Indien dit emailbericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Nieuwsbrief 23 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 5 maart 2004

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl

Beste mensen,

Naar aanleiding van de nieuwe website over de geschriften van Johdan gaat deze nieuwsbrief over Channelen. Hierna geeft marina een uitleg over dit fenomeen, gevolgd door een aantal voorbeelden. Verder vind je hier een mooie spirituele tekst van Liesbeth en weer een prachtig gedicht van Ellen.

Warme groet,

Peter, webmaster van StartSpiritueel en CirkelsvanLicht

Channelen...een uitleg van Marina,

Iedereen praat erover, je leest ze op het internet: gechannelde artikelen.
Wat is nou Channelen, wie doet het en hoe kun je het leren?
Channelen is een modern woord wat afgeleid is van het woord Channel. Een Channel...een KANAAL.
Dus iemand die channelt is niet meer of minder dan een persoon die via zijn/haar kanaal iets doorgeeft. Een doorgeefluik dus.
Zo kun je een kanaal voor Reiki zijn, zo kun je ook een kanaal zijn voor Boodschappen die zij aan gene zijde ons door willen geven.
Wat velen nu mogen gaan leren, niet iedereen, maar velen onder ons, is zo'n Kanaal worden. Voor het één of het ander. Welk kanaal jij bent, mag je gaan ontdekken en uitvinden.
Hoe je je Kanaal dient te gebruiken is OOK een leerproces.
Alles hoort bij het MultiZintuiglijk worden. Het MultiDimensionaleBewustzijn van de Mens. De evolutie van de Mens.

Er zijn velen die hun Kanaal niet Zuiver (nederig en ego-loos) gebruiken, maar om te laten zien WAT ze wel niet allemaal KUNNEN. Om indruk te maken. Om aandacht te krijgen.

Er zijn gelukkig ook velen die hun kanaal gebruiken zoals het bestemd en bedoelt is: om te Dienen!
Het Internet is om ons te verbinden. Daarom heb je ook een internetverbinding. Dit woord is niet zomaar toevallig. Het woord Channel is ook niet zomaar Toevallig.
Je bent een Channel, een Kanaal, een doorgeefluik. Meer NIET.
Het is geen voorrecht, je bent niet uitverkoren, het is slechts de groei en evolutie van de mens die het mogelijk maakt dit Kanaal te leren gebruiken.....
Handig is dan wel om te weten hoe je je Channel kunt leren gebruiken. Hoe het voelt, wat je hoort, ziet enzovoort. Dit is een Proces, en duurt een tijdje..bij de één langer dan bij de ander. Ook zijn er mensen die gaan zeggen, als ze echt uitgelegd krijgen wat Channelen nou eigenlijk is: Goh, dat doe ik dus al jaren zo!
Fijn...dat scheelt dan weer.....uitleg en trucjes zijn en blijven handig, dus help elkaar! In zuiverheid, met zuiverheid, in liefde en met liefde, om samen te groeien naar Ascension!

Liefs, Marina
PS vragen nav deze "gechannelde tekst" ?
Stel ze: mail.marina@onetelnet.nl
Website: www.startspiritueel.nl/marina/

(deze tekst, nummer 19, heb ik een paar maanden geleden gechanneld doorgekregen, maar is heel erg voor het moment Nu; Ik heb nl. inmiddels nog een andere site, waarin we (gaan) samenwerken met onze SpiritueleFamilie. Diegene die bij deze woorden iets voelt, en nog niet is uitgenodigd voor de groep (andere website) nodig ik hierbij uit mij een mail te sturen voor het webadres.)

De Opgestegen Meesters (19)

We gaan weer verder met de lessen.

Als we gelezen hebben, de vorige keer, dat vorige levens bijdragen aan de evolutie van de Ziel (je ziel), kunnen we nu voorzichtig gaan kijken naar de GroepsZiel.

