komen. De echte liefde dus ook. Maar door dat langzame wakker-worden van het komende aspect, èn doordat Venus dan haar ‘lichtschaduw’ al vooruitwerpt, waar Mars nog bezig is, ontstaat er toch al een sfeer van ‘voorbereiding’. In de judaeïsch-christelijke lijn bij voorbeeld kun je dat zien in het ‘verwachten van de Messias’, en de vele profetieën daarover. Doordat het in de Venus-zielen wakker werd, werd het in de aarde-zielen ook aangeraakt.

Dit voorbereiden is als een soort doorploegen van het mensenveld. De ploeg is de mens zelf. Bij dit voorbereiden worden die Venuszielen aangesproken die er klaar voor zijn (want lang niet allemaal zijn ze dan al zo ver). Zij weven vaak onbewust het veld voor een Komst.
Want als het moment er is dat het stokje overgenomen wordt, in dit geval het stokje van Mars door Venus, dan komt er altijd een zeer hoge ziel van zo’n planeet die op deze aarde incarneert. Deze ziel injecteert de mensheidsziel met zichzelf. Zo’n ziel leeft als een mens, maar straalt de kracht die het komende tijdperk beheersen zal, in waarlijk Goddelijke mate uit. Voor het Vissen/Venustijdperk was dit Jezus. Zijn leer was: "Hebt elkander lief zoals uzelf!" Daarin zitten ik-wording en jezelf kennen èn verbinden met de ander in één zin verweven (zie voor meer informatie hierover Poort-Cahier 20: Nieuw Gods- en mensbesef, te bestellen door overmaking van €17,50 op giro 5546532, of banknr. 121912574, van Stichting ‘Poort’ te Eindhoven, ovv ‘Cahier 20')

Zo’n mens moet wel herkend worden, want zonder herkenning kan niets bestaan. Zien is scheppen. Gezien en herkend worden, is kunnen en mogen bestaan. Bestaan kan slechts binnen de verwevenheid, nooit op zichzelf. De Venuszielen die ver genoeg waren herkenden hem, de ene meer, de andere minder. De liefde van Maria Magdalena gaat veel dieper dan in welke film dan ook is verbeeld: het was een totaal-herkenning van twee Venuswezens van bijna gelijk hoog niveau.

Zo’n ‘Messias’ is de verpersoonlijking van het Christusbewustzijn (Maitreyabewustzijn op het topniveau van dán. Bij elk nieuw tijdperk is er een Komst (soms Komsten, want bij die nu gaat komen is voorspeld dat er Drie zullen zijn) komt/komen er zulk soort verpersoonlijking(en) van het topniveau van dán.
Zo’n ‘Christus’ wordt dan geheel en al mens, in alle cellen van lijf en psyche, maar weet dan ook Wie Hij (of Zij, maar in dit geval Hij) is, en ook dat Hij zal moeten breken, dat is: gewelddadig aan zijn einde moet komen, omdat alleen door breken er een explosie ontstaat, die bevruchtend werkt op al het omringende.

Het leven van en de bevruchting van zo’n totaal-mens is dan het zaad voor het komende tijdperk. Dáárdoor kan de mensheid het aspect van het komende tijdperk aan. In de afgelopen tweeduizend jaar is de individualiteit van de mensen ontwaakt en ontwikkeld en hun vermogen om bewúst verbintenissen uit te voeren ook.

Dat betekende niet dat Mars in één klap verdween, integendeel. De golven overlappen elkaar, en ook Mars werd door de Komst van zijn opvolger aangeraakt. De leer van Jezus werd over deze aarde verspreid, doordat het Romeinse Rijk, waar Galilea en Judea toen bij hoorden, niet genoeg kreeg van oorlog voeren en veroveren. Met de wind van Mars waaiden de zaadpluisjes van Venus mee. Naar het oosten, maar vooral naar het westen, tot en met het mistige Engeland toe. En vaak nog zijn het veroveringsoorlogen geweest die het christendom verspreidden! Zo dient de afgelopen planeet de planeet die aan de beurt is. Altijd verwevenheid, en zelden door verhevenheid!het Mercuriustijdperk staat aan zijn begin, parallel aan het Watermantijdperk

Dit is nu weer aan het gebeuren, en nu komen we heel dicht bij de Venus-zonne-eclips van 8 juni 2004 (en 2012).

