Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm
 
 
Nieuwsbrief 109 - StartSpiritueel - 31 januari 2009
 
 
 
 
gedicht van Steven Harrison
 
 

Het zijn niet onze gedachten die de complexiteit bepalen,

maar onze pogingen om ze te beheersen,

te sturen, veranderen en vermijden.

Zonder de poging om het allemaal te veranderen

blijft er niets anders over dan te vertoeven

in de wereld zoals hij is.


Steven Harrison

Bron: Inspiratiemail

 

 
  Synergene massage  
 

Synergene massage is een vorm waarbij langzaam gewerkt wordt met een lichte en zachte aanraking. Het langzaam werken heeft als gevolg dat er meer gevoeld kan worden en er komt meer uitwisseling tot stand.
Deze massage toepassing werkt intercommunicatief is. Het lichaam mag spreken.
Synergene massage wil helemaal geen doel najagen. Er is wat er is en dat mag er zijn. De massage is gericht op het verkennen, herkennen en erkennen van de lichaamsvorm, de aura, chakra's en overgangsgebieden.
Tijdens de behandeling masseer je waar het nodig is, dus waar synergie nodig is.
Je kan "spelen" met de aura en haar lagen. Door deze bewust te voelen en te erkennen, ontstaat er ook op dat niveau meer uitwisseling. Het is mogelijk te voelen waar het licht is en waar een opeenhoping van energie zit.

Chakra's zijn bronnen van communicatie. Door de chakra's aan te raken en deze te verbinden met een plek die aandacht nodig heeft, of met gebonden of vrije energie geeft deze vaak informatie over een lichamelijk, emotioneel of psychisch probleem van de cliënt. Door de verbinding en erkenning kunnen we daar invloed op hebben en in het lijf meer ruimte creëren zonder dat onze wil daarmee verbonden is. Op deze wijze kan meer balans ontstaan. Het is een wonderlijke en mooie ervaring dat de structuur van een lichaam tijdens de massage kan veranderen zodat er weer meer eenheid ontstaat.

<< Lees verder >>

Angela Dol heeft een Praktijk voor Natuurlijke Geneeswijzen en Astrologie in Apeldoorn.
Website: www.angelanatuurlijk.nl

 

 
  Cosmic&Flower Chakraoliën  
 

De unieke lijn van deze 7 Cosmic & Flower chakra oliën zijn een combinatie van 7 heilige Egyptische chakra oliën en een Cosmic & Flower Energy.

De 7 chakra oliën:
Sakkara is het oudste complex met koningsgraven, waaronder de allereerste Piramide van Djoser. In 2002 werden daar twee graven uit de periode 2.300 jaar v. Chr. geopend van overleden artsen van het Koninklijke hof. In deze graven vond men tabletten van het fi jnste albast met 7 kleine vulopeningen met daaronder de inscripties van de 7 heilige oliën der Farao`s in hiërogliefen geschreven.

Stuitchakra olie Rode Amber van Cosmic&Flower Chakraoliën
Ik Ben en Ik Heb

Het Egyptische geloof bestaat uit de mystieke band die de mens verbindt met zijn omgeving, de natuur, het menselijk leven en de kosmos. Voor de Egyptenaren bestond er geen verschil tussen heilige en wereldse handelingen zoals wij mensen dat gewend zijn. Elke handeling, hoe gewoon en aards ook, werd beschouwd als een aards symbool voor een specifi eke Goddelijke handeling. Rode Amber werkt op fysiek niveau. Reinigt disharmonie van de Stuitchakra membramen en het Etherische Lichaam. Het geheim van Rode Amber is dat het de mensheid helpt om de drie fysieke lagen, het fysieke- emotionele- en mentale lichaam, in balans te laten samen werken. Hierdoor komt men stevig verankert in het leven te staan en kan men zelfverzekerd elementaire levens vragen, zoals wie ben ik, waar kom ik vandaan en wat is wat is mijn levenspad uitwerken.

Activeert de Ik Ben kracht, waardoor men in kan gaan zien wat men nodig heeft om zichzelf gelukkig te voelen. Geeft inzicht hoe men zichzelf en anderen kan helpen. Stelt in staat om het dagelijkse leven te accepteren en om zich vrij en fl exibel hierin te kunnen bewegen. Geeft inzicht in de basis van een probleem, werkt op het niveau van het probleem en laat inzien waarom men dit naar zich toetrekt. Brengt in contact met het mens zijn en stelt in staat om het fysieke lichaam te accepteren. Helpt om zichzelf lief te hebben en voorkomt dat men zich onthoudt van datgene wat men nodig heeft. Harmoniseert geven en nemen en het zichzelf wegcijferen. Bevordert de creativiteit en geeft het gevoel een kind van Moeder Aarde te zijn.

Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy: Zuivert belastende onbewuste en bewuste emoties op zielsniveau.

Gebruik advies: hoofdzakelijk als massage- huid of badolie en
als parfum.

Bestel hier een van de chakra olië

 

 
  Spiritueel Friesland  
 

Spiritueel Friesland is een initiatief om de toegankelijkheid en bekendheid van het spirituele te vergroten.

Dit wordt gedaan door het aanbieden van een overzichtelijke agenda van de activiteiten in Friesland (en Noordoostpolder). Dit zijn beurzen, lezingen en cursussen binnen het spirituele kader.

SpiritueelFriesland.nl is een site voor iedereen in en rond Friesland.

 

 
 
Workshop Zelfmeesterschap
 
 

De kern waar het bij deze workshop om gaat is liefde en vrijheid.

Liefde voor jeZelf en de hele schepping. Vrijheid om zonder oordeel verantwoording voor al je gedachten, gevoelens en handelen te nemen. Eenvoudig gezegd eis jij je eigen Meesterschap weer op!
Daarom is deze workshop in eerste instantie bedoeld om jezelf te bevrijden van beperking, schuld en afgescheidenheid.

Ik Ben Licht… Ik Ben Liefde

Gedurende deze workshop zullen ondermeer oude emoties, overtuigingen, lagere entiteiten, implantaten en coderingen geschoond worden. Daarna kunnen jou energiekanalen in je lichamen geopend en geactiveerd worden tot hun oorspronkelijke staat. Deze activeringen kun je zien als 'wake-up codes' en zullen je helpen jou potentieel te gaan begrijpen en je in dit verdere leven steeds meer te verbinden met je oorspronkelijke staat.

Een belangrijk onderdeel is het openen en activeren van je Lichtlichaam tot het maximum van dit moment van jouw bewustzijnstaat. Hierdoor zal tijdens de workshop een start gemaakt worden met de groei van je waarnemingen en doorgaan zolang als nodig is voor jou, je Hoger Zelf en het Goddelijk plan. Terwijl jij je ontwikkelt, maak je het daarnaast gemakkelijker voor de rest van de mensheid om te groeien naar een bewustzijn van liefde en vrijheid en draag je zo planetair je steentje bij aan het bewustwordingsproces van de aarde en haar bewoners.

Uiterst verfijnde, krachtige en transformerende energieën vanuit de kosmos en moeder aarde helpen ons tijdens dit intensieve transformatieproces. Zo zijn onder andere de galactische- en intergalactische Meesters, Aards Engelen, Engelen, Elohim raden, Buitenaardsen, Deva's, en Natuurgeesten mijn 'vaste gasten'.

<< Lees verder op de website >>

 

 
  De Vele Facetten van Ascensie  
  Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
Januari 2009

Geliefde meesters, wij willen verder gaan met jullie lessen over het ascensieproces. Het is voor jullie belangrijk om te begrijpen dat jullie fysieke voertuig vanaf het begin van jullie aardse ervaringen was gecodeerd voor de terugkeer naar de hoger trillende, meer verfijnde rijken van Licht. Gedurende de afgelopen eeuwen, terwijl de mensheid evolueert, wijsheid vergaart en zich bewuster wordt van de wetenschap en de complexiteiten van ascensie, zijn er vele aanpassingen geweest in het proces. Sommige aanvankelijke ascensieprocedures zijn geannuleerd terwijl andere, meer gevorderde benodigdheden zijn toegevoegd. In het verleden was ascensie slechts mogelijk voor enkelen. Alleen diegenen die naar de Aarde kwamen als voorbeelden en wegbereiders, en die spiritueel gevorderd waren, mochten de innerlijke heiligdommen van de mysteriescholen betreden. De geheime leer werd alleen gegeven aan degenen die als de sterkste en meest toegewijde discipelen werden beschouwd. De lessen, tests en beproevingen waren zwaar en velen kwamen om in het proces of bereikten gedurende meerdere levens hun doel niet. Dat is nu veranderd, want de tijd dringt voor de ascensie van de Aarde en de mensheid naar het volgende bewustzijnsniveau, en vele Goddelijke dispensaties en veel hulp wordt geboden aan diegenen die de beproevingen en tests van ascensie aangaan.

Het collectieve bewustzijn van de mensheid probeert de extreme dualiteit te onderkennen die de Aarde doordringt. Ieder persoon, op welk niveau dan ook, levert het gevecht om zelfbewustzijn te verkrijgen, dat zowel het Licht als de schaduwkant van het Zelf moet omarmen gedurende het streven om terug te keren naar een aanvaardbaar bereik van dualiteit en polariteit. Ieder van jullie moet haar/zijn schaduwkant, jullie demonen binnenin, onderkennen en toe-eigenen, opdat ook zij het Licht van transformatie kunnen omarmen. Menselijk lijden is het gevolg van halsstarrig denken, een gevoel van superioriteit en veroordeling van anderen, wat leidt tot afgescheidenheid in plaats van eenheid en tolerantie voor tegenstrijdige gezichtspunten. Kun je de vooronderstelling accepteren dat je negatieve gedachtevormen ook op zoek zijn naar bevrijding? Zij komen naar de oppervlakte van je bewustzijn, op zoek naar verlichting en waarheid, net zoals jij. Je moet de verantwoordelijkheid nemen voor wat jet creëert, in elk moment. Negatieve gedachten en handelingen leiden tot misvormde creaties en chaos.

<< Lees verder >>

 

 
 
Spirituele Egypte reizen
 
 

Onze missie is het ondersteunen en begeleiden van iedereen die een methode zoekt om vanuit nieuwe energieën en innerlijke krachten, zichzelf en de mensheid te helen. Vanuit deze energie hebben wij natuurlijke producten mogen ontwikkelen die de naam.

Met gelijkgestemde mensen zowel op vakantie, als via workshops en sessies aan dezelfde doelstelling werken, geeft meer meerwaarde aan je vakantieplezier!

www.egyptresort.eu

 

 
     
 

Stuur deze nieuwsbrief door . . . .

 
  Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link  
     
 

Heb je een spirituele website: meld hier je link aan.
(Heb je nog geen spirituele website: neem dan contact op met mij)

Voor op- en aanmerkingen: StartSpiritueel

Warme groet, Peter / Orfilan (www.orfilan.nl)
Webmaster StartSpiritueel

 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.