Als je met een groep mensen steeds elkaar weer tegenkomt in een aards-leven, besef je dan dat deze groep ook een ziel heeft. Willen wij eerst nog uitleggen dat er groepen bestaan, groepjes, binnen een groep. Deze worden allen bestuurd door een Overziel, die op zijn/haar beurt ook weer wordt bestuurd (geleid) door een Overziel.

Deze groepjes, binnen de Groep, hebben dus een GroepsZiel: de Overziel(en).

Deze overziel is nauw verwant aan de groep, want…de Overziel is een ZielsDeel, een ZielsFragment van de leden binnen het groepje. De Overzielen bij elkaar vormen weer hun eigen groep, die weer wordt geleid door een andere Overziel, die toezicht houdt op de groei en evolutie van Die Groep.

Stuivertje wisselen is een normale zaak; d.w.z. dat je als je groeit in bewustzijn, de plaats van de Overziel kunt innemen, door zelf een Overziel te worden. Deze functie zul je dan altijd vanuit een Niet Aardse bestemming vervullen. Hiervoor heb je een MultiDimensionaalBewustzijn en Mogelijkheden nodig, om deze groep, je ZielsDelen en Fragmenten, te besturen. Dus als Overziel zijnde, met als TAAK de groepsZiel te begeleiden, zul je dat altijd vanuit een andere Dimensie doen.

Het is zo dat er nu een TIJD (leuke woordspeling) aanbreekt, om kennis te verkrijgen over je spirituele familie, en de daarbij behorende overzielen en hun functies. Eerder hebben we al gesproken over een OverZielDownLoad en OverZielUpLoad.

Om niet in herhaling te vallen, raden wij nu aan deze teksten op te zoeken, in voorgaande artikelen. Later zullen wij deze materie nog een extra belichten, zodra jullie er weer klaar voor zijn deze te kunnen integreren.

Waar we nu mee willen eindigen is dit:

Je hebt een Ziel. Een spirituele familie. Al meerdere levens kom je elkaar tegen en zoek je elkaar op. Om te groeien. Om je bewustzijn te vergroten. Om te evolueren. Als Individu. Als Groep.

Word je Bewust van de evolutie van je Ziel en je GroepsZiel.

Wij gaan om weer weder te keren.

Licht en Liefde,

Marina


Bericht van de Hoeders door Claudia Philippo

Scheiding 3
De overgang is groot geliefde broeders en zusters. De overgang zal alsmaar groter worden. Immers, de scheidingslijn zoals deze momenteel plaatsvindt brengt verscheuring met zich mee.
Broeder naar broeder, zuster naar zuster, mannen en vrouwen, moeders en dochters vaders en zoons.
De eerste groep maakt zich reeds klaar om aan het vervolg van de reis te beginnen, voorgegaan door enkelen die in de loop der tijd reeds dit traject hebben gewandeld en wiens handelswijzen voortkwamen uit het diepe besef van Vertrouwen, Liefde, Eenheid. Zij allen handelden vanuit hun Innerlijke Bron in de wetenschap dat het goed Is.
Ook jullie geliefden mogen handelen vanuit je Innerlijke Bron in de wetenschap dat het goed Is.
Wij strekken onze handen in zegening naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met elkaar. Voor aldus zijn wij de Hoeders.

Geliefden, velen van jullie zien zichzelf geconfronteerd met het verlies van dierbaren en wij zien het verdriet dat hiermee gepaard gaat. Onze harten raken jullie aan in troost en compassie.
Wij voelen jullie smart geliefde broeders en zusters tot in de kern van ons Wezen.
Geliefden huil om hen. Weeklaag hen, rouw om hen. Voel je, voor een moment innig verbonden met hen die jullie zijn ontvallen.

Jullie tranen zijn als de dauwdroppels die op de bloembladeren liggen te glinsteren in de zon. Zij kondigen het begin aan van een werkelijk schitterende dag indien zij eenmaal zijn gedroogd.

