Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm

 

Nieuwsbrief 51 - StartSpiritueel en CirkelsvanLicht - 5 september 2005

Welkom op de startpagina voor spiritualiteit: www.startspiritueel.nl en www.cirkelsvanlicht.nl


De overgang

We leven in een spannende tijd. Veel is aan het veranderen en dit hebben we met zijn alle tot stand gebracht. We zitten op de voorste rij. Wij zelf zijn de spelers en de regels zijn aan het veranderen. Bij de Maya’s eindigt de tijdcyclus in het jaar 2012, het einde van de oude tijd zoals wij die kennen. Een nieuwe tijd die aanbreekt en gepaard gaat met grote veranderingen en nieuwe mogelijkheden. Er zijn op dit moment vele verschuivingen gaande; het magnetische veld van de aarde neemt af, verschuiving van de polen en het energieveld van de zon neemt toe en creëert nieuwe openingen. De zon is ookwel een portaal, een doorgang naar andere dimensies lees: werkelijkheden.
Tijd is relatief en gelijk aan geen tijd. Verleden en toekomst zijn illusies door onze manier van waarnemen. Als een object zich dichterbij bevindt is deze beter waar te nemen. Dit specifieke object heeft geen verleden of toekomst. Als hetzelfde object verder weg staat nemen we enkel de contouren waar, de details ontbreken. Omdat wij noch ons verleden als onze toekomst zijn is het enige moment dat we hebben: nu. Doordat we onszelf vasthouden in onze gekleurde observaties zitten wij vast in de tijd.
Het feit is dat wij alle multi-dimensionaal zijn en leven in een 1-dimensionale werkelijkheid. We kunnen deze multi-dimensionale werkelijkheid nog niet integreren omdat we onze 1-dimensionale conditioneringen nog niet hebben doorleeft of opgeheven. We missen de ervaring. Door de versnelling waar we in terecht zijn gekomen bieden nieuwe mogelijkheden zich aan, andere manieren om aan jezelf te werken, waarin 2012 is aangeduid als overgang naar een andere-hoger bewustzijn. We kunnen nu niet enkel onze intuïtieve kennis als onze ervaring versterken maar deze ook samenbrengen.
Buiten dat de tijdcyclus aan het veranderen is, is het nu ook mogelijk om oude verbindingen -vervormde connecties met het magnetische grid- die een stagnatie van levensenergie veroorzaken te ontkoppelen. Met andere woorden onze verbinding te herstellen. Dit staat ons toe om nieuwe mogelijkheden en evolutionair potenties te omarmen. Langzaam door het vrouwelijke principe te integreren, kunnen wij deze multi-dimensionale werkelijkheid omarmen, waar alles gelijktijdig plaatsvindt, als ons nieuw speelveld van creatie en co-creatie.

Van begrijpend leren
naar innerlijk weten

Wat is ruimte en hoe creëer je eigen persoonlijke ruimte ofwel je innerlijke ruimte? We leven veel te veel in ons hoofd, nog voordat we een gedachte afschieten, vind er een reactie plaats in het lichaam. Ons lichaam staat gelijk aan ons gevoel en is een afspiegeling een eerste indicatie van hoe het met ons gaat. De beweging komt immers van binnenuit. Bewust worden kan je ook zien als steeds meer aanwezig worden in je lichaam, het is een kwestie van aandacht geven. Is het niet raar dat ons hele leven gebaseerd is op wie we zijn of denken te zijn en dat we gelijktijdig ons zo ongemakkelijk voelen met onszelf. Vanwaar dit ongemak? Iedereen heeft ruimte nodig voor zichzelf.

We leven in een wereld waarin lijkt of alles van elkaar gescheiden is. We nemen waar met onze vijf zintuigen en met ons verstand; we bezien dat wat 'buiten ons' is en we observeren daarbij het leven vanuit een dusdanig perspectief, dat dit ook ons beeld bevestigt. Maar als nu onze binnenwereld en onze buitenwereld gelijk zijn, identiek, dan is de reactie op de buitenwereld slechts een weerspiegeling van de waarnemer. Overdreven reacties op de buitenwereld zijn een conflict in onze emoties. Het betekent niets meer of minder dan dat een bepaald aspect onder je aandacht wordt gebracht.
Het proberen te begrijpen geeft aan dat je nog overgeleverd bent, uiteindelijk zal je merken dat het Hoe of Wat steeds minder belangrijk wordt. We zijn ons lichaam, onze gedachte, onze twijfels, onze angsten en onze dromen. Gelijktijdig zijn we niet ons lichaam het is de identificatie met onze beperking. De sleutel is om steeds meer in het lichaam aanwezig te zijn, en je lichamelijke met je intuïtieve kennis te integreren. Een kwestie van focus verleggen, van begrijpend leren naar innerlijk weten.