Want wat is het aspect dat Mercurius te bieden heeft en waar Mercurius zich mee verweeft met de aarde? Mercurius heet bij ons, die hem nog nauwelijks kunnen begrijpen: ‘de boodschapper’, in die zin dat hij zelf de boodschap is, de boodschapper is, en de beweging is van het overbrengen van de boodschap (hij wordt vaak rennend afgebeeld met vleugels aan zijn hielen). Kortom: bij Mercurius ‘zit er niks tussen’. Daarom hoort bij hem: waarheid (omdat oneigenlijkheid, onwaarheid, verdraaiing van de waarheid, halve waarheid er niet meer tussen kunnen zitten. Daarom hoort bij hem: on-middel-lijkheid (directheid, snelheid, bliksemflitsen van inzicht, het pure onmiddellijke weten, niet verfoezeld of verdoezeld). Daarom hoort bij hem: onbedekte communicatie. Niet de beuzelarij of het gebazel, vervuld van verdraaien en met de mantel der liefde bedekken, en ook niet het bedekken dat hoort bij de ego-bescherming. Maar naakte wezenlijke communicatie. Daarom hoort bij hem de roep, de oproep. De boodschapper roept wakker. Johannes de Doper was zo’n Mercuriusziel.

En als je goed kijkt in de geschiedenis, dan zie je dat ook hier de voorbereiding al lang aan de gang is: denk aan de Franse revolutie (en de vele revoluties in andere landen daarop volgend) tegen de rechteloosheid van het individu, tegen onrechtvaardigheid begaan door enkelingen. Vóór vrijheid!
Denk aan de handel. Nergens ligt meer communicatie dan in handel en geld. Nergens ligt meer mogelijkheid tot liegen en bedriegen.
Denk aan de ontwikkeling van het denken. Ons denken op zich is nog niet puur-Mercuriaans, omdat het nog al te vaak aan ik en ego verbonden is. Het is nog meer construeren dan denken. Maar het is wèl de voorbereiding op het onmiddellijk kennen, het onmiddelijke pure weten.
Denk aan al het loslaten van oneigenlijkheid waar we ons de laatste tientallen jaren mee bezig gehouden hebben.
Denk aan de onvrede die we nu innerlijk voelen over bepaalde oorlogen: Irak, Israël-Palestijnen, omdat we de onwaarheid erachter voelen, maar nog niet zuiver kunnen verwoorden.
Denk aan onze bijna onmiddellijke communicatie via e-mail en internet; alleen is die nog vervuld van ego en onwaarheid. En gebeurt die ook nog in de vorm, en nog niet van wezen tot wezen, zonder iets ertussen dat verdraait. Dit is de voorbereidende invloed van Mercurius.

Dit is dus ook wat in het nu begonnen Waterman-tijdperk zich zal ontvouwen en ontwikkelen in een mate en een kwaliteit die we ons nu nog niet voor kunnen stellen.

En net zoals Venus zich kon ontwikkelen op basis van Mars, zo zal Mercurius zich kunnen ontwikkelen op basis van Venus en nog steeds een vleugje (!) Mars. Verwevenheid.
En net als toen de Venuszielen die eraan toe waren zichzelf konden herkennen, herkennen zich nu ook wat Mercuriusmensen. In heel wat gevallen werken zij bewust samen met Venusmensen om voor te bereiden wat te komen staat. En: te Komen staat ( zie Nieuwsbrief Poort, 2004, nr. 2, te bestellen door overmaking van €2, op zie boven, ovv Nieuwsbrief 2004-2).

de eclips gebeurt dan ook in de middelste decade van dè Mercuriusmaand bij uitstek:
Gemini, Tweelingen, het teken van communicatieWat gebeurt er nu op 8 juni aanstaande (en nog een keer in dat bijna beruchte jaar 2012)?

De zon straalt tijdens die eclips Venus, voorzover het haar relatie met de aarde betreft (want het is dan één lijn: zon-Venus-aarde) extra in. Dat betekent een nog sterkere verhoging van haar potentieel. Ik-wording en verbindingen krijgen een extra stoot. Bij alle mensen op aarde zal dit nog sterker aangewakkerd worden, op welke wijze dan ook. Venuszielen zullen zich definitiever herkennen, op welke wijze dan ook. Bedenk dat het de kosmos niets uitmaakt of het positief of negatief is, goed of kwaad. Het maakt de kosmos uit of er beweging is. Of het trillingsgetal hoger wordt. En als het trillingsgetal hoger wordt, dan wordt dit in àlle opzichten, niet alleen in wat wij de ‘goede’ noemen, hoger!