Indien jullie tranen zijn gedroogd, kondigt ook dit het begin aan van een nieuw tijdperk. Een tijdperk van loslaten. Een tijdperk van weten. Het weten dat voor hen gezorgd wordt en zij verkeren in het gezelschap van de Allerhoogste. En jullie zullen je verheugen mét hen in plaats van rouwen óm hen.

Geliefden nog velen zullen in de komende tijd dit proces van zeer dichtbij beleven. Het is onze innig verzoek aan jullie hen terzijde te staan die troost en compassie zoeken tot zij afscheid hebben kunnen nemen van het verlies op aards dimensie en dit weten te transformeren.

Kenmerkende veranderingen 2
Inherent aan de ontwikkelingen op dimensioneel niveau zijn de ontwikkelingen lichamelijk en geestelijk gebied. Jullie groeien met grote sprongen vooruit lieverds! Het is reeds eerder gezegd en het verheugd ons dat wij dit wederom kunnen herhalen.

Doch iedere groei geliefde broeders en zusters wordt vooruit gegaan door het ongemak van groeipijnen. Echter ook de verandering in jullie moleculaire stelsel speelt een belangrijke rol.

Kenmerkend zijn:

Klachten nek, schouderbladen
Onderin de schedel een verhoogde gevoeligheid
Fontanel
Duizelingen (voortkomend uit eerder genoemde lichamelijke klachten)

Al deze ontwikkelingen kenmerken de enorme groei die jullie maken in het transformatie proces en behoeven geen reden tot ongerustheid. Lieverds het is niet onlogisch indien jullie beseffen dat er een omgekeerde evolutie plaatsvindt. Een evolutie van het allerhoogst niveau. De terugkeer naar jullie Werkelijke en Ware Betekenis. Jullie Ware Zijn.
Elke evolutie periode wordt gekenmerkt door overgang. Evenzo geldt dit voor de omgekeerde evolutie.
Lieverds neem de tijd de veranderingen in jullie te laten doorwerken.
Is het jullie opgevallen hoeveel jullie van jezelf 'moet'? Op ieder niveau en elke laag van jullie maatschappelijke ladder is moeten bijna een even noodzakelijk begrip geworden als ademhalen. Het is haast een tweede natuur geworden. Een tweede natuur die jullie voedt als hongerige jongen. Niet enkel de druk van buitenaf is hier debet aan geliefde broeders en zusters. Wij vragen jullie evenzeer te kijken naar de druk die jullie jezelf opleggen.
Wij vragen jullie de balans in jezelf te herstellen en niet langer te vertrouwen op jullie Innerlijke Bron met een 'ja maar voor alle zekerheid', in jullie gedachten doch waarlijk te vertrouwen dat alles reeds besloten is en jullie allen uitmaken van een Goddelijk plan en dat een ieder van jullie zijn eigen bestemming heeft.
Zoals een vogel zorgt voor de jongen in haar nest, zo wordt er ook voor jullie gezorgd.

Het menselijk lichaam past zich aan. Het rekt en strekt zich in groeiende Bewustwording. Feitelijk lieverds zijn jullie aan het vervellen zoals een slang in de woestijn verveld. Jullie lichaam past zich aan, aan jullie nieuwe staat van Zijn. Niet langer gehinderd door de beklemmingen waardoor het zich geremd wist is de tijd daar jullie aardse lichaam af te leggen.

Speel je eigen Spel, geniet van de schoonheid waarmee je omringd wordt, werk aan heling en zuivering in zoverre dit nog niet voltooid is, haal vrijelijk adem. Laat het Leven jullie werkelijk in vervoering brengen en al Haar wonderen aan jullie tonen.
Laat leven zich aan jullie Openbaren in Haar volle Betekenis opdat ook jullie Leven in Volle Betekenis.

Harmonie
Lieverds in de afgelopen periode zal het jullie niet zijn ontgaan dat het proces van jezelf terugtrekken en afstand te nemen van het aardse meer en meer gestalte begint te krijgen. Dit zal zich blijvend continueren en is het directe resultaat van het ascentie proces.

