Nieuwsbrief 112 - StartSpiritueel - 28 februari 2009
 
 
Liefde Meditatie
 
 

Diep in het centrum van mijn wezen is een oneindige bron van liefde.
Ik sta deze liefde nu toe naar de oppervlakte te stromen.
Het vult mijn hart, mijn lichaam, mijn gedachten,
mijn bewustzijn,
mijn wezen zelf en straalt van mij uit in alle richtingen
en komt verveelvoudigd naar mij terug.

Hoe meer liefde ik gebruik en geef, hoe meer ik te geven heb;
de voorraad is oneindig.
Het gebruik van liefde maakt dat ik me goed voel.
Het is een uiting van mijn innerlijke vreugde.

Ik hou van mezelf,
daarom zorg ik liefdevol voor mijn lichaam.
Liefdevol voed ik het met heilzaam eten en drinken,
liefdevol verzorg en kleed ik het en mijn lichaam reageert liefdevol
met sprankelende gezondheid en energie.

Ik hou van mezelf,
daarom voorzie ik mezelf van een comfortabele woning,
die aan al mijn behoeften voldoet
en waarin het een plezier is om te vertoeven.
Ik vul de kamers met de vibratie van liefde,
zodat iedereen die binnenkomt, mezelf inbegrepen,
deze liefde zal voelen en erdoor gevoed zal worden.

Ik hou van mezelf,
daarom heb ik werk dat ik waarlijk met plezier doe,
waarbij ik mijn talenten en creatief vermogen gebruik,
waarmee ik een goed inkomen heb,
terwijl ik met en voor mensen werk
van wie ik hou en die van mij houden.

Ik hou van mezelf,
daarom denk ik en gedraag ik me op liefdevolle wijze,
want ik weet, dat wat ik geef, vermenigvuldigd naar mij terugkomt.
Ik trek in mijn wereld alleen liefdevolle mensen aan,
want zij zijn een spiegel voor wat ik ben.

Ik hou van mezelf,
daarom vergeef ik het verleden en alle voorbije ervaringen.
Ik laat alles volledig los
en zo ben ik vrij.

Ik hou van mezelf,
daarom leef ik geheel in het hier en nu,
elk moment als goed ervarend
en wetend dat mijn toekomst schitterend en vreugdevol en zeker is.
Want ik ben een geliefd kind van het universum
en het universum verzorgt me liefdevol,
nu en voor altijd.

Zo is het.

Door Louise Hay

<< Klik hier voor tekst met muziek >>

 

 
  Meditatie en Reiki (oefen) avonden (Cirkels van Licht) in Apeldoorn  
 

Lieve Mensen,

Enthousiast brengen wij jullie op de hoogte van ons nieuwe initiatief Cirkels van Licht. Het idee heeft jarenlang liggen sudderen en wachten op een vorm. De vorm is er nu, en wel heel eenvoudig.
Wij vinden het leuk om activiteiten te organiseren rondom spirituele bewustwording. De activiteiten zijn gericht op geven en ontvangen, samen beleven en bezig zijn.
Wij starten op kleine schaal. Dat wil zeggen dat wij tweemaal per maand een avond organiseren in de praktijk en huiskamer. Lees er meer over op de nieuwe website www.cirkelsvanlicht.nl

Ben je ook enthousiast maar kun je niet op dinsdagavond. Mail ons dan wanneer je wel kunt. In de (nabije) toekomst starten we ook groepen op andere avonden en overdag.

Op de website staat een agenda ingevuld. Over sommige avonden zal nog meer informatie volgen. Dit kun je lezen door de website steeds te bezoeken of door je aan te melden voor de Cirkels van Licht programma nieuwsbrief.

Hartelijke groet van
Angela Dol en Peter Terpstra

Wordt ook een van de Cirkels van Licht en meld je aan voor een van deze avonden en stroom mee. Je bent van harte welkom.

Stuur deze nieuwsbrief door naar bekenden en vrienden
in Apeldoorn en omgeving


Klik op affiche voor een print

 

 
  Segment Massages  
 

Hoe gaat de massage
Je ligt lekker op de massagetafel in een warme kamer met een handdoek over je heen. De massage wordt opgebouwd door eerst contact te maken met de huid en het lichaam door handoplegging.
De segment massage wordt zowel diagnostisch als therapeutisch ingezet.
Er wordt een zng. Segmentkaart bijgehouden van de waarnemingen die zowel door de cliënt als de therapeut gedaan worden.

Diagnostisch
Eerst vindt een visuele inspectie plaats van de spankracht van de huid en de stand van de wervelkolom.
Op verschillende wijze worden de diverse lagen van het lichaam aangeraakt in het gebied gelegen naast de wervelkolom. Deze lagen bestaan uit huid, onderhuids bindweefsel, spieren, periost en bot en de organen zelf. Het gebied naast de wervelkom bestaat uit zenuwrijk weefsel en iedere wervel heeft een relatie met innerlijke en uiterlijke symptomen.

Therapeutisch
Met segmentmassage kunnen klachten op fysiek, spiritueel, geestelijk, emotioneel en stofwisselingsniveau behandeld worden.
Er wordt niet met olie gewerkt omdat het de bedoeling is dat het weefsel weer op de juiste spanning gebracht wordt.
Standaard wordt de dorsaal (rug) behandeling gegeven eventueel aangevuld met een bekken, nek/schouder of bronchiaal behandeling. Dit is afhankelijk van de klachten.

<< Lees verder >>

Angela Dol heeft een Praktijk voor Natuurlijke Geneeswijzen, Astrologie en Massage in Apeldoorn.
Website: www.angelanatuurlijk.nl

 

 
  Mandala's  
 

De oneindigheid van het leven, oneindige kosmos.
Iets over de mandala:
Mandala is een woord uit het Sanskriet en betekent Cirkel. Symbolisch wordt hier de oneindigheid van het leven mee bedoeld. Een Mandala geeft als het ware een blauwdruk van de oneindige kosmos weer. De cirkel heeft geen begin en geen einde en is symbool voor heelheid en oneindigheid, daarbinnen is alle ruimte voor jouw eigen zijn. De cirkel heeft door de tijden en vele volkeren heen al een bijzondere plaats ingenomen. Door de gebruikte symbolen en kleuren geeft het aan hoe je op dit moment in het leven staat. Je zou kunnen zeggen dat de mandala een spiegel is van onze ziel.

Susi-art (Susanna Redeker)

 

 
  St. Germain over de Codes van de Nieuwe Orde  
 

“Lieve mensen, dit is St. Germain. Jullie vragen je af wat er allemaal aan het gebeuren is op en rondom de aarde deze laatste paar weken. De tijden en de energieën zijn aan het veranderen. Jullie weten voor niet meer hoe jullie achter aan het leven zijn, zoals jullie zelf zeggen. Het is dan ook een hevige tijd. Je zult je wel verbazen dat er zoveel in je leven gebeurt, ook als het niet in het uiterlijke leven, maar in het innerlijke leven is. Jullie oude patronen zijn aan het loslaten, aan het versmelten met de Nieuwe Orde, met de nieuwe energie uit de nieuwe tijd. Jullie is al zo vaak verteld dat dit zou gebeuren. Bijvoorbeeld de recessie waarin jullie je bevinden is al veel langer aan jullie voorspeld. En jullie weten dat deze nodig was en is om de oude patronen te verbreken en de nieuwe Orde, op elk vlak van de maatschappij, opnieuw op te bouwen. Velen zijn hiermee bezig, zowel op de aarde als ook in onze Hemelse Sferen. Weet dat degenen die op dit moment de grote financiële stappen zetten en knopen doorhakken, hiertoe goddelijk geleid zijn en dit als levenstaak te vervullen hebben. Net zoals jij op dit moment en ieder moment van je leven goddelijk geleid bent. Alles verloopt volgens het Goddelijke Plan.

<< Lees verder >>

 

 
  Actieve Meditaties  
 

In Lak'ech,

Wegens een succesvolle introductie in Actieve Meditaties, zal er vanaf woensdag 14 januari (week 3) iedere ONEVEN week een vorm van Actieve Meditatie aangeboden worden aan de Trichterweg 24a in Eijsden.

Korte uitleg over meditatie
Bij meditatie denken we vaak aan de in lotushouding zittende Boeddha. Voor veel mensen een reden om niet aan meditatie te beginnen. Maar wat is meditatie eigenlijk? Meditatie betekent 'gewaarwording' of bewust 'zijn'. We kunnen inderdaad, zoals de Boeddha, meditatief zitten, maar ook lopen, dansen, zingen, afwassen en de liefde bedrijven. Alles wat we doen of voelen kunnen we vanuit een meditatieve oftewel bewuste staat ervaren.
Veel meditatietechnieken vereisen dat je je lichaam niet beweegt en mentaal stil bent. Maar voor de meeste van ons, die in een hectische Westerse consumptie- maatschappij leven en dagelijks volle agenda's moeten afmaken, is dat eigenlijk ondoenlijk. Er is dagelijks teveel stress en we kunnen niet plotseling ons lichaam stil houden en onze oude denkpatronen loslaten. Het is van belang dat we ons eerst bevrijden van de opgehoopte spanningen en denkpatronen waarin we verstrikt zijn geraakt.
Nu zijn er om deze reden enkele decennia geleden enkele meditatietechnieken ontworpen speciaal voor de westerse mens.
Bij deze meditatie technieken gaat het erom dat er eerst een ontlading van opgehoopte spanningen en prikkels is, waarna de eigenlijke meditatie plaatsvindt. Het ontladingsproces is het actieve gedeelte in de meditatie. De daarna volgende stiltefase is de eigenlijke meditatie.

<< Lees verder >>

 

 
     
 

Stuur deze nieuwsbrief door . . . .

 
  Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link  
     
 

Heb je een spirituele website: meld hier je link aan.
(Heb je nog geen spirituele website: neem dan contact op met mij)

Voor op- en aanmerkingen: StartSpiritueel

Warme groet, Peter / Orfilan (www.orfilan.nl)
Webmaster StartSpiritueel

 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.