Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 36 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 3 december 2004

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Een trol op zoek naar het Licht

Dit verhaal gaat over een groep trollen, die in een diep en donker bos leefden. Nu zou je zeggen dat zij daar heel gelukkig zouden kunnen zijn, maar er hing een bedroefde sfeer zonder glans of hoop. Alles waar je naar keek scheen zijn glans en hoop te hebben verloren. De bloemen, de bomen en het ergste was nog die lege blik in de ogen van die groep trollen. Ja, alles was er donker en grauw en zonder dat de trollen wisten wat er aan de hand was, ging het steeds slechter met hen allemaal tot op een nacht een trol een bijzondere droom kreeg.

Hij droomde over een prachtig helder bos, vol fleurige bloemen, hij droomde zelfs dat alle trollen met glans en hoop in de ogen rond liepen en iedereen scheen veel gelukkiger te zijn. De trol werd er wakker van en besloot wat aan de ellende van zijn trollen volk te gaan doen. De volgende dag ging hij naar de oudste trol van het bos en vertelde zijn droom van die nacht. De oude trol luisterde aandachtig en toen hij eindelijk het hele verhaal over de droom gehoord had, zei hij tegen de trol: "Het is heel bijzonder dat jij deze droom heb gehad. Ik dacht dat ons trollenvolk voor immer verloren zou zijn. Het is goed dat je naar mij bent gekomen en ik zal je vertellen wat je moet doen om het trollenvolk te verlossen van deze ellende. Maak een afspraak met het Donker om middernacht precies en luister naar wat hij je te vertellen heeft".

Die nacht ging de trol precies om middernacht, zoals de oude trol gezegd had op zoek naar het Donker. Eindelijk was hij op de donkerste plek aangekomen toen hij een zware sombere stem hoorde. "Ik ben het Donker" zei de zware stem, "Wat brengt jou hier?" De trol vertelde zijn verhaal over de droom en over de oude trol. Het Donker keek hem somber aan en zei: "Ik zal je vertellen waarom jou trollenvolk en jullie bos zonder hoop en glans leven".

En het Donker begon zijn sombere verhaal: "Lang geleden hebben jullie mij, het Donker aan mijn lot overgelaten, jullie hadden geen oog voor schoonheid en langzaam aan werd het diep binnen jullie zelf steeds donkerder en verloren jullie alle glans en hoop, zo erg zelfs, dat jullie het bijna niet eens in de gaten hadden. Al die tijd kon zelfs ik het Donker geen schaduw op het licht werpen zo donker hebben jullie het gemaakt. Jullie hebben allemaal met jullie eigen sombere en donkere gedachten het licht doen verdwijnen, waarop ik als het Donker uitgroeide tot iets waarvoor ik niet bestemd was om te zijn. Tot op de dag van vandaag ben ik niet meer in harmonie. Breng het licht terug in jullie leven en er zal hoop en glans zijn voor jullie trollenvolk en het bos".

De trol die vol aandacht had zitten luisteren naar het verhaal van het Donker begreep wat hij en zijn volk te doen stonden. Hij bedankte het Donker voor zijn wijze raad en spoedde zich gauw naar zijn volk en hield een groot beraad met iedereen van het trollenvolk. Allen waren vol verwondering over het verhaal van de trol en hier en daar begonnen al oogjes te flikkeren van opwinding en vreugde. Iedereen wist nu wat er gedaan moest worden en geleidelijk aan werd het ochtend.

Geen gewone ochtend zoals anders, maar er scheen een prachtige goudgele zon en op de bloemen lagen prachtige zilveren druppels dauw en de trollen keken allen gelukkig uit de ogen vol glinstering en glans.

En zo leven ze nog steeds heel lang en gelukkig in het Licht.


Deze en andere verhalen op een nieuwe website. Deze is einde van het jaar online.

Oproep aan iedereen, die iets te schrijven heeft over van alles wat met spiritualiteit te maken heeft.

Volgend jaar wil ik de website CirkelsvanLicht meer in het Licht zetten en daarmee ook weer meer artikelen plaatsen. In welke fase je ook zit in je eigen spiritueel ontwikkeling of misschien helemaalniet: ieder waardevol artikel is welkom en is er ook om van te leren. Het artikel mag over reiki, een helende reis of een channeling gaan. Andere mensen kunnen daar weer van leren. Dat heet dus: samen groeien en samen delen in een nieuwe veranderende wereld. Dus of je nu een bekende naam hebt in de spirituele wereld of niet: er is geen verschil en we zijn allemaal gelijkwaardig.