Hoewel niet voor iedereen de gevolgen hiervan zeer direct merkbaar zijn, merken zij wel degelijk een verandering op in het huidige trillingsveld. Nieuwe mogelijkheden zullen zich voor hen aandienen die hen zal stimuleren zich blijvend te ontwikkelen en te continueren in hun groei.
Dit is ook een periode van Harmonie. Na in de afgelopen tijd een periode van zuivering te hebben doorgemaakt breekt nu de tijd aan om Lichaam, Geest en Ziel in blijvende Harmonie met elkaar te verbinden.

Geliefde broeders en zusters, hoe meer jullie deze harmonie voelen, hoe minder jullie de noodzaak zullen voelen tot andere, aardse zaken waarvan sommigen menen deze nodig te hebben teneinde iets te creëren dat er niet is en dat indien het er is het resultaat is van een schijncreatie.
Het zijn de producten van jullie eigen gecreëerde wereld waarvan jullie ze zien als benodigdheden.
Zolang jullie ze denken nodig te hebben lieverds, maak er dan gebruik van. Doch besef dat indien ware Harmonie met Je Ware Zelf tot stand komt, de behoefte tot het gebruik van deze producten zal afnemen.

Starheid
Afstand nemen geliefden betekend niet dat jullie je oren en ogen kunt sluiten voor jullie naasten. Noch dit afdoen met het ongeduld van iemand die vindt dat dergelijke futiliteiten te verwaarlozen zijn naar zijn eigen maatstaven en dit bagatelliseren. Sluit niet jullie harten voor de hartenkreten van anderen en in datzelfde licht geliefde broeders en zusters draag verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. Wees hen tot stimulans.
Afstand nemen betekend de wereld bekijken vanuit een nieuwe visie. Indien jullie menen dat de wereld veranderd is dan vragen wij jullie opnieuw om jullie heen te kijken. Zijn de vogels die in de ochtend zingen anders dan voorheen? Is hun gezang veranderd?
Nee geliefden, jullie zijn het die met nieuwe ogen de vogels bekijken en luisteren naar het gezang.

Tot slot
Geliefden haal adem. Haal vrijelijk adem in volledige eenheid met alles om jullie heen. Wees een met jezelf, wees een met de wereld om jullie heen, wees een met het Universum. Bekijk elkaar met liefde zoals je ook naar jezelf kijkt. Voedt hen met de liefde waarmee je ook jezelf voedt.
De invloed van de rode planeet is tanende. Deze heeft voor heel wat beroering gezorgd lieverds in jullie aardse dimensie. Het heeft niet het ascentie proces noch de veranderingen van een ieder van jullie op persoonlijk vlak aangetast, toch helemaal gevrijwaard is het niet gebleven. In de afgelopen periode heeft de rode planeet zijn sporen achtergelaten in jullie psyche en verstoring teweeg gebracht in de balans tussen lichaam, geest en ziel. Wij vragen jullie geliefde broeders en zusters in de komende tijd de balans te herstellen en zorg te dragen voor de psyche zodat deze klachten niet de overhand nemen. Geef het de rust die het vraagt alsmede de zorg en de aandacht.

25 februari, de rode planeet zal nog eenmaal dichtbij komen en zijn invloed doen gelden. De impact zal echter niet groot zijn en nog kleiner indien jullie in staat zijn de balans te hervinden tussen lichaam, geest en ziel.
Op 1 maart nadert de planeet Saturnus de maan zeer dicht en worden de laatste restanten van de invloed van de rode planeet uitgewist wat het begin inluidt van een vervolg van de periode zoals deze reeds eerder is ingezet.
6/7 maart met Jupiter in haar kielzog zal de maan tot volledig wasdom komen wat in combinatie een positieve uitwerking zal hebben op het huidige trillingsniveau.
19 maart zal de rode planeet dichtbij de Pleiaden staan. De positieve kracht van de Pleiaden zal het effect van de rode planeet minimaliseren gevolgd door de stand van Venus ten aanzien van de Maan op 24 maart.
Tot slot zal op 26 maart Mars nog eenmaal de Maan dicht naderen doch de uitwerking hiervan zal wederom minimaal zijn.