AGENDA

Het Nieuwe Veld
Liesbeth. Lichtlichaam initiatie. Ben je klaar om op een nieuwe manier te werken, te verbinden met het nieuwe veld. Dan is dit mogelijk wat voor jou. Deze tweedaagse staat in teken staan van transmissie en ervaring. We harmoniseren en brengen de polariteiten samen van beoordeling die ons gevangen houden in de mentale en Matrix wereld. We ervaren en initiëren deze nieuwe heilige energie van licht door nieuwe grids. Als het ware wordt je verbonden met de nieuwe aarde, nieuwe velden van bewustzijn die voor een ieder beschikbaar zijn gekomen.
Zaterdag en zondag 10 en 11 september
Kosten 250, -. Locatie: Utrecht, van 10.00 -17.00 uur. Cursus weekend.

Contact met je bron, leren channelen
Pauline. In deze tweedaagse maak je de verbinding met je gids, je Hogere Zelf en leer je channelen. Met channelen wordt bedoeld dat je informatie doorkrijgt en verwoordt. Je kunt dit gebruiken om informatie, advies, meer overzicht op en inzicht in je leven te verkrijgen. In geleide meditaties stem je jouw energie af op die van je gids en/of je hogere zelf. Er is geen speciale voorkennis nodig om deel te kunnen nemen.
Zaterdag en zondag 17 en 18 september
Kosten 210,-. Locatie: Gelderland, van 10.00 -17.00 uur. Cursus weekend.

Transmissie is een ondersteuning; de transmissie heeft de intelligentie om het bewustwordingsproces te activeren en te versnellen op een manier die voor een ieder verantwoord is.

Meer info: website Silverinstituut


Energie volgt aandacht.
Kleine cursus HUNA – het derde Huna Principe.

Het derde Huna principe is: Energie volgt aandacht en aandacht volgt energie. De basisgrondstof van het universum is energie. Alles bestaat uit energie. Of we het nu over meubilair hebben, ons fysieke lichaam, ons etherische lichaam of wat dan ook, de basis grondstof is dezelfde energie. Hieruit volgt ook dat alles ‘leeft’.
Onze aandacht richt zich automatisch op voorwerpen, mensen, situaties die rijk aan energie zijn. Een TV is zo’n energiebron. Je aandacht wordt er automatisch naartoe getrokken. Een verlichte etalage trekt de aandacht, een onverlichte etalage niet. Charismatische mensen trekken aandacht. Aandacht volgt dus energie. Omgekeerd is ook waar. Energie volgt aandacht. Wanneer je je aandacht op iets richt, geef je dat ‘iets’ energie. Energie om dat ‘iets’ heen zal zich er ook op gaan richten. Anders gezegd wanneer je je aandacht ergens op gericht houdt, trek je energie aan van de wereld om je heen. Daardoor neemt dat waar je op gericht bent toe. Het groeit. Wanneer je iets wilt creëren is daar energie voor nodig. Energie is immers de basisgrondstof van alles. Hoe meer energie iets krijgt, hoe gemakkelijker en sneller het creatieproces verloopt.
Uit het bovenstaande volgt dat wanneer ik aandacht geef aan situaties die ik beschouw als negatief in mijn leven, die zullen toenemen. Wanneer ik vecht tegen bepaalde situaties, helpt dat niet. Aandacht geven aan problemen werkt averechts. Toch is dat wat we allemaal geleerd hebben te doen.
Kijk maar eens hoe dat in je eigen leven werkt. Wanneer je je totaal richt op een probleem, lijkt het of er nog enkel dat probleem is. Wat gebeurt er met je lichaam? Het mijne verkrampt. En de ruimte om je heen? Die lijkt te krimpen, waardoor er ook geen ruimte is voor oplossingen of andere mogelijkheden. Wat gebeurt er met je gedachten? Er komt geen creatieve gedachte meer bij me op en in het ergste geval ga ik malen. Ook andere dingen raken in het slop omdat ik alleen nog maar aandacht heb voor het probleem. Verleg je vervolgens je aandacht voorbij het probleem, naar het doel dat je wilt bereiken (of richt je aandacht op iets heel anders) dan komt er vanzelf een oplossing of je vindt een andere manier om het probleem op te lossen. Wanneer je je aandacht verplaatst voorbij het probleem, dan krijg je weer ruimte en in die ruimte ontstaan kansen en mogelijkheden. Kijk deze maand eens hoe dit principe in je leven werkzaam is. Waar geef je energie aan? Waar ben je op gericht? Neemt het toe of neemt het af? Observeer het, meer niet.

