Indien dit emailbericht niet goed overkomt, ga dan naar www.startspiritueel.nl/nieuwsbrief/nbspiritueel.htm
 
 
Nieuwsbrief 97 - StartSpiritueel - 6 oktober 2008
 
 
 
  Bezoek Judith K. Moore – Readings Herfst 2008  
 


Judith Moore is een bijzondere vrouw, die woont en leeft in New Mexico, U.S.A. Ze is een 13 dimensionaal Arcturiaans bewust trancemedium. Ze heeft het kosmische doel op zich genomen om de planeet te helen en bij te staan. Ze is niet alleen een healer, een visionair en een helderziende, ze is een Spiritueel Interpreteerster van
informatie uit velerlei bronnen. Judith ontvangt en vertaalt ‘Sterrenglyfs’, kosmische symbolen van holografisch geluid en licht, zoals graancirkelcodes en informatie over DNA. Ze heeft verbinding met de Native Americans en heeft contact met de ‘13 Grandmothers’. Ze channelt niet alleen, zij staat tevens in contact met haar hogere multidimensionale zelf, Laiolin (een buitenaards Kosmisch Wezen van Licht). Laiolin heeft contact met ‘The Mothership’ en is een lid van de Galactische Federatie en de Raad van Aboraha.
De missie van Laiolin is om in onze derde dimensie het ‘Huis van David’ en het ‘Kosmisch Christusbewustzijn’ te doen ontwaken en te activeren. Judith ontvangt telepathische boodschappen en ‘downloads’ van sterrenwezens en heilige entiteiten, die belangrijke codes bevatten die zich in onze werkelijkheid mogen ontvouwen en openbaren.

Voor meer informatie, ga naar www.cropcirclesrevealed.com (klik links op ‘about Judith’) en www.lighttechnology.com

Wil je op de hoogte blijven van Judith’s activiteiten, mail je naam en emailadres dan even door aan Rinka van Zundert: r.vanzundert@pwo.ru.nl

Persoonlijke Readings van Judith Moore

In een Soul Glyph (Zielen-Glief) reading ontvangt Judith uit de Archieven van Ra, de Kosmische Archieven van de Grote Centrale Zon, een persoonlijk kosmisch bericht in de Taal van het Licht.
Op dit tijdstip van Creatie heb je jouw eigen Zielenblauwdruk gecreëerd en de Reis van je Ziel gepland. Je hebt sterke levens gekozen om wijsheid te verzamelen, lessen te leren, en je te verbinden met heilige plaatsen.
Toegang tot deze coderingen maakt een bewuste verbinding mogelijk met levens van verhoogde spiritualiteit. Ook wordt geholpen bij snelle zuivering van trauma-cycli en angstblokkades. Je zult leren waarom je wordt aangetrokken door bepaalde heilige plaatsen. Hoe heeft de reis van je ziel je voorbereid voor je goddelijke missie in dit leven?
De reading kan verder o.a. ook regressie naar vorige levens omvatten.
Je ontvangt een bandje van de sessie, en je persoonlijke zielenglief die de hiërogliefische lichttaal van je zielenblauwdruk is. Deze zielengliefs zijn een krachtig werktuig om hogere bewustzijnstoestanden te doen ontwaken, je kosmisch DNA te activeren en je goddelijke missie te doen ontwaken. Je hebt ervoor gekozen te incarneren op een krachtig moment in de geschiedenis van de Aarde. Je reading zal helpen bij je reis.
(tekst website Judith Moore, vertaling Johan Keijser)

Praktische Informatie

Duur : 30 minuten
Kosten : € 55,- / € 60,-
Inschrijving: bij de betreffende contactpersoon waar men de reading wil ontvangen.
Zie hieronder voor namen en adressen van de contactpersonen
Wijze van aanmelden : Bij voorkeur per email, zie mailadressen. Boeking verloopt in volgorde van aanmelding.
Voertaal: Engels.
Je ontvangt een bandje met de opname van je reading.

