Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar
www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 


Nieuwsbrief 64 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 30 juni 2006

www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Beste mensen,

Na een tijdelijke afwezigheid weer een nieuwsbrief van StartSpiritueel, die vanaf nu weer regelmatig gaat verschijnen. Er is en er gaat wel het een en ander veranderen op de website waarover in de volgende nieuwsbrieven uiteraard meer.

Het aanmelden gaat inmiddels automatisch en wordt nu ook geplaatst op onderwerp. Kijk even op de website of je link erbij staat. Of stuur de mail door naar een ontbrekende link. Er zijn nog vele ontbrekende goede spirituele websites, die niet gelinkt zijn.
   
Misschien nog niet duidelijk, maar je kunt gratis een oproep plaatsen van een spirituele diens of andere activiteit. Als je een eigen centra hebt, kun je ook meerdere advertentie samen plaatsen in je eigen agenda. Deze worden binnenkort ook anders gerangschikt op regio en datum.
   
We zijn bezig om alle spirituele teksten en artikelen op CirkelsvanLicht te automatiseren. Hiermee wordt het ook mogelijk te reageren op onderwerpen en zelf een tekst te plaatsen zonder tussenkomst van mij als webmaster.
   
Als webmaster ben ik ook wel benieuwd naar eventuele commentaren of waardevolle aanvullingen voor StartSpiritueel. Laat me dit even weten via de mail: info@a-tzi.nl

Warme zomergroet, Peter / webmaster


Zielen Evolutie (door Ans Corbeé)

Onze ziel had vanaf het begin van ons bestaan een positieve EGO en dit vormde ook een positieve persoonlijkheid. Na onze persoonlijke negatieve overtuigingen is onze ego en persoonlijkheid veranderd. Als wij dit EGO en ZIELEN evolutie plan begrijpen, gaan wij weer terug naar onze zuivere unieke zelf. Dit Evolutie plan is al 26.000 jaar geleden gestart en nu nog steeds van kracht en eindigt in 2012. Iedereen moet deze EGO en ZIELEN evolutie plan zelf gaan begrijpen, het is een noodzakelijke evolutie voor de MENS, dus ook voor onze innerlijke ZELF. Deze EVOLUTIE geldt voor iedereen in de gehele Wereld - Universum - Kosmos.

De Aarde heeft een realistische werkelijkheid en daarom kunnen wij dit hier ook begrijpen. Wijzijn allemaal hetzelfde van binnen en een simpele ziel begrijpt dit vaker eerder dan een intelligente ziel, omdat een intelligente persoon bijna altijd via het hoofd denkt te weten, daarom kunnen ze dit moeilijker begrijpen. Wij worden weer onze eigen scheppers, omdat wij teruggaan naar onze VERLICHTE ZELF. Het is niet moeilijk om dit te begrijpen, wij maken het ons zelf moeilijk. Dit zielen en ego evolutie zal echt door iedereen begrepen worden 'kijk ego artikel''.

Onze ziel en hoger zelf en mastercellen horen onze gedachten, als wij iets willen veranderen dan mogen wij dit ook duidelijker aan hen laten weten. Zodat ze dit ook begrijpen en weten dat wij onze negatieve overtuigen die wij eerder hadden niet meer willen en dan kunnen ze dit ook loslaten. Zodat onze persoonlijkheid en ego en innerlijk kind weer op een positief ziels niveau komen. Als wij zelf en onze ziel iets begrijpen dat FOUT is, kunnen wij en onze ziel dit eindelijk loslaten.

Wij zelf kunnen makkelijker iets loslaten dan onze ziel en daarom is het ook heel belangrijk en waardevol als wij onze kwetsbaarheid en overgevoeligheid ook gaan transformeren naar liefde voor onszelf. Of we kunnen negatieve overtuigingen omzetten naar iets positief. Als wij iemand haten, zeg dan, ik houd van je. Of wij kunnen ook onszelf vergeven voor alles en dit doen wij ook echt voor onszelf. Dan hoort onze ziel dat wij willen veranderen, dan kan onze ziel dit ook Loslaten. Daar gaat dit zielen evolutie proces over, dat wij zelf en ook onze ziel iets gaan begrijpen en dan kan onze ziel dit loslaten. Zo krijgen wij hulp van binnenin ons, zolang wij vragen kunnen wij zelf creëren met onze inner zelf, vertrouw hierop.


Onze ziel vergeet niets en houdt vast, daarom moeten wij ook duidelijker zijn, dan weet en voelt de ziel dat er iets gaat gebeuren en bereid is om los te laten. Dit is belangrijk dat wij dit ook zelf gaan begrijpen, want wij zijn zelf ook de ziel en ook onze ego en ook het innerlijke kind. Wij zijn zelf de baas over ons zelf en wat er ook gebeurt wij zijn zelf ook verantwoordelijk voor alles wat wij doen.

Wij zijn het innerlijke kind en als wij pijn voelen kan onze ziel die pijn ook voelen. Als wij verdriet, pijn, emoties, angst niet kunnen verwerken, duwen wij deze weg. Dan kan nieuw verdriet, pijn, emoties of angst als katalysator dienen om 't oude ''weggestopte'' weer naar boven te brengen. Dit gebeurt als onze ziel bijna dezelfde energie voelt en weet dan dat die oude niet verwerkte problemen nog steeds in ons zit en deze dan in ons bewustzijn omhoog brengt. Als wij iets niet verwerken ( begrijpen) blijft het in ons zitten en dit maakt ons kwetsbaard en overgevoelig, dan begrijpen wij NU ook waarom wij ons ook zo rot blijven voelen.

Als wij iets niet kunnen of willen begrijpen over onszelf kan onze ziel ons zelf dingen laten zien of laten weten of laten voelen, wat wij nog moeten leren en dan maakt het de ziel niet uit hoe wij onze les leren. Dit kan pijnlijk zijn, zolang wij die les leren, maar dan loslaten daar gaat het om, opruimen van al het negatieve.
Dit is dan op zielsniveau begrijpen en dat is veel moeilijker te begrijpen, omdat wij zelf onze eigen pijnen en foutjes niet zo gemakkelijk kunnen herkennen. Dit kan ons ook verwarren of zelfs ziek maken. Weet dit, datgene wat wij zelf voelen of horen heeft ALTIJD met onszelf te maken. Als wij iets voelen of horen is dit echt voor onszelf en niet van een ander. Onze ziel lijkt koppig, maar onze ziel kan niets veranderen als wij dit zelf niet begrepen hebben. Wij zelf kunnen ook halsstarrig zijn, omdat wij niet eerlijk naar onszelf willen kijken of luisteren. Onze antwoorden zijn zo dicht bij, zie en hoor eens wat wij tegen andere zeggen, want wij zien heel gemakkelijk iemand anders zijn of haar fouten.

Oude problemen kunnen wij niet veranderen, maar wij kunnen wel de negatieve gedachten er van LOSLATEN. Daarom transformeer dan toch al je persoonlijke problemen een voor een en zeg dat je dit niet meer wilt voelen, geloof daar ook in. Wij hebben allemaal INNER KRACHT in ons, denk daar eens aan. Jij bent zelf de baas over jezelf en je ziel zal blij zijn om die negatieve energie los te laten.

Daarom zijn TRANSFORMATIES ook zo belangrijk, want onze innerlijke zelf hoort dit ook als wij iets 25 X zeggen. Dit is helen en veranderen op ziels niveau en dit is heel sterk en dan begrijpen wij dat wijzelf onze negatieve gedachten of overtuigingen ook zelf kunnen veranderen. Dan begrijpen wij deze evolutie ook.

Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.bl deze BRON:
www.spiritualwisdom.nl


De energieën van juni 2006

De stroom van Tijd en de Kracht om te manifesteren
Aartsengel Michaël door Celia Fenn - vertaald door Jolanda Klaassen

Geliefde Kinderen van het Licht, juni 2006 zal een zeer krachtige maand zijn. De energie”Een zijn gevuld met potentieel en heling, en jullie zullen geleid worden bij het zetten van jullie eerste stappen in deze nieuwe realiteit van de Vijf Dimensionale Aarde.

Dit jaar, 2006, heeft nu al ongelooflijke verplaatsingen en veranderingen in de energiematrix van de Aarde laten zien, nu de planeet zichzelf settelt in het nieuwe multidimensionale raster. En nu reeds, begin je de stromingen van de 8:8:8 vibratieharmonie te voelen die de handtekening van de Leeuwenpoort energie van Augustus vormt. Deze energie draait om Tijd en hoe te werken met de stromingen van Tijd in de Vijfde Dimensie en Hoger. Je voelt nu reeds een substantiële verandering in de natuur van Tijd in je nieuwe realiteit.

Dit heeft een effect op het proces van manifestatie, aangezien je, zodra je niet in balans bent in het huidige moment, niet in staat zult zijn om energie aan te trekken in dat moment om een manifestatie te kristalliseren. Zit je opgesloten in het verleden of kijk je altijd naar de toekomst, dan zul je geen plaats hebben om te ‘gronden’ in je creaties. Omdat je nu op het punt van ‘geen tijd’ staat oftewel in het eeuwige en oneindige ‘Nu’-moment van Spirits essentie, en ook nog altijd in de materiële wereld waar de illusie van Lineaire tijd nog sterk is. Maar naarmate dit jaar zich voltrekt zal die illusie zwakker worden, en zul je leren hoe je jouw Verleden Zelf en je Toekomstige Zelf kunt inzetten om de kracht in het huidige moment te vinden.

Aangezien je nu als het ware in het midden van de figuratieve 8 staat die op zijn zijde ligt,… het symbool van oneindigheid. Terwijl je daar staat, beheers je de kracht en stroming van beiden cirkels. En zo krijg je de gelegenheid een begin te maken je krachtig te verbinden met de wijsheid van de oudheid in je DNA, teneinde te beginnen met het manifesteren op de Nieuwe Aarde. Je zult toegang krijgen tot de kracht van Wie Je Bent (het verleden) in het huidige moment om de kracht te creëren voor een Nieuwe Creatie (de toekomst). Die essentiele stroming is nodig voor manifestaties op de Nieuwe Aarde. Je kunt niet creëren slechts vanuit je gelimiteerde Drie Dimensionale perspectief. Je dient te creëren vanuit het complete ‘spectrum’ van wie je bent en dit inclusief je Hogere Zelf en Geest. Tijdens dit proces, kan manifestatie langzamer gaan, omdat het aspect van de Goddelijke Timing belangrijk is. Manifestaties vinden plaats op het meest geschikte moment voor het hoger goed van al, niet alleen voor jouw ego’s bestwil. Dit nieuwe proces van manifestatie middels goddelijke timing betekend dat velen van jullie gefrustreerd zijn nu je niet in staat lijkt te creëren en manifesteren zoals je hiervoor deed. Inderdaad, je leert geduld en acceptatie te hebben, en je leert je overgeven en onderwerpen aan het hogere goed. Dit kan moeilijk voor je zijn, aangezien je binnen je cultuur geleerd hebt je ego en diens behoeften te belonen op de snelst mogelijke wijze.

Nu, geliefde zielen, leren jullie een nieuw patroon van manifestatie. Opdat jullie ook geduld,n dankbaarheid en toewijding aanleren. In de wereld van de Derde Dimensie was het je gewoonte snel te manifesteren en vertoonde je weinig toewijding met betrekking tot hetgeen je manifesteerde. Je raakte verslaafd aan de ‘highs’ van snelle manifestatie en het gevoel van egokracht die daarbij kwam kijken. Maar nu, vraagt Spirit je je creaties te overwegen met dankbaarheid. Aangezien elk van jullie in zijn of haar eigen creatie is. Voel je enige dankbaarheid ten opzichte van die creatie? Geniet je ervan of zoek je alweer naar iets anders? En met je relaties, verken je de verbintenissen die je aanging of je zoek je alweer naar iets of iemand anders?

Op de Nieuwe Aarde, zul je het gevoel van dankbaarheid en toewijding aan je creaties moeten ontwikkelen. Omdat de nood te blijven creëren en hercreëren je de tijd niet toestaat te genieten van je creaties en te reflecteren op wie je bent middels je creaties. Inderdaad, tijd is essentieel op de Nieuwe Aarde. Tijd om te ‘zijn’ en te genieten. Tijd om stil te zijn en te reflecteren. Des te stiller en kalmer je bent, des te meer dankbaarheid en respect je tentoon zal spreiden, des te hoger je interne vibraties zullen zijn en des te meer zul je op je gemak zijn op de Nieuwe Aarde.

Tijd is de sleutel tot de multidimensionale realiteit. Aangezien tijd en ruimte illusies zijn die schuilen in de essentiële waarheid dat alles perfect is en dat alles energie is uit de Bron. De tijd die je neemt om gewoon te ‘zijn’ met je creaties is de tijd die je spendeert in de oneindige liefde van de Bron. En leer je te zien voorbij de illusies in de ‘realiteit’van diepe en wonderlijke Onvoorwaardelijke Liefde. En slechts dan wanneer je Dankbaarheid en Plezier uit en manifesteert voor de perfectie van je creatie zul klaar zijn wederom te creëren. Herinner jij je hoe de Schepper zei: “Het is goed” na elke ‘dag’ van de creatie en daarna doorging naar het creëren van de volgende dag? En, geliefden, hoeveel van jullie zijn ongelukkig met waar je nu bent en gefrustreerd en verveeld. En zo, laat je Hogere Zelf je werken aan het bereiken van het moment van totale acceptatie en dankbaarheid, dat je in staat zal stellen je voort te bewegen in de nieuwe wijzen van het ervaren van de avonturen van dit materiële vliegtuig.

En zo, is het uiten van dankbaarheid de sleutel tot de Stroming van Tijd. Niet slechts het uiten, maar ook het voelen van dankbaarheid, terwijl je op het punt van kracht staat binnen het Oneindige, De Meester van het verleden als wel als van de toekomst. Maar het punt van Meesterschap is Dankbaarheid en Plezier! En wanneer je diep ongelukkig bent met je creaties, dan zul je moeten uitzoeken vanuit welke ideeën en verlangens je gecreëerd hebt die niet langer in verbinding staan met wie je bent. En vind je dat punt, laat dan slechts gaan en laat los. Vergeef jezelf en uit dan je dankbaarheid voor het punt van lering en wat het je gaf – en wees dan klaar je te richten op de percepties die meer in lijn staan met wie je voelt te zijn!

Herinner je, geliefde zielen, dat waar je ook bent, jij dit creëerde vanuit de verlangens van het verleden. Uit je dankbaarheid voor het verleden en sta jezelf dan toe te beginnen jezelf in een nieuwe en meer krachtige manier te dromen. Neem het beste en krachtigste uit het verleden en droom in overeenstemming hiermee Dit is de gift van de energie van juni, dat jullie als Lichtwerkers klaar zijn deze kracht nu op je te nemen! We mogen haast zeggen, laat jezelf verbinden met de krachtige energieën van het verleden in Lemurië en je zult beginnen te voelen wat de toekomst in de Nieuwe Aarde zal zijn! Aangezien het Aloude pad van de Heilige Aarde je goed van dienst zal zijn op dit moment!

Bron: Theta-instituut

De Theta Helingtechniek heeft al duizenden mensen over de hele wereld ondersteund met het oplossen van hun dagelijkse problematiek, zowel op emotioneel, sociaal en fysiek gebied. De Thetatechniek brengt ons direct tot de kern van een probleem of klacht. Tot op verschillende niveaus kunnen verouderde waarheden of overgedragen genetische overtuigingen verwijderd worden uit de DNA tot op het diepste cellulaire niveau. Door de DNA activatie herstellen we onze originele genetische blauwdruk.


Lieve mensen,

DE ZOMER IS BEGONNEN. HET WORDT EEN MOOI WEEKEND.

A.S. ZONDAG - 2 juli - HOUDEN WE ONZE MAANDELIJKSE 'SPIRITUELE ZONDAG'.

WE BEGINNEN OM 11 UUR MET ONZE SPIRITUELE VIERING IN HET Centrum Machu Picchu te Ede, direct naast het station Ede-Wageningen (zuidzijde).

OM HALF 1 KUNNEN WE GEZAMENLIJK ONZE MEEGEBRACHTE
LUNCH NUTTIGEN EN DAARNA GAAN WE OP STAP IN EDE RICHTING KERNHEM. ( zie bijlagen s.v.p. )
DIT IS EEN BIJZONDER ENERGETISCHE PLEK IN EDE
VOOR VERKENNING VAN DE DAAR LOPENDE LEYLIJNEN.
WE VOLGEN HIERBIJ HET SPOOR VAN HET ALOUDE VERHAAL VAN 'HET WITTE WIEF' EN
PASSEREN DAARBIJ OOK DE ZGN. 'BLOEDSTEEN'- EEN OFFERPLEK VAN VOOR ONZE JAARTELLING.
WE KUNNEN DE EXCURSIE AFSLUITEN MET EEN PANNENKOEK OP HET
RESTAURANT 'KERNHEM'. HET BELOOFT EEN BOEIENDE ZONDAG TE WORDEN.

MEEDOEN ( BIJDRAGE 7.50 EURO )
EVEN BELLEN : 0318 640804 / 668651.

MET EEN ZONNIGE SPIRITUELE GROET,
Namasté,

DICK & ANDREA & HANS.


Wij nodigen u uit op onze volgende Bronmeditatie op

Maandag 10 juli 2006 op het Feest van St Amelberga of Nehalennia, Moeder van de Schelde

aan de bron van de St Amelbergakapel te Temse te 19 u

en daarna aan de bron bij de OLVr kapel te Bornem Luipegem

Hoeder Francis en Mieke

StAmelberga

Deze meditaties zijn gratis, een vrije gift ter ondersteuning van dit project is natuurlijk altijd welkom.

Als afsluiting delen we meegebracht lekkers met elkaar.

wegbeschrijving : de St Amelbergakapel bevindt zich op de Cauwerburg in Temse,

mensen die met openbaar vervoer komen kunnen daarna meerijden naar Bornem

Van harte welkom, Lucia

Meer info op: http://groups.msn.com/TuinvandeMoeder


Cursus kosmische astrologie

De horoscoop functionerend in de hogere octaven
Onderwerpen:

 • De werking van de Zwarte Maan, Priapus, Zwarte Zon
  en de Diamant in de hogere octaven, vanuit het ZIJN.
  Het open kanaal, één met het Hoger Zelf.
 • De werking en functie van Cheiron, de Maansknopen en Pluto
  in het geheel.
 • Zwarte Maan en Priapus per teken en huis als open kanaal.
 • Cheiron per teken en huis. De wond en het meesterschap.
 • Gezamenlijk duiden van een voorbeeldhoroscoop, met praktijkvoorbeelden.

Wanneer: vier zaterdagen in september 2006: 2, 9, 23, 30, van 09.30 tot 16.30 uur.
Lunch meenemen, koffie en thee zijn inbegrepen.
Locatie: Omgeving Haarlem/Noordwijkerhout.
Kosten: € 250,–
Interesse? Neem dan contact op met Manuela van der Knaap, tel. 0252-521882.
Meer weten over deze cursus? Kijk dan op www.inzichten.com


Dé meest vooraanstaande Internationale School voor Vuurlopen in de wereld
- devoted to excellence.


SUNDOOR is opgericht in 1984 om het werk van Peggy Dylan over de wereld te verspreiden. In de mythologie van de Inuit spreekt men over de zevende en laatste deur, de SUNDOOR, die de sjamaan doorgaat op het pad naar volledig ontwaakt bewustzijn.

SUNDOOR trainingen bieden je de methodes, het vertrouwen en de steun om je dromen werkelijk waar te maken. Binnen de trainingen kom je - opnieuw - in contact met jouw kern, je vindt de moed om groot te dromen en leert de vaardigheden om deze dromen te verwezenlijken. In SUNDOOR trainingen maak je kennis met oude wijsheden uit vele culturen in combinatie met de meest recente, beschikbare wetenschappelijke kennis.


SUNDOOR Trainingen & Workshops:
SUNDOOR Initiaton Training van 10 - 17 april 2006
SUNDOOR Breathwork Practitioner Training 31 juli - 7 augustus 2006
Women, Spirit & Power, Femme Vital!, 12 - 15 oktober 2006


Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
StartGeluk is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.