Serge Kahili King heeft een interessante kijk op energie. “Negatieve energie bestaat niet”, zegt hij. Het is de boodschap, je intentie die je met energie meestuurt die positief of negatief is. De energie op zich is neutraal.
Hij zegt ook dat het een denkfout is om aan energie te denken als een ding, aan iets wat je hebt of juist niet hebt. Energie is overval om ons heen. Open je voor die energie en het is er voor je. Je kunt dus rustig energie weggeven aan alles iedereen om je heen. Er is nog veel meer waar die energie vandaan kwam. Gebruik het. Het mag. Ook hier geldt dat wanneer je probeert je energie vast te houden, je eigenlijk energie geeft aan het feit dat je niet genoeg energie hebt. Je sluit je af, je beperkt je ruimte. Hierdoor zal het ‘niet hebben’ toenemen. Wanneer je je aura de opdracht geeft om in harmonie te zijn met de energie om je heen, zul je merken dat je minder last hebt van energievreters. Je maakt ruimte.
Je kunt het principe van harmonie bijvoorbeeld toepassen in situaties waar de sfeer te snijden of gevaarlijk is. Bijvoorbeeld in de trein wanneer je een groep mensen tegenkomt die uit lijken te zijn op rottigheid. Normaal gesproken krijg ik dan de neiging om mezelf af te sluiten. Ik heb bescherming nodig. Nu ik geleerd heb, dat dit misschien wel averechts werkt, heb ik een keer in zo’n situatie in de trein mijn aura opdracht gegeven zich te ontspannen en in harmonie te zijn met de energie om ons heen. Wel met de gedachte, dat ik altijd nog naar een andere coupé kon vertrekken, een conducteur kon gaan zoeken, of aan de handrem kon trekken. Maar de techniek werkte. Iedereen in de coupé ontspande zich. Dit was zichtbaar. Er werd door enkele passagiers diep gezucht en bijna iedereen ging ontspannen zitten.
De haasjesoefening werkt ook volgens het zelfde principe. Wanneer je ergens komt waar de sfeer niet te harden is, dan kun je in gedachten een grasveldje uitrollen en daar een speeltuintje op visualiseren met haasjes die leuk aan het spelen zijn. Hierdoor breng je energie in een ruimte met een vrolijke intentie. Het effect is verrassend.

Door het energieveld om ons heen zijn we ook met alles en iedereen verbonden. We beïnvloeden elkaar onophoudelijk. Daarover heb ik het gehad in nieuwsbrief 3 van juni 2004 Alles is met elkaar verbonden.
Energie is vormbaar en we vormen het de hele tijd. Je hiervan bewust worden is het halve werk.
Tijdens de Reiki Master opleiding ga ik dieper in op het wezen van energie en doen we veel oefeningen om je bewustwording en gewaarwording van energie te verhogen. Ook in de cursus Zicht op aura en chakra’s leer je werken met energie.

Bron: website Cursusinstituut NERF


De passie van Freya.

In de Noorse mythologie is Freya de godin van de liefde, magie, vruchtbaarheid en dood.

Haar naam betekent Dame, wat aangeeft dat zij een belangrijke en gerespecteerde godin is. Mede door haar schoonheid is zij het symbool van sensualiteit. Vrijdag is de dag van de week waarna zij is vernoemd.

