Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar
www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 


Nieuwsbrief 61 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 4 maart2006

www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


Vrijdag 17 maart 20.00 – 22.15 uur: Op weg naar 2012 door Marga van Waveren

Maya’s voorspelden al lang geleden: Het jaar 2012 wordt een omslagpunt. Deze voorspelling is berekend door meerdere volken in verschillende tijden. Allerlei heilige geschriften door de eeuwen heen hebben de bel voor de laatste ronde gehoord. Opvallend vaak wordt het jaartal 2012 genoemd, zoals bij de Pueblo-indianen, de Zulu’s en de Maya’s. Lees meer op www.girps.nl/OpWegnaar2012vanWaveren.htm


Innerlijke ZELF Heling

Bewust-zijn: dan hebben wij iets begrepen dat toch redelijk moeilijk was, soms is het beter om iets een paar keer over te lezen, zodat wij het echt begrijpen en dit bewust-zijn hebben wij nodig voor een bewustwordingsproces. Dan zijn wij er ons bewust van wat een Menselijke Evolutie Plan betekent. Het is een volledig besef hebben dat een mens ook een totaal mens is met ZIJN inner ZELF erbij inbegrepen. Wij mogen NU onze innerlijke ZELF gaan HELEN en dit is hard nodig omdat wij onze inner IK vergeten waren en wij hebben onszelf verwaarloosd. Wij hebben niet alleen een uiterlijke vorm, maar wij hebben ook een inner ZELF. Een Menselijke evolutie is er voor iedereen zodat we ook deze kennis gaan begrijpen.

Als wij weer ergens bewust van zijn is dit ook duurzame kennis, dit zorgt weer voor meer wijsheid en dit geeft weer toegang tot een ander hoger niveau van onze menselijke evolutie en dit is de Oorspronkelijke Geestelijke Intelligentie. Dit is kennis die nog meer bronnen aanboort die er ook wezenlijk zijn. Gezond en evenwichtig zijn heeft dus niets met een hoge IQ intelligentie te maken, dat is werken met het brein. Het gaat hier om groei en evolutie, dit is bewust-zijn van een hoge SQ en dat is spirituele intelligentie en begrijpelijke geestelijke kennis.

Als wij die drukte van ons denken tot rust kunnen brengen dan komen wij bij een ons inner ZELF. In ons inner zelf ZIT de kracht van ons Christus bewustzijn en dit is de hoge zelf van onze ZIEL, met deze kracht kunnen wij onrust en angst in onszelf mee herstellen. Dit kunnen wij doen als wij ook zelf de verantwoording nemen en begrijpen dat onze inner IK ook liefde en aandacht en verzorging nodig heeft. Wij zijn zo gefocust op onze buitenkant dat wij onze inner ZELF onze IK vergeten zijn te verzorgen? Onze inner IK heeft geestelijke wijsheid nodig om in balans te komen, dan zijn wij terug bij onze zuivere ZELF, dan hebben wij al onze levenslessen geleerd en dan zijn wij VERLICHT van al het negatieve in ons. Dit is de bedoeling van dit menselijke evolutie plan en een Missie voor iedereen.

Wij verlangen toch allemaal naar vrede en rust in onszelf en dit kunnen wij niet begrijpen met de wijsheid van ons denkpatroon, het gaat om innerlijke wijsheid. Onze ZIEL en SPIRIT en INNER KIND zijn wij ZELF, onze IK voelt alles. Voor de duidelijkheid IK wordt in Latijn EGO genoemd en wij mogen onze IK in balans brengen. Iedereen heeft twee kanten een positieve en een negatieve kant. Alles wat wij meemaken goed of kwaad wordt in ons inner IK gevoeld en waargenomen en opgeslagen. Onze inner Ik mogen wij zien als een levend deel van onszelf en kunnen wij niet langer voor de gek houden, onze binnenste ZELF weet alles.