Data en locaties persoonlijke readings:

15 en 16 oktober: Amsterdam. Aanmelden per email bij Lina Hille; namaste.lina@gmail.com Adres: Entrepotbrug 59, 1019 JC Amsterdam, 020-4889727 of 06-18412487.

20 en 21 oktober: De Steeg. Aanmelden: per email bij Aleida Hendriks; aleidahendriks@hetnet.nl Adres: Centrum ‘Wellbeing’ Koetshuis, Landgoed Rhederoord, Parkweg 19, 6994 CM De Steeg.

24, 27 en 28 okt. Achtmaal. Aanmelden: telefonisch bij Lya Jorissen.
0031-(0)765985763 of 0031(0)6-15294082. Adres : H.R.Holstlaan 18, 4885 AD Achtmaal.

30 + 31 okt. + 3 nov. Ede. Aanmelden per email by Galactic Heart Centre; aanmelden@galactic-heart-centre.com
Adres: Oude Bennekomseweg 6 C, 6717 Ede.

6 en 7 november: St. Oedenrode (Nijnsel). Aanmelden per email bij Lichtwerkcentrum ‘Opthoff’; opthoffvanv@hetnet.nl. Adres: Villenbraken 10A, 5492 ND St. Oedenrode (Nijnsel)

 

 
  Tuning In film  
 

TUNING IN is het resultaat van meer dan 10 jaar onderzoek door filmmaker David Thomas naar de eeuwenoude praktijk die channelen wordt genoemd. Bij het channelen, wat in de 20e eeuw bekend werd door mensen als Edgar Cayce and Jane Roberts, raakt het medium in een trance en maakt zo mediamiek contact met een niet fysieke bewustzijnsvorm. Deze tussenpersoon, het ‘kanaal’, is dan in staat om hetzelfde te doen als bij een tweerichting radiocommunicatie. Hij of zij overbrugt de kloof tussen de dimensies zodat direct contact èn conversaties tot stand kunnen worden gebracht met onstoffelijke wezens.

www.tuninginmovie.com

"Voortdurend heb je je eigen leven beheerst, wat nooit zal veranderen; je maakt voor altijd deel uit van God in dit Universum.” Dat is het centrale thema van deze unieke spirituele film, die is gevuld met krachtige, versterkende en bewustzijnsverruimende boodschappen. Voor het eerst zijn zes prominente channelers en hun tegenhangers in Spirit, (Lee Carroll / Kryon, Geoffrey Hoppe / Tobias, Shawn Randall / Torah, John Cali / Chief Joseph, Darryl Anka / Bashar, Wendy Kennedy / Het pleiadische Collectief) diepzinnig geïnterviewd in één enkele film. Het resultaat is opmerkelijk: de verschillende entiteiten lijken als met één stem te spreken en verschaffen op die manier een heldere, liefdevolle en bekrachtigende boodschap voor de mensheid.

Gelezen op de website van: Runnigfox

 

 
  Klaar voor het Bezoek?  
 

Ik wil het niemand onthouden, want deze mail en channeling circuleert al een tijdlang. Misschien een wensbeeld voor velen: een ruimteschip dat onze aarde bezoekt. Ik voor mij houd het erop dat in de huidige shift, verschuiving een extra licht- of energieimpuls naar onze wereld wordt gezonden.

Blossom Goodchild's channeling van 1 augustus

Blossom’s meest recente boek “the Bridge” documenteert de door haar gechannelde boodschappen van de kosmische wezens, beter bekend als de Federatie van Licht. In haar recentelijke ontmoetingen met hen, maakten zij bekend dat een van hun schepen in de lucht zal verschijnen op 14 oktober 2008 voor een periode van drie dagen om op die manier het bewijs te leveren van het bestaan van andere levensvormen in het universum. De Federatie van Licht zegt met nadruk dat zij in LIEFDE komen om ons te helpen en onze planeet richting een nieuwe Hogere Vibratie van Liefde te bewegen. Ze hebben Blossom gevraagd om deze boodschap aan zo veel mogelijk mensen door te geven – Bijgaand de boodschap van de Federatie van Licht zoals doorgegeven is aan Blossom.