Ze leefde in Asgard, het land van de Noorse natuur en vruchtbaarheidsgoden, de Vanir genoemd. Ze was de dochter van Njord, god van wind zee en vuur, en zuster van Freyr, god van zon, regen en rijke oogsten. Van haar moeder is niets bekend. De Vanir hadden oorlog met de Aesir, maar door haar huwelijk met Od (waarschijnlijk een aspect van Odin) werd ze deel van de Aesir. Samen hadden ze twee prachtige dochters Hnossa (Juweel) en Gersemi.

Freya was de koningin van de krijgsters. Als leidster van de Valkyries, een corps van maagden, trok zij vaak ten strijde samen met Odin.

Ze wordt vaak verward met Frigg, die ook samen met Odin ten strijde trok. Het is aannemelijk dat Freya en Frigg verschillende aspecten van de zelfde godheid vertegenwoordigen.

De godin was een opvallende verschijning. Haar meest geliefde attribuut was haar halsketting van goud en amber, de Brisingamen. Deze ketting was gemaakt door de dwergen die het alleen aan haar wilde geven als zij met hen het bed deelde. Freya, die altijd haar liefde vrijelijk deelde, vond het geen probleem. Waarom zou zij haar passie niet ruilen voor iets wat met passie was gemaakt? Odin was er minder blij mee en liet haar voor straf oorlog voeren in de midgard, de mensenwereld. Ze hadden de afspraak dat de helft van de gevallenen de hare waren en dat zij de eerste keuze had. De gevangenen van Odin gingen naar het Valhalla. Freya koos voor hen die een geliefde hadden op aarde, zodat deze in haar paleis Sessrumnir (huis van vele stoelen) op Folkvang (veld van het volk) weer herenigd konden worden. Hier ontving zij ook de vele minaars die ze had uit het godenrijk. Omdat ze erg van muziek hield waren er altijd liefdesliedjes te horen. Daarnaast was ze gek op de lente, bloemen en elven.

Freya bezat een mantel van veren welke haar onzichtbaar maakte voor de vijand.

De mantel zorgde er voor dat zij kon vliegen tussen de werelden. Daarnaast had zij kennis van Seidr, de magische kunst van trance en gedaanteverwisseling.
Haar strijdwagen werd voortgetrokken door twee katten, maar ze reed ook wel op een zwijn met gouden stekels of een witte merrie. De dieren staan symbool voor de eigenschappen van de godin. De katten staan voor haar schoonheid, sensuele geaardheid en het huiselijke leven. Het zwijn (Hildisvini), voor haar sluwheid en durf. Van origine haar menselijke minnaar Ottar, maar om hem toch bij haar te hebben in de godenwereld veranderde zij hem in een everzwijn.

De merrie staat symbool voor de nacht, ontembare seksualiteit en gevaarlijke magische krachten. Er wordt aangenomen dat dit de oorsprong is van het woord nachtmerrie.

Op een dag trok haar echtgenoot, die ook zo’n vrijgevochten type was, de wijde wereld in en Freya was ontroostbaar. Zij weende tranen van goud en amber. Onder verschillende namen ging zij op zoek naar hem. Als Mardol (de schoonheid van het licht op het water), Sow (zij die zaait), of Gefn (genereus), maar altijd als maîtresse, de ware aard van haar naam.

Als godin van de vruchtbaarheid der aarde, zette door haar vertrek de herfst in. De droeg aarde een wit kleed van rouw. Toen zij Od eindelijk vond onder een laurierboom in het zuiden wist Od dat hij niet verder hoefde te zoeken naar een beter ideaal. Samen gingen zij terug naar het noorden en met hen zette de lente weer in.

In de Noorse religies is Freya de aangewezen godin om een beroep op te doen als je liefde wil (her)vinden. Daarnaast is zij een voorbeeld van passie.
Om je weer bewust te worden van jouw passies in je leven kun je op een vrijdag middels meditatie contact zoeken met haar. Denk aan de aspecten in je leven waarvoor je dankbaar bent en wat je diep van binnen raakt waardoor je optimaal van het leven kan genieten. Zoek inspiratie en geniet van bloemen, muziek en de liefde. Beseffen dat elk moment een gift is van het zijn. Weten dat je kan zijn hoe je wilt zijn.