Herstel met ons inner IK ontstaat als wij meer vertrouwen hebben in ons ZELF. Dan voelen wij ons veilig en geborgen en voelen ons dus niet meer afgescheiden.
Zijn wij positief of negatief ingesteld dit bepaald ook WIE wij nu ZIJN. Wij
weten nu veel meer dan OOIT tevoren omdat wij Nu in de juiste energie zitten, vroeger werd alles geheim gehouden en nu komen wij meer te weten.

Een Positief persoonlijkheid: is een STERK persoon en gelooft in zich zelf en heeft zelfvertrouwen, dit geeft innerlijke kracht en ook een krachtig karakter. Onze persoonlijkheid wordt door onszelf gevormd, door eigen belevenissen en ervaringen en dit voeden gebeurt door positieve of negatieve mentaliteit en ook gedachten. Een wijze persoon voedt zich met geestelijke wijsheid. Dit wordt gevoed door zelfvertrouwen, eigenwaarde, intuïtie, instinct, inzicht, waarheid en logisch denken en ook eigen verantwoordelijkheid durven te nemen, ook luisteren naar inner signalen, die ons helpen de juiste keuzen te maken. Belangrijk is dat wij emotioneel in balans zijn. Ieder persoon kan UNIEK zijn, als wij ook deze geestelijke wijsheid gaan inzien.

Een Negatief persoonlijkheid: is een ZWAKKER persoon geloofd niet zo erg in zichzelf. Hun innerlijke ZELF heeft zich afgescheiden gevoeld en daarom was er ook geen zelfvertrouwen. Daardoor was hun inner fundering verzwakt en daarom functioneerde de meeste mensen ook niet goed, hun denken was negatief en zo gleden zij verder omlaag. Het is nooit te laat om iets te veranderen, begin als eerste met de gedachten positief te maken en STOP met negatief te zijn en schakel over naar een ander denkpatroon die wel positief is. Wij mogen alles zelf doen die keuze hebben wij en als er iets te veranderen valt doe het dan ook en stel het niet langer uit. Goede of minder goede eigenschappen in ons karakter zijn uiterlijk te zien en daar zijn wij ZELF verantwoordelijk voor. Wij kunnen altijd iets veranderen, want niemand anders kan dit voor ons doen, wil je ook gelukkig worden denk positief. Wij zijn al wie we ''denken'' te zijn, alleen mogen wij NU nog uitzoeken of dit ook de echte waarheid is. Denken maakt nog niet weten. Kunnen wij onszelf Zien met alle gebreken dan zien wij ook ons karakter. Alle eigenschappen vormen samen een persoonlijkheid en dit vormen doen wij wel zelf. Een karakter zien wij meer aan de buitenkant.

Een Karakter wordt meer uiterlijk waargenomen. Als jij niet gelukkig bent, ga dan positiever en logischer denken en wordt wakker, zie ook je eigen foutjes in jezelf en wees eerlijk. Als wij niet zo geconcentreerd zouden zijn wat er buiten ons gebeurd, zouden wij dichter bij onszelf komen. Dan geven wij meer aandacht aan onszelf, dan kunnen wij ZELF zien wat wij telkens weer fout doen. Het zijn simpele schoonheids foutjes of tekortkomingen die wij zelf mogen begrijpen. Wij kunnen alles zelf veranderen, door dit niet meer te doen of door dit te transformeren naar positieve energie. Verslavingen welke dan ook is zichtbaar aan de buitenkant. Een gemene karaktertrek is haat en jaloersheid en iemand opzettelijk pijn doen dit herkennen wij ook in iemand. Of iemand die altijd de baas wil zijn, bazig en dominant, dit is macht uitoefenen, heel negatief. ''Wij zoeken naar inner kracht''. Een zwakke karaktertrek is, als een persoon geen eigenwaarde heeft. Of bang of angstig of overgevoelig is, dit zijn ook emoties; wees eens eerlijk helpen wij daar iemand anders mee, of helpen wij er ons zelf mee? Stop ermee, want dit zijn kenmerken van een zwak karakter en dit is ook zichtbaar. Wij mogen wel meeleven maar niet meelijden.