Groet,

Peter / Webmaster StartSpiritueel


0900-INSPIRATIE: De INSPIRATIELIJN EEN POSITIEF GELUID IN EEN NEGATIEVE TIJD

Op 1 december 2004 gaat de Inspiratielijn van start. In veel culturen is het vertellen van verhalen een sociaal gebeuren en synoniem aan het, op die manier, doorgeven van positieve boodschappen. In een tijd waarin het gesproken woord meer en meer wordt vervangen door het Internet, een tijd waarin men vaak teveel bezig is met klagen en met negatieve emoties biedt de Inspiratielijn een lichtpuntje voor hen die het even moeilijk hebben; een persoonlijke boodschap door een menselijke stem.

Idee
Het idee is ontstaan doordat ik (Betty Mercey) zelf veel energie en goede moed krijg van mooie verhalen en teksten. Maar ik niet alleen, ook van vrienden en kennissen hoor ik regelmatig dat men niet meer toekomt aan een stukje bezinning en rust. En juist dat rustpunt is hard nodig. Even stilstaan bij wie je bent en wat je hebt.

Werking
De tekst bestaat uit een paar minuten “Inspiratie” in de vorm van een gedichten of een verhaal. Geen flauwe grappen of moppen! De Inspiratielijn is voor iedereen met boodschappen voor iedereen. De boodschappen zijn niet religieus of “zweverig” en spreken hierdoor iedereen aan, waar u ook in gelooft. Dagelijks wordt de tekst op de Inspiratielijn vervangen. U kunt elke dag bellen als u dat wilt (€ 0,60 per minuut). U kunt zo elke dag met frisse moed beginnen, gedurende de dag een moment van rust nemen of de dag met een mooie gedachte eindigen. Het nummer is 0900-INSPIRATIE of 0900-4677472.

Informatie
Heeft u nog vragen over de Inspiratielijn dan hoor ik het graag. U kunt mij bereiken op 0162.314396 (na 13:00 uur) of faxen: 0162.319208 of emailen: info@Ho-Res.nl

Indien u een verhaal heeft waarvan u denkt dat het past op de INSPIRATIE lijn dan kunt u dit toezenden aan info@ho-res.nl

Voor meer info zie de website van Ho-Res


Artikel over het powwowblad

Een blad voor wezenlijk leven!

In de verharding en verruwing van de maatschappij is er gelukkig ook een andere stroom waar te nemen van mensen die verbinding belangrijk vinden en uitreiken naar elkaar.
Het powwowblad is zo'n initiatief. Dit blad is opgericht in 2001 en is een podium voor mensen die op zoek zijn wezenlijk leven en naar verdieping. Powwow is bedoeld om te inspireren en verschijnt vijf maal per jaar over thema's en artikelen door en voor mensen die waarachtig leven voorop hebben staan. Het unieke van dit blad is dat er geen journalisten in dienst zijn. Powwow wordt geheel geschreven door de deelnemers van het blad die eigen ervaringen uitwisselen over wezenlijk leven en schrijven over thema's. Je kunt ook gewoon meedoen als lezer.

Ine van der Aa, oprichter van het blad vertelt: "Powwow is ontstaan vanuit de behoefte aan een blad waarin je kan lezen over wezenlijke waarden, geschreven vanuit de praktijk. Er wordt nog te vaak gesproken over wat er fout gaat en dat het anders moet zonder daar concreet oplossingen voor aan te bieden. In de tussentijd zijn er al een heleboel ervaringen van mensen die vanuit hun hart willen leven en dit op eigenwijze vormgeven. Powwow is een podium voor mensen die het leven vanuit verbinding vorm geven. Het wordt geheel geschreven door de deelnemers, door mensen die op weg zijn om liefde en bezieling voorop te stellen en van daaruit te leven. Een positief opbouwend blad dus als tegenwicht tegen alle negatieve berichtgeving in de media."

Het redactieteam, allen woonachtig in de Gelderse vallei, is druk bezig met de opmaak van het eerste nummer van de vierde jaargang. Er werken zeven mensen achter de schermen vrijwillig aan de totstandkoming van dit blad. We vinden het belangrijk om een nieuw geluid te laten horen van mensen die willen samenwerken en ergens voor gaan. Alle artikelen zijn ook dit keer weer geschreven door de deelnemers. Het themanummer van december "dromen" ontstond doordat één van de nieuwe medewerkers vertelde over haar eigen droom in het leven. Ine: "Ik werd helemaal enthousiast van haar verhaal en dacht: "dat is een geweldig thema". Als we onze dromen delen en ze kenbaar maken kunnen ze gaan groeien en tot wasdom komen. Ik heb dat zelf gezien en geleerd van het powwowblad. Als we de moed hebben om onze droom kenbaar te maken komt alle hulp die we nodig hebben naar ons toe."