Bron: website Nieuwe Maan


Een dag met de Kristallen Schedels
(Voorbereidingsdag tot de Internationale Conferentie in 2006)

Datum: 9 Oktober 2005, van 10.00 tot 17.00

Lokatie: Berkeltheater, Vrije school de Berkel,
Weerdslag 14a
7206 BR Zutphen
Nederland

Entree 33 Euro (lunch niet inbegrepen)

Voor inschrijving kun je contact opnemen met:

Hans Rietveld
email: 9okt@cmp-shee.com
telephone: +31 (0)619 666 702

Je kunt voorinschrijven of betalen bij de ingang)

Toelichting:

Op 10 t/m 12 maart 2006 vindt er voor de allereerste keer in Nederland een speciale internationale een Kristallen Schedel konferentie plaats, met als titel: Kristallen Schedels komen naar je toe!! Vier samenwerkende organisaties brengen vanuit Noord-Amerika en Europa, enkele vooraanstaande sprekers en beschermers van Kristallen Schedels bijeen!

Om je alvast een voorproefje te geven wat je allemaal in die drie dagen kunt verwachten, hebben de sponsors besloten om in oktober een soortgelijk evenement van 1 dag te houden. Tijdens deze dag heb je de gelegenheid om alvast enkele van de sprekers en "hun"speciale Kristallen Schedels die volgend jaar maart aanwezig zullen zijn, te ontmoeten. Nu volgt er een korte kristallen schedel geschiedenis om je geheugen wat op te frissen: Kristallen schedels zijn kwarts kristallen die in de vorm van een menselijke schedel zijn gemaakt -- rond 1890 kwamen de eerste schedels onder de publieke aandacht. Veel van de oudere kristallen schedels zijn in oude ru nes in Mexico en Centraal Amerika gevonden. We kunnen niet met zekerheid zeggen hoe ze gemaakt zijn, door wie of ze daar terecht gekomen zijn. Vandaag de dag worden er duizenden van deze kristallen schedels door moderne kristal beeldhouwers gemaakt. Veel mensen hebben nu dus hun "eigen" kristallen schedel. Mensen voelen dat een kristallen schedel een positieve invloed heeft in hun dagelijk leven. De legendes van inheemse stammen van over de hele wereld vertellen ons dat Kristallen Schedels de sleutels kunnen zijn om onze mensheid te helpen een Wereld van Vrede te creëren, aan het einde van het jaar 2012.

Op deze speciale dag heb je de gelegenheid om de volgende mensen te ontmoeten:

Sue Kitts uit Engeland
Geeft les in het werken met kristallen schedels en zij is de verzorgster
van een aantal kristallen schedels.

Andre Siegel
Onderwijst ook in de leer der kristallen schedels en hij brengt
vanuit Duitsland zijn drie heel oude schedels mee.

Boris Schneickert
Voorzitter van IKA Internationaal, Duitsland,
Een van de grootste groepen die in Europa onderzoek doet
om de kristallen schedels te bestuderen.

En dan tot slotte Joshua en Desy Shapiro uit Nederland die samen het boek :
Kristallen Schedels: Een van de Grootste Mysteries van de Wereld, hebben
geschreven en dat volgend jaar in het Nederlands zal uitkomen, bij uitgeverij Akasha.
Zij staan wereldwijd bekend als de the Crystal Skull Explorers
Ook zij brengen ook "hun" kollektie kristallen schedels mee.

Al onze sprekers zijn erg toegewijd om anderen helpen inzien waarom de de
kristallen schedels zo belangrijk zijn voor de toekomst van de mensheid.

Live muziek zal je entertainen, we zullen een Vredes meditatie houden,
een kristallen schedel panel zal je vragen beantwoorden en je zult
alvast een beetje kunnen proeven aan de kristallen schedel energie
doordat je de schedels die aanwezig zijn, zult kunnen aanraken.