Mensen zijn nog steeds zoekende en verkwisten veel tijd. Zij zijn niet tevreden met NU en grijpen terug naar het verleden, maar ons verleden is er niet meer, is weg. Wij leven nu in een heel ander bewustzijnsenergie, daarom heeft KARMA ook geen kracht meer IN onze huidige EVOLUTIE. Karma hoorde bij de oude 3de Dimensionale bewustzijnsevolutie en die bestaat niet meer. Wij hoeven nu geen karma meer te doorleven, wij hoeven niets te verwerken met anderen. Wij mogen nu aandacht besteden aan onszelf om onze eigen WONDE te HELEN welke dan ook. Besteed meer aandacht aan jezelf want deze EVOLUTIE is gericht aan ons. Kracht hiervoor hebben wij om onze negatieve gewoontes NU te gaan begrijpen.

Naar het verleden afdwalen, kan ook een excuus of vlucht zijn om niet naar ons zelf of in het heden te hoeven kijken. Dit is dan veiliger een blik te werpen op iets dat lang geleden was, dat staat verder van ons vandaan. Wat heeft het voor zin om te weten hoeveel levens we hebben gehad, of wie wij ooit waren. Wat was is niet meer, en heeft niets met nu te maken, wij leven nu in een andere energie.

Terugkijken naar het verleden is dan mooi voor hen die denken klaar te zijn met hun levenslessen? Als wij zelf niets meer hoeven te leren, is het natuurlijk goed om in het verleden te duiken. Dan is het een mooie tijdsopvulling zolang zij nog hier op Aarde zijn, dan hebben zij zichzelf al verlicht van hun negatieve EGO?

Terugkijken naar het verleden is niet goed voor diegene die hun levenslessen nog niet geleerd hebben. Er bestaat geen groter verlies dan tijdverlies. Wij kunnen werken om negatief te transformeren naar positief en dit werkt, probeer maar.
Dit EVOLUTIE PLAN is een MISSIE voor ons ZELF. Er bestaat nu geen twijfel meer, wij ontwikkelen in geestelijke wijsheid in een hoog tempo, het leven krijgt ook een veel diepere betekenis door alle inzichten wij krijgen over ons ZELF. Wij zoeken naar balans IN onszelf en niet buiten ons. De gehele inhoud van ons leven is belangrijk geweest. Alle ervaringen hebben wij nodig gehad en het is niet het geen ons overkomen is, nee, het is wat wij met die ervaringen NU gaan doen. Als wij DUISTER hebben ervaren dan is dit nodig geweest om nu het LICHT te zien.

Onze Blauwdruk / DNA wordt gevoed door alle gebeurtenissen uit onze levens. Daarom kunnen wij alles terugvinden wat wij hebben meegemaakt in onszelf. Wij weten Nu zoveel meer dan OOIT tevoren. Als er balans is in ons inner zelf zijn wij ZELF ook evenwichtiger en er is harmonie en rust in ons ZELF. Dit is een bewustwording een menselijke evolutie proces om te gaan begrijpen dat wij een inner ZELF hebben die geheeld mag worden. Alle onvrede en alle onrust die wij hebben gevoeld is ontstaan doordat wij afgesloten waren van ons ZELF. Dan hebben wij onze inner ZELF niet goed gevoed en dit is gebeurd omdat wij er ons niet meer van bewust waren dat wij ook een INNER IK hadden die ook gevoed en verzorgd en aandacht nodig had. Door dit te begrijpen komen wij in een hoger Dimensionaal Bewustzijn met een besef wie wij ZIJN, niet wie wij ooit WAREN.

Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.bl deze BRON:
www.spiritualwisdom.nlShamballa 13 Dimensional Master Teacher Workshop
met Hari Baba (John Armitage)

Van donderdag 9 t/m vrijdag 17 november 2006

De eerstvolgende Shamballa 13 D Master Teacher Workshop met Hari Baba wordt dit jaar (2006) gegeven van donderdag 9 t/m vrijdag 17 november 2006 in centrum "Gnadenthal", in Kleef (bij Nijmegen).