AAN LEIDERS, GOUVERNEURS, POLITICI EN ALLE MENSEN VAN DE AARDE…

Wij wensen jullie duidelijk te maken dat op de 14de dag van de maand oktober in het jaar 2008 een schip van enorme afmetingen zichtbaar zal zijn in jullie luchtruim. Het zal gebeuren in het zuidelijke deel van jullie halfrond en zal vele staten overlappen.
We geven jullie de naam ‘Alabama’.
Het is besloten dat we minimaal drie van jullie vierentwintig-uurs perioden in jullie atmosfeer zullen verblijven.
Tijdens dit gebeuren zal er veel commotie op aarde ontstaan. Jullie hoogste autoriteiten zullen ‘onze’ atmosfeer binnendringen dat ons schip omringt. Dit ‘veiligheidsschild’ is noodzakelijk voor ons, omdat er misleiding zal plaatsvinden door degenen in jullie wereld die zullen proberen te ontkennen dat wij in LIEFDE komen.

WEET DIT
WE KOMEN JULLIE WERELD BIJSTAAN
WE KOMEN NIET DE BOEL OVERNEMEN
WE KOMEN NIET OM TE VERNIETIGEN
WE KOMEN JULLIE HOOP GEVEN

Wij zijn wezens van andere planeten, die al eeuwen bezig zijn met de voorbereidingen voor de dagen die in het verschiet liggen.
We vragen elke ziel die deze woorden leest om de Waarheid die in je hart zit te accepteren. Want op die plek bevindt zich het weten dat dit werkelijk gaat gebeuren.
Er zullen velen zijn die het ontkennen. Er zullen velen zijn die het weerleggen.
Er zullen er ook zijn die deze WAARHEID KENNEN.

Wie van deze jullie ook zijn… laat dit duidelijk zijn.
HET ZAL PLAATS VINDEN.

Lees hier verder ....

You Tube Video: Blossom Goodchild clarifies October 14th

 

 
  IK BEN = HOGE ZELF  
 

Als je EGO = IK BEN = je Hoge Zelf Bewustzijn in je 5de HART chakra zit, wordt je bewust van je 10-Dimensionale 5de Bewustzijn = je multifunctionele innerlijk zelf. Alles speelt zich af IN je zelf en vertrouwen = Bewust-worden, dit verbindt en verenigt je met je eigen innerlijke kracht. Dan wordt je ook verlicht en geheeld zoals Boeddha en Jezus, want je BENT ook een LICHT wezen met een 10delig 5de Bewustzijn. Je EGO zit in je 4de chakra en heeft vertrouwen nodig = Bewust-worden. Denk en voel met je hart, zo breng je, je EGO terug in je 5de HART chakra. Je eigen Bron zit in je Hoger Zelf bewustzijn en is ook beschermd met de waarheids code dus vertrouw hier op.

<< Lees verder >>

 

 
 

Stuur deze nieuwsbrief door . . . .

 
  De mailinglist van de Startpagina's gaat via de website van: YourMailinglistProvider  
 

Er zijn drie afzonderlijke mailinglisten, waar je je apart voor moet aanmelden.

 
  Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSpiritueel: volg dan deze link  
     
 

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartKunst: volg dan deze link

Wil je je aan- of afmelden op de nieuwsbrief van StartSchrijven: volg dan deze link

Weet je een goede link: bezoek de website en meld je link aan.

Voor op- en aanmerkingen: neem contact met op met StartSpiritueel

Warme groet, Peter / Orfilan (www.orfilan.nl)

Webmaster StartSpiritueel

 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kun je je hieronder afmelden op de nieuwsbrief.