De Hoeders.

Jullie zielenzuster, Claudia Philippo
Website: Berichten van de Hoeders


Onderscheid door Liesbeth Koot

Door het transformeren van gestagneerde energie zul je meer eenheid en vrijheid ervaren, ze staan tussen je persoonlijkheid en je werkelijke Zelf. Ze dienen je niet langer en verhinderen je om verder te groeien. Quantum-transformatie is bestemd voor iedereen die aan zichzelf wil werken.

Het is niet de bedoeling dat de dingen met zoveel tegenslag gaan als vaak gebeurt. Zelf zijn we verantwoordelijk voor wat er naar ons toekomt. Als je dit niet erkent zul je je verantwoordelijkheid aan anderen geven, door het opzoeken van anderen voor onze redding. Dit kan zijn in de liefde, vriendschap maar ook in je spirituele ontwikkeling. Je voelt je ongelukkig en wacht op de perfecte baan, of je denkt dat alles vanzelf beter zal gaan als je maar die relatie hebt.

Reacties van anderen betrekken we vaak op onszelf. We voelen ons aangesproken als bijvoorbeeld iemand boos op ons is of ons afwijst. Dit zijn reflecties van stukken in ons, op dat moment ervaren we ons onvermogen. Zolang je niet weet wat van jou of van andere mensen is, kan het zijn dat je onverwerkte stukken van anderen uitwerkt of andersom. Door het blijven conformeren aan verwachtingen die andere aan jou stellen, of andersom, geef je elkaar niet de ruimte en vrijheid om verder te groeien.

Doordat ons niet duidelijk is wat van ons en wat van anderen is, komen we terecht in allemaal verstrengelingen. We passen ons aan aan de eisen van onze omgeving. We houden ons vast aan verwachtingen waaraan anderen moeten voldoen zodat wij ons veilig en geborgen voelen. We vergeten dat onze weg misschien anders is dan die van anderen. Kiezen we er wel voor om authentiek te zijn, dan kan het zijn dan we ons schuldig voelen als de omgeving ons dit niet in dank afneemt of accepteert.

Zolang we niet naar onszelf gaan, bedoelend met onszelf aan het werk gaan, is het niet mogelijk in het hier en nu te zijn en open te staan voor nieuwe ervaringen, als we blijven rondlopen met oude patronen en beschermingsmechanismen die we ontgroeid zijn en die niet meer passen bij wie we vandaag zijn of kunnen zijn.

We hebben allemaal onbewuste aspecten die ons bewuste leven bepalen of beïnvloeden. Ze zitten als informatie in onze ziel en komen overeen met de ervaringen uit onze kinderjaren en het nu. Ze zijn ontstaan uit overleven, om je kwetsbaarheid te beschermen, je aan te passen aan de eisen die de omgeving stelt om zo meer liefde, waardering en acceptatie te ontvangen. Deze disfunctionele aspecten moeten genezen waardoor het gevoel van eigenwaarde opnieuw kan herwinnen. Het zijn delen van jezelf die je verwaarloosd en veroordeeld hebt.

Naast de dingen die we in het verleden hebben gedaan of meegemaakt, zijn er lessen die we moeten leren. We spreken van een onbewuste blokkade als we het hebben over blokkades in de diepere lagen. Bijvoorbeeld iemand leert voor zichzelf opkomen maar blijft zich daar ongemakkelijk bij voelen. Het zijn weggestopte, verdrongen, onverwerkte stukken (het kunnen zelfs verwerkte stukken zijn) waar we ons mee blijven identificeren zonder het in de gaten te hebben.