Door deze workshop wordt je opgeleid om zelf de Shamballa 13 D Master Healer Workshop te kunnen geven. De inhoud van de Master Teacher Workshop is dan ook gelijk aan die van de 13 D Master Healer Workshop (zie bld. 6). Daarnaast trekt Hari Baba veel tijd uit om je te leren je I Am Presence altijd en overal te channelen. Dat noemt hij "channeling on your feet." Hierdoor ben je in staat steeds je eigen workshops ter plekke te channelen.
De kosten van de Shamballa 13 D Master Teacher workshop zijn: € 1147.50 per persoon. Daarnaast betaalt je voor volpension en organisatie. Bij overnachting in:
- twee- of drie persoonskamer met sanitair op de gang: € 595,-
- twee- of drie persoonskamer met eigen sanitair: € 683,-
- éénpersoonskamer met sanitair op de gang: € 715,-
- éénpersoonskamer met eigen sanitair: € 803,-

Voor meer informatie en reservering kan je bellen met Cobos: 036-5384125 (Els Jager). Bij reserveren wordt een plaats voor je vrijgehouden tot de workshop vol zit. Dan wordt je gevraagd in te schrijven of de plek aan een ander te geven.

Inschrijving: d.m.v. het inschrijfformulier op de achterpagina, of via e-mail: info@cobos.nl, via de site www.cobos.nl of www.shamballa.nu of door even te bellen: 036-5384125. Vermeld s.v.p. welke soort kamer je wil, en als je een dieet gebruikt, geef dat dan ook even door.


Komende maandagavond 6 maart in Hotel Mercure Lelystad!!!!

Grote landelijke benefiet-viering en Activatie Divine Presence


Help mee deze speciale avond met de wereldwijde activatie van de Divine Presence in de Mensheid!

Op maandag 6 maart wordt in Lelystad in het Mercure Hotel een landelijke benefiet Deeksha-bijeenkomst georganiseerd, met krachtige meditaties voor World Enlightenment. De opbrengsten gaan naar een fantastisch doel voor de mensheid! Prachtige muziek en zang wordt verzorgd door Deep van Bhakti Music. Jacques Uijen is net weer terug uit India en zal onze gastspreker zijn. We hebben een speciale avond in petto!!!

Programma
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Jacques Uijen spreekt over zijn ervaringen in januari en februari aan de Oneness University, Jacques is inmiddels 77 jaar en gaat een paar keer per jaar naar Golden City en is erg op de hoogte van het wereldwijde proces. Hij staat ook open voor vragen.
Clare verzorgt een wereldwijde afstemming met prayers en activatie van de indaling van de Divine Presence!
Daarna worden Deeksha's gegeven door vele Deekshagevers uit het hele land, begeleid door prachtige muziek en zang van "Deep van Bhakti Music". Na de Deeksha kunt u ook voor persoonlijke vragen bij een van de Deekshagevers terecht.
De avond zal omstreeks 22:30 uur afgelopen zijn, maar heeft een open einde.

Bijdrage
€ 10.-
De opbrengst gaat geheel naar het werk van de Oneness Movement. Een extra vrijwillige bijdrage uit het Hart, is bijzonder welkom! In dit geval voor de bouw van de Oneness Tempel die voor de hele mensheid en wereldwijde Verlichting gebouwd wordt!

Locatie
Mercure Hotel, (eerste verdieping, Agoraweg 11, 8224 BZ) Lelystad
Gratis parkeren in de parkeergarage tegenover het hotel. Het trein- en busstation is op circa 5 minuten loopafstand van het hotel.

Aanmelden
Om praktische redenen wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld. Bij voorkeur via mail: Marjolein Corstjens: 0320-256671 of marjoleincorstjesn@chello.nl

Hartegroeten van vele Deeksha-gevers. Graag tot ziens!!
Hopelijk tot maandag!!!Voeg ook je weblink toe op: Start-Links

Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
Start-Single is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van Start-Single: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.