Wat er nu dus verhoogd wordt is het Venus-aspect in onszelf, wáár we ook vandaan komen als ziel. Want dat is het waar het afgelopen tijdperk voor ons allen voor stond.

Maar het gebeurt in verwevenheid: aan het begin van het Waterman/Mercuriustijdperk, in de middelste decade van de Mercuriusmaand, terwijl zon en Mercurius zich op dezelfde graad bevinden. Dat betekent, net als toen bij Mars en Venus, dat Venus het Mercuriusgebeuren met haar kwaliteiten sterk ondersteunt.

Onmiddellijkheid zàl er komen, waarheid zàl er komen, wezenlijke communicatie zàl er komen, directheid zal er komen, direct en zuiver, puur weten zal er komen, maar via en op de basis van de Venuskwaliteiten.

Wat betekent dit concreet?de knikker-beweging

Communicatie is beweging en verbinding.

Een knikker die al beweegt, en er een stoot bij krijgt, versnelt zijn beweging in de richting die hij al genomen heeft. Een knikker die stil ligt, kun je alle kanten uit stoten.
Op individueel en op wereldvlak is er ontzaglijk veel beweging. Inderdaad: trilling.
Deze eclips verhoogt de trilling, dat staat vast. Maar waarheen? Hiervoor hebben we de vergelijking met die knikkeren nodig.

Laten we eerst op individueel-menselijk vlak kijken:

1. een mens die zich onbewust al bewogen heeft naar het pure ware, die zal in zichzelf een stoot krijgen om zijn/haar ik nog verder in diezelfde beweging te transformeren naar het eigenlijke, zonder poespas. Haar/zijn communicatie zal eenvoud worden met ongekende diepte en helderheid;

2. een mens die zich nog steeds werpt op afgescheidenheid door zichzelf te verheffen, status te verwerven, zich op te werpen als redder en leider of wat dan ook, zal in zichzelf een stoot krijgen om zijn/haar ik nog verder in diezelfde beweging voort te zetten: nog egoïscher, nog verblinder, en haar of zijn communicatie zal boller staan van woorden die nauwelijks iets betekenen, of de waarheid bedekken en verhullen;

3. de mens die zich onbeweeglijk heeft gehouden (vaak uit zelfbescherming) zal onverhoeds een stoot krijgen die hij of zij niet begrijpt. Verwarring, chaos en destructie zijn daarvan dikwijls het gevolg. Het onbeweeglijke dat met een stoot tot beweging wordt gebracht, kan dit maar al te vaak niet aan.

En op wereldniveau?

Wat vindt u er zelf van? Ikzelf denk dat het overgrote deel van de wereldbevolking zich nu bevindt in 2 en 3 (3 zijn de delen van de wereld die zich angstvallig neutraal houden, en blijven zitten waar ze zitten). Dus de oorlogen (ook oorlogen zijn een vorm van communicatie, maar eveneens van ik-ontwikkeling en verbinding, hoe grof ook) èn de chaos en het onbegrip dat tot slachtofferschap voert zullen naar míjn gevoel naar een catastrofaal toppunt gevoerd worden.

Het deel 1 van de wereldbevolking (dat op ziele-niveau veel meer verbinding en bewustzijn heeft dan ze in hun persoonlijkheid weten) zal in zichzelf een stoot krijgen om zijn/haar ik nog verder in diezelfde beweging te transformeren naar het eigenlijke. Dat deel zal op vormvlak wel hoogst waarschijnlijk voor een deel mee ten onder moeten gaan, maar vanuit hun ziel zal de aangegane beweging zich onmiddellijk voortzetten, hetzij door een snelle incarnatie op een verhoogde aarde, hetzij, als ze overleefd hebben , door de opbouw van een verhoogde aarde.

Het is al zo vaak gezegd: er zullen onder catastrofale omstandigheden twee aardes ontstaan: één die de kringloop herhalen moet, en één die aan de volgende kringloop kan beginnen. Deze eclips is één van de kosmische aanstoters.

Wat kunt u doen?

De werkelijkheid herkennen. Zien wat er aan de hand is. Zien wat de geestelijke bewegingen zijn achter wat er met uzelf en op de wereld gebeurt. Beseffen tot welke categorie u hoort, want als u dat beseft, dan zal u uw komende beweging na de instroom op 8 juni duidelijk worden. Kiezen, nu u kunt kiezen, en dan consequent handelen naar de keuze van uw hart. En u op die achtste juni bewust zijn van wat er werkelijk in deze verwevenheid gebeurt. Meeleven in verwevenheid.