Door middel van transformatie verandert je bestemming. Letterlijk wordt de emotionele beladenheid gewist. Als je ziel iets in kennis bezit, kan het betreffende hoofdstuk worden gesloten. Het is de bedoeling om hetgeen dat tussen ons en ons werkelijke Zelf staat, te verwijderen. Wil je meer weten kijk dan op de site www.silvertherapie.nl

Liesbeth Koot

Voor meer info: bezoek de website van Silver Therapie.


Kies voor het leven door Ellen Sombroek

De tijd komt waarin je de juiste woorden niet meer zult vinden
Daar ze alleen in het hart te horen zijn, wanneer je jezelf leert verbinden
Er zal worden gesproken in een nieuwe taal met nieuwe woorden
En je zult kunnen horen, wat je eerder niet hoorde
Je hoeft je niet meer in te spannen, zowel lichamelijk als in de geest
Want het is er al en het is er altijd al geweest
De stroom van wat er is, nu op dit moment
De schepping en creatie van wie jij werkelijk bent
Er is geen dualiteit er zijn geen tegengestelde krachten
Er zijn geen grenzen en geen beperkende gedachten
Want jij bent de schepper van je eigen leven
Jij bent degene die jouw leven vorm kan geven
Zoals jij het leven inademt,en het leven naar binnen zult halen
Zo zal het leven zich aan jouw vertalen
Naarmate je in bewustzijn zult groeien
Zul je voelen en ervaren dat de energie meer gaat vloeien
De wijze waarop jouw energie zal gaan stromen
En alles wat jij schept, zal in alle eenvoud tot je komen
Ga jezelf toestaan dat het leven moeiteloos zal zijn
Ga jezelf toestaan in vreugde te groeien in plaats van door pijn
Jij bent degene die antwoord zal geven op al je vele vragen
Wanneer je vraagt zal het als vanzelf worden aangedragen
Je hoeft het enkel en alleen maar toe te staan
En alles wat je niet meer nodig hebt te laten gaan
Stop met het verbergen van je ware zelf, eindig het levenslange gevecht
Stop met jezelf te ontkennen, wordt eens echt
Sta jezelf toe wie je bent en aan dat wat is over te geven
Kies vanaf nu voor het LEVEN

Ellen Sombroek, 1 maart 2004
Website: LichtCirkel


Spiritueel Hoekje:

Bericht van de website: Happy Single

Deze site wil ik opzetten voor alle (spiritueel ingestelde) singles die van hun leven iets weten te maken en een heerlijk verrijkend leven hebben. Het zal een soort ontmoetingsplek worden waar we onze ervaringen met elkaar kunnen delen.

Sluit je aan bij de HappySingle&Doelstellingengroep op MS. Laten we samen onze uitdagingen aangaan en onze doelstellingen nastreven.

Alle liefs van Doortje


Nieuwe website met de gedichten van Marianne Som

Desolatio

Gesmolten goud van
brem en gaspeldoorn
mijn toevluchtsoord.

Een weerloos wachten op
de zachte bries, die
mijn bedekte ogen raakt,
die de woestijn verwaait,
de weg wijst naar verlossend water.

Verzengend was de
blinde nacht, die
bruuske schaduwen versloeg.

Verstijfde benen snellen
naar het wachtershuis
en afgematte, bleke
vingers reiken naar
de ruwe schets.

Onder het sterven van
het oude belgeluid
richt ik mij op,
verlaat voorgoed
het uitgewoonde land.


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd en hieronder speciaal geselecteerd:
Ik doe nog steeds een oproep aan iedereen, die deze nieuwsbrief leest. Heb je in je familie, bij je vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit: mail dan de link van StartSpiritueel door. Dit kun je heel eenvoudig doen met de volgende link. Dank voor de moeite en daarmee help je StartSpiritueel te groeien.
De mailinglist van de drie Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link, mail deze dan naar info@a-tzi.nl of bezoek de site en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel!!

Tot ziens op de website,

Redactie van StartSpiritueel

www.startkunst.nl - www.startschrijven.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.