Het is ook een toepasselijk nummer voor de decembermaand. Juist in deze maand zijn veel mensen bezig met verdieping, met bezinning op wat wezenlijk voor hen is. Dit droomnummer sluit daarbij aan. Het is een hoopvol nummer dat aanzet tot het trouw zijn aan je eigen droom, het durven zoeken en neerzetten van je droom en daarvoor handvaten biedt.
Zo kun je bijvoorbeeld lezen over de ervaringen van een vrouw die naar Amerika vertrok om haar droom te volgen en een bureau op te richten dat indiaanse kunst verkoopt. Verder is er een artikel van een jonge vrouw die een praktijk gestart is voor begeleiding van nieuwetijdskinderen. Kortom allerlei verschillende verhalen van mensen die trouw durven zijn aan hun innerlijke stroom en hun droom volgen.

De naam powwowblad is ontstaan na een bezoek dat ik bracht aan een powwow in Canada. Een powwow is een dansceremonie voor Noord Amerikaanse en Canadese Indianen. Er worden allerlei traditionele dansen uitgebeeld, er wordt gedrumd en er wordt handwerk en kunst verkocht. Het is ook een sociale bijeenkomst waar verschillende stammen elkaar kunnen ontmoeten. De kern van het blad gaat over je bezieling delen en bezieling vinden. Wat mij opviel is dat we in Nederland, zeker met de teruggang van de kerken steeds minder bijeenkomsten hebben waar je bijeen kan komen om uit te wisselen, te delen en inspiratie op te doen. Zo ontstond het idee voor het powwowblad. Het powwowblad is niet gebonden aan geloof en cultuur. We "dansen" door het jaar rondom verschillende thema's. Er staan artikelen in voor en door mensen die hun eigen verhaal vertellen over wezenlijk leven. Het biedt herkenning, inspiratie, nieuwe denkwijzen en positieve inbreng. Het gaat over verbinding, over gelijkwaardigheid in verscheidenheid. Kortom een blad voor de nieuwe tijd!
We hopen dat er meer mensen met ons mee gaan doen en het blad gaan steunen zodat het groter kan worden en meer mensen kan bereiken. Powwow is alleen verkrijgbaar via een abonnement. De overige themanummers voor 2005 zijn: aarde, water, vuur en lucht. Het is mogelijk een proefnummer te bestellen om kennis te maken.Voor meer informatie kunt u kijken op de website

Ine van der Aa, initiatiefnemer powwowblad
email: info@powwowblad.nl
www.powwowblad.nl


Via Berry Vincenta. nov 2004

Deze fase van Evolutie

Zoals u allen weet bent u allen belangrijk om het werk te doen. U allen bent bereid.
U allen bent bereid om uw eigen taak te volbrengen en het is belangrijk dat wij u op dit moment zodanig kunnen inspireren en instructies kunnen geven, want u in de vorm bent degene die het ook alleen maar vorm kan geven.
U wordt daarin ook heel duidelijk uitgenodigd uw werk dan ook werkelijk tot úw werk te maken. De drang van ons zoals u mij dat vraagt, is zeer juist. Het is de drang vanuit deze kant om aan u allen zodanig aan te willen geven dat het tijd is uw plaats in te nemen, zodanig uw plaats tot de uwe te maken.

Omdat in deze fase van evolutie waarin ieder mens ingebed is deze fase van evolutie een heel belangrijk punt aan het bereiken is. Het is van belang om te weten dat er in deze evolutie een zo grote sprong gemaakt gaat worden dat het tijd is dat vele mensen hier kennis van gaan nemen en dat vele mensen die nog onwetend zijn en in uw woorden nog in duisternis verkeren, aangeraakt gaan worden op hun veld van bewustzijn.
En daarom is het van belang dat ieder vanuit zijn eigen hart ook zijn hart dus juist verbindt aan die sterke tegenkracht. Want tegenkracht kan ondermijnend werken in de kracht die zich neer wil laten. Daarom is het van belang dat de kracht die zich neer wil laten zowel vanuit u allemaal individueel,als vanuit de verbinding die wij met u maken, dat dit veld een sterk veld gaat worden. Dat dit veld een veld is die gelegd wordt als een soort van beschermingslaag in de voedingsbodem van de wereld. Dat het een veld gaat worden die zo doordenkt zal zijn van Liefde, Liefde die weliswaar vrij laat, maar ook Liefde die openbreekt en laat zien. En wanneer u allen bereid bent om het vanuit dit oogpunt, vanuit onze andere kant te willen gaan bezien dan begrijpt u dat wanneer er nog vele mensen in het duister blijven er velen zijn die steeds verder af zullen dwalen wanneer zij niet bereikt gaan worden vanuit deze hartenergie. Wanneer mensen zich niet in hun bewustzijn nog kunnen laten raken vanuit onze kant ,dan is daar werkelijk de taak voor de mensheid op de wereld die vanuit hun heldere bewustzijn op hun voeten staan dit op zich te willen nemen.
Alleen op die manier kan het een opengaan worden.