---Deze Poortberichten zijn gratis. U kunt er zich voor aanmleden. Maar u beseft wel dat er voor onze -werkelijk heel arme- stichting kosten aan verbonden zijn, zelfs al werken wijzelf helemaal voor niets en uit bezieling. Wilt u ons steunen? Stuur dan uw bijdrage aan dit werk naar giro 5546532 of bankrek. 121912574 van Stichting 'Poort' te Eindhoven.

‘Poort’ - site: www.poorteducatief.nl
inhoudelijk: Hannah van Buuren
secretariaat en administratie: Trudy ter


Welkom aan: de Vernieuwde Website van Rob Tol: http://home.tiscali.nl/totalchi/
Rob Tol heeft 7 jaar geleden de Zhi Neng Qigong naar Nederland gehaald.

Zhi Neng Qigong is een Chinese bewegingsleer voor de mentale en fysieke gezondheid.
Het systeem is voortgekomen uit 5000 jaar Chinese Geneeskunst waarbij de universele energie centraal staat. Deze energie, genaamd Chi, is alom aanwezig en te gebruiken, indien men bekent is met de daarbij behorende technieken. Zhi Neng Qigong biedt de garantie dat men zich beter gaat voelen op zowel lichamelijk als op geestelijk vlak. Zhi Neng Qigong is ongeveer 25 jaar geleden door Dr. Pang Ming (lao shi- leraar) ontwikkeld en wordt nu door ongeveer 11 miljoen mensen wereldwijd toegepast. Iedere dag groeit het aantal mensen die Zhi Neng Qigong beoefenen.

Wil je meer informatie over deze BewegingsLeer om te weten waar de QiGonglessen gegeven worden en wanneer: kijk op de website van Total Chi.


Paracom is de telefonische hulplijn voor paranormale communicatie, consulten en adviezen. Bij de medewerkers van Paracom kunt u, desgewenst anoniem, met al uw vragen en problemen terecht. U kunt Paracom 24 uur per dag per telefoon bereiken.
De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:
  • Yemaya, praktijk voor integrale hypnotherapie en bewustwording. Yemaya (spreek uit imazja) is de Godin van de overgave. “Overgeven” is een daad van openstellen en vertrouwen.
  • In 'Het Oneindige' komen de volgende cursussen aan bod: Sacrale dans (dansreeksen en dansdagen), Stiltedagen en Reiki (zowel inwijdingen als behandelingen). Er zijn ook Reiki-oefenavonden gepland. Een aantal gastdocenten geven Vini-yoga, Dru yoga en Mandalatekenen.
  • Wilfred Nijenhuis - Praktijk voor psychosociale hulpverlening. Allereerst zie ik de mens als één geheel en in relatie tot zijn omgeving. Klachten hebben vrijwel altijd een samenhang. Een klacht kan duiden op een verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast.
  • Welkom! In mijn praktijk kunt u terecht voor: Aura-reading, Regressie-reading, Aura-healing, Reading en Healing op afstand.
  • J&C NewInspiration. Carla van Eijk-Dijkman. Ik wil een open podium zijn voor alle mensen, die in het belang van zichzelf en anderen door persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling hun levensstijl willen veranderen zonder de eigen identiteit te verliezen.
  • Welkom op de site van Lidia Tatò. Praktijk voor hypnotherapie, psychotherapie en counseling in Amsterdam. Verander je zwakke kanten in je grote kracht.
  • Oisin.nl Merry meet. Vlieg eens met je elfenvleugels langs de links. Bright Blessings, Niamh & Sláine.
  • Carpe Diem Weert - Spirituele healing, schoonheid en ontspanning. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een eeuwenoude wijsheid die nog nooit zoveel navolging lijkt te hebben gehad als in het hectische tijdperk waarin wij nu leven.
  • Gevoelstherapie heeft een tiendaagse, simpele vorm en is voor het grootste deel gebaseerd op het principe van zelfgenezing. Het is een snelle, doeltreffende en zeer effectieve methode om persoonlijke verandering gemakkelijk en direct te bereiken.

Ik doe nog steeds een oproep aan iedereen, die deze nieuwsbrief leest. Heb je in je familie, bij je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit: mail dan de link van StartSpiritueel door. Dit kun je heel eenvoudig doen met de volgende link. Dank voor de moeite en daarmee help je StartSpiritueel te groeien.
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

 

 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.