We hopen je op 9 oktober te kunnen verwelkomen,
tot dan. Een groet in Liefde en Licht van de samenwerkende organisaties,

Spiritual Heart Events & Heart Events;
the baRJis Connection (The World Mystery Research Center),
Healing Arts and Cosmic & Flower Remedies

Heb je vragen, neem dan contact op met:
Hans Rietveld email: 9okt@cmp-shee.com (Dutch)
Joshua Shapiro email: joshuashapiro@xs4all.nl (English)


Lieve mensen,

Na een lange periode van inspiratie opdoen en uitrusten is er

MAANDAG 5 SEPTEMBER

weer een

LICHTCIRKELBIJEENKOMST

in de kerk in Zwaag, de avond start om 20.00 uur en de toegang is 7 euro p.p.

Je kunt je hier weer voor opgeven via een mailtje of per telefoon 06-10483780

meer informatie kun je vinden op mijn website

www.lichtcirkel.org onder: kerk in Zwaag

JE KUNT JE OOK NOG OPGEVEN VOOR DE VOLGENDE AKTIVITEITEN:

Wanneer je interesse hebt in een muziekavond met de cd Vairagya

Datum nader te bepalen

Open vragenavond

datum nader te bepalen

Een groep waarin we delen en helen met elkaar, 1 x in de maand komen we bij elkaar.

Deze nieuwe groep wordt gestart in september

Wanneer er nog vragen zijn hoor ik het graag.

Een HART elijke groet,
Ellen Sombroek


oktober-november: Aanraken, Veilig en Wel, met letterlijk en figuurlijk aanraken, achtergronden en praktijk, in groepjes mensen die gewoon zin hebben in eerlijke intimiteit. Plaats Utrecht.
Geen leeftijdsbegrenzing. Kan een vervolg zijn op de ontmoetingsdag.

StartopZoek is een zoek- en gebruikersvriendelijke advertentie site van Nederland en BelgiŽ. Daarnaast vind je hier een groot overzicht van linken op onderwerp en veel nieuws op onderwerp. Op StartOpZoek kun je naast producten ook je diensten aanbieden.


De volgende websites zijn o.a. onlangs toegevoegd:
  • Oase Chakra Healing. Van alles op het gebied van Chakra healing, edelstenen en sjamanisme. Kijk op de website: Oase spiritueel & emotioneel.
  • Weet jij hoe het is om in-tune te leven? Om vanuit je gevoel en jouw waarheid te doen wat op dit moment goed is voor jou en je omgeving? Door middel van healingsessies, een goed gesprek of leren mediteren mag ik jou misschien een stukje op je weg bijstaan.
  • Op de website van Awakening Creations vindt u allerlei creaties w.o. geïnspireerde mandala's en boodschappen vanuit de geestelijke werelden. Neem gerust een kijkje!
  • Moon's Wondere wereld. Spiritueel, reiki, engelen, meditatie, ecards, edelstenen en wierook.
  • Eric Naeyart. Paragnost, astroloog, psychotherapeut, energie en hulp op afstand, horoscopen en voorspellingen, relationele problemen.
  • DierenReiki Praktijk Prana in Soest. Voor het behandelen van dieren, van Poes tot Paard.
  • Dreamweb. Aboriginal spiritualiteit, kunst en Cultuur en educatieve programma's basisonderwijs en VMBO. Workshops met als basis de Aboriginal oerkennis en band met de aarde.

Start Spiritueel is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van new age, reiki, workshops, healing, bewustwording, ontplooi-ing, groei en zelfontwikkeling. Op weg naar een nieuw spiritueel bewustzijn.
Start Kunst is een Banner StartPagina met heel veel linken op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, cursussen, kunstnieuws, galeries, kunstwerken, kunstagenda en exposities.
Start Schrijven is een Banner StartPagina met veel linken op het gebied van schrijven, dichten, verhalen, gedichten, proza, poëzie, columns, artikelen en verder alles wat met schrijven en schrijfkunst te maken heeft.
Start-Single is een Banner StartPagina voor singles: een overzicht van linken van en voor singles. Alleenstaanden activiteiten, dagtrips, events, informatie, nieuws, dating, vakantie, weblogs, reizen en coaching. Kortom alles wat alleenstaanden interesseert.
Start Winkels is een Banner StartPagina voor winkels, leveranciers, kleine zelfstandigen, detailhandel, aanverwante diensten en producten (o.a. bloemen en tuinen, kleding, boeken, computers, hobby, voeding, wonen, muziek en hun klanten.

De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van Start-Single: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Tot ziens op de website,

Webmaster StartSpiritueel


 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.