U allen heeft de bereidheid en de kracht om dit te doen.
U allen zult dus het voorwerk doen.
Wees u hiervan zeer, zeer diep bewust. Oordeel dus niet over de mens die nog in het duister is, maar heb dan het diepste mededogen, het diepste mededogen met hun die daar staan. Niet in medelijden want daarmee duwt u, duwt u hun nog dieper in hun duisternis. Ga dan vanuit uw eigen Licht en Liefde in de Geest naast hen staan en ontmoet hen dan van hart tot hart, zodat ze die trilling kunnen ervaren op welke manier dat dan ook in de vormgeving plaats vindt.
Op die manier zal er een opening komen, zal er iets zichtbaar worden, zal er een sprankje licht in hun duistere leven gaan stralen. Zullen ze weer stap voor stap zicht gaan krijgen op hun eigen vonk en vanuit dat deel zal er een steeds grotere golf van Licht over deze wereld gaan.

Wanneer de mens zich losmaakt uit het duister en toe gaat treden tot het licht in welke vorm dat dan ook is;niet in de gekaderde geijkte spirituele vormen maar gewoon in hun dagelijks leven op hun eigen wijze; dan zal daar een verzachting gaan ontstaan en deze verzachting zal uiteindelijk de kracht van de Liefde gaan worden die ook in hun voelbaar wordt. Het licht zal hun helemaal gaan doorstralen. Hun eigen Licht zal weer hun eigen werktuig gaan zijn en hun Licht zal het werktuig van hun omgeving worden.

Vanuit dit deel zal het veld van het Licht en de Liefde ,in het veld wat u heeft gecreëerd, als voedingsbodem hen dragen. Het zal een ieder die in duisternis is via de voedingsbodem waar ze op lopen raken. Het zal verbinding zoeken, het zal zich altijd de weg zoeken naar de eigen Oorsprong. En vanuit dat punt zal de verbinding ontstaan met het werkelijke Zelf in hun zelf. De kracht van het Licht en de kracht van de Liefde zal dus op deze manier zo gebundeld moeten worden opdat deze kracht uiteindelijk datgene wat wil ondermijnen zal breken. En wanneer het gebroken wordt, niet vanuit de duistere kracht van macht maar vanuit de grote Kracht van Liefde dan zal deze tegenstrijdigheid deze tegenkracht deze ondermijning zich op kunnen lossen. Omdat het smelt als een ijsblokje in water.

Mijn Zegen

© Berry Vincenta nov 2004

Info: monade@monade.nl
meer teksten op http://www.monade.nl


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:
  • Reiki praktijk Anita Vonk.
  • Secret Garden te Scheemda. Theetuin, shop, b&b ook voor retraite, praktijk voor healing, voeding, en counselling.
  • Powwow - ontmoetingsblad voor leven vanuit je bron wil je uitnodigen om jouw talenten, jouw eigenheid en unieke bijdrage te delen met anderen.
  • Counsellingpraktijk Miron. Jan Tramper: Counselling en Energetische behandelingen.
  • Spiritueel Ademen. Informatie over de ademtechniek Spiritueel Ademen (Prana Yoga),Spirituele Psychologie, Zelf-realisatie en Hyperventilatie.
  • Black Dragon Society Holland. Wij zijn een enthousiaste groep die Kuroi Ryu Ninjitsu studeert in Groningen onder leiding van Sensei van den Akker. Kuroi Ryu Ninjitsu is een modern gevechtssysteem met traditionele wortels.

Oproep aan iedereen, die deze nieuwsbrief leest. Heb je in je familie, bij je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit: mail dan de link van StartSpiritueel door. Dit kun je heel eenvoudig doen met de volgende link. Dank voor de moeite en daarmee help je StartSpiritueel te groeien.
